9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları

9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları CEVAPLARI

 1. Choose the correct option to complete the dialogue.
  Emily: ...... in my bed because there isn’t a bedside table with a lamp on it.
  Brian: Why don’t you use a small portable book light? It really works.
  Emily: Brilliant idea. I’ll buy one at once.

  A) I don’t like listening to music
  B) I’m not able to draw pictures
  C) I can’t read books
  D) It’s not possible to see outside
  E) I don’t have a good sleep

 2. Cevap: C

 3. Which of the following is the closest in meaning to the sentence given below?
  I never watch romantic comedies because the feelings are unreal.

  A) I don't like watching romantic comedies because they are not very me.
  B) I hate romantic comedies because they are not gripping.
  C) I'm into romantic comedies because the characters are real.
  D) I don't watch romantic comedies because the feelings aren't real.
  E) I dislike romantic comedies because they make me cry.

 4. Cevap: C

 5. Choose the correct option to complete the dialogue.
  Teacher: Do you know ...... jacket it is?
  Andy: It is George’s, I think.
  Sue: No, it is not ...... jacket. It is ......

  A) who / her / my               B) whose / his / your
  C) whose / him / hers        D) whose / his / mine
  E) who / her / Jane

 6. Cevap: D

 7. Choose the correct option to complete the dialogue.
  Amy: I think Barcelona is the best place to live because it has got a great climate with warm temperatures nearly all year around and a clear, sunny sky.
  Kevin: ...... Besides its good climate, it has also a very rich history and a superb modern architecture. It is a real paradise for gastronomers.

  A) I completely disagree.
  B) I’m not sure about that.
  C) I’m sorry, but I disagree.
  D) You’re absolutely right!
  E) I don’t agree with you!

 8. Cevap: D

 9. Choose the correct option to fill in the blank.
  Sally : Would you like to live in a big city or a small town?
  Mert : I don‘t like to live in a big city because big cities are crowded and unsafe. Small towns are ...... .

  A) peaceful        B) lively        C) old
  D) busy              E) noisy

 10. Cevap: A

 11. You can explore life under water at a/an ___
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) theater            B) pharmacy
  C) aquarium        D) shopping center
  E) school

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) aquarium 1. "You can explore life under water" ifadesi, su altı yaşamını keşfetmekten bahsediyor. Bu nedenle, bu deneyimi sunabilecek olanakları düşünmemiz gerekiyor. 2. Sinema (theater), eczane (pharmacy), alışveriş merkezi (shopping center) ve okul (school) seçenekleri su altı yaşamını keşfetmek için uygun değildir. 3. Aquarium (akvaryum), su altı yaşamının sergilendiği bir mekan olduğu için doğru seçenektir. Aquarumlar, sucul canlıların ve bitkilerin bulunduğu tanklar ve sergileme alanlarına sahip yerlerdir. 4. Bu nedenle, "You can explore life under water at an aquarium" ifadesi, doğru bir ifadedir. 13. You can send a letter or pay the electricity bills at a/an ___
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) post office           B) restaurant
  C) café                    D) grocery
  E) montain

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) post office 1. "You can send a letter or pay the electricity bills" ifadeleri, mektup gönderme ve elektrik faturalarını ödeme gibi işlemlerden bahsediyor. Bu nedenle, bu işlemleri gerçekleştirebileceğimiz yerlere odaklanmamız gerekiyor. 2. Restoran (restaurant), kafe (café), bakkal (grocery) ve dağ (mountain) seçenekleri bu tür işlemler için uygun değildir. 3. Post office (postane), mektup gönderme ve fatura ödeme gibi işlemler için doğru seçenektir. Postaneler, mektupların ve diğer posta gönderilerinin kabul edildiği ve dağıtıldığı yerlerdir. Ayrıca, bazı postanelerde fatura ödeme hizmetleri de sunulmaktadır. 4. Bu nedenle, "You can send a letter or pay the electricity bills at a post office" ifadesi doğru bir ifadedir. 15. There are a lot of chases and fights in a/an ___ movie.
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) horror                     B) romantic
  C) science-fiction        D) action
  E) comedy

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) action Verilen cümlede "chases and fights" ifadesi yer alıyor, bu da bir aksiyon filmine işaret ediyor. Aksiyon filmlerinde çoğunlukla kovalamacalar ve dövüş sahneleri bulunur. Dolayısıyla, doğru cevap D) action (aksiyon) olacaktır. 17. In their schools, Japanese students usually practise ___ in earthquake simulation machines.
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) earthquake drills    B) safety rules
  C) heavy rains            D) volcanic eruptions
  E) flood

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) earthquake drills" seçeneğidir. Çözüm açıklaması şu şekildedir: Boşluğa "earthquake drills" getirilmelidir. Cümlenin anlamı, Japon öğrencilerin okullarında deprem simülasyon makinelerinde pratik yapma eylemiyle ilgilidir. Bu nedenle, "earthquake drills" (deprem tatbikatları) terimi bu cümle için en uygun seçenektir. Diğer seçenekler, depremle ilgili olmayan veya cümlenin bağlamına uymayan ifadelerdir. 19. In case of a landslide, people should stay away from ___, electric wires and trees if they are outdoors.
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) natural disasters   B) river banks
  C) safety rules           D) heavy rains
  E) flood

 20. Cevap: D Açıklama:

  doğru olan cevap D) heavy rains (şiddetli yağışlar) olacaktır. Bir toprak kayması durumunda, insanların açık alandaysa, şiddetli yağışlar nedeniyle doğabilecek toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu durumda, insanlar güvenli bir alana sığınmalı ve tehlikeli bölgelerden uzak durmalıdır. 21. Jade: ___ do you brush your teeth?
  Danny: Three times a day.
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) when                    B) what time
  C) how often             D) where
  E) who

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) how often" seçeneğidir. Çözüm açıklaması şu şekildedir: Boşluğa "how often" getirilmelidir. Cümlenin anlamı, Jade'in dişlerini ne sıklıkla fırçaladığını sormaktır. Bu nedenle, "how often" (ne sıklıkla) ifadesi bu cümle için en uygun seçenektir. Diğer seçenekler, sorunun anlamına uygun değildir. "When" (ne zaman) sorulanın zamanını belirtirken, "what time" (hangi saat) belirli bir saat hakkında soru sorarken kullanılır. "Where" (nerede) soruyla mekanı sorgularken, "who" (kim) ise kişi hakkında soru sormak için kullanılır. 23. Hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) river                        B) desert
  C) mountain                D) hill
  E) land

 24. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir: "A) river". Dğer seçeneklerden hangisinin farklı olduğunu sormaktadır. "River" (nehir) diğer seçeneklerden farklıdır çünkü diğerleri kara veya arazi özelliklerini temsil ederken, "river" su akışını temsil eden bir su kaynağını ifade etmektedir. 25. Jack and Baumann suffer from a terminal cancer and they make a to-do list before they kick the bucket.
  Altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangisidir?

  A) live      B) enjoy   C) recommend  D) die    E) sleep

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) die. Boşluğa getirilmesi gereken kelimenin eş anlamlısı "die" (ölmek) olacaktır. "Kick the bucket" ifadesi, argo bir deyim olup, ölmek anlamına gelir. Bu bağlamda, Jack ve Baumann terminal kanserden muzdarip oldukları için önce bir yapılacaklar listesi yaparlar. 27. Which of the following is an expensive hobby?

  A) knitting                    B) scuba-diving
  C) writing poems         D) doing origami
  E) watching movie

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) scuba-diving" seçeneğidir. Çözüm açıklaması şu şekildedir: Cümlenin sorusu, hangi seçeneğin pahalı bir hobi olduğunu sormaktadır. Bu durumda, "scuba-diving" (dalış) seçeneği diğerlerinden farklıdır çünkü dalış yapmak için ekipman, eğitim ve seyahat gibi maliyetli unsurlar gerektirebilir. Diğer seçenekler olan "knitting" (örme), "writing poems" (şiir yazmak), "doing origami" (origami yapmak) ve "watching movie" (film izlemek) ise genellikle daha düşük maliyetli veya daha erişilebilir hobilerdir. 29. It’s five to three.
  Cümlesinin karşılığı hangisidir?

  A) 3:55                        B) 3:15
  C) 2:55                        D) 3:05
  E) 2.45

 30. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) 2:55 olacaktır. "It's five to three" cümlesi, saat diliminde üçe beş dakika kala olduğunu ifade eder. Bu durumda, doğru karşılık 2:55 olacaktır. Cümlede "five to" ifadesi kullanıldığına göre, saat ikiye beş dakika kala demektir. 31. Kim: Hello, this is my uncle’s son, Tony
  Ali:
  Nice to meet you, Tony
  Tony:
  ___.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Good-bye                 B) You’re welcome
  C) Thank you                D) Me, too
  E) It's ok.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Me, too" seçeneğidir. Çözüm açıklaması şu şekildedir: Tony, Ali'ye tanıştığını ifade ederken uygun tepki "Me, too" (Ben de) olacaktır. Bu ifade Tony'nin Ali ile tanıştığına dair karşılıklı bir teyittir. Diğer seçenekler, ayrılık ifadesi (Good-bye), teşekkür ifadesi (Thank you), hoşgeldin ifadesi (You're welcome) ve "It's ok" (Tamam) gibi farklı anlamları ifade eder. Ancak, Tony'nin Ali ile tanıştığını belirtmek için "Me, too" ifadesi en uygun seçenektir. 33. I have got a bed ___ the lamps.
  İngilizce 9.sınıf
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) between                  B) behind
  C) in front of                D) under
  E) on

 34. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir: "A) between". Çözüm açıklaması şu şekildedir: Cümlede, "I have got a bed" ifadesiyle bir yatak sahibi olduğu belirtiliyor ve bu yatağın lambalar arasında olduğunu ifade etmek için bir bağlaç gerekiyor. Verilen resimde, yatak iki lambanın arasında duruyor. Bu nedenle, uygun bağlaç "between" (arasında) olacaktır. 35. The life in big cities isn’t safe. It’s ___.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) uncrowded            B) dangerous
  C) polite                     D) stunning
  E) calm

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) dangerous. "The life in big cities isn't safe. It's ___" cümlesinde, büyük şehirlerdeki yaşamın güvenli olmadığı ifade edilmektedir. Bu durumda, doğru kelime "dangerous" (tehlikeli) olacaktır. Büyük şehirlerdeki yaşamın güvenli olmadığına dair bir ifade olduğundan, en uygun kelime "dangerous" olacaktır. 37. Aşağıda verilen kelimeleri doğru boşluklara yerleştirin. Her kelime birden fazla kullanılabilirdrought - challenging - documentary - hurricane -weird - give two thumbs up - to kick the bucket- landslide - waste your time - take up

  1- Scuba diving is a ______________ activity. I love it.
  2- ‘’___________’’means‘’strange’’.
  3- A: Did you enjoy the movie?
      B: For sure! I ____________________ to it.
  4-‘’_______________’’  means  ‘’to die’’.
  5- Farmers don’t get any crops during a(n) ____________. They have hard times.
  6- Don’t ____________ watching this film. It has terrible acting.
  7- The ___________ damages the roof of the buildings in the West Atlantic Ocean very often.
  8- He wants to ___________ photography and travel around the World.
  9- _____________ is a mass of rock and soil moving suddenly and quickly.
  10- I like watching  ______________ films because I can learn new things from them.

 38. Cevap:

  1- Scuba diving is a challenging activity. I love it. (Dalış yapmak zorlu bir aktivitedir. Onu seviyorum.)

  2- ''Weird'' means ''strange''. (''Weird'', ''garip'' anlamına gelir.)

  3- A: Did you enjoy the movie? B: For sure! I give two thumbs up to it. (A: Filmden keyif aldın mı? B: Kesinlikle! Ona tam not veriyorum.)

  4- ''To kick the bucket'' means ''to die''. (''To kick the bucket'', ''ölmek'' anlamına gelir.)

  5- Farmers don't get any crops during a drought. They have hard times. (Çiftçiler kuraklık döneminde hiçbir ürün elde edemezler. Zor zamanlar geçirirler.)

  6- Don't waste your time watching this film. It has terrible acting. (Bu filmi izleyerek zamanını boşa harcama. O korkunç bir oyunculuğa sahip.)

  7- The hurricane damages the roof of the buildings in the West Atlantic Ocean very often. (Kasırgalar, Batı Atlantik Okyanusu'ndaki binaların çatılarına sık sık zarar verir.)

  8- He wants to take up photography and travel around the world. (Fotoğrafçılığa başlamak ve dünya turu yapmak istiyor.)

  9- A landslide is a mass of rock and soil moving suddenly and quickly. (Bir toprak kayması, birdenbire ve hızlı bir şekilde hareket eden kaya ve toprak kütlesidir.)

  10- I like watching documentary films because I can learn new things from them. (Belgesel filmleri izlemeyi severim çünkü onlardan yeni şeyler öğrenebilirim.)

  Açıklama: 39. Choose the correct answer.

  1-Flowers bloom / are blooming in spring.
  2-Arthur cleans / is cleaning our swimming pool twice a month.
  3- I sleep / am sleeping at my mother’s house this week because my father is painting / paints at present.
  4-I think / am thinking you should buy him a tie. He likes /is liking to dress fromally.
  5-Dan talks /is talking on the other phone right now.
  6- We don’t visit/ aren’t visiting their grand parents every weekend.
  7-I remember / don’t remember that boy’s name.
  8.Look ! A cat climbs / is climbing that old tree !
  9- Open the windows,please.This room smells / is smelling awful.
  10-Tim has / is having lunch now.

 40. Cevap:

  1- Flowers bloom in spring. (Çiçekler ilkbaharda açar.)

  2- Arthur cleans our swimming pool twice a month. (Arthur ayda iki kez havuzumuzu temizler.)

  3- I am sleeping at my mother’s house this week because my father is painting at present. (Bu hafta annemin evinde uyuyorum çünkü babam şu anda boyama yapıyor.)

  4- I am thinking you should buy him a tie. He likes to dress formally. (Ona bir kravat almanız gerektiğini düşünüyorum. O resmi kıyafet giymeyi sever.)

  5- Dan is talking on the other phone right now. (Dan şu anda diğer telefonda konuşuyor.)

  6- We don’t visit their grandparents every weekend. (Her hafta sonu onların büyüklerini ziyaret etmiyoruz.)

  7- I don’t remember that boy’s name. (O çocuğun adını hatırlamıyorum.)

  8- Look! A cat is climbing that old tree! (Bak! Bir kedi o eski ağaca tırmanıyor!)

  9- Open the windows, please. This room smells awful. (Lütfen pencereleri açın. Bu oda çok kötü kokuyor.)

  10- Tim is having lunch now. (Tim şu anda öğle yemeği yiyor.)

  Açıklama: 41. Match the movie types with the definitions.
  a. Musical
  b. Comedy
  c. Science fiction
  d. Romance
  e. Western

  [......] This film is about future,space travel and robots.   
  [......] Love and romance are the major topics in this film.
  [......] Actors and actresses sing songs during the film.
  [......] The characters and the topic are very comic in this film. 
  [......] There are cowboys and horses in this film.

 42. Cevap:

  a. Musical b. Romance c. Science fiction d. Comedy e. Western

  Açıklama:

  - "[......] This film is about future, space travel and robots." cümlesi, bilim kurgu (science fiction) türündeki filmleri tanımlar. - "Love and romance are the major topics in this film." cümlesi, romantik (romance) türündeki filmleri tanımlar. - "Actors and actresses sing songs during the film." cümlesi, müzikal (musical) türündeki filmleri tanımlar. - "The characters and the topic are very comic in this film." cümlesi, komedi (comedy) türündeki filmleri tanımlar. - "There are cowboys and horses in this film." cümlesi, batı (western) türündeki filmleri tanımlar. 43. Complete the sentences using ‘Simple Present Tense’

  1. I  ______________ to dance club every Sunday.    (go)
  2. My mother ______________ a book in the evenings. (read)
  3. She __________________ football.  (not/play)
  4. He _______________ lunch at the school canteen.  (have)
  5. Tom and Jack ________________ hamburgers. (not/eat)
  6. Robert _______________ romance movies. (love)

 44. Cevap:

  1. I go to dance club every Sunday. (Her Pazar dans kulübüne giderim.)

  2. My mother reads a book in the evenings. (Annem akşamları kitap okur.)

  3. She does not play football. (O futbol oynamaz.)

  4. He has lunch at the school canteen. (O öğle yemeğini okul kantininde yer.)

  5. Tom and Jack do not eat hamburgers. (Tom ve Jack hamburger yemezler.)

  6. Robert loves romance movies. (Robert romantik filmleri sever.)

  Açıklama:

  - İlk cümlede "I" zamiri ile "go" fiili doğru olarak "go" şeklinde kullanılmıştır. - İkinci cümlede "My mother" öznesi ile "read" fiili doğru olarak "reads" şeklinde kullanılmıştır. - Üçüncü cümlede "She" öznesi ile "not play" ifadesi olumsuz olarak "does not play" şeklinde tamamlanmıştır. - Dördüncü cümlede "He" öznesi ile "have" fiili doğru olarak "has" şeklinde kullanılmıştır. - Beşinci cümlede "Tom and Jack" öznesi ile "not eat" ifadesi olumsuz olarak "do not eat" şeklinde tamamlanmıştır. - Altıncı cümlede "Robert" öznesi ile "love" fiili doğru olarak "loves" şeklinde kullanılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları Detayları

9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Klasik


9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • WORLD HERITAGE
  1. Asking and answering questions in an interview
  2. Making inquiries
  3. Talking about past events

Ayrıca 9.sınıf İngilizce dersi 1.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Su altı yaşamını keşfetmek için en uygun yerin bir akvaryum olduğunu anlama.

Mektup gönderme ve fatura ödeme gibi işlemlerin postanelerde gerçekleştirildiğini anlama.

Belirli film türlerini tanıyarak ve film türleriyle ilişkilendirilen temel öğeleri anlamak.

Japon öğrencilerin okullarında deprem tatbikatları yaptığını anlamak.

Toprak kaymaları ve doğal afetlerin insanlar üzerindeki etkilerini anlamak, güvenliğin önemini vurgulamak.

"How often" (ne sıklıkla) ifadesinin bir eylemin sıklığını sormak için kullanıldığını anlamak.

"River" (nehir) teriminin diğer seçeneklerden farklı olduğunu ve su akışını temsil ettiğini anlamak.

İfadelerin eş anlamlılarını tanımak ve anlam kontekstine göre doğru kelimeyi seçebilmek.

"Scuba-diving" (dalış) hobiinin diğer seçeneklere göre daha pahalı olduğunu anlamak.

Saat dilimini ifade eden ifadeleri anlamak ve saat dilimine göre doğru saat değerini belirlemek.

"Me, too" ifadesinin karşılıklı tanışmada kullanılan bir ifade olduğunu anlamak.

Eşyanın bir başka nesnenin arasında olduğunu ifade etmek için "between" bağlacını kullanabilme yeteneği.

Bir durumu tanımlamak için uygun sıfatları seçmek ve anlam kontekstine göre doğru kelimeyi belirlemek.

Kelimelerin doğru anlamlarını anlamak, cümlelerde uygun bir şekilde kullanmak ve anlam çıkarımlarını yapabilmek

İngilizcede geniş zaman (simple present) ve şimdiki zaman (present continuous) yapılarını doğru bir şekilde kullanabilme yeteneği.

Farklı film türlerini tanımak ve film türlerinin tanımlarını doğru şekilde eşleştirebilmek.

Basit Şimdiki Zaman (Simple Present Tense) yapısını doğru bir şekilde kullanabilme yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 30 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 221 kere doğru, 222 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.