9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 27 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. bekle trafik levhası
  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Dikkat        B) Dur                        C) Bekle
  D) Yol ver      E) Girişi olmayan yol    

 2. Cevap: C

 3. yaya geçidi
  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Yaya geçidi               B) Yaya geçidi sonu
  C) Araç giremez            D) Yaya giremez
  E) Mecburi yaya yolu

 4. Cevap: A Açıklama:

 5. alt geçit
  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Üst geçit            B) Yaya geçidi
  C) Alt geçit             D) Metro girişi
  E) Tren girişi

 6. Cevap: C

 7. kavşak
  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Otoyol        B) Anayol                C) Kavşak
  D) Ara yol       E) Yerleşim alanı

 8. Cevap: C

 9. otoyol sonu
  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Yaya geçidi sonu    B) Otoyol
  C) Otoyol sonu            D) İleri mecburi
  E) İleri çıkmaz yol

 10. Cevap: C

 11. mecburi yaya yolu
  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Mecburi yaya yolu
  B) Mecburi okul geçidi
  C) Mecburi yaya yolu sonu
  D) İleri mecburi yön
  E) Mecburi okul geçidi sonu

 12. Cevap: C

 13. önceki taşıtı geçmek yasaktır
  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Öndeki taşıtı geçebilir
  B) Sollama yapılabilir
  C) Öndeki taşıtı geçmek yasaktır
  D) Çift şerit yol
  E) Geçme yasağı sonu

 14. Cevap: C

 15. kontrolsüz demir yolu geçidi
  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Geçiş yok
  B) Kontrolsüz kavşak
  C) Kontrolsüz demir yolu geçidi
  D) Dikkat
  E) Trafik sıkışıklığı

 16. Cevap: C

 17. gevşek şev
  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Gevşek malzemeli zemin    B) Tehlikeli eğim
  C) Gevşek şev                            D) Dikkat
  E) Düşük banket

 18. Cevap: C

 19. Kara yolundan yararlananlara trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla uymaları gereken yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren levhalara trafik tanzim işaret levhaları denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafik tanzim işaret levhalarından biri değildir?

  A) Yol ver                    B) Girişi olmayan yol
  C) Yaya geçidi            D) Bisiklet giremez
  E) Taşıt trafiğine kapalı yol

 20. Cevap: C

 21. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Okul servis araçlarının arkasında “okul taşıtı” yazısı bulundurulmalıdır
  B) Okul servis araçlarının kapıları, şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde olmalıdır.
  C) Okul servis araçlarında yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundurulmalıdır.
  D) Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri, taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.
  E) Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılmamalı, camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılmalıdır.

 22. Cevap: E

 23. Toplu taşıma araçları ile ilgili olarak;
  I. Araç, durakta veya kaldırımda beklenmeli
  II. Kapılara ani ve hızlı hareket edilmeli
  III. Araçtan inilecek yere yaklaşıldığında 
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerini yapmalıdırlar?

  A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 24. Cevap: E

 25. Güvenli ve anlaşılabilir bir trafik ortamı için sürücü ve yayalar;
  I. Empati yapabilmeli
  II. Öfke duygusuna hâkim olmalı
  III. Sen dilini konuşmalı
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerini yapmalıdırlar?

  A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 26. Cevap: E

 27. I. Devletlerin trafikleilgili yazılı kuralları bulunmaktadır.
  II. Trafik düzenini ve trafikte bireylerin güvenliğini yalnızca yazılı kurallarla sağlamak mümkündür.
  III. Her vatandaşın sosyal ve ahlaki görevi olan millî ve manevi değerler, trafik güvenliğinde sürekliliği sağlayan en önemli etmenlerdir.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III            E) I, II ve III

 28. Cevap: E

 29. İnsanların, hayvanların ve araçların ulaşım yolları üzerindeki hâl vehareketlerine “trafik” denir
  Buna göre;
  I. Hayvanlar
  II. İnsanlar
  III. Binalar
  verilenlerden hangisi veya hangileri trafiğin unsurları arasındadır?

  A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 30. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B)

  Açıklama:

  Trafik tanımından da anlaşılacağı gibi trafik, insanların, hayvanların ve araçların ulaşım yolları üzerindeki hâl ve hareketlerini kapsar. Bu tanıma göre, I. ve II. seçenekler trafik unsurları arasında yer alır. III. seçenek ise trafik unsuru değildir. Binalar, ulaşım yolları üzerinde yer alan bir yapıdır, ancak bu yapıyı kullanan insanlar veya araçlar değildir. Bu nedenle, III. seçenek trafik unsuru olarak kabul edilemez.

  Sonuç olarak, trafik unsurları arasında insan ve hayvan yer alır.

 31. düşük blanket
  Verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?

  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Sağa tehlikeli devamlı virajlar
  D) Düşük blanket
  E) Gevşek malzemeli zemin.

 32. Cevap: D

 33. gevşek malzemeli zemin
  Verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?

  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Sağa tehlikeli devamlı virajlar
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Gevşek malzemeli zemin.

 34. Cevap: E

 35. kasisli yol
  Verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?

  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Sağa tehlikeli devamlı virajlar
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Gevşek malzemeli zemin.

 36. Cevap: B

 37. deniz veya nehir kıyısında biten yol
  Verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?

  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Sağa tehlikeli devamlı virajlar
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Gevşek malzemeli zemin.

 38. Cevap: D

 39. sağdan daralan kaplama
  Verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?

  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Sağa tehlikeli devamlı virajlar
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Gevşek malzemeli zemin.

 40. Cevap: A

 41. sağa tehlikeli devamlı virajlar
  Verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?

  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Sağa tehlikeli devamlı virajlar
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Gevşek malzemeli zemin.

 42. Cevap: C

 43. traifk ışık sorusu
  Verilen simge (aralıklı yanıp sönen sarı ışık) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) İkaz anlamında olup yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini vurgular.
  B) Dur işareti anlamında olup gidilecek yerin açık olduğundan emin olduktan sonra yeniden hareket etmesi gerektiği vurgulanır.
  C) Dönüşleri düzenlemek amacıyla tahsis edilmiştir.
  D) Yolun yayalara açık olduğunu vurgular.
  E) Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir.

 44. Cevap: A

 45. yol yayalara kapalıdır
  Verilen simge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Yol yayalara açıktır.
  B) Yol yayalara kapalıdır.
  C) Yaya yolu dikkatli ve yavaş geçmelidir.
  D) Yayalara ikaz anlamında işaret verir.
  E) Bu ışık sadece bildiri amaçlı konulmuştur.

 46. Cevap: B

 47. Okul servis araçlarında yaşanan kural ihlallerini;
  I. Öğretmenlere
  II. 112 Acil Çağrı Merkezine
  III. Ulaşım ve Koordinasyon Merkezine
  verilenlerden hangisine veya hangilerine bildirebiliriz?

  A) I ve II         B) II ve III        C) I ve III
  D) Yalnız III    E) I, II ve III

 48. Cevap: E

 49. Kural ihlali yapan birisi görüldüğünde yetkililere bildirirken hangisi göz önünde bulundurulmaz?

  A) Kural ihlalini yapan aracın plakası.
  B) Kural ihlalinin yapıldığı yol ve ışıklar
  C) Kural ihlalini yapan aracın rengi
  D) Yetkililere bildiren kişini aracının plakası
  E) Yetkililere bildiren kişinin ismi.

 50. Cevap: D

 51. Aşağıdakilerden hangisi okul servis araçlarında öğrencilerin uyması gereken kurallardan biri değildir?

  A) Servis araçları tam durmadan araca binmemek veya araçtan inmemek..
  B) Araca Rehber personelin yardımı ile sırayla binip-inmek.
  C) Yaşı küçük hasta veya engellilere öncelik vermek.
  D) Araca binildikten sonra yerine oturmak.
  E) Aracı yazın serin ve kışın sıcak tutmak.

 52. Cevap: E

 53. Aşağıdakilerden hangisi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre yanlıştır?

  A) Okul servis araçlarının kapıları öğrenciler tarafından açılıp kapanacak şekilde olmalıdır.
  B) Araç yaşı 12 yaşından büyük olmamalıdır.
  C) Araçlarda araç takip sistemi bulundurulmalı ve en az 30 gün muhafaza edilmelidir.
  D) Servis araçlarının klima düzeneği düzgün bir şekilde çalışmalıdır.
  E) Araçların camları içeriyi gösterecek şekilde olmalıdır.

 54. Cevap: A

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Arife
13 Mart 2023

Verilen levhanın açıklamasi hangisinde doğru olarak verilmiştir


9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test Detayları

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test 27 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 27 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Mart 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ARAÇLARIN KAYIT-TESCİL İŞLEMLERİ
  1. Kayıt tescili zorunlu tutulan araçlar.
  2. Tescil işlemi yapmaya yetkili kuruluşlar.
  3. Tescil işlemini yaptırmaya veya süresini geciktiren araç sahiplerine uygulanacak cezalar.
  4. Tescil süreleri.
 • SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ
  1. Sürücü adaylarında aranacak şartlar. (Yaş, öğrenim, sağlık, eğitim gördüğüne dair belge, sınav, hükümlü olmama şartları
  2. Sürücü belgesi alma, araç kullanırken bulundurma ve istenildiğinde yetkilileri gösterme zorunluluğu.
  3. Sürücü belgesi vermeye yetkili kuruluşlar.

Ayrıca 9.sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları; trafik levhaları kazanımlarını kapsayan tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 1009 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 7097 kere doğru, 8850 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Ünite Özetleri