9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim'in vahiy yoluyla nasıl indirildiği hakkında neler biliyorsunuz?


 2. Cevap: Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla indirilmiştir. İndiriliş süreci Peygamberimizin 610 yılında ilk vahyi almasıyla başlamış ve 632 yılında vefat ettiği zamana kadar devam etmiştir. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, vahiy yoluyla geldiği için insanların üzerinde büyük bir değere sahiptir. İndiriliş süreci Peygamberimizin yaşamı boyunca devam etmiştir. 3. Arap alfabesinin kaç harften oluştuğunu ve hangi harflerin bir araya gelmesiyle başka bir harf oluştuğunu açıklayınız.


 4. Cevap: Arap alfabesi 28 harften oluşur. ل ve ا harflerinin bir araya gelmesiyle de ayrı bir harf oluşmaz ve bu nedenle alfabede ayrı bir şekilde gösterilmez. Açıklama:

  Arap alfabesi, Arapça yazılan metinlerin temelini oluşturur. 28 harften meydana gelirken, ل ve ا harflerinin birleşmesiyle yeni bir harf oluşmaz. 5. Kur'an hangi alfabeye göre yazılmıştır?


 6. Cevap: Kur'an, "elif-bâ" ismi verilen Arap alfabesine göre yazılmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiştir. Açıklama:

  Kur'an, Allah tarafından Arapça olarak indirilmiş kutsal kitaptır. Bu nedenle Arap alfabesine göre yazılmıştır. 7. Hangi harf sadece tek başına yazılabilir ve kendinden önce veya sonra başka harf ile birleşmez?


 8. Cevap: Harf "ا" sadece tek başına yazılabilir ve kendinden önce veya sonra başka harf ile birleşmez. Açıklama:

  "ا" harfi, kelimenin herhangi bir yerinde tek başına yazılabilir ve başka harfle birleşmez. Bu harf bağımsız bir şekilde yazılır. 9. Hangi harf sadece kelimenin başında yazılabilir?


 10. Cevap: Harf "ب" sadece kelimenin başında yazılabilir. Açıklama:

  "ب" harfi, kelimenin başında kullanılır ve kendisinden önce başka harfle birleşmez. 11. "ف" harfi kaç farklı yazılış biçimine sahiptir ve bu yazılış biçimleri hangi konumlarda kullanılır?


 12. Cevap: "ف" harfi sonda, ortada ve başta olmak üzere üç farklı yazılış biçimine sahiptir. Bu yazılış biçimleri kelimenin sonunda, ortasında veya başında kullanılabilir. Açıklama:

  "ف" harfi kelimenin sonunda, ortasında veya başında yazılabilir. Bu farklı yazılış biçimleri, kelimenin yapılanmasına göre değişir. 13. "يـ ـى" harfi nasıl yazılır ve hangi konumlarda kullanılır?


 14. Cevap: "يـ ـى" harfi başta veya ortada yazılır. Bu harf kendisinden sonra gelen harfle birleşir ve "يـ" veya "ـى" olarak kullanılır. Açıklama:

  "يـ ـى" harfi başta veya ortada kullanılır ve kendisinden sonra gelen harfle birleşerek yazılır. Bu harf kelimenin yapısına göre farklı şekillerde kullanılır. 15. "ز" harfi hangi çıkış yerinden çıkar ve hangi sesle okunur?


 16. Cevap: "ز" harfi dudaklardan çıkar ve ince bir sesle okunur. Açıklama:

  "ز" harfi, dudaklardan çıkar ve ince bir sesle okunur. Türkçedeki "z" sesine benzer bir telaffuza sahiptir. 17. "هـ" harfi hangi çıkış yerinden çıkar ve nasıl okunur?


 18. Cevap: "هـ" harfi boğaz ağız boşluğundan çıkar ve ince bir sesle okunur. Açıklama:

  "هـ" harfi, boğaz ağız boşluğundan çıkar ve ince bir sesle okunur. Türkçedeki "h" sesine benzer bir telaffuza sahiptir. 19. Arap alfabesinde hangi hareke kalın ve ince harflerin sesini değiştirmez?


 20. Cevap: Arap alfabesinde harekesiz harfler, hem kalın hem ince harflerin sesini değiştirmez. Örneğin, "م" harfi herhangi bir hareke olmadan "m" sesiyle okunur. Açıklama:

  Bazı harfler, hareke kullanılmadan okunduğunda ses değişikliği göstermezler. 21. Esre ( ) harekesi hangi harfin altına konur ve hangi sesi ifade eder?


 22. Cevap: Esre ( ) harekesi harfin altına konur ve bu harfi "i" sesiyle okutur. Ayrıca buna kesre de denir. Açıklama:

  Esre harekesi, bir harfin altına konularak o harfin "i" sesiyle okunmasını sağlar. Örneğin, بِ şeklinde okunur. 23. Hangi harfler ötre harekesi ile seslendirilir ve bu harekenin Arap alfabesindeki adı nedir?


 24. Cevap: Ötre harekesi ile seslendirilen harfler: ح, خ, غ, ع, هـ, ك, ق'dir. Bu harekenin Arap alfabesindeki adı "damme" dir. Açıklama:

  Ötre harekesi ile seslendirilen harfler sıralanmış ve bu harekenin Arap alfabesindeki adı belirtilmiştir. 25. Ötre harekesi olan bir harf ile olmayan aynı harfin seslendirmesi arasındaki fark nedir?


 26. Cevap: Ötre harekesi olan bir harf, harfin üzerine konulduğunda seslendirilir ve bu seslendirme kalın ise "u" sesiyle olur, ince ise "ü" ile "u" arası bir sesle olur. Ötre harekesi olmayan aynı harf ise normal seslendirmeye sahiptir. Açıklama:

  Ötre harekesi olan bir harf ile olmayan aynı harfin seslendirme farkları belirtilmiştir. 27. Şedde işareti ve cezm işareti arasındaki temel fark nedir?


 28. Cevap: Şedde işareti, harfin üzerine konulduğunda bu harfin iki kez okunmasını sağlar, çünkü şeddeli harf iki farklı harfi ifade eder. Cezm işareti ise harfin üzerine konulduğunda harfi sessiz ve harekesiz bir şekilde okutmak için kullanılır. Açıklama:

  Şedde işareti ve cezm işareti arasındaki ana fark, şedde işaretinin iki kez okunmaya neden olması ve iki harfi ifade etmesidir, cezm işaretinin ise sessiz okumayı sağlamasıdır. 29. Tenvin nedir ve nerede kullanılır?


 30. Cevap: Tenvin, Arap alfabesinde son harfin üzerine konulan iki üstün "ً", iki esre "ٍ" ve iki ötre "ٌ" işaretlerine denir. Tenvin, sadece isimlerin sonunda kullanılır. Açıklama:

  Tenvin işaretleri, isimlerin sonunda kullanılan sesli harfleri ve bu harflerin özelliklerini belirtir. İki üstün "ً" ismi kalın bir şekilde okuturken, iki esre "ٍ" ince bir sesle okutur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları Detayları

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OKUNACAK, EZBERLENECEK DUALAR VE ANLAMLARI

Ayrıca 9.sınıf Kuran-ı Kerim yazılı soruları; tamamı klasik türde açık uçlu olarak, mebsinavlari.com tarafından cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kur'an-ı Kerim'in nasıl indirildiğini açıklar.

Arap alfabesinin kaç harften oluştuğunu ve hangi harflerin bir araya gelmesiyle yeni bir harf oluşmadığını belirtir.

Kur'an'ın hangi alfabeye göre yazıldığını belirtir.

"ا" harfinin yazılış biçimini ve özelliklerini belirtir.

"ب" harfinin yazılış biçimini ve kullanım yerini belirtir.

"ف" harfinin üç farklı yazılış biçimini ve bu yazılış biçimlerinin hangi konumlarda kullanılabileceğini belirtir.

"يـ ـى" harfinin yazılış biçimini ve hangi konumlarda kullanıldığını belirtir.

"ز" harfinin çıkış yerini ve nasıl okunduğunu belirtir.

"هـ" harfinin çıkış yerini ve nasıl okunduğunu belirtir.

Harekesiz harflerin nasıl okunduğunu ve ses değişikliği göstermeyen harfleri belirtir.

Esre harekesinin ne işe yaradığını ve hangi harflerle kullanıldığını belirtir.

Ötre harekesi ile seslendirilen harf ve harf gruplarını belirtir.

Ötre harekesi ile harf seslendirmesi arasındaki farkı açıklar.

Şedde ve cezm işaretleri arasındaki temel farkı açıklar.

Tenvin kavramını ve kullanım yerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.