9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav

9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav sınavı 9.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. What is the best way to express a prohibition in English?

  A) Use the modal verb "must"
  B) Use the modal verb "should"     
  C) Use the modal verb "can"
  D) Use the modal verb "may"        
  E) Use the modal verb "must not"   

 2. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) Use the modal verb "must not" is the best way to express a prohibition in English. "Must not" is the most common and clear way to express a prohibition in English. It indicates that something is completely forbidden and there are no exceptions. Other modal verbs such as "should not", "can't", or "may not" can also be used to express prohibition, but they may not be as clear and direct as "must not". 3. Which of the following is an example of a prohibition?

  A) You must come to the party tonight
  B) You have to wear a tie to work
  C) You can smoke in the designated smoking area
  D) You may not use your phone during class
  E) You must finish your homework by tomorrow

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenek D) You may not use your phone during class'dir. "May not" ifadesi bir yasağı ifade eder. "Must" ve "have to" ifadeleri zorunluluk ifade ederken, "can" ve "may" ifadeleri izin verme ya da izin vermemeyi ifade eder. 5. When talking about something that has happened recently, it is important to:

  A) Be vague and avoid details
  B) Only talk about the negative aspects of the situation
  C) Use a lot of jargon and technical language
  D) Give enough details to make the story interesting and understandable
  E) Make up details to make the story more exciting

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Give enough details to make the story interesting and understandable. Bu soru, bir olayı ya da durumu son zamanlarda meydana gelmiş gibi anlatırken dikkat edilmesi gereken bir noktaya işaret ediyor. Doğru seçenek, hikayeyi ilginç ve anlaşılır hale getirmek için yeterli ayrıntıları vermektedir. Bu, dinleyicilerin ya da okuyucuların hikayenin ne olduğunu ve ne zaman ve nerede meydana geldiğini anlamalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, olayın pozitif ve negatif yönlerine de değinilebilir, ancak sadece negatif yönlerine odaklanmak doğru değildir. 7. Which of the following is an appropriate way to ask someone about something that has happened to them recently?

  A) "Why are you wasting my time with this boring story?"
  B) "Can you hurry up and tell me what happened?"
  C) "Do you have any good stories to tell?"
  D) "What's been going on with you lately?"
  E) "Do you want me to tell you a story instead?"

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Son zamanlarda biriyle ne olduğunu sormak için uygun bir yol, "Seninle son zamanlarda ne oldu?" şeklinde bir soru sormaktır. Bu soru, kişinin yaşamında önemli olan şeyler hakkında konuşmaya başlamak için geniş bir açılış sağlar. 9. During an emergency, which of the following is the best way to ensure that instructions are understood?

  A) Speak quickly to save time
  B) Use complex language to sound professional
  C) Speak slowly and clearly, and ask for confirmation that the instructions are understood
  D) Use hand gestures and body language to communicate
  E) All of the above

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Speak slowly and clearly, and ask for confirmation that the instructions are understood" şeklindedir. Acil durumlarda net talimatların anlaşılmasını sağlamak için yavaş ve açık bir şekilde konuşmak ve talimatların anlaşıldığından emin olmak en iyi yoldur. Bu, yanlış anlaşılmaları ve daha fazla sorun oluşmasını önleyebilir. 11. When talking about something that has happened recently, it is important to:

  A) Stick to your own opinion and ignore other perspectives
  B) Interrupt others when they are speaking to make your point
  C) Only talk about negative events and ignore anything positive
  D) Listen to other perspectives and try to understand different viewpoints
  E) Insist that your own version of events is the only true one

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Listen to other perspectives and try to understand different viewpoints"dir. Bir olayı ya da durumu tartışırken, farklı bakış açılarını anlamak ve diğerlerinin görüşlerine kulak vermek önemlidir. 13. Which of the following is an appropriate way to ask someone about their recent experiences?

  A) "Why do you always have to talk about yourself?"
  B) "Have you been living under a rock?"
  C) "What have you been up to lately?"
  D) "I don't care about your life, let's talk about something else."
  E) "Do you have anything interesting to say for once?"

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) "What have you been up to lately?" Bu soruda, birinin son zamanlardaki deneyimlerini sormak için uygun bir şekilde nasıl sorulacağı soruluyor. Seçenekler arasında sadece "What have you been up to lately?" uygun bir seçenektir, çünkü bu soru karşı tarafa samimi bir şekilde ilgi göstermektedir. Diğer seçenekler, karşı tarafa ilgisizlik veya kabalık göstermektedir. 15. Imagine your friend is trying to decide whether to study abroad or not. What advice would you give to them?

  A) I don't know, it's up to you.
  B) Definitely study abroad. It's a great opportunity to experience different cultures.
  C) Don't study abroad. It's too risky.
  D) Why do you want to study abroad?
  E) I have no idea.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B. Studying abroad can be a life-changing experience that allows you to gain new perspectives, develop independence, and improve language skills. It can also broaden your career opportunities and make you more competitive in the job market. However, it's important to do your research, plan ahead, and consider the potential challenges and risks before making a decision. When giving advice to a friend, it's important to listen to their goals and concerns and provide them with honest and balanced information to help them make an informed decision. 17. You have a friend who is considering getting a tattoo. What advice would you give them?

  A) Don't get a tattoo. They're too painful.
  B) Get a small tattoo. It's not a big deal.
  C) Think carefully before getting a tattoo. It's a permanent decision.
  D) Tattoos are cool. Get as many as you can.
  E) I don't know.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı seçenek C'dir. Bir kişinin bir dövme yaptırıp yaptırmayacağına karar verirken, bu kalıcı bir karardır ve iyi düşünülmesi gerekir. İşaretlenen alanın kalıcı olduğu ve çıkarılmasının zor olduğu unutulmamalıdır. Dövme seçiminin, kişinin değerleri, inançları ve yaşam tarzı ile uyumlu olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, dövme yapılacak yerin hijyenik koşulları, dövmenin kalitesi ve yaptırmayı planladığınız yerin yasal gereksinimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda doğru bir karar vermek için birçok faktör düşünülmelidir. 19. Your friend is thinking about buying a new phone. What advice would you give them?

  A) Don't buy a new phone. Your current phone works fine.
  B) Get the latest iPhone. It's the best phone on the market.
  C) Compare prices and features of different phones before buying one.
  D) Wait for a sale before buying a new phone.
  E) I have no idea.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. Bir arkadaşınız yeni bir telefon satın almayı düşünüyor, ona farklı telefonların fiyat ve özelliklerini karşılaştırmasını önermek en uygun seçenektir. Bu şekilde, arkadaşınız için en uygun telefonu seçmelerine yardımcı olabilirsiniz. 21. When preparing for an interview, it is important to:

  A) Show up without any preparation to show your spontaneity
  B) Memorize your answers to every possible question
  C) Research the company and the position you are applying for
  D) Lie about your qualifications to make yourself seem more impressive
  E) Wear your favorite outfit, regardless of the dress code

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Bir mülakata hazırlanırken şirketi ve başvurduğunuz pozisyonu araştırmak önemlidir. Bu size şirketin kültürü, misyonu ve iş hakkında daha fazla bilgi sağlar ve kendinizi mülakatı gerçekleştireceğiniz ortama hazırlamanızı sağlar. Ayrıca, mülakatta cevaplamak zorunda kalabileceğiniz soruları düşünmek ve kendi tecrübelerinizle ilgili örnekler hazırlamak da faydalıdır. 23. During an interview, it is important to:

  A) Show up late to show that you are a busy person
  B) Use inappropriate language to show your personality
  C) Answer every question with a simple "yes" or "no"
  D) Listen actively and ask thoughtful questions
  E) Insist that you are perfect and have no flaws

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Listen actively and ask thoughtful questions" olarak verilmiştir. Bu soru, bir iş görüşmesinde nasıl davranılacağına dair ipuçları içermektedir. Görüşmenin başarılı olması için aktif bir şekilde dinlemek ve düşünceli sorular sormak önemlidir. Bu, işverenin sizin işe uygunluğunuzu değerlendirmesi için iyi bir fırsattır. 25. Which of the following is an appropriate way to start an inquiry email?

  A) "Hi there!"
  B) "Hey, what's up?"           
  C) "Dear Sir or Madam,"
  D) "Yo!"                       
  E) "To whom it may concern,"   

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) "Dear Sir or Madam,". Bir sorgu e-postasına doğru bir şekilde başlamak, alıcıya profesyonel bir izlenim vermenin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, seçenekler arasından en uygun başlangıç, "Dear Sir or Madam," olacaktır. Bu, bir işletmeye veya kuruluşa hitap ederken yaygın olarak kullanılan bir formüldür ve ciddi ve saygılı bir ton yansıtır. Diğer seçenekler uygun değildir çünkü resmi olmayan dildirler ve bir sorgu e-postasına uygun değillerdir. 27. If you don't receive a response to your inquiry, what is the appropriate action to take?

  A) Spam the company with angry emails
  B) Do nothing, assume they don't care
  C) Call the company and leave angry voicemails
  D) Send another polite follow-up email
  E) Write a negative review on social media

 28. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Send another polite follow-up email şeklindedir. İsteklerinizi iletmek için yaptığınız bir soruşturma e-postasına cevap alamadıysanız, tekrar bir e-posta göndererek uygun bir şekilde takip yapmak uygun bir davranıştır. İkinci bir e-posta göndermek, karşı tarafa ilginizi koruduğunuzu gösterir ve cevap almanız için daha yüksek bir şans yaratır. Ancak, bu takip e-postası, önceki e-postada sorduğunuz sorulara yeniden cevap vermenize veya önceki e-postayı yeniden iletişim haline getirmenize gerek yoktur. 29. Which of the following is an appropriate way to end an inquiry email?

  A) "Whatever, it's not that important anyway."
  B) "Hugs and kisses, see you soon!"
  C) "Thank you for your time and assistance."
  D) "I hope you rot in hell!"
  E) "Sincerely, Your worst nightmare"

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) 'Thank you for your time and assistance.'" olarak verilmiştir. Bir soruşturma e-postasının uygun bir şekilde sonlandırılması, saygılı ve profesyonel bir tonu korumak için önemlidir. Soruşturma için kişiye zaman ve yardım sağlandığı için, sonlandırma bölümünde minnettarlığı ifade etmek doğru bir adımdır. Ayrıca, mesajın sonunda kişinin adını, e-posta adresini ve telefon numarasını eklemek, yanıtlama sürecini hızlandırabilir ve herhangi bir sorunuz varsa kişiye doğrudan ulaşmanızı sağlayabilir. 31. What is an appropriate way for an interviewer to ask open-ended questions during an interview?

  A) Ask questions that can only be answered with a "yes" or "no"
  B) Ask questions that are completely unrelated to the job position
  C) Ask questions that encourage the interviewee to share more information and elaborate on their answers
  D) Ask questions that are deliberately confusing and difficult to answer
  E) Ask questions that are insulting and demeaning

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Ask questions that encourage the interviewee to share more information and elaborate on their answers. Bir görüşme sırasında, mülakatçıların genellikle iş başvuru sahibini daha iyi tanımak için açık uçlu sorular sorması gerekmektedir. Bu tür sorular, görüşme sırasında mülakatçının adayın düşüncelerini, becerilerini, deneyimlerini ve değerlerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Açık uçlu sorular genellikle "Nasıl?" "Neden?" "Ne zaman?" gibi soru kelimeleri ile başlar ve adayların daha ayrıntılı yanıtlar vermesine olanak tanır. Bu sorular, mülakat sırasında adayın farklı yönlerini keşfetmek için bir fırsat yaratır. 33. What is an appropriate way for an interviewee to answer a question during an interview?

  A) Refuse to answer the question
  B) Give vague and non-specific answers
  C) Speak negatively about previous employers or colleagues
  D) Give honest and specific answers that demonstrate their skills and experience
  E) Lie about their qualifications and experience

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Give honest and specific answers that demonstrate their skills and experience". Bir görüşmeye katılan bir adayın sorulara dürüst ve spesifik cevaplar vermesi ve yeteneklerini ve deneyimlerini sergilemesi uygun bir yaklaşımdır. Bunun nedeni, işverenlerin adayların yeteneklerini ve deneyimlerini anlamalarını ve işe alım kararlarını doğru bir şekilde yapmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşım ayrıca adayın profesyonelizmini ve saygınlığını da gösterir. 35. What is the difference between "used to" and "would" when talking about past events?

  A) There is no difference in meaning.
  B) "Used to" is used for habits and "would" is used for specific events.
  C) "Used to" is used for specific events and "would" is used for habits.
  D) "Used to" is used for ongoing actions and "would" is used for completed actions.
  E) "Used to" is used for completed actions and "would" is used for ongoing actions.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, "used to" ve "would" fiilleri ile geçmiş olaylardan bahsederken kullanım farkı sorulmaktadır. "Used to" genellikle alışkanlıkların belirtilmesi için kullanılırken, "would" ise belirli olayların tekrarlanan eylemlerin belirtilmesinde kullanılır. Örneğin "I used to go to the beach every summer" (Her yaz plaja giderdim) cümlesinde "used to" alışkanlık belirtmek için kullanılmıştır, "I would always visit my grandparents on Sundays" (Her zaman Pazar günleri dedelerimi ziyaret ederdim) cümlesinde ise "would" tekrarlanan eylemleri belirtmek için kullanılmıştır. 37. Which of the following is an example of using the past perfect tense?

  A) I was playing soccer when it started to rain.
  B) We had eaten dinner before we went to the movie.
  C) They have been living in this city for two years.
  D) She will have finished her project by next week.
  E) He is going to travel to Europe next month.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) We had eaten dinner before we went to the movie. olarak verilmiştir. Past perfect tense, bir olayın geçmişte diğer bir olaydan önce gerçekleştiğini ifade eder ve "had" yardımcı fiili ile oluşturulur. Bu nedenle, "We had eaten dinner before we went to the movie." cümlesi geçmiş zaman öncesinde gerçekleşen bir olayı anlatır ve past perfect tense kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde, farklı zaman kalıpları kullanılmıştır. 39. What is the purpose of using adjectives when ordering food in English?

  A) To make the order sound more formal
  B) To impress the server with your vocabulary
  C) To make the order more specific and personalized
  D) To show off your culinary knowledge
  E) None of the above

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Sipariş verirken sıfat kullanmanın amacı, siparişi daha spesifik ve kişiselleştirilmiş hale getirmektir. Sıfatlar, yiyeceğin özelliklerini belirleyerek siparişinizi daha açıklayıcı hale getirir ve beğenilerinize daha uygun bir yemek hazırlanmasını sağlar. 41. Which of the following is a common way to customize your order when ordering food in English?

  A) Asking for a discount
  B) Requesting a specific table
  C) Requesting a particular temperature or cooking style
  D) Asking for a free refill
  E) None of the above

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "C) Requesting a particular temperature or cooking style" dir. İngilizce'de yemek siparişi verirken özelleştirme yapmanın yaygın bir yolu, yemeğin nasıl pişirildiği veya hangi sıcaklıkta servis edildiği gibi spesifik isteklerde bulunmaktır. 43. What is the purpose of a travel guide?

  A) To give advice on how to pack for a trip
  B) To recommend the best hotels in a city
  C) To suggest popular tourist attractions to visit
  D) To provide tips on how to learn a new language
  E) To teach travelers how to use public transportation in a city

 44. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Bir seyahat rehberinin amacı, bir şehri veya ülkeyi ziyaret eden turistlere popüler turistik yerleri önermek, yeme-içme yerleri hakkında bilgi vermek, yerel kültür ve gelenekleri tanıtmak, yerel ulaşım seçenekleri hakkında bilgi vermek ve genel olarak ziyaret edilen bölge hakkında bilgi sağlamaktır. Bu bilgiler, turistlerin seyahatlerini daha keyifli ve verimli hale getirmelerine yardımcı olabilir. 45. What is the main difference between a vacation and a trip?

  A) A vacation is shorter than a trip
  B) A trip is usually for business while a vacation is for pleasure
  C) A trip is more expensive than a vacation
  D) A vacation involves more physical activity than a trip
  E) A trip requires less planning than a vacation

 46. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, "B) A trip is usually for business while a vacation is for pleasure" şeklindedir. Bir tatil genellikle dinlenmek, eğlenmek veya keşfetmek için yapılan bir yolculuktur, bir gezi ise genellikle iş veya görev amacıyla yapılan bir seyahattir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   star girlüüüüm
06 Haziran 2023

var KJCGFMOEIHQRÖJPOCWQ ay çok komiğim ayol


9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav Detayları

9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • : INVITATIONS AND CELEBRATIONS
  1. Asking for and giving suggestions
  2. Doing shopping
  3. Making requests
 • Making requests
  1. Asking for and giving opinion (agreement, disagreement, etc…
  2. Interrupting someone in a conversation
  3. Making predictions about the future

Ayrıca 9.sınıf İngilizce 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilerin İngilizce'de yasaklama ifade etmenin en doğru ve açık yolu olan "must not" modal fiil yapısını öğrenmelerini sağlar.

İngilizce'de yasak ifade eden yapıları tanımlama becerisini ölçmektedir.

son zamanlarda yaşadıkları bir olayı etkili bir şekilde anlatabilme becerilerini geliştirmeleri hedeflenebilir.

İnsanların hayatlarında neler olduğuna ilgi göstermek ve onların hikayelerine zaman ayırmak, empati kurmak ve ilişkileri geliştirmek için önemlidir.

Acil durumlarda net iletişim becerileri kullanabilme yeteneğidir.

Objektif bir bakış açısı geliştirilir ve daha kapsamlı bir değerlendirme yapılabilir. Bu soru ile birlikte, iletişim ve tartışma becerilerini kullanma kazanımı da öğrenilebilir.

Etkili iletişim kurabilme becerisi.

Kişiye danışmanlık yaparak, bilgi ve deneyimlerini kullanarak karar vermelerine yardımcı olma.

Problem çözme ve danışmanlık becerileri gerektiren durumlarda yardımcı olmak önemlidir.

Aynı zamanda karar verme, karşılaştırma yapma ve öneride bulunma gibi becerileri ölçmektedir.

"Mülakat öncesi hazırlık yapabilme" olarak tanımlanabilir.

İş görüşmelerinde nasıl etkili bir şekilde davranılacağına dair becerileri anlamak ve geliştirmek önemlidir.

Doğru bir şekilde bir sorgu e-postası nasıl başlatılır öğrenilir.

Uygun bir iş e-postası yazma ve profesyonel etkileşim becerileri gibi işyerindeki iletişim becerilerinin bir parçasıdır.

Profesyonel yazışmaların temel unsurlarını anlayabilir ve uygun bir şekilde sonlandırmanın önemini anlayabilirler.

Mülakat yaparken, adayın potansiyelini daha iyi anlamak ve işe alım kararını vermek için açık uçlu sorular sormalısınız.

İş yerindeki etkili iletişim ve iş görüşmeleri becerilerini değerlendirmeyi amaçlayabilir.

"used to" ve "would" fiilleri arasındaki kullanım farkını anlamak ve geçmiş olaylardan bahsederken doğru fiilleri kullanabilmektir.

Bu sorunun kazanımı, İngilizce dilbilgisinde zaman kalıplarını tanımak ve doğru zamanda kullanabilmek becerisidir.

Sıfat kullanmak sipariş verme sürecini daha kolay ve tatmin edici hale getirebilir.

Müşterinin yemeği kendi tercihlerine göre uyarlamasına olanak tanır.

Seyahat rehberi, turistlerin seyahatlerini planlama ve düzenleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Kelime anlamlarını anlama ve farklı türdeki seyahatler arasındaki farkları anlama becerisini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav sınavı 9.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 228 kere doğru, 141 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf İngilice 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.