9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi İdgam-ı Mea'l-Gunne'e örnek olarak verilebilir?

  A) غُرْفَةٌ    B) حُجَّةٌ    C) مُؤْمِنٌ    D) رَأْسٌ    E) فَصْلٌ

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) مُؤْمِنٌ olarak verilmiştir. İdgam-ı Mea'l-Gunne, "gizli harf" olarak adlandırılan nun, mim, ve vav harflerinin belli durumlarda birleşerek okunmasını ifade eder. Bu örnekte, "mümin" kelimesindeki nun ve mim harfleri birleşerek okunur ve bu durum İdgam-ı Mea'l-Gunne'ye örnek teşkil eder. 3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi İdgam-ı Mea'l-Gunne'e örnek değildir?

  A) تَمْرَةٌ    B) شَرْطٌ    C) زَجَاجٌ    D) جَبَلٌ    E) فَرَاشٌ

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) جَبَلٌ olarak verilmiştir. İdgam-ı Mea'l-Gunne, kelime sonundaki ن harfinin bir önceki kelimeye geçişi sırasında okunmayarak diğer kelimeye birleştirilmesi durumudur. Bu soruda verilen kelimelerin hepsi bu özelliği gösterirken sadece D seçeneği olan "jabal" kelimesi sonundaki ل harfi ile bitişiktir ve İdgam-ı Mea'l-Gunne'e örnek değildir. 5. Aşağıdakilerden hangisi İklab harflerinden değildir?

  A) Bî    B) Nun    C) Mim    D) Kaf    E) Sin

 6. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A şıkkı olan Bî'dir. İklab harfleri, bir harfin kendisinden sonraki harfin telaffuz şeklini değiştiren harflerdir ve Arap alfabesi içinde beş tane İklab harfi bulunur: Sad, Dad, Ta, Tha, Ra. 7. İklab, hangi durumlarda gerçekleşir?

  A) Kelime sonunda harf değişimi olduğunda
  B) Kelime başında sessiz harf varsa
  C) Kur'an okunurken her zaman
  D) Namazda Fatiha okunurken
  E) İki farklı kelime arasındaki sessiz harf arasında

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "A) Kelime sonunda harf değişimi olduğunda" dır. İklab, Kelime sonunda gelen "elif" harfi "lam" harfi ile birleştiğinde "elif" harfi "lam" harfine dönüşür. Örneğin, "cebeler" kelimesindeki "elif" harfi, "lam" harfine dönüşerek "cebelere" şekline gelir. 9. İzhar harfleri, hangi durumlarda kullanılır?

  A) Bir harf diğer harflerden ayrıldığında
  B) Bir harf diğer harflerle birleştiğinde
  C) Bir harf, harflerin yan yana geldiği bir kelime içinde yalnız başına yazıldığında
  D) Bir harf, bir kelimenin son harfi olduğunda
  E) Hiçbiri

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan "Bir harf diğer harflerle birleştiğinde" olan soruda İzhar harflerinin hangi durumlarda kullanıldığı sorulmuştur. İzhar harfleri, bir harf diğer harflerle birleştiğinde ve bunların okunuşlarında bazı değişiklikler yapılması gerektiğinde kullanılır. Örneğin "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" gibi bir ifadede, "ب" harfi yanındaki "س" harfi ile birleştiğinde okunuşunda değişiklik olması gerektiği için İzhar harfi kullanılır. 11. Hangi kelime İzhar harflerinin kullanılmadığı bir kelime örneğidir?

  A) بَصَرَ    B) مَصْرٌ    C) نَصَرْتُمْ    D) كَتَبْتُمْ    E) جَمَعْتُمْ

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "مَصْرٌ" yani "Mısır"dır çünkü kelimenin içindeki harfler zaten ayrı olarak okunabilir ve herhangi bir İzhar harfine ihtiyaç yoktur. İzhar harfleri, harflerin yan yana geldiği bir kelime içinde tek başına yazılan bazı harflerin daha net bir şekilde okunulabilmesi için kullanılır. 13. "جا" kelimesi İklab olduktan sonra ne şekilde yazılır?

  A) جو    B) جاء    C) جاأ    D) جاا    E) Hiçbiri

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani "جاء". İklab, Arapça dilbilgisi terimidir ve bazı durumlarda kelime sonundaki bir harf, bir sonraki harfle birleşerek farklı bir harfe dönüşür. Bu durumda, "جا" kelimesindeki son harf "ا" İklab'a uğrayarak "اء" şekline dönüşür. 15. "رَبَّنَا" kelimesindeki "بَّ" harfi hangi kurala örnektir?

  A) İzhar    B) İhfa    C) İtkal    D) İğfir

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "İhfa" harf okuma kuralıdır. "رَبَّنَا" kelimesindeki "بَّ" harfi, önceki "رَبَّ" kelimesindeki "ب" harfinin iki harf olarak okunmasını engelleyen "ihfa" kuralına örnektir. Bu kurala göre, bir kelime sonunda bulunan bazı harfler, takip eden kelime başındaki sessiz harf ile birleştirilerek tek harf gibi okunulur. 17. Aşağıdaki kelimelerden hangisi tenvinlidir?

  A) سلام    B) حمامة    C) قرآن    D) كتاب    E) باب

 18. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "باب" kelimesidir. Tenvinli kelimeler, Arapça'da "n" sesi ile biten kelimelerdir ve sonlarında "ًا" veya "ٌ" işareti bulunur. Bu kelimeler, kelime cinsiyetlerine ve dilbilgisel yapıya bağlı olarak kullanılırlar. 19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece tenvinli harfler içerir?

  A) رَجُلانِ    B) كِتابٌ    C) قَمِيصٌ    D) بَيْتٌ    E) مَطْبَخٌ

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) بَيْتٌ. Bu kelime sadece bir tenvinli harf içerir, yani sonundaki "t" harfi. Diğer seçeneklerde sakinnun harfler de bulunmaktadır. Tenvinli harfler Arapça'da çoğul ifadesinde kullanılan sessiz harflerdir ve kelimenin sonuna eklenerek çoğul ifade oluşturulur. 21. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece sakinnun harf içerir?

  A) مَدِينَةٌ    B) حَدِيثٌ    C) سَعِيدٌ    D) خُضْرَةٌ    E) قَمَرٌ

 22. Cevap: C Açıklama:

  Sadece "سَعِيدٌ" kelimesi, sakin harf içeren bir kelime olarak öne çıkmaktadır. Sakin harfler, Arap alfabesiyle yazılan kelimelerde okunurken sessizce telaffuz edilen harflerdir. 23. "مِنْهُمْ" kelimesindeki "م" harfi hangi kurala örnektir?

  A) İzhar    B) İhfa    C) İtkal    D) İğfir    E) İbtida

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "İhfa"dır. "م" harfi, İhfa kuralına örnek teşkil eder. İhfa, bir harfin okunmayarak, diğer harflerin okunmasıyla gerçekleşen bir harf okuma kuralıdır. "مِنْهُمْ" kelimesindeki "م" harfi, bir önceki "ن" harfinin üstündeki küçük dikey çizginin okunmaması ve yerine ağızda bir burun hareketi yaparak sessiz bir şekilde geçilmesi ile gerçekleşir. Bu sayede kelime "minhum" olarak okunur. 25. "وَبِٱلۡأَخِرَةِ" kelimesindeki "ل" harfi hangi kurala örnektir?

  A) İzhar    B) İhfa    C) İtkal    D) İğfir    E) İbtida

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "İhfa"dır. "وَبِٱلۡأَخِرَةِ" kelimesindeki "ل" harfi, bir harf-i mukatta'a olduğu için önceki kelimenin son harfi ile birleştirilerek okunur. Bu duruma "İhfa" denir. 27. "سمْ" kelimesinde hangi harf veya harfler medd edilmiştir?

  A) م    B) ل    C) ب    D) س    E) ر

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) س harfidir, çünkü "سمْ" kelimesinde medd edilen harf "س" harfidir. Medd, Arapça'da kalın okunan harflerin belirtilmesi için kullanılan bir kurallardan biridir ve kelime içindeki harf uzatılarak okunur. 29. "حَرْفٌ" kelimesinde hangi harf veya harfler medd edilmiştir?

  A) ح    B) رْفٌ    C) فٌ    D) حَ    E) لا شيء

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D olan "حَرْفٌ" kelimesinde "ح" harfi medd edilmiştir. Medd, bir harfin uzatılması anlamına gelir ve bazı okuma kurallarında uygulanır. Bu kurala göre, "ح" harfi şeddeli okunarak uzatılır. 31. "Medd-i Ârız" hangi harfler arasında gerçekleşir?

  A) Sakin harf ile elif arasında
  B) Sakin harf ile vav arasında
  C) Sakin harf ile ye arasında
  D) Sakin harf ile nun harfi arasında
  E) Sakin harf ile meem harfi arasında

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Sakin harf ile nun harfi arasında"dır. "Medd-i Ârız" bir okuma kuralları terimidir ve bir kelimenin okunmasında belirli bir süreyi uzatmak için kullanılır. Medd-i Ârız, sakin bir harf ile "nun" harfi arasında gerçekleşir. Bu kural, Arapça'nın doğru okunması için önemlidir. 33. Hangi durumda "Medd-i Ârız" uygulanmaz?

  A) Tek harfli kalıplarda     B) İki harfli kalıplarda    
  C) Üç harfli kalıplarda      D) Dört harfli kalıplarda   
  E) Beş harfli kalıplarda    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Tek harfli kalıplarda" şeklindedir. Medd-i Ârız, Kur'an-ı Kerim okunurken bir harfin uzatılmasıdır. Ancak tek harfli kelimeler zaten tek heceli olduğu için uzatılmazlar. Dolayısıyla, medd-i ârız uygulaması yapılmaz. 35. Hangi durumda "Medd-i Ârız" yerine "Medd-i Tabii" yapılır?

  A) Sakin harf ile "elif" arasında
  B) Sakin harf ile "vav" arasında
  C) Sakin harf ile "ye" arasında
  D) Sakin harf ile "nun" harfi arasında
  E) Sakin harf ile "meem" harfi arasında

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Sakin harf ile 'ye' arasında" dır. Medd-i Ârız, bir harfin sakin harf ile bitip, kendinden sonra gelen harf sert okunması gerektiği durumlarda uygulanırken, Medd-i Tabii, bir harfin sakin harf ile bittiği ve kendisinden sonra gelen harf de sakin okunması gerektiği durumlarda uygulanır. 37. Medd-i Lazım'a uyan harfler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) س ب ج ط        B) ظ ذ ث ق    C) ف م ن ي
  D) ك ح خ ع         E) د ز ض ص

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir, yani Medd-i Lazım'a uyan harfler ف, م, ن ve ي'dir. Medd-i Lazım, Arapça'da "gereken uzatma" anlamına gelir ve bazı durumlarda okuyucunun kelimenin doğru şekilde okuyabilmesi için belirli harflerin uzatılması gerektiğinde kullanılır. Bu soruda, seçenekler arasından hangi harflerin Medd-i Lazım'a uyan harfler olduğu sorulmaktadır. 39. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde Medd-i Lazım uygulanmaz?

  A) سَبْعَةٌ    B) جَدِيرٌ    C) فِيَ الْحُجْرَةِ    D) مَرْحَباً    E) نَحْنُ

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) مَرْحَباً (Merhaba) kelimesidir. Medd-i Lazım, Arapça'da okuyucunun anlamını tam olarak anlayabilmesi için bir kelimenin belirli bir uzunlukta telaffuz edilmesidir. Ancak مَرْحَباً kelimesinde uzun harf yoktur ve bu nedenle bu kelime için Medd-i Lazım uygulanmaz. 41. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde Medd-i Lazım ile Medd-i Munfasıl farklı harflere uygulanır?

  A) جَدِيرٌ    B) مَرْحَباً    C) فِيَ الْحُجْرَةِ    D) عِنْدَهُمْ    E) بِالنَّجْمِ

 42. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E olan bu soruda Medd-i Lazım ve Medd-i Munfasıl farklı harflere uygulanır. Medd-i Lazım bir harfin uzun okunmasını gerektirirken, Medd-i Munfasıl iki harf arasında duraklamaya neden olur ve bir harfi uzatmaz. 43. Hangi kelime "Medd-i Munfasıl" yapmak için kullanılamaz?

  A) سَوْفَ    B) رَبِّ    C) قَالَ    D) فَهِمَ    E) لَكِنْ

 44. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) "لَكِنْ" dir. "Medd-i Munfasıl", Arapça'da bir kelimeyi telaffuz ederken iki harf arasında bir ses uzatması yapmak anlamına gelir. Bu ses uzatması için bazı harfler kullanılırken bazı harfler kullanılmaz. "لَكِنْ" kelimesinde medd-i munfasıl yapmak için kullanılamayacak harf, kelimenin son harfi olan "ن" dir. 45. Hangi durumda "Medd-i Munfasıl" yapılmaz?

  A) اسْتِفْهَام           B) تَوَكُّل             
  C) اسْمُ الْمُرْسَل      D) نَصْبُ الْمَفْعُول   
  E) جَرُّ الْمَجْرُور    

 46. Cevap: C Açıklama:

  Soruda bahsi geçen "Medd-i Munfasıl" Arapça dilinde uzun bir sesli harfin, bir önceki harften ayrı olarak okunmasını ifade eder. Bu durum, kelime yapısındaki bazı harfler ve harekelerin belirli kurallar çerçevesinde uygulanır. "Medd-i Munfasıl" uygulaması, "اسْمُ المُرْسَل" (ism-i mursal) denilen bir dil yapısında kullanılmaz. "İsm-i Mursal", cümlede sözü edilen fiilin, öznesi belirtilmeden sadece isim haliyle anlatıldığı bir yapıdır. Bu durumda, "Medd-i Munfasıl" uygulamasına ihtiyaç duyulmaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca 9.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Idgam-ı Mea'l-Gunne, Arapça'nın doğru bir şekilde okunmasına yardımcı olan önemli bir kurallardan biridir ve Arapça öğrenenlerin bu kuralı bilmeleri önemlidir.

İdgam-ı Mea'l-Gunne özelliğinin ne olduğunu ve hangi kelimelerin bu özellikte olduğunu anlama becerisini ölçmektedir.

Arap alfabesi ve İklab harfleri konusundaki bilgileri ölçülmektedir.

dil bilgisi kurallarını anlama ve doğru uygulama kazanımını ölçmektedir.

İzhar harflerinin kullanımını anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

İzhar harflerinin ne zaman kullanılması gerektiğine dair anlayışı test etmektedir.

Arapça dilbilgisi ve İklab konusunu anlama becerisini test eder.

Arapça dilbilgisi kurallarını ve harf okuma kurallarını öğrenerek Kur'an-ı Kerim'i daha doğru ve anlamlı bir şekilde okuyup anlama yeteneği kazanabilirsiniz.

Arapça dilbilgisi kurallarına hakim olup, tenvinli kelimeleri ayırt etme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Arapça'da kelime çoğullarını tanımaya yöneliktir.

Arap alfabesiyle yazılan kelimelerin okunuşunu ve harflerini anlama kazanımını hedeflemektedir.

Kuran-ı Kerim okurken sıkça kullanılmaktadır.

Arapça'da harf-i mukatta'a kavramını ve "İhfa" okuma kuralını bilmek.

Arapça dil bilgisi ve okuma kurallarını anlama becerisini ölçmektedir.

Arapça okuma kurallarını bilmek ve uygulayabilmek için önemlidir.

Arapça okuma kurallarını ve özellikle de "Medd-i Ârız" kuralını anlamaktır.

Medd-i Ârız, Kur'an-ı Kerim okuma kurallarından biridir ve Kur'an-ı Kerim'in doğru bir şekilde okunması için öğrenilmesi önemlidir.

Arapça'nın doğru okunuşunu bilmek ve Medd-i Ârız ve Medd-i Tabii gibi noktalama işaretlerini doğru bir şekilde uygulayabilmektir.

Arapça'da Medd-i Lazım'ın ne olduğunu ve hangi harflerin buna uyan harfler olduğunu öğrenmek gerekmektedir.

Arapça dil bilgisi ve okuma becerilerini ölçmektedir. Kazanım olarak, öğrencilerin Arapça dil bilgisi kurallarını ve Medd-i Lazım gibi okuma becerilerini anlaması beklenir.

Arapça okuma ve telaffuz kurallarını anlama ve uygulama becerilerini ölçmek olabilir.

Arapça dilbilgisi kurallarını öğrenmeleri ve uygulamaları hedeflenir.

Arapça dilbilgisi kurallarına hakim olmak ve dil yapısı ile ilgili bilgi sahibi olmaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 11 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 28 kere doğru, 72 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.