9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test CEVAPLARI

 1. Lafzatullah'taki lam harfi, hangi durumda "Lam" şeklinde okunur?

  A) Kelime başında                     B) Kelime sonunda                    
  C) Kelime ortasında                   D) Kelimenin önünde "El" olduğunda   
  E) Farklı okunuşu yoktur             

 2. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Kelimenin önünde 'El' olduğunda" şeklindedir. Lafzatullah'taki lam harfi, kelimenin başında veya ortasında "L" şeklinde okunurken, kelimenin önünde "El" kelimesi yer aldığında "Lam" şeklinde okunur. Bu durumda "El" kelimesi ile birleşen "lam" harfi, "Lam-El" şeklinde okunur. 3. Sakin mim harfi, hangi durumda "Mim" şeklinde okunur?

  A) Kelime başında              B) Kelime sonunda
  C) Kelimenin ortasında       D) Kelimenin başında ve ortasında
  E) Farklı okunuşu yoktur            

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Kelimenin başında ve ortasında" olarak verilmiştir. Yani, sakin mim harfi kelimenin başında veya ortasında "Mim" şeklinde okunur. Bu harf, kelimenin sonunda "Nun" şeklinde okunur. Bu soru, Arapça okuma kurallarına ilişkin bilgiyi ölçmektedir. 5. Sakin mim harfi, hangi durumda "Nun" şeklinde okunur?

  A) Kelime başında
  B) Kelime sonunda
  C) Kelimenin ortasında
  D) Kelimenin sonunda harekeli bir harfle bittiğinde
  E) Farklı okunuşu yoktur

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D" dir, yani sakin mim harfi, kelimenin sonunda harekeli bir harfle bittiğinde "Nun" şeklinde okunur. Örneğin, "rahmân" kelimesindeki "mim" harfi harekeli "nun" şeklinde okunur. Kur'an-ı Kerim'de bu okunuş sık sık kullanılır. 7. Sakin mim harfi, hangi kelimeyle birleştiğinde "Mun" şeklinde okunur?

  A) İman                            B) İlm                            
  C) İsmail                          D) İmanet                         
  E) Hepsi "Mun" şeklinde okunmaz   

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "İman" kelimesidir. "Sakin" harfler, sessiz harflerdir ve kelimeye hareke kazandırmazlar. "Mim" harfi "İman" kelimesiyle birleştiğinde "Mun" şeklinde okunur. 9. İdgam-ı Şemsiye, hangi iki harfin birleşmesiyle oluşur?

  A) Elif ve Sınav    B) Elif ve Sad    C) Sad ve Mim    D) Sad ve Sin    E) Mim ve Nun

 10. Cevap: D Açıklama:

  İdgam-ı Şemsiye, Arapça okuma kurallarından biridir ve bir kelime sonundaki "sin" veya "şın" harflerinin bir önceki kelimenin sonundaki "sin" veya "şın" harfiyle birleştirilerek okunmasını ifade eder. Bu birleştirme işlemi Sad ve Sin harfleriyle gerçekleştirilir ve cevap anahtarı ise D seçeneğidir. 11. İdgam-ı Şemsiye, hangi durumda yapılır?

  A) Harflerin yan yana gelmesiyle
  B) Harflerin birbirine bitişik olmasıyla
  C) Harflerin farklı satırlarda olmasıyla
  D) Harflerin yan yana gelip sessiz harflerden sonra gelmesiyle
  E) Harflerin yan yana gelip harekeli harflerden sonra gelmesiyle

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda İdgam-ı Şemsiye'nin ne zaman yapılacağı sorulmaktadır. İdgam-ı Şemsiye, harflerin yan yana gelip birbirine bitişik olması durumunda yapılır. Bu durumda, bir önceki harfin şeddeli bir harf olması halinde şedde düşen harf idgam edilir. 13. İdgam-ı Şemsiye, hangi harf grubunun birleşmesiyle oluşan bir durumdur?

  A) Ayn ve Sad    B) Sad ve Mim    C) Mim ve Nun
  D) Sad ve Sin    E) Lam ve Ra

 14. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Mim ve Nun" olarak verilmiştir. İdgam-ı Şemsiye, bir kelimenin sonunda bulunan mim ile bir sonraki kelimenin başındaki nun harflerinin birleşmesiyle oluşan bir durumdur. Bu birleşme, okuyucunun kelimeyi daha akıcı bir şekilde okumasını sağlar. 15. "كَانَتِ الْجَنَّةُ حُلَّةً لَهُ" cümlesinde hangi harfler İdgam-ı Şemsiye ile birleşmiştir?

  A) تِ الْجَنَّةُ         B) حُلَّةً لَهُ         
  C) كَانَتِ الْجَنَّةُ    D) حُلَّةً لَ           
  E) Hiçbirisi değil      

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda İdgam-ı Şemsiye, "حُلَّةً لَهُ" kelimelerinde gerçekleşmiştir. İdgam-ı Şemsiye, Arapça yazı yazarken bazı harflerin yanındaki diğer harflerle birleşerek yazılmasıdır. Bu soruda "ل" harfi, önceki kelime olan "حُلَّةً" kelimesindeki "ل" harfi ile "لَهُ" kelimesindeki "ل" harfi arasında İdgam-ı Şemsiye yapmıştır. 17. "فَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ" cümlesinde hangi harfler İdgam-ı Şemsiye ile birleşmiştir?

  A) تْهُمْ رُسُلُهُم                B) بِالْبَيِّنَاتِ                C) فَجَاءَتْهُمْ
  D) Hiçbirisi değil      E) Hepsi

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) بِالْبَيِّنَاتِ olarak verilmiştir. İdgam-ı Şemsiye, iki harf grubunun birleşmesi sonucu meydana gelen bir durumdur ve bu durumda "بِالْبَيِّنَاتِ" kelimesindeki بْ harfleri "لْ" harfiyle birleşerek okunur. Bu durumda kelimenin okunuşu "bil-beyyinati" şeklinde olur. 19. "وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا" cümlesinde hangi harfler İdgam-ı Şemsiye ile birleşmiştir?

  A) آيَاتُنَا وَلَّىٰ       B) وَإِذَا تُتْلَىٰ       
  C) كَأَنْ لَمْ             D) مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ   
  E) Hiçbirisi değil        

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, "وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا" cümlesinde İdgam-ı Şemsiye ile birleşen harfler sorulmaktadır. Bu terim, Arapça'da güneş harfinin üstüne konan harekelerden kaynaklanır ve bir harfin üzerindeki harekeler, bir sonraki harfin başlangıcına transfer edilir. Bu kurala göre, "تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ" kısmındaki "تُ" harfi, "آيَاتُنَا" kelimesindeki "نَ" harfiyle birleşir ve "تُنَا" olarak okunur. Dolayısıyla cevap anahtarı A seçeneğidir. 21. İdgam-ı Mütekaribeyn, hangi harflerin birleşmesi ile oluşur?

  A) Mim ve Nun      B) Kaf ve Lam    C) Sad ve Ra
  D) Be ve Mim        E) Te ve Sin

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan Sad ve Ra harflerinin birleşmesi ile oluşur. İdgam-ı Mütekaribeyn, "bitişik iki yakın harfin aynı okunması" anlamına gelir. Bu birleşme genellikle Kur'an'ın bazı surelerinde görülür ve doğru bir telaffuz için önemlidir. 23. İdgam-ı Mütekaribeyn, hangi durumlarda yapılır?

  A) Sadece ayet sonlarında
  B) Kelime sonunda harf değişimi olduğunda
  C) Kur'an okunurken her zaman
  D) Namazda Fatiha okunurken
  E) İki farklı kelime arasındaki sessiz harf arasında

 24. Cevap: B Açıklama:

  İdgam-ı Mütekaribeyn, kelime sonunda bir harfin diğer bir harfe bağlanarak okunmasıdır. Bu durum sadece kelime sonlarında gerçekleşir ve iki sessiz harf arasındaki boşluğu kaldırarak okuma yapılır. Bu nedenle cevap anahtarı B şıkkıdır. İdgam-ı Mütekaribeyn, Kur'an okunurken ve namazda Fatiha okunurken de yapılır ancak her zaman değil, yalnızca uygun durumlarda kullanılır. 25. İdgam-ı Mütekaribeyn hangi kelimelerin yanında uygulanmaz?

  A) Kelime başında                 B) Kelime ortasında              
  C) Kelime sonunda                 D) Kelime içinde                 
  E) Kelime sonunda hareke yoksa   

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Kelime başında . İdgam-ı Mütekaribeyn, Arapça'da bir harfin diğerine geçişi kolaylaştıran bir telaffuz kuralıdır. Ancak bu kural, kelime başındaki harflerle birlikte kullanılmaz. Kelime başındaki harfler zaten başka bir harfle geçiş yapmıyorlar, bu nedenle idgam-ı mütekaribeyn kullanılmaz. 27. İdgam-ı Şemsiye, hangi durumlarda gerçekleştirilir?

  A) Şems harfiyle biten kelimenin başına şems harfi gelmesi durumunda
  B) Kef ve lam harfleriyle biten kelimenin başına şems harfi gelmesi durumunda
  C) Kef ve nun harfleriyle biten kelimenin başına şems harfi gelmesi durumunda
  D) Kef harfiyle biten kelimenin başına şems harfi gelmesi durumunda
  E) Sadece lam harfiyle biten kelimenin başına şems harfi gelmesi durumunda

 28. Cevap: A Açıklama:

  İdgam-ı Şemsiye, kelime sonunda Şems harfiyle biten bir kelimenin başına Şems harfi gelmesi durumunda gerçekleştirilir. Bu durumda Şems harfi, kelime sonundaki Şems harfiyle birleştirilerek uzatılır ve kelimenin başına konulur. Cevap anahtarı A şıkkıdır. 29. Aşağıdaki kelimelerden hangisi İdgam-ı Şemsiye'ye örnek olarak verilebilir?

  A) تَرْمِينَ    B) مَجْلِسٍ    C) جَلِيدٌ    D) قَادِرٌ    E) نَحْنُ

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) مَجْلِسٍ olarak verilmiştir. İdgam-ı Şemsiye, "şems" harfinin kendisinden önce gelen "lam" veya "râ" harfleriyle birleşerek "müşemmes" bir harf oluşturduğu durumlarda uygulanır. Bu kurala uygun olarak, "مَجْلِسٍ" kelimesindeki "lam" harfi "şems" harfiyle birleşerek "müşemmes" bir harf oluşturur ve bu nedenle İdgam-ı Şemsiye'ye örnek olarak verilebilir. 31. Aşağıdaki kelimelerden hangisi İdgam-ı Şemsiye'ye örnek değildir?

  A) جُدُّ    B) دَفَّقَ    C) مَدَدْنَا    D) صَبَرْنَا    E) فَتَحَ

 32. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) فَتَحَ (fethetmek) kelimesidir. İdgam-ı Şemsiye, şems harfiyle biten bir kelimenin ardından gelen bir kelimenin başındaki kef, nun veya lam harflerinin şems harfine dönüşmesi ile gerçekleşir. Ancak فَتَحَ kelimesi şems harfiyle bitmemektedir, bu nedenle İdgam-ı Şemsiye'ye örnek değildir. 33. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde İdgam-ı Şemsiye uygulanmıştır?

  A) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
  B) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
  C) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
  D) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
  E) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir, yani "وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ" cümlesinde İdgam-ı Şemsiye uygulanmıştır. İdgam-ı Şemsiye, "ayn" harfinin "şedde" ile yazılı olduğu kelimelerde, şedde işareti yerine "n" harfinin yazılmasıdır. Bu cümlede, "müteffefîn" kelimesindeki "fe" harfi "n" harfiyle birleştirilmiştir. İdgam-ı Şemsiye, Arap dili grameri konularından biridir ve Kur'an-ı Kerim'de sıkça kullanılmaktadır. 35. Aşağıdaki kelimelerden hangisi İdgam-ı Misleyn'e örnek olarak verilebilir?

  A) قَرَأْنٌ    B) مُفْلِسُونَ    C) كِتَابٌ    D) قَبْضٌ    E) فَرَحٌ

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) مُفْلِسُونَ. İdgam-ı Misleyn, bir kelime sonunda belirli bir harfle başlayan diğer bir kelime ile devam ettirilirken, ilk kelimenin sonundaki harfin önceki harfle birleştirilmesi ile gerçekleştirilen bir telaffuzdur. "مُفْلِسُونَ" kelimesindeki Nun harfi, ondan önceki Sad harfiyle birleştirilerek bir İdgam-ı Misleyn örneği oluşturur. 37. Aşağıdaki kelimelerden hangisi İdgam-ı Misleyn'e örnek değildir?

  A) شُرُوطٌ    B) سَلَامٌ    C) قَمَرٌ    D) حَرِيقٌ    E) قَلْبٌ

 38. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) قَلْبٌ (kalp) kelimesidir. İdgam-ı Misleyn, bir kelimenin son harfi ile bir sonraki kelimenin baş harfinin birleştirilerek okunmasıdır. Ancak kalp kelimesi son harfi sukunlu bir harf olduğu için İdgam-ı Misleyn'e örnek olarak verilemez. İdgam-ı Misleyn, Kur'an-ı Kerim okumalarında sıkça kullanılan bir okuma kuralıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Detayları

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca 9.sınıf Kuran-ı Kerim test soruları; 2.dönem sonu için tecvid bilgisini ölçen sorulardan hazırlanmıştır

Arapça dil bilgisine aşina olma kazanımını ölçmektedir.

Arapça alfabe ve okuma kurallarını bilmektir.

Arapça okuma ve telaffuz kurallarını öğrenenler için önemlidir.

Arapça harflerin okunuşunu ve birleşimlerini test etmektedir.

Arapça okuma kurallarına ilişkin temel bir bilgiyi hatırlamak ve İdgam-ı Şemsiye'nin hangi harflerle gerçekleştirildiğini bilmek olarak özetlenebilir.

Arapça dil bilgisi konusunda detaylı bilgi gerektiren bir konudur ve Arapça okuma ve yazma becerisi için önemlidir.

İdgam-ı Şemsiye'nin ne olduğunu ve hangi harflerle oluştuğunu bilmek gerekmektedir. Bu soruyla ilgili kazanım, Arapça dil bilgisindeki İdgam-ı Şemsiye kavramını öğrenmektir.

Arapça dil bilgisini anlamaları ve Arapça metinlerdeki İdgam-ı Şemsiye örneklerini tanımaları gerekmektedir.

İslam tarihi ve edebiyatı ile ilgilenen bir kişinin İdgam-ı Şemsiye'nin ne olduğunu ve hangi harf gruplarının birleşerek bu durumu oluşturduğunu bilmek faydalı olacaktır.

Arapça dilbilgisi kurallarına hakim olma becerisini ölçer.

Kur'an'ı doğru bir şekilde okuma ve telaffuz etme becerilerini ölçer.

Kur'an-ı Kerim okuma kuralları gibi konularla ilgilidir.

Dil bilgisi kurallarını ve dilin yapısını anlama ve uygulama yeteneği.

İslami ilimler alanındaki okuma kurallarını anlamalarını ve doğru bir şekilde uygulayabilmelerini hedeflemektedir.

İdgam-ı Şemsiye, Arapça dilbilgisi kurallarından biridir ve Arapça okuma ve telaffuz becerilerini geliştirme amacıyla öğrenilir.

İdgam-ı Şemsiye'nin ne zaman gerçekleştirildiğini ve hangi harflerle yapıldığını öğrenirsiniz.

Arap dil bilgisi ve Kur'an-ı Kerim okuma becerisini ölçmektedir.

Arap alfabesi ve telaffuz kurallarının anlaşılmasıdır.

İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Kur'an-ı Kerim okuma kurallarının öğrenilmesidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 16 kere doğru, 38 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.