9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1

9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi maddenin hâl değişimlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Erime    B) Buharlaşma    C) Iyonizasyon    D) Süblimleşme    E) Çökelme    

 2. Cevap: E Açıklama:

  Çökelme, maddenin hâl değişimlerinden biri değil, çözeltiden katı oluşumudur. 3. Hangi hâl değişiminde maddenin hacmi en büyük olur?

  A) Katıdan sıvıya      B) Sıvıdan gaza       
  C) Katıdan gaza        D) Gazdan plazmaya    
  E) Plazmadan sıvıya                          

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sıvıdan gaza hâl değişiminde maddenin hacmi en büyük olur çünkü gaz hâlindeki tanecikler arasında en fazla boşluk bulunur. 5. LPG'nin (sıvılaştırılmış petrol gazı) elde edilmesi hangi hâl değişimini içerir?

  A) Gazdan sıvıya      B) Sıvıdan gaza      
  C) Katıdan sıvıya     D) Katıdan gaza      
  E) Gazdan plazmaya                         

 6. Cevap: A Açıklama:

  LPG, gaz hâlindeki propan ve bütan gazlarının sıkıştırılarak sıvılaştırılmasıyla elde edilir. 7. Atmosferdeki nem, suyun hangi hâl değişiminin sonucudur?

  A) Buharlaşma    B) Yoğuşma    C) Erime    D) Donma    E) Süblimleşme    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Nem, suyun sıvı hâlden gaz hâle geçmesi sonucu atmosferde meydana gelir. 9. Hangi madde grubu amorf katıya örnektir?

  A) Tuğla, demir, cam        B) Cam, plastik, kauçuk    
  C) İyot, çinko, elmas       D) NaCl, KBr, CsCl         
  E) Su, oksijen, nitrojen                               

 10. Cevap: B Açıklama:

  Amorf katılar belirli geometrik şekilleri olmayan, sert ve sıkıştırılamayan katılardır. B seçeneğinde verilen cam, plastik ve kauçuk amorf katı örnekleridir. 11. İyonik katıların erime noktalarının genellikle yüksek olmasının nedeni nedir?

  A) Moleküller arasındaki London etkileşimlerinin güçlü olması
  B) Zıt yüklü iyonlar arasındaki güçlü elektrostatik çekim kuvvetleri
  C) Hidrojen bağlarının çok sayıda bulunması
  D) Kovalent bağların çok sayıda bulunması
  E) Dipol-dipol etkileşimlerinin güçlü olması

 12. Cevap: B Açıklama:

  İyonik katıların erime noktaları yüksektir çünkü zıt yüklü iyonlar arasındaki güçlü elektrostatik çekim kuvvetleri, iyonların yerinden ayrılıp sıvı hâle geçmelerini zorlaştırır. 13. Kovalent katıları bir arada tutan kuvvet hangisidir?

  A) Elektrostatik çekim kuvvetleri
  B) London etkileşimleri
  C) Hidrojen bağları
  D) Kovalent bağlar
  E) Dipol-dipol etkileşimleri

 14. Cevap: D Açıklama:

  Kovalent katılar, atomların elektronlarını ortaklaşa paylaşarak oluşturdukları güçlü kovalent bağlarla bir arada tutulur. 15. Viskozitesi sudan daha yüksek olan bir sıvı hangisidir?

  A) Benzin    B) Etanol    C) Gliserin    D) Amonyak    E) Aseton    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Gliserinin viskozitesi, sudan daha yüksektir çünkü gliserin molekülleri arasındaki hidrojen bağları, su moleküllerindeki hidrojen bağlarından daha güçlüdür. 17. Gazların hangi özelliği, onları birbirleriyle karışarak homojen karışımlar oluşturmalarına olanak tanır?

  A) Genişlemesi             B) Sıkıştırılabilirliği   
  C) Yayılması               D) Düzensizliği           
  E) Yüksek yoğunluğu                                  

 18. Cevap: C Açıklama:

  Yayılma özelliği, gazların birbirleriyle karışarak homojen karışımlar oluşturmasını sağlar. 19. Aynı sıcaklıkta ölçüldüğünde, 1 mol gazın standart koşullarda kaç litre hacim kapladığı bilinmektedir. Bu koşullarda 3 mol gazın hacmi nedir?

  A) 22,4 L    B) 44,8 L    C) 67,2 L    D) 89,6 L    E) 134,4 L    

 20. Cevap: C Açıklama:

  1 mol gaz standart koşullarda 22,4 L hacim kaplar. 3 mol gazın hacmi, 1 molün hacminin 3 katıdır. 21. Bir hava balonunun uçması için hangi faktör gereklidir?

  A) Gazın yüksek yoğunluğu
  B) Gazın düşük sıcaklığı
  C) Gazın yüksek basıncı
  D) Balonun içindeki gazın dışarıdaki havadan daha az yoğun olması
  E) Atmosfer basıncının yüksek olması

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bir balonun uçması için içindeki gazın dışarıdaki havadan daha az yoğun olması gerekir. 23. Gazların basıncı hangi faktörlerle ilişkilidir?

  A) Taneciklerin sayısı ve hızları
  B) Hacim ve sıcaklık
  C) Yoğunluk ve hacim
  D) Sıcaklık ve yoğunluk
  E) Yalnızca sıcaklık

 24. Cevap: A Açıklama:

  Gazların basıncı, taneciklerinin sayısı ve hızlarıyla orantılıdır. 25. Yükseklikte yaşayan kişiler neden daha çabuk yorulurlar?

  A) Atmosfer basıncının düşük olması nedeniyle oksijen seviyesinin azalması
  B) Atmosfer basıncının yüksek olması nedeniyle solunum zorluğu
  C) Havanın daha soğuk olması nedeniyle enerji ihtiyacının artması
  D) Güneş ışınlarının daha yoğun olması nedeniyle enerji kaybı
  E) Yerçekiminin daha düşük olması nedeniyle kasların daha az çalışması

 26. Cevap: A Açıklama:

  Yükseklikte atmosfer basıncı azalır, bu da oksijen seviyesinin azalmasına ve solunum zorluğuna neden olur. 27. Plazmaların hangi özelliği yoktur?

  A) Elektriği iyi iletirler
  B) Yoğunlukları katılardan daha azdır
  C) Pozitif ve negatif yüklü tanecikler içerirler
  D) Manyetik alanlarla yerlerinde tutulabilirler
  E) Belirli bir şekil ve hacimleri vardır

 28. Cevap: E Açıklama:

  Plazmaların belirli bir şekil ve hacmi yoktur. 29. Aşağıdakilerden hangisi plazma örneğidir?

  A) Buz    B) Sıvı azot    C) Mum alevi    D) Katı demir    E) Su buharı    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Mum alevi, plazma halinde olan bir maddedir. 31. Plazmanın oluşması için gerekli koşullar nelerdir?

  A) Düşük sıcaklık ve basınç
  B) Yüksek sıcaklık ve basınç
  C) Orta sıcaklık ve basınç
  D) Düşük sıcaklık ve yüksek basınç
  E) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç

 32. Cevap: B Açıklama:

  Plazma, yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşan bir madde halidir. 33. Plazmaların elektriksel özellikleri hakkında hangisi doğrudur?

  A) Nötral yapıdadırlar
  B) Pozitif yüklü tanecikler içerirler
  C) Negatif yüklü tanecikler içerirler
  D) Nötr tanecikler içerirler
  E) Hem pozitif hem de negatif yüklü tanecikler içerirler

 34. Cevap: A Açıklama:

  Plazmalar, pozitif yük sayısının negatif yük sayısına eşit olması nedeniyle nötral yapıdadırlar. 35. Plazmaların günlük hayatta hangi alanlarda kullanıldığına dair aşağıdakilerden hangisi bir örnek değildir?

  A) Floresan lambalar    B) Neon tabelalar      
  C) Televizyonlar        D) Buzdolapları        
  E) Kaynak makineleri                           

 36. Cevap: D Açıklama:

  Buzdolapları, plazma halinde olmayan bir madde kullanırlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 Detayları

9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
  1. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  2. Güçlü Etkileşimler
  3. Kimyasal Türler
  4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  5. Zayıf Etkileşimler

Ayrıca 9.sınıf kimya dersi IV. ünite maddenin halleri konusu test soruları 1, müfredata uygun cevap anahtarlı ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Maddenin fiziksel hâllerini ve özellikleri açıklar.

Maddenin farklı hâllerde olmasının önemini açıklar.

Hâl değişimlerinin endüstriyel önemini açıklar.

Suyun farklı hallerinin önemini açıklar.

Katıların türlerini ve özelliklerini bilir.

İyonik katıların özelliklerini bilir.

Kovalent katıların özelliklerini bilir.

Sıvıların viskozitesini karşılaştırabilir.

Maddenin halleri ve gazların genel özellikleri

Gazların miktarı ve hacmi

Maddenin halleri ve gazların özellikleri

Maddenin halleri ve gazların özellikleri

Maddenin halleri ve gazların özellikleri

Madde halleri ve plazma özelliklerini anlama

Madde hallerinin örneklerini tanıma

Plazma oluşumunu anlama

Plazma özelliklerini anlama

Plazmanın kullanım alanlarını tanıma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya IV. Ünite - Maddenin Halleri - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Kimya Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Kimya Dersi Ünite Özetleri