9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Azot ve oksijen elde etmek için kullanılan hâl değişimlerini yazınız.


 2. Cevap: * Azot elde etmek için havanın sıvılaştırılması ve fraksiyonel damıtma yöntemi kullanılır. * Oksijen elde etmek için havanın sıvılaştırılması ve fraksiyonel damıtma yöntemi veya Zeolit adsorpsiyonu yöntemi kullanılır. Açıklama:

  Sıvılaştırılarak fraksiyonel olarak damıtılan hava, azot ve oksijene ayrıştırılır. 3. İyonik katıları bir arada tutan kuvvetler nelerdir?


 4. Cevap: Elektrostatik çekim kuvvetleri Açıklama:

  İyonik katılarda zıt yüklü iyonlar elektrostatik çekim kuvvetleriyle bir arada tutulur. 5. Su döngüsünde su buharının rolünü açıklayınız.


 6. Cevap: Su buharı, su döngüsünde suyun sıvı hâlden gaz hâle dönüştüğü aşamadır. Bu su buharı, atmosferde yoğunlaşarak yağmur, kar veya sis gibi yağışlara neden olur. Açıklama:

  Su döngüsü, Dünya'daki suyun sürekli hareket halinde olduğu bir döngüdür ve su buharı bu döngünün ayrılmaz bir parçasıdır. 7. Gazların genleşme özelliğini açıklayınız.


 8. Cevap: Gazların sıcaklık arttıkça hacimlerinin de artmasıdır. Açıklama:

  Sıcaklık arttıkça gaz taneciklerinin hızı ve ortalama kinetik enerjisi artar, bu da taneciklerin birbirinden uzaklaşmasına ve hacimlerinin artmasına neden olur. 9. Plazmanın özellikleri nelerdir?


 10. Cevap: Plazmanın özellikleri nelerdir?anın özellikleri nelerdir? Açıklama:

  Plazmanın özellikleri nelerdir? Cevap: Plazma, elektrik akımını iyi iletir ve genellikle gazların alt kümesi olarak düşünülür. Ancak gaz ve plazma halleri arasında keskin bir ayrım yoktur. Plazma içerisinde pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısı ile eşittir ve elektriksel olarak nötrdür. özellikleri nelerdir? Cevap: Plazma, elektrik akımını iyi iletir ve genellikle gazların alt kümesi olarak düşünülür. Ancak gaz ve plazma halleri arasında keskin bir ayrım yoktur. Plazma içerisinde pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısı ile eşittir ve elektriksel olarak nötrdür. 11. Kimyasal türler arasında oluşan etkileşimleri sınıflandırınız.


 12. Cevap: Kimyasal türler arasındaki etkileşimler bağlanan türlere göre atomlar arası ve moleküller arası; bağın sağlamlığına göre güçlü ve zayıf olarak sınıflandırılabilir. Açıklama:

  Atomlar arası etkileşimler, aynı veya farklı tür atomlar arasındaki etkileşimlerdir. Moleküller arası etkileşimler ise moleküller arasındaki etkileşimlerdir. Bağın sağlamlığı ise kimyasal türlerin yapısına bağlıdır. 13. Aşağıdaki moleküllerin polar mı apolar mı olduğunu belirtiniz:


 14. Cevap: * H2O: Polar * CO2: Apolar * CH4: Apolar Açıklama:

  H2O'da polar kovalent bağlar vardır ve elektron yük yoğunluğu oksijen atomunda daha fazla yoğunlaşmıştır. CO2 ve CH4'te apolar kovalent bağlar vardır ve elektron yük yoğunluğu dengeli bir şekilde dağılmıştır. 15. London kuvvetlerinin oluşum nedenini açıklayınız.


 16. Cevap: London kuvvetleri, moleküllerdeki elektronların anlık olarak yoğunlaşması sonucu oluşur. Bu yoğunlaşma, indüklenmiş dipollerin oluşumuna neden olur ve indüklenmiş dipoller arasında bir etkileşim olan London kuvvetleri oluşur. Açıklama:

  London kuvvetleri, elektronların rastgele hareketinden kaynaklanan geçici kutuplaşmalardan kaynaklanır. 17. Dalton atom modelinin yanlışlarından biri nedir?


 18. Cevap: Dalton atom modelinin yanlışlarından biri, atomun içinde atom altı taneciklerin bulunmasıdır. Açıklama:

  Dalton'ın modeline göre atomlar bölünmez parçacıklardır, ancak günümüzde atomun içinde elektron, proton ve nötron gibi atom altı taneciklerin bulunduğu bilinmektedir. 19. Thomson atom modelinin bir özelliği nedir?


 20. Cevap: Thomson atom modelinin bir özelliği, atomun üzümlü kek benzeri bir yapıya sahip olmasıdır. Açıklama:

  Thomson'ın modeline göre, atom pozitif yüklü bir küre içinde negatif yüklü elektronların rastgele dağıldığı bir yapıdadır. 21. Elementlerin periyodik sistemdeki sınıflandırmasını yapınız.


 22. Cevap: Metal, ametal, yarı metal ve asal (soy) gazlar Açıklama:

  Periyodik sistemdeki elementler ortak özelliklerine göre metal, ametal, yarı metal ve asal (soy) gaz olarak sınıflandırılır. 23. Toprak alkali metallerin örneklerini veriniz.


 24. Cevap: Kalsiyum, stronsiyum, baryum Açıklama:

  Toprak alkali metaller 2A grubunda bulunan elementlerdir. periyodik sistemde hidrojenden sonra ilk iki elementi içerir. 25. Elektron ilgisi nedir? Açıklayınız.


 26. Cevap: *Elektron ilgisi, gaz halindeki nötr bir atomun elektron alarak negatif yüklü iyon oluşturması sırasındaki enerji değişimidir.* Açıklama:

  *Elektron ilgisi, atomun kararlılığı ve kimyasal tepkimelerdeki rolü ile ilgili önemli bir özelliktir.* 27. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom yarıçapının değişimini açıklayınız.


 28. Cevap: *Soldan sağa giderken atom numarası artar ve çekirdek yükü artar. Bu artan çekirdek yükü, elektronları çekirdeğe doğru daha güçlü çekerek atom yarıçapını küçültür.* Açıklama:

  *Atom yarıçapı, atomların boyutunu belirler ve kimyasal bağların oluşumunda rol oynar.* 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ametalik özellik aynı periyotta soldan sağa doğru artar.
  2. (.....) Elektron ilgisi aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru genellikle azalır.
  3. (.....) Elektronegatiflik atom yarıçapına ve çekirdek yüküne bağlıdır.
  4. (.....) Metalik özellik son katmanında 4, 5, 6, 7 elektron bulunduran elementlerde görülür.
  5. (.....) Periyodik sistemde aynı periyotta iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru artar.
  6. (.....) Soy gazların elektron ilgisi ekzotermiktir.
  7. (.....) Periyodik sistemde atom yarıçapı aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru azalır.
  8. (.....) Fransiyum, en aktif metaldir.
  9. (.....) Hidrojen, metalik özellikte bir elementtir.
  10. (.....) Elektron ilgisi, elektron alarak negatif yüklü iyon oluşturma sırasında oluşan enerji değişimidir.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 31. Periyodik Özelliklerin Periyodik Sistemdeki Değişimini Eşleştirin

  Sorular:
  1. Aynı periyotta soldan sağa
  2. Aynı grupta yukarıdan aşağıya
  3. Metalik özellik
  4. Ametalik özellik
  5. İyonlaşma enerjisi
  6. Elektron ilgisi
  7. Elektronegatiflik
  8. Atom yarıçapı
  9. Değerlik elektron sayısı
  10. Katman sayısı
  Önermeler:
  a. Artar
  b. Azalır
  c. Değişmez
  d. Soldan sağa artar, yukarıdan aşağıya azalır
  e. Yukarıdan aşağıya artar, soldan sağa azalır

 32. Cevap: 1. a 2. b 3. d 4. e 5. a 6. b 7. a 8. b 9. c 10. d Açıklama:

  * Ametalik özellikler, elektronegatiflik ve iyonlaşma enerjisi aynı periyotta soldan sağa artarken, yukarıdan aşağıya azalır. * Metalik özellikler, atom yarıçapı ve değerlik elektron sayısı yukarıdan aşağıya artarken, soldan sağa azalır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 11 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
  1. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  2. Güçlü Etkileşimler
  3. Kimyasal Türler
  4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  5. Zayıf Etkileşimler

Ayrıca 9.Sınıf Kimya dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştı

Havadan azot ve oksijen elde etme yöntemlerini anlar.

Öğrenciler iyonik katıların yapısını ve özelliklerini anlar.

Su döngüsünü ve suyun önemini anlama.

Gazların genel özelliklerini anlar.

Plazmanın temel özelliklerini tanımlamak ve anlamak.

Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin sınıflandırılmasını öğrenmek.

* Molekül yapılarını kullanarak polariteyi tahmin edebilir. * Polar ve apolar moleküller arasında ayrım yapabilir

Öğrenciler, London kuvvetlerinin oluşumunu anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Dalton atom modelinin sınırlamalarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Thomson atom modelinin temel özelliklerini anlayabileceklerdir.

Elementlerin periyodik sistemdeki sınıflandırmasını öğrenmek

Toprak alkali metallerin konumunu ve örneklerini bilmek

*Elektron ilgisinin tanımını ve önemini açıklayabilmek.*

*Periyodik sistemde atom yarıçapının periyot boyunca nasıl değiştiğini açıklayabilmek.*

* Ametalik ve metalik özelliklerin değişim eğilimlerini anlama. * Elektron ilgisi ve iyonlaşma enerjisinin değişim eğilimlerini anlama. * Elektronegatifliğin atom yarıçapı ve çekirdek yüküne bağlı olduğunu anlama. * Soy gazların ve alt katmanı kararlı yapıya sahip elementlerin elektron ilgi eğilimlerini anlama. * Periyodik sistemde atom yarıçapının değişim eğilimini anlama. * Periyodik sistemde en aktif metal ve ametali belirleme yeteneği geliştirme. * Periyodik sistemin periyodik özelliklerini yorumlama yeteneği geliştirme. * Elektron ilgisinin tanımını ve yönünü anlama.

Periyodik özelliklerin periyodik sistemdeki değişme eğilimlerini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.