2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06)

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) CEVAPLARI

 1. Reci Olayı'nın amacı neydi?

  A) Müslümanları İslam'dan caydırmak
  B) İslam'ı diğer kabilelere yaymak
  C) Mekke'ye ticaret kervanı göndermek
  D) Müşriklerin Bedir ve Uhud'daki kayıplarının intikamını almak
  E) Hz. Peygamber'e suikast düzenlemek

 2. Cevap: A Açıklama:

  Reci Olayı'nın amacı, gönderilecek Müslüman muallimleri öldürerek veya Mekkelilere satarak Müslümanları İslam'dan caydırmaktı. 3. Mekke'nin Fethi'nde kaç Müslüman ordusu şehre girmiştir?

  A) 6 bin    B) 8 bin    C) 10 bin    D) 12 bin    E) 14 bin    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Mekke'nin Fethi'nde Hz. Peygamber'in ordusu 10 bin kişiden oluşuyordu. 5. Hayber'in fethinde Hz. Peygamber hangi şartları öne sürmüştür?

  A) Şehirden çıkmaları ve mallarının tamamını geri bırakmaları
  B) Teslim olup cizye ödemeleri
  C) Ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermeleri
  D) İslam'ı kabul etmeleri
  E) Hristiyanlarla anlaşma yapmaları

 6. Cevap: C Açıklama:

  Hayber'in fethinden sonra Yahudiler, şehrin ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermeyi kabul ederek Hayber'de kalmalarına izin verilmiştir. 7. Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından elçi olarak Habeş Necaşisi'ne kim gönderilmiştir?

  A) Amr b. Ümeyye         B) Abdullah b. Huzafe   
  C) Dıhyetü'l-Kelbî       D) Selit b. Amr         
  E) Şücâ b. Ebi Vehb                              

 8. Cevap: A Açıklama:

  Muharrem ayında gönderilen altı davet mektubundan biri Habeş Necaşisi'ne yollanmış ve elçi olarak Amr b. Ümeyye görevlendirilmiştir. 9. Tebük Seferi'nin nedeni neydi?

  A) Bizans'ın Arap kabileleriyle birlikte Hicaz topraklarına saldırması
  B) Necranlı Hıristiyanların İslam'ı kabul etmeyi reddetmesi
  C) Ehl-i kitaptan cizye alınması
  D) Mekke'nin fethinden sonra müşriklerin oluşturduğu tehdit
  E) Kaynukaoğullarının Medine'den çıkarılması

 10. Cevap: A Açıklama:

  Tebük Seferi, Bizans'ın Arap kabileleri ile birleşerek Medine'ye saldırmak için hazırlandığı haberi üzerine düzenlenmiştir. 11. Mute Savaşı'nda ilk olarak şehit olan Müslüman komutan kimdir?

  A) Zeyd b. Hârise        B) Cafer b. Ebi Talib   
  C) Abdullah b. Revaha    D) Halid b. Velid       
  E) Dihye b. Halife                               

 12. Cevap: A Açıklama:

  Mute Savaşı'nda Hz. Peygamber tarafından atanan üç komutan sırasıyla şehit oldu. İlk şehit olan Zeyd b. Hârise'dir. 13. Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi hangi yıl yapılmıştır?

  A) Hicretin 7. yılında     B) Hicretin 8. yılında    
  C) Hicretin 9. yılında     D) Hicretin 10. yılında   
  E) Hicretin 11. yılında                              

 14. Cevap: D Açıklama:

  Veda Hutbesi, hicretin 10. yılında, Hz. Peygamber'in Veda Haccı sırasında yapılmıştır. 15. Peygamberimizin (s.a.v.) kabrinin bulunduğu alana ne ad verilir?

  A) Mescid-i Haram       B) Ravza-i Mutahhara   
  C) Beytullah            D) Kabe                
  E) Müzdelife                                   

 16. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "Peygamberimizin (s.a.v.) kabri ile minberi arasındaki alana 'Ravza-i Mutahhara' denilmiştir." ifadesi geçmektedir. 17. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vefat ettiğini öğrendikten sonra Müslümanları sakinleştiren kişi kimdir?

  A) Hz. Ömer         B) Hz. Ebu Bekir   
  C) Hz. Ali          D) Hz. Osman       
  E) Hz. Ebu Zer                         

 18. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "Hz. Ebu Bekir doğruca mescide gelerek Hz. Âişe'nin odasına girdi. ... 'Ey insanlar! Kim Muhammed'e tapıyorsa bilmiş olsun ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyorsa bilmiş olsun ki Allah Hay'dır ölmez.' diyerek Müslümanları sakinleştirdi." ifadesi geçmektedir. 19. Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vefatı üzerine hangi ayeti okuyarak Müslümanları teselli etmiştir?

  A) Bakara suresi, 285. ayet
  B) Âl-i İmrân suresi, 144. ayet
  C) Nisa suresi, 157. ayet
  D) Maide suresi, 67. ayet
  E) Yunus suresi, 99. ayet

 20. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "Hz. Ebu Bekir’in ... 'Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye mi (eski dininize) döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır.' (Âl-i İmrân suresi, 144. ayet.) ayetini okuması üzerine insanlar Resulullah’ın(s.a.v.) vefat ettiğini kabullendiler." ifadesi geçmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE YILLARI
  1. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler
  2. Heyetlerle Görüşmeler
  3. İslam’a Davet Mektupları
  4. Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
  5. Nifak ve Münafıklar
  6. Peygamberimizin Vefatı
  7. Seriyye ve Gazveler
  8. Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Ayrıca

Peygamberimiz dönemindeki siyasi olayları anlamak

Hz. Peygamber'in savaş stratejilerini ve taktiklerini anlama

Hayber Fethi'nin sonuçlarını ve Yahudilerin kaderini kavrama.

Hz. Peygamber'in komşu devletlere gönderdiği davet mektuplarını bilir.

Önemli İslamî savaşların sebeplerini açıklar.

Mute Savaşı'nda ölen komutanların sırasını bilir.

Hz. Peygamber'in hayatı boyunca yaptığı önemli olayları tarihsel bağlamda değerlendirme.

Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yerin adını öğrenmek.

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Müslümanları sakinleştiren kişiyi öğrenmek.

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların teselli edilmesi için okunan ayeti öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.