9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Kur’an-ı Kerim'in özelliklerinden biri nedir?

  A) Kur'an, diğer kitaplarla aynı dili kullanır.
  B) Kur'an, birçok defa yeniden yazılarak farklı versiyonlara sahip bir kitaptır.
  C) Kur'an, insan hatalarına karşı korunmuş bir kitaptır.
  D) Kur'an, her yıl farklı bir dilde yeniden yazılır.
  E) Kur'an, sadece Arapça ve Kureyş lehçesi ile indirilmiştir.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, insan hatalarına karşı korunarak değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen bir kitaptır. 3. Kur'an'ın benzerini getirmenin neden imkansız olduğu konusunda hangi ayet meali verilmiştir?

  A) Bakara suresi, 50. ayet      B) Yûnus suresi, 38. ayet      
  C) Hûd suresi, 13. ayet         D) İsrâ suresi, 88. ayet       
  E) Fussilet suresi, 26. ayet                                   

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hûd suresi, 13. ayette Kur'an'ın benzerini getirmenin imkansız olduğu ifade edilir. 5. Kur'an-ı Kerim, hangi özellikleri içeren bir kitap olarak tanımlanabilir?

  A) Yalnızca inanç ve ibadet konularını içerir.
  B) İnsan hatalarına karşı korunmuş bir kitaptır.
  C) Sadece Arapça yazılmıştır.
  D) İnsanların yaşamlarını düzenleyen hükümleri içermez.
  E) Sadece Arapça konuşulan toplumlar için geçerlidir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, insan hatalarına karşı korunarak değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen bir kitaptır ve bu özelliği onu benzersiz kılar. 7. Kur'an-ı Kerim'in toplamda kaç sureden oluştuğu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde ifade edilmiştir?

  A) 100 sure    B) 114 sure    C) 30 sure    D) 40 sure    E) 66 sure    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim toplamda 114 sureden oluşur. 9. Kur'an-ı Kerim hangi dönemdeki ayetlerden ve surelerden oluşur?

  A) Sadece Mekkî ayetlerden ve surelerden
  B) Sadece Medenî ayetlerden ve surelerden
  C) Hem Mekkî hem de Medenî ayetlerden ve surelerden
  D) Yalnızca Hicrî ayetlerden ve surelerden
  E) Sadece hicret öncesindeki ayetlerden ve surelerden

 10. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim hem Mekkî hem de Medenî ayetlerden ve surelerden oluşur. 11. Kur'an-ı Kerim hangi dönemdeki ayetlere Medineli ayetler denir?

  A) Peygamberimizin Mekke'deki dönemindeki ayetler
  B) Peygamberimizin hicretten sonra Medine'de indirilen ayetler
  C) Peygamberimizin hicret öncesi Medine'de indirilen ayetler
  D) Peygamberimizin ölümünden sonra yazılan ayetler
  E) Peygamberimizin Mekke'de ve Medine'de indirilen tüm ayetler

 12. Cevap: B Açıklama:

  Medineli ayetler, Peygamberimizin hicretten sonra Medine'de indirilen ayetlerdir. 13. Furkân ismi Kur'an-ı Kerim'de neyi ayıran bir özelliği ifade eder?

  A) İyi ile kötüyü          B) Cenneti ve cehennemi   
  C) Helal ve haramı         D) Doğru ile yanlışı      
  E) Hak ile bâtılı                                    

 14. Cevap: D Açıklama:

  Furkân ismi Kur'an-ı Kerim'de doğru ile yanlışı ayıran kitap anlamına gelir. 15. Zikr ismi Kur'an-ı Kerim'de neyi ifade eder?

  A) İnsanların aralarındaki anlaşmayı
  B) Kuran'dan yapılan tefsirleri
  C) Dil ile söyleyerek veya kalpten geçirerek Allah'ı anmayı
  D) İslam'ın ilk günlerini
  E) Kur'an'ın nerede saklandığını

 16. Cevap: C Açıklama:

  Zikr ismi, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı anmayı, hatırlamayı ve hatırlatmayı ifade eder. 17. Hangi sure "kadın hakları"ndan bahsedildiği için bu adı almıştır?

  A) En'âm    B) A'raf    C) Nisâ    D) Tevbe    E) Hicr    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Nisâ sure, içerisinde kadın haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır. 19. "Ashâb-ı Kehf" adı verilen topluluğun kıssası hangi surede anlatılır?

  A) Hûd    B) Yûsuf    C) Ra’d    D) Kehf    E) İbrahim    

 20. Cevap: D Açıklama:

  Ashâb-ı Kehf'in kıssası, Kehf surende anlatılır. 21. Hangi sure, Allah'ın nurunu tasvir eden bir ayet içerir?

  A) İsrâ    B) Nûr    C) Meryem    D) Tâ-Hâ    E) Hicr    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Nûr sure, Allah'ın nurunu tasvir eden bir ayeti içerir. 23. "İmran'ın ailesi" anlamına gelen bir sure hangisidir?

  A) Bakara    B) Âl-i İmrân    C) Nisâ    D) Yûnus    E) Mâide    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Âl-i İmrân sure, "İmran'ın ailesi" anlamına gelir. 25. "Süleyman suresi" olarak da adlandırılan hangi sure, "karınca" kelimesini içerir?

  A) Neml    B) Kasas    C) Hûd    D) Şuarâ    E) İbrahim    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Neml sure, içerisinde "karınca" kelimesini barındırır ve aynı zamanda "Süleyman suresi" olarak da adlandırılır. 27. "Örümcek ağına benzetilen işler" hangi surede anlatılır?

  A) Mâide    B) Ankebût    C) Secde    D) Câsiye    E) Haşr    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Ankebût sure, inkârcıların işlerinin örümcek ağına benzetildiği bir ayeti içerir. 29. "Kum yığını" anlamına gelen bir sure hangisidir?

  A) Necm    B) Kâf    C) Ahkâf    D) Hadîd    E) Mücâdele    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Ahkâf sure, "kum yığını" anlamına gelir. 31. Hangi surede hicret eden Müslüman kadınların imtihan edilmesi emri verilir?

  A) Müddessir    B) Mümtehine    C) Mürselât    D) İnfitâr    E) Mutaffifîn    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Mümtehine sure, hicret eden Müslüman kadınların imtihan edilmesi emrini içerir. 33. Hangi surede münafıkların davranışlarına ve inançlarına değinilir?

  A) İnsân    B) Müzzemmil    C) Münâfikûn    D) Talâk    E) İnfitâr    

 34. Cevap: C Açıklama:

  Münâfikûn sure, münafıkların davranışlarına ve inançlarına değinir. 35. Hangi surede göğün yarıldığı ve kıyametin ne zaman kopacağına dair bilgi verilir?

  A) İnşikâk    B) Tahrîm    C) Bürûc    D) Nâzi’ât    E) Müzzemmil    

 36. Cevap: A Açıklama:

  İnşikâk sure, göğün yarıldığı ve kıyametin ne zaman kopacağına dair bilgi verir. 37. Hangi surede kâfirlere hitap edilir ve "inkârcılar" ifadesi kullanılır?

  A) Kâfirûn    B) Nasr    C) İhlâs    D) Felâk    E) Nâs    

 38. Cevap: A Açıklama:

  Kâfirûn sure, kâfirlere hitap edilir ve "inkârcılar" ifadesi kullanılır. 39. Hangi surede Allah'ın (c.c.) elçisine yardım ettiğinden bahsedilir?

  A) Tebbet    B) İhlâs    C) Kevser    D) Nasr    E) Felâk    

 40. Cevap: D Açıklama:

  Nasr sure, Allah'ın (c.c.) elçisine yardım ettiğinden bahsedilir. 41. İnsanın yaratılışı hangi aşamalardan geçerek tamamlanmıştır?

  A) Yer, gök, bitki, ağaç ve hayvanların yaratılması
  B) Toprak, spermler, embriyo, et parçası ve bebek aşamaları
  C) Kupkuru çamur, su, rüzgar, ateş ve çamur evreleri
  D) Deniz, orman, çöl, dağ ve ova şekilleri
  E) İlk olarak erkeklerin, sonra da kadınların yaratılması

 42. Cevap: B Açıklama:

  İnsanın yaratılışı topraktan başlayarak spermler, embriyo, et parçası ve son olarak bebek aşamalarını içerir. 43. İnsanın yaratılışıyla ilgili hangi varlıkla karşılaştırma yapılır?

  A) Melekler    B) Şeytanlar    C) Hayvanlar    D) Bitkiler    E) Cinler    

 44. Cevap: A Açıklama:

  İnsanın yaratılışı meleklerin yaratılışıyla karşılaştırılır ve melekler insanın yaratılışına saygı gösterirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN OKUMAYA GİRİŞ

Ayrıca 9.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 1.dönem 1.değerlendirme soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 23 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 201 kere doğru, 205 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.