2023-2024 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13)

2023-2024 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) CEVAPLARI

 1. İslam Bilim Tarihi'nde, ışığın doğası ve özellikleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan önemli bir bilim insanı kimdir?

  A) El Birunî       B) İbn-i Sînâ     
  C) İbn-i Heysem    D) El Kindî       
  E) Ömer Hayyam                       

 2. Cevap: C Açıklama:

  İbn-i Heysem, ışığın doğası ve özellikleri üzerine yaptığı öncü çalışmalar ile bilim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kitab al-Manazir adlı eseri, optik biliminin temellerini oluşturur ve sonraki yüzyıllarda Batı dünyasında da büyük etki yaratır. 3. Bîrûnî'nin kaleme aldığı "Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı" adlı eserinde hangi konular işlenir?

  A) Matematik ve astronomi    B) Felsefe ve edebiyat      
  C) Tıp ve eczacılık          D) Tarih ve coğrafya        
  E) Fizik ve kimya                                        

 4. Cevap: C Açıklama:

  "Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı", Bîrûnî'nin tıp ve eczacılık alanındaki çalışmalarını içeren bir eserdir. Eserde, çeşitli bitkilerin tıbbi özellikleri, ilaçların yapımı ve kullanımı gibi konular ele alınmaktadır. 5. Ömer Hayyam aşağıdakilerden hangisine ilişkin olarak çalışmalar yapmamıştır?

  A) Cebir    B) Aritmetik    C) Geometri    D) Fizik    E) Astronomi    

 6. Cevap: D Açıklama:

  Hayyam matematik alanında çalışmıştır. Fizik alanında çalışmamıştır. 7. Abdurrahman el-Hâzinî'nin Mîzân el-Hikme adlı eseri aşağıdakilerden hangisini içermektedir?

  A) Fiziksel yasalar             B) Matematiksel hesaplamalar   
  C) Astronomik gözlemler         D) Tıbbi bilgiler              
  E) Edebi metinler                                              

 8. Cevap: A Açıklama:

  Mîzân el-Hikme adlı eser fiziksel yasalar içerir. Matematiksel hesaplamalar, astronomik gözlemler, tıbbi bilgiler ve edebi metinler içermez. 9. Gazâlî'nin ilmî derinliği, İslami hakikatleri dile getirmedeki dirayet ve cesareti nedeniyle hangi unvana layık görülmüştür?

  A) Hüccetü'l-İslam    B) Zeynü'd-dîn       
  C) Mutasavvıf         D) Filozof           
  E) Kelamcı                                 

 10. Cevap: A Açıklama:

  Gazâlî, ilmî derinliği, İslami hakikatleri dile getirmedeki dirayet ve cesareti nedeniyle "Hüccetü'l-İslam" unvanına layık görülmüştür. 11. Gazâlî'ye göre ilim bölümüyle başlayan eseri hangisidir?

  A) İhyâu Ulûmi'd-Din          B) El-Munkız min ed-Dalâl    
  C) Tehafütü'l-Felsefe         D) El-İktisad fi'l-İ'tikad   
  E) El-Madnun                                               

 12. Cevap: A Açıklama:

  Gazâlî, ilim bölümüyle başlayarak İhyâu Ulûmi'd-Din adlı eserine başlamıştır. 13. Aşağıdakilerden hangisi Belh Coğrafya Okulu'nun en önemli bilim insanlarından biridir?

  A) El-Mes'ûdî    B) İbn Havkal    C) el-İstahrî    D) El-Mevsılî    E) Zahravî    

 14. Cevap: C Açıklama:

  el-İstahrî, Belh Coğrafya Okulu'nun ilk temsilcisi olup "el-İstahrî'nin Dünya Haritası" adını verdiği harita ile tanınır. 15. Aşağıdakilerden hangisi Irak Coğrafya Okulu'nun en önemli bilim insanıdır?

  A) El-Mes'ûdî    B) İbn Havkal    C) el-İstahrî    D) El-Mevsılî    E) Zahravî    

 16. Cevap: A Açıklama:

  El-Mes'ûdî, Irak Coğrafya Okulu'nun en önemli bilim insanıdır ve birçok eser kaleme almıştır. 17. Aşağıdakilerden hangisi Makdisî'nin ünlü coğrafya kitabının adıdır?

  A) İhtiyarü's-sûdân
  B) Kitâbu's-seyâha
  C) el-Mesâlik ve'l-memâlik
  D) Ahsenü't-tekasîm fî ma'rifeti'l-ekalîm
  E) Kitâbü'l-üfûk

 18. Cevap: D Açıklama:

  Makdisî'nin en ünlü coğrafya kitabı Ahsenü't-tekasîm fî ma'rifeti'l-ekalîm'dir. Bu eser, İslam dünyasını Arap ve Acem ülkeleri olarak ikiye ayırmış, iklimler ve coğrafi bilgiler ile o bölge insanının sosyoekonomik ve sosyokültürel yönü hakkında bilgiler vermiştir. 19. Aşağıdakilerden hangisi İslam coğrafyacıların haritalarında kullandıkları iz düşümü tekniğidir?

  A) Mercator izdüşümü        B) Stereografik izdüşümü   
  C) Ortografik izdüşümü      D) Lambart izdüşümü        
  E) Azimütal izdüşümü                                   

 20. Cevap: B Açıklama:

  İslam coğrafyacıları haritalarında genellikle stereografik izdüşümü tekniğini kullanmışlardır. Bu teknik, bir küre üzerindeki nesneleri düzlemde tasvir edebilmek için kullanılır. Stereografik izdüşümü tekniğinde, küre biçimindeki yer, kutuplara bakan üst ve alt bölümleri açık bir silindir biçimine getirilir; daha sonra silindir açılarak düz yüzey elde edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Detayları

2023-2024 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca

- İbn-i Heysem'in bilimsel çalışmalarını ve katkılarını anlamak. - Işığın doğası ve özellikleri konusunda temel bilgileri edinmek. - Optik biliminin tarihsel gelişimini takip etmek.

Öğrenciler, Bîrûnî'nin çok yönlü bir bilim insanı olduğunu ve tıp ve eczacılık alanında da önemli katkılar sağladığını anlayabileceklerdir.

İslam bilim tarihindeki önemli bilim insanlarını ve çalışmalarını tanıyabilme.

İslam bilim tarihindeki önemli bilim insanlarını ve çalışmalarını tanıyabilme.

Öğrenciler, Gazâlî'nin ilmî derinliği ve İslami hakikatleri dile getirmedeki dirayeti hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Gazâlî'nin ilim hakkındaki görüşleri ve İhyâu Ulûmi'd-Din adlı eseri hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrencilerin Belh Coğrafya Okulu'nun önemli bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Öğrencilerin Irak Coğrafya Okulu'nun önemli bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.1.

İslam bilginlerinin coğrafya bilimine yaptıkları katkıları açıklayabilme.

İslam coğrafyacıların haritacılıkta kullandıkları teknikleri açıklayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri