9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST CEVAPLARI

 1. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

  A) Yardımlaşmaya          B) Öfke duygusuna
  C) Bencil davranmaya    D) Aşırı tepki göstermeye,
  E) Sinir durumuna

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olan sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli hangi temel değeri örneklendiği sorulmaktadır. İncelendiğinde, diğer sürücünün durup yardımcı olması, yardımlaşma değerine sahip olduğunu gösterir. Bu durumda, doğru cevap A seçeneğidir. 3. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

  A) Öfke               B) İnatlaşma              C) Sabır 
  D) Aşırı tepki      E) Anlayış

 4. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Sabır 1. Soruda, sürücünün ışığın sarıya dönmesiyle hemen korna çaldığı ve yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemediği belirtilmektedir. 2. Bu durum, sürücünün sabırlı olmadığını gösterir. 3. Trafikte sabır, diğer sürücülerin ve trafik düzeninin beklenmesi gerektiğini anlama ve uyum sağlama becerisidir. 4. Sürücülerin trafikte sabırlı olmaları, güvenliği artırır ve trafik akışını düzenler. 5. Dolaşım sistemindeki kanın herhangi bir nedenle azalması ile hayati organlara az kan gitmesi sonucu ortaya çıkan duruma ne denir?

  A) Bayılma    B) Kramp   C) Tansiyon düşmesi
  D) Şok          E) Travma

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Şok. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya hayati organlara yeterli kanın ulaşmaması durumuna şok denir. Şok, genellikle kan kaybı, travma, ağır enfeksiyonlar veya kalp krizi gibi durumlar sonucunda ortaya çıkar. Kan hacmindeki azalma veya kanın etkin dolaşımının bozulması nedeniyle vücudun oksijen ve besin maddelerine olan ihtiyacı karşılanamaz. Bu durumda, hayati organlar ve dokular yeterli oksijen ve besin alamazlar, bu da ciddi sonuçlara yol açabilir. 7. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtisidir?

  A) Deri soğuk ve nemlidir.
  B) İdrar miktarı artar.
  C) Nabız kuvvetlidir.
  D) Kan basıncı (tansiyon) yükselir.
  E) Enerji patlaması görülür

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Deri soğuk ve nemlidir. Şok, vücuttaki dolaşım sisteminin etkilenmesiyle ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Şokun belirtileri arasında derinin soğuk ve nemli olması yer alır. Bu durum, vücudun hayati organlara yeterli kan ve oksijen sağlayamadığını gösterir. Diğer seçeneklerde idrar miktarının artması, nabız kuvvetinin yüksek olması ve kan basıncının yükselmesi şokun belirtileri değildir. Enerji patlaması ise şokla ilişkili bir belirti değildir. 9. Kusturmanın sakıncalı olduğu ağız yolu ile olan Zehirlenmeler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Konserve gıdalar ile olan zehirlenmeler.
  B) Mantar zehirlenmeleri
  C) İlaç zehirlenmeleri
  D) Asit gibi yakıcı maddelerle olan zehirlenmeler.
  E) Hiçbiri
 10. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Hiçbiri. Kusturmanın sakıncalı olduğu ağız yolu ile olan zehirlenmeler arasında bulunan seçenek yoktur. Konserve gıdalar ile olan zehirlenmeler, mantar zehirlenmeleri, ilaç zehirlenmeleri ve asit gibi yakıcı maddelerle olan zehirlenmelerde kusturmak yerine hemen profesyonel tıbbi yardım alınması gerekmektedir. Kusturmak, zehirli maddelerin mide içeriğinin geri çıkmasına neden olarak daha fazla zarar verme riskini artırabilir. 11. dur
  Levhasını hangi anlama gelmektedir?

  A) Dur
  B) Yol ver
  C) Girişi olmayan yol
  D) Karşıdan gelene yol ver
  E) Taşıt trafiğine kapalı

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: A) Dur. Verilen trafik levhası "Dur" anlamına gelir. Bu levha sürücülere, belirtilen bölgede araçlarını durdurması gerektiğini bildirir. Levhanın üzerinde yer alan el sembolü ve kırmızı renk, sürücülere trafikte durmaları gerektiğini gösterir. 13. girişi olmayan yol
  Levhasını hangi anlama gelmektedir?

  A) Dur
  B) Yol ver
  C) Girişi olmayan yol
  D) Karşıdan gelene yol ver
  E) Taşıt trafiğine kapalı

 14. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Girişi olmayan yol. Verilen trafik levhası "Girişi olmayan yol" anlamına gelir. Bu levha, sürücülere belirtilen yönde ilerlemelerinin mümkün olmadığını ve yolun girişinin kapalı olduğunu bildirir. Levhada yer alan kırmızı daire, yolun sonu veya kapalı olduğunu gösterir. 15. Aşağıdakilerden hangisi "kişi açısından hastalığın" tanımıdır?

  A) Kendisini hasta hisseden ya da hekim tarafından hastalık tanısı konmuş kişinin davranış biçimidir.
  B) Bedensel ya da ruhsal durumdaki olağan dışı değişiklikler ve rahatsızlıklardır.
  C) Sağlıklı ve uzun bir yaşamı keşfetmektir.
  D) Sosyal açıdan iyi olma durumudur.
  E) Beslenme bozukluklarına bağlı hastalıklardır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B şıkkıdır. "Kişi açısından hastalığın" tanımı, bedensel ya da ruhsal durumdaki olağan dışı değişiklikler ve rahatsızlıklardır. Hastalık, bireyin normal sağlık durumundan sapmış olan herhangi bir fiziksel veya zihinsel bozukluğu ifade eder. Bu tanıma göre, kişinin sağlık durumunda meydana gelen herhangi bir olumsuz değişiklik ya da rahatsızlık hastalık olarak değerlendirilir. 17. Aşağıdakilerden hangisi "kaba doğum hızının" tanımıdır?

  A) Bir yılda meydana gelen ölüm sayısıdır.
  B) Bir yılda meydana gelen ölüm sayısının doğum sayısından çıkarılmasıdır.
  C) Tüm dünyada kullanılan bazı ölçütlerdi
  D) Bir yılda meydana gelen canlı doğum sayısının aynı toplumun yıl ortası nüfusuna oranının 1000'le çarpımıdır.
  E) Nüfus araştırmaları sonuçlarının geliştirilmesidir.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D şıkkıdır. "Kaba doğum hızı", bir yılda meydana gelen canlı doğum sayısının aynı toplumun yıl ortası nüfusuna oranının 1000 ile çarpılmasıyla elde edilen bir demografik ölçüttür. Kaba doğum hızı, bir toplumda doğurganlık seviyesini ve nüfus artış hızını değerlendirmek için kullanılır. Bu tanıma göre, kaba doğum hızı yüksek olan bir toplumda doğumların daha fazla olduğu ve nüfusun daha hızlı arttığı söylenebilir. 19. Deri temizliği için kaç derecelik su kullanılmalıdır?

  A) 30-35            B) 35-40            C) 40-45
  D) 25-30            E) 45-50

 20. Cevap: B Açıklama:

  cevap anahtarı, B seçeneği olan 35-40 derece aralığıdır. Deri temizliği için uygun su sıcaklığı önemlidir. Cevap anahtarına göre, en uygun sıcaklık aralığı 35-40 derece olduğundan, deri temizliği için bu sıcaklık aralığındaki su kullanılmalıdır. Bu sıcaklık, hem derinin temizlenmesini sağlar hem de cilt sağlığını korur. 21. Aşağıdakilerden hangisi diş fırçalamanın ilk adımıdır?

  A) Doğru diş fırçası seçmektir.
  B) Diş macunu satın almaktır.
  C) Doğru diş macunu seçmektir.
  D) Dişleri yukarıdan aşağı doğru fırçalamaktır.
  E) Dişlerin içini fırçalamaktır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Doğru diş fırçası seçmektir. Bu soruda diş fırçalamanın ilk adımı hangisidir sorulmaktadır. Seçenekleri incelediğimizde, doğru diş fırçasının seçilmesinin diş fırçalamanın başlangıcı olduğunu görüyoruz. A) Doğru diş fırçası seçmektir: Diş fırçalamanın etkili ve sağlıklı olabilmesi için doğru diş fırçasının seçilmesi önemlidir. Fırça tüylerinin yumuşak olması ve başının ağız içine uygun şekilde girebilmesi gerekmektedir. B) Diş macunu satın almaktır: Diş macunu satın alma işlemi diş fırçalamanın öncesinde gerçekleştirilir. Diş fırçalamanın ilk adımı değildir. C) Doğru diş macunu seçmektir: Diş macunu seçimi diş fırçalamanın ilk adımı değildir. Diş macunu seçimi diş fırçalamanın ardından gerçekleştirilir. D) Dişleri yukarıdan aşağı doğru fırçalamaktır: Dişleri fırçalama tekniği, diş fırçalamanın adımlarından biridir. Ancak, dişleri yukarıdan aşağı doğru fırçalamak diş fırçalamanın ilk adımı değildir. E) Dişlerin içini fırçalamaktır: Diş fırçalamanın sırasıyla gerçekleştirilen adımlarından biri, dişlerin iç yüzeylerini fırçalamaktır. İlk adım değildir. 23. Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

  A) Her sabah ve akşam temizlenmelidir.
  B) Su ve sabunla temizlik yapılmalıdır.
  C) Yüzde geçmeyen sivilce varsa doktora başvurulmalıdır.
  D) İki günde bir temizlenmelidir.
  E) Koltuk altı kıllarının düzenli olarak kesilmesi gerekir

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) İki günde bir temizlenmelidir. Bu soruda yüz, boyun ve koltuk altı temizliği için hangi seçeneğin yapılmaması gerektiği sorulmaktadır. Diğer seçenekler doğru bilgiler içerirken, D seçeneği yanlış bir bilgiyi içermektedir. D) İki günde bir temizlenmelidir: Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği için belirli bir zaman aralığı önermek zordur. Ancak, düzenli temizlik yapmak önemlidir ve günlük temizlik daha yaygın bir uygulamadır. İki günde bir temizlenmek, hijyen açısından yeterli olmayabilir. A) Her sabah ve akşam temizlenmelidir: Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği, her sabah ve akşam yapılmalıdır. Bu, ciltteki kir, yağ ve teri uzaklaştırarak temizlik ve tazelik sağlar. B) Su ve sabunla temizlik yapılmalıdır: Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği için su ve sabun kullanmak etkili bir temizlik yöntemidir. Su ve sabun, cildi temizler ve mikropları uzaklaştırır. C) Yüzde geçmeyen sivilce varsa doktora başvurulmalıdır: Eğer yüzde geçmeyen sivilce bulunuyorsa, bu durumda doktora başvurulması önerilir. Doktor, uygun tedavi yöntemlerini önerebilir ve cilt sağlığınızı destekleyebilir. 25. Ayak temizliği yeterince yapılmazsa aşağıdakilerden hangisi oluşabilir?

  A) Ayak numarası büyür.
  B) Mantar hastalıkları ya da kötü koku gibi sorunlar ortaya çıkar.
  C) Ayaklar terler.
  D) Ayakkabılar kolayca eskir.
  E) Ayak kemiklerinde incelmeler meydana gelir

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarına göre, mantar hastalıkları veya kötü koku gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayak temizliği düzenli olarak yapılmalıdır, aksi takdirde çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Cevap anahtarına göre, yeterince yapılmayan ayak temizliği sonucunda mantar hastalıkları veya kötü koku gibi sorunlar gelişebilir. Mantar enfeksiyonları ayakların nemli ve kirli kalmasıyla ilişkili olabilirken, kötü koku da bakteri ve mantar üremesiyle ilişkilidir. Bu nedenle, düzenli ayak temizliği bu tür sorunların önlenmesine yardımcı olur. 27. Aşağıdakilerden hangisi dişlerin korunmasıyla ilgili yanlış bir uygulamadır?

  A) Diş plaklarının temizlenmesi
  B) Parmak emme alışkanlığından uzak durulması
  C) Sert ve kabuklu besinlerin dişlerle kırılmaması
  D) Sert ve çiğ besinlerin yenilmesi
  E) Yemek aralarında mümkün olduğunca karbonhidratlı besin alınması

 28. Cevap: D Açıklama:

  Dişlerin sağlığı ve korunması için doğru uygulamalar önemlidir. Cevap anahtarına göre, dişlerin korunmasıyla ilgili yanlış uygulama sert ve çiğ besinlerin yenilmesidir. Sert ve çiğ besinler, dişlere zarar verebilir, çatlaklara veya kırılmaya neden olabilir. Bu nedenle, dişlerin korunması için sert ve çiğ besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır. 29. Göz sağlığının korunmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yazı yazarken ışık arkadan gelmelidir.
  B) Karda güneş gözlüğü kullanılmalıdır.
  C) Televizyon seyredilen ortamın az ışıklı olmasına dikkat edilmelidir.
  D) Kitap okurken arada 40 cm'lik uzaklık bulunmalıdır.
  E) Gözler ovuşturulmamalıdır

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Televizyon seyredilen ortamın az ışıklı olmasına dikkat edilmelidir. Bu soruda göz sağlığının korunmasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu sorulmaktadır. Diğer seçenekler doğru bilgiler içerirken, C seçeneği yanlış bir bilgiyi içermektedir. C) Televizyon seyredilen ortamın az ışıklı olmasına dikkat edilmelidir: Televizyon izlenirken ortamın az ışıklı olması, gözlere daha fazla yorgunluk ve gerilim getirebilir. Doğru olan, televizyon seyredilen ortamın uygun aydınlatmaya sahip olmasıdır. A) Yazı yazarken ışık arkadan gelmelidir: Yazı yazarken ışığın arkadan gelmesi, yazıyı daha net görmeyi sağlar ve gözlerin yorulmasını engeller. B) Karda güneş gözlüğü kullanılmalıdır: Karın parlak yüzeyi güneşin yansımasını artırabilir ve gözlerde rahatsızlık yaratabilir. Bu nedenle karda güneş gözlüğü kullanmak, gözleri güneşin zararlı etkilerinden korur. D) Kitap okurken arada 40 cm'lik uzaklık bulunmalıdır: Kitap okurken gözlerin kitaba yaklaşık 40 cm uzaklıkta olması, gözlere odaklanma açısından daha rahat bir mesafedir. E) Gözler ovuşturulmamalıdır: Gözleri ovuşturmak, göz yüzeyine zarar verebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Gözlerin kaşınması durumunda, temiz ellerle hafifçe ovuşturmadan gözler ovalanmalıdır. 31. Dişler günde en az kaç kere fırçalanmalıdır?

  A) İki kez        B) Üç kez        C) Bir kez
  D) Dört kez    E) Beş kez

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) İki kez Bu soruda dişlerin ne sıklıkla fırçalanması gerektiği sorulmaktadır. Diş fırçalamanın düzenli olarak yapılması önemli olduğundan, en uygun sıklık seçeneği belirlenmelidir. Seçenekler arasında en uygun sıklığı gösteren seçenek A'dır: A) İki kez: Dişler genellikle günde en az iki kez fırçalanmalıdır. Sabah ve gece olmak üzere, en az bu sıklıkta fırçalama dişlerin temizliği ve sağlığı için gereklidir. B) Üç kez: Dişlerin günde üç kez fırçalanması da tercih edilebilir bir sıklıktır. Özellikle yemeklerden sonra diş fırçalama yapmak da önemlidir. C) Bir kez: Dişlerin sadece günde bir kez fırçalanması yeterli değildir. Daha sık fırçalama, dişlerin temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. D) Dört kez: Günde dört kez diş fırçalamak aşırı bir sıklıktır ve bazı durumlarda diş minesini aşındırabilir. İki kez veya üç kez fırçalama genellikle yeterlidir. E) Beş kez: Günde beş kez diş fırçalamak da aşırı sıklık olarak kabul edilir. Diş minesinin zarar görmesine neden olabilir. 33. Diş doktoruna ne kadar süreyle gidilmelidir?

  A) Beş ayda bir kez        B) Altı ayda bir kez
  C) Yılda bir kez               D) Yılda üç kez
  E) İki yılda bir kez

 34. Cevap: B Açıklama:

  Sorunuz, diş doktoruna ne sıklıkla gidilmesi gerektiğini sormaktadır. Cevap anahtarına göre, doğru sıklık B seçeneği olan altı ayda bir kezdir. Diş sağlığı için düzenli olarak diş doktoruna gitmek önemlidir. Cevap anahtarına göre, doğru sıklık altı ayda bir kez diş doktoruna gitmektir. Bu sıklık, diş sağlığının izlenmesi, diş tartarı ve plakların temizlenmesi, diş çürüklerinin erken tespiti ve diğer diş sorunlarının önlenmesi için önemlidir. Bu şekilde, dişlerin sağlığı ve ağız hijyeni korunmuş olur. 35. kasisli yol
  Yukarıda verilen trafik levhası hangi anlama gelmektedir?

  A) Kasisli yol
  B) Kaygan yol
  C) Her iki taraftan daralan yol
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Soldan daralan yol

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Kasisli yol 37. her iki taraftan daralan yol
  Yukarıda verilen trafik levhası hangi anlama gelmektedir?

  A) Kasisli yol
  B) Kaygan yol
  C) Her iki taraftan daralan yol
  D) Deniz veya nehir kıyısında biten yol
  E) Soldan daralan yol

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarına göre, trafik levhası C seçeneği olan "Her iki taraftan daralan yol" anlamına gelmektedir. Verilen trafik levhası resmindeki sembol, her iki taraftan daralan bir yolu temsil etmektedir. Bu levha, sürücüleri daralan yol segmenti hakkında bilgilendirmek ve trafik düzenini sağlamak için kullanılır. Sürücüler, bu levhayı gördüklerinde hızlarını düşürmeli ve diğer araçlara yol vermelidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST Detayları

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST 7 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ARAÇLARIN KAYIT-TESCİL İŞLEMLERİ
  1. Kayıt tescili zorunlu tutulan araçlar.
  2. Tescil işlemi yapmaya yetkili kuruluşlar.
  3. Tescil işlemini yaptırmaya veya süresini geciktiren araç sahiplerine uygulanacak cezalar.
  4. Tescil süreleri.
 • SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ
  1. Sürücü adaylarında aranacak şartlar. (Yaş, öğrenim, sağlık, eğitim gördüğüne dair belge, sınav, hükümlü olmama şartları
  2. Sürücü belgesi alma, araç kullanırken bulundurma ve istenildiğinde yetkilileri gösterme zorunluluğu.
  3. Sürücü belgesi vermeye yetkili kuruluşlar.

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf sağlık bilgisi ve trafik dersi 2.dönem 1.sınav soruları;test ve cevap anahtarlı olarak sağlık bilgisi ve tyrafik levhaları sorularından hazırlanmıştır

Yardımlaşma, trafikteki sürücülerin birbirlerine yardım etme ve destek olma becerisini ifade eder.

Trafikte sabırlı olma becerisi ve trafik kurallarına uyum sağlama.

Dolaşım sistemiyle ilgili olan şok durumunu tanımak ve hayati organlara az kan gitmesi durumunda ortaya çıkan belirtileri bilmek.

Şokun belirtilerini bilmek, derinin soğuk ve nemli olması durumunda şok şüphesiyle hareket etmek ve acil tıbbi yardım sağlamak.

Kusturmanın bazı zehirlenmelerde sakıncalı olduğunu bilmek ve zehirlenme durumunda hemen profesyonel tıbbi yardım sağlamak.

Trafik levhalarını tanıyarak, trafik kurallarına uygun davranma becerisi.

Trafik levhalarını tanıyarak, trafik kurallarına uygun davranma becerisi.

Hastalık belirtilerini tanıma ve sağlık durumunu değerlendirme yeteneği geliştirilir.

Demografik göstergeleri anlama ve nüfus artışı hakkında bilgi sahibi olma becerisi geliştirilir.

Deri temizliği için uygun su sıcaklığı, cevap anahtarına göre 35-40 derece aralığında olmalıdır.

Diş fırçalamanın ilk adımı doğru diş fırçası seçmektir.

Yüz, boyun ve koltuk altı temizliğinin düzenli olarak yapılması gerektiği ve iki günde bir temizlik yapmanın yeterli olmayabileceği bilgisini kazanırız.

Ayak temizliği yeterince yapılmazsa, cevap anahtarına göre mantar hastalıkları veya kötü koku gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Dişlerin korunmasıyla ilgili, cevap anahtarına göre yanlış olan uygulama sert ve çiğ besinlerin yenilmesidir.

Televizyon seyredilen ortamın az ışıklı olmasının göz sağlığı için uygun olmadığını ve diğer seçeneklerin göz sağlığını koruma açısından önemli bilgiler içerdiğini öğreniriz.

Dişlerin günde en az iki kez fırçalanmasının önemli olduğunu ve bu sıklığın diş sağlığı için uygun olduğunu öğreniriz.

Diş doktoruna düzenli olarak gitmek, cevap anahtarına göre altı ayda bir kez olmalıdır ve bu, diş sağlığının korunması için önemlidir.

Çözüm açıklaması: Bu soruda verilen trafik levhasının hangi anlama geldiği sorulmaktadır. Trafik levhaları, sürücülere yol koşulları hakkında bilgi verirken, sürücülerin uygun önlemleri almasını sağlar. Verilen trafik levhası aşağıdaki anlama gelir: A) Kasisli yol: Levha, sürücülere yolun kasislerle donatıldığını belirtir. Sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve dikkatli bir şekilde seyretmeleri gerekebilir

Verilen trafik levhası, cevap anahtarına göre "Her iki taraftan daralan yol" anlamını taşır ve sürücülere daralan yol segmentine uygun şekilde davranmalarını hatırlatır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST Testi İstatistikleri

Bu sınav 44 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 241 kere doğru, 176 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav - TEST sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Ünite Özetleri