9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim nasıl mushaf haline getirilmiştir?

  A) Hz. Muhammed mushafı yazmıştır.
  B) Peygamberimiz (s.a.v.) ve sahabeler yazılarak mushaf haline getirmiştir.
  C) Mushafı yazmak için rastgele kişiler seçilmiştir.
  D) Mushaf asla yazılmamış, sadece ezberlenmiştir.
  E) Mushaf, yalnızca bir sahabe tarafından yazılmıştır.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) ve sahabeler, ayetleri yazarak mushaf haline getirmişlerdir. 3. Hangi ayet Kur'an-ı Kerim'in korunmasını ve koruyucusunu vurgulamaktadır?

  A) Bakara suresi, 23. ayet.
  B) Yûnus suresi, 24. ayet.
  C) Hûd suresi, 13. ayet.
  D) Müslümanlar tarafından uydurulan bir ayet.
  E) Elif Lam Mim suresi, 42. ayet.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Yûnus suresi, Kur'an-ı Kerim'in korunmasını ve koruyucusunu vurgulayan bir ayeti içerir. 5. Kur'an'ın edebi özellikleri nelerdir ve dönemin şairlerinin tepkisi nasıldı?

  A) Kur'an edebi açıdan sade ve etkisizdir.
  B) Kur'an, dönemin şairleri tarafından överek kabul edilmiştir.
  C) Kur'an, edebi açıdan çok farklıdır ve dönemin şairlerini etkilemiştir.
  D) Kur'an, sadece din adamları tarafından anlaşılabilen bir edebiyata sahiptir.
  E) Dönemin şairleri Kur'an'ı küçümsemiş ve etkilenmemiştir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an, dönemin şairlerini büyülemiş ve etkilemiştir. 7. "Kitâb" kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kaç kez geçer ve bu kelimenin anlamı nedir?

  A) Kitâb kelimesi 50 kez geçer ve Kur'an'ın tüm kitapları ifade ettiği anlamına gelir.
  B) Kitâb kelimesi 5 kez geçer ve sadece İncil'i temsil eder.
  C) Kitâb kelimesi 230 kez geçer ve Kur'an'ın kendisini ifade eder.
  D) Kitâb kelimesi hiç geçmez, Kur'an başka bir terim kullanır.
  E) Kitâb kelimesi 100 kez geçer ve sadece Tevrat'ı ifade eder.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Kitâb kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sık sık kullanılır ve genellikle Kur'an'ı ifade eder. 9. Kur'an'daki surelerin isimlerini neler belirler?

  A) Her surenin ilk ayetindeki kelime isim olarak kullanılır.
  B) Surelerin isimleri sadece mukattaa harflerinden alınır.
  C) Surelerin içinde geçen herhangi bir kavramın adı sureyi isimlendirir.
  D) Surelerin isimleri, içlerinde geçen ayet sayısına göre belirlenir.
  E) Surelerin isimleri sadece Hz. Muhammed'in (s.a.v.) özel adlarından türetilir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Surelerin isimleri, içlerinde geçen kavramlara, peygamberlere veya olaylara göre belirlenir. 11. Hangi sure, İsrailoğulları'nın başından geçen inek hadisesiyle adlandırılmıştır?

  A) Bakara suresi     B) Fâtiha suresi    
  C) Ankebût suresi    D) Mâide suresi     
  E) Enbiyâ suresi                         

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bakara suresi, İsrailoğulları'nın başından geçen inek hadisesiyle adlandırılmıştır. 13. Hangi sure "inek" kelimesinin geçtiği İsrailoğullarının inek kesme hikayesine atıfta bulunarak adlandırılmıştır?

  A) Yûnus    B) Kehf    C) Bakara    D) Nisâ    E) Âl-i İmrân    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bakara suresi, "inek" kelimesinin geçtiği İsrailoğullarının inek kesme hikayesine atıfta bulunarak adlandırılmıştır. 15. Hangi sure "Yüksek yerler" veya "burçlar" anlamına gelen kelimeye atıfta bulunarak adlandırılmıştır?

  A) Mâide    B) Hicr    C) İbrahim    D) A’râf    E) Hûd    

 16. Cevap: D Açıklama:

  A’râf suresi, "Yüksek yerler" veya "burçlar" anlamına gelen kelimeye atıfta bulunarak adlandırılmıştır. 17. Hangi sure, Allah'ın (c.c.) nurunu tasvir eden bir ayette adını almıştır?

  A) Muhammed    B) Fetih    C) Lokmân    D) Nûr    E) Şûrâ    

 18. Cevap: D Açıklama:

  Nûr suresi, Allah'ın (c.c.) nurunu tasvir eden bir ayette adını almıştır. 19. Hangi sure, "Müminlerin ibadetlerinden, ahlaki yaşayışlarından ve nail olacakları nimetlerden bahseden" bir suredir?

  A) Sâffât    B) Şuarâ    C) Fetih    D) Mü'min    E) Meryem    

 20. Cevap: D Açıklama:

  Mü'min suresi, "Müminlerin ibadetlerinden, ahlaki yaşayışlarından ve nail olacakları nimetlerden bahseden" bir suredir. 21. Hangi sure, "Kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgili" olduğu için "..........." adını almıştır?

  A) Bürûc    B) Ğâşiye    C) Fecr    D) İnşikâk    E) Nebe    

 22. Cevap: E Açıklama:

  Nebe suresi, kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilidir ve bu nedenle bu adı almıştır. 23. Hangi sure, "Hz. Peygamber'in (s.a.v.) müşriklerin önde gelenlerine İslam'ı anlattığı esnada bir âmâyı bekletmesi nedeniyle ikaz edilmesini konu alır?

  A) Ğâşiye    B) Fecr    C) A’lâ    D) Abese    E) İnfitâr    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Abese suresi, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) müşriklerin önde gelenlerine İslam'ı anlattığı esnada bir âmâyı bekletmesi nedeniyle ikaz edilmesini konu alır. 25. İnsanın sahip olduğu hangi özellikler onu diğer varlıklardan ayırır?

  A) İnsanın yeme, içme ve uyuma özellikleri.
  B) İnsanın fiziksel gücü.
  C) İnsanın irade ve akıl gibi özellikleri.
  D) İnsanın doğma ve ölme süreçleri.
  E) İnsanın cinsiyeti.

 26. Cevap: C Açıklama:

  İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellikler, akıl ve irade gibi özellikleridir. 27. Kur'an-ı Kerim'de, insanın dünyadaki sorumluluğu hakkında hangi ifadeler bulunmaktadır?

  A) İnsan dünya gezegenine terk edilmiş bir varlıktır.
  B) İnsanın sorumlulukları yoktur, özgürce yaşayabilir.
  C) İnsan, dünyayı imar etmek ve Allah'a kulluk yapmakla yükümlüdür.
  D) İnsan sadece kendi zevkleri ve istekleri için yaşamalıdır.
  E) İnsanın dünyadaki sorumluluğu yoktur, her şey tesadüfen olur.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, insanın dünyadaki sorumluluklarını dünya imarı ve Allah'a kulluk olarak ifade eder. 29. Mü'minûn suresinin ilk on ayetinde nelerden bahsedilmektedir?

  A) İslam'ın yayılmasının tarihçesi.
  B) Müminlerin namaz, zekât, ifrat ve tefrit, iyilik ve kötülükten kaçınma gibi özellikleri.
  C) Astronomik olaylar ve kâinatın yapısı.
  D) Peygamberlerin hayatı ve mucizeleri.
  E) Doğanın dengesi ve insanın çevreye etkisi.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Mü'minûn suresinin ilk on ayetinde müminlerin özelliklerinden, namaz, zekât, iffet ve adalet gibi konulardan bahsedilmektedir. 31. Mü'minûn suresinin 51-77. ayetlerinde hangi konulara vurgu yapılmaktadır?

  A) Müslümanların cehennemdeki hayatı.
  B) Peygamberlerin mucizeleri.
  C) Allah'ın gücü ve yaratılış.
  D) Müşriklerin pişmanlıkları.
  E) İslam'ın yayılması.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Mü'minûn suresinin 51-77. ayetlerinde müşriklerin pişmanlıkları ve Allah'a inanmamalarının sonuçlarına vurgu yapılır. 33. Aşağıdaki dualardan hangisi Kur'an'da örnek olarak verilen dua değildir?

  A) Hz. Eyüp'ün hastalık sırasında yaptığı dua.
  B) Hz. Zekeriya'nın Allah'tan yardım dilemesi.
  C) Hz. Nuh'un kavmi için yaptığı dua.
  D) İbrahim'in ailesi için yaptığı dua.
  E) Hz. Muhammed'in ümmeti için yaptığı dua.

 34. Cevap: D Açıklama:

  İbrahim'in ailesi için yaptığı dua, Kur'an'da örnek olarak verilen dualardan biri değildir. 35. İlah kelimesi Kur'an'da nasıl kullanılmıştır?

  A) Sadece Allah'ı ifade etmek için kullanılmıştır.
  B) Allah dışındaki tanrıları ifade etmek için kullanılmıştır.
  C) Yalnızca kutsal kitaplar için kullanılmıştır.
  D) İnsanların kendi aralarında yarattığı ilahlar için kullanılmıştır.
  E) İslam peygamberlerini ifade etmek için kullanılmıştır.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an'da "ilah" kelimesi, hak ya da batıl, tapınılan her türlü varlık için kullanılmıştır. Bu terim, hak olsun, batıl olsun ayrımı yapmaksızın insanların kendisine tapındığı varlık anlamında da kullanılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 Detayları

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN OKUMAYA GİRİŞ

Ayrıca 9.sınıf Kuran-ı Kerim I.ünite test soruları 3; mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun olarak tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline getirilme sürecini anlama yeteneği.

Kur'an-ı Kerim'in korunmasıyla ilgili ayeti tanıma yeteneği.

Kur'an-ı Kerim'in edebi özelliklerini anlama yeteneği.

Kur'an terimlerini ve kullanımlarını anlama yeteneği.

Kur'an surelerinin isimlerinin nasıl belirlendiğini anlama yeteneği.

Kur'an surelerinin bazılarının neden belli isimlerle adlandırıldığını anlama yeteneği.

Surenin isminin neden bu şekilde seçildiğini anlama yeteneği.

Surenin isminin neden bu şekilde seçildiğini anlama yeteneği.

Surenin isminin neden bu şekilde seçildiğini anlama yeteneği.

Surenin içeriğini ve önemini anlama yeteneği.

Surenin içeriğini ve kıyamet konusu hakkında bilgi sahibi olma yeteneği.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) davet ve sabrıyla ilgili önemli bir olayı anlama yeteneği.

İnsanın özel özelliklerini tanıma yeteneği.

İnsanın dünyadaki sorumluluklarını anlama yeteneği.

Müminlerin özelliklerini anlama yeteneği.

Müşriklerin pişmanlıklarını anlama yeteneği.

Kur'an'da geçen örnek duaları tanıma yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 76 kere doğru, 132 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I.Ünite Test 3 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.