9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2

9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Bir cismin öteleme hareketi nedir?

  A) Sabit bir eksen etrafında dönme hareketi
  B) Bir noktadan diğerine gidip gelme hareketi
  C) Cismin yerinin sabit kalması
  D) Cismin kütle merkezinin dönmeye devam etmesi
  E) Cismin titreşim yapması

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bir cismin öteleme hareketi, bir noktadan diğerine gitme hareketini ifade eder. 3. Dönme hareketi nedir?

  A) Cismin öteleme hareketi
  B) Cismin titreşim hareketi
  C) Cismin yerinin sabit kalması
  D) Cismin kütle merkezinin dönmeye devam etmesi
  E) Cismin bir noktadan diğerine gidip gelme hareketi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Dönme hareketi, bir cismin kütle merkezinin sabit bir eksende dönmesini ifade eder. 5. Hangi hareketler aynı anda gerçekleştirilebilir?

  A) Öteleme ve dönme
  B) Öteleme ve titreşim
  C) Dönme ve titreşim
  D) Öteleme, dönme ve titreşim
  E) Öteleme sadece tek başına gerçekleştirilebilir

 6. Cevap: D Açıklama:

  Öteleme, dönme ve titreşim hareketleri aynı anda gerçekleştirilebilir. 7. Bir cismin konum vektörü ile yer değiştirme vektörü arasındaki fark nedir?

  A) Konum vektörü, yönünü ifade ederken, yer değiştirme vektörü yönü dikkate almaz.
  B) Konum vektörü, bir cismin başlangıç noktasından son noktasına doğru çizilen vektördür, yer değiştirme vektörü ise sonuç vektörüdür.
  C) Konum vektörü, bir cismin başlangıç noktasından son noktasına olan yönlü uzaklığını ifade eder, yer değiştirme vektörü ise bir cismin son konumu ile başlangıç noktası arasındaki farkı temsil eder.
  D) Konum vektörü ve yer değiştirme vektörü aynı şeydir, sadece farklı isimlerle anılırlar.
  E) Konum vektörü ve yer değiştirme vektörü, sadece cismin hızına bağlı olarak değişir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Konum vektörü, bir cismin başlangıç noktasından son noktasına olan yönlü uzaklığını ifade ederken, yer değiştirme vektörü bir cismin son konumu ile başlangıç noktası arasındaki farkı temsil eder. 9. GPS (Global Konum Belirleme Sistemi) hangi prensibe dayanır?

  A) Yer değiştirme prensibi      B) Hız prensibi                
  C) Konum vektörü prensibi       D) Referans noktası prensibi   
  E) Uydu iletişim prensibi                                      

 10. Cevap: D Açıklama:

  GPS, referans noktası prensibine dayanır, çünkü dünya üzerindeki konumları referans bir noktaya göre belirler. 11. Hangi fiziksel büyüklükler skaler büyüklüklerdir?

  A) Konum ve yer değiştirme    B) Hız ve ivme               
  C) Kuvvet ve momentum         D) Sürat ve hız              
  E) İş ve güç                                               

 12. Cevap: A Açıklama:

  Konum ve yer değiştirme, skaler büyüklüklerdir, yani sadece büyüklüklerini ifade ederler ve yönleri önemli değildir. 13. Bir otomobil 2400 metrelik bir yolu 2 dakikada tamamladığında, otomobilin hızı kaç m/s'tir?

  A) 10 m/s    B) 20 m/s    C) 30 m/s    D) 40 m/s    E) 50 m/s    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Hızı hesaplarken, yolu kat edilen süreye böleriz. 2400 metre / 120 saniye = 20 m/s. 15. Hız ve sürat kavramları arasındaki ilişkiyi en iyi açıklayan ifade hangisidir?

  A) Hız, süratin bir çeşididir ve aynı anlamı taşır.
  B) Hız, bir cismin süratiyle aynı büyüklüğü ifade eder.
  C) Sürat, hareketin hızını gösterirken, hız hareketin hızını ve yönünü belirtir.
  D) Hız ve sürat terimleri eşanlamlıdır ve isteğe bağlı olarak kullanılabilir.
  E) Hız, bir cismin aldığı yolun büyüklüğüdür ve sürat sadece hızın yönünü belirtir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Hız, hem büyüklüğü hem de yönü belirten bir vektörel büyüklüktür, sürat ise sadece büyüklüğü ifade eder. 17. Konum-zaman grafiğinin eğimi nedir?

  A) Yörüngenin uzunluğu.
  B) Hızın büyüklüğü.
  C) Hızın zaman içinde değişimi.
  D) Hızın yönü.
  E) Hızın tersine oranı.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Konum-zaman grafiğinin eğimi, hareketin hızının büyüklüğünü temsil eder. 19. Düzgün doğrusal hareketin temel özelliği olan "sabit hızlı hareket" neyi ifade eder?

  A) Hızın hiç değişmediğini.
  B) Hızın zamanla yavaşladığını.
  C) Hızın yönünün değişmediğini.
  D) Hızın zamanla hızlandığını.
  E) Hızın yönünün sürekli değiştiğini.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Düzgün doğrusal hareket, hareketin hızının sabit olduğu bir tür harekettir. 21. Bir araç 100 km yol alırken 2 saat harcadı. Bu aracın ortalama sürati nedir?

  A) 25 km/s    B) 50 km/s    C) 100 km/s    D) 12.5 km/s    E) 20 km/s    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Ortalama sürat, alınan toplam yolu geçen toplam zamana böler. 100 km / 2 saat = 50 km/s. 23. İvme nedir?

  A) Hızın tersine oranı.
  B) Hızdaki değişim miktarı ile geçen zamanın çarpımı.
  C) Hızın zamana göre türevi.
  D) Sadece düzgün doğrusal hareketlerde meydana gelir.
  E) Hızın büyüklüğünü ifade eder.

 24. Cevap: B Açıklama:

  İvme, hızın zamana göre değişimini ifade eder ve hızdaki değişim miktarı ile geçen zamanın çarpımıdır. 25. Newton, hangi olayla bağlantılı olarak Evrensel Kütle Çekim Yasası'nı geliştirdi?

  A) Güneş ışınlarının hareketi.
  B) Ay'ın hareketi.
  C) Ağaçtan düşen elmanın hareketi.
  D) Mars'ın hareketi.
  E) Atom çekirdeğinin yapısı.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Newton, ağaçtan düşen elmanın hareketini inceleyerek Evrensel Kütle Çekim Yasası'nı geliştirdi. 27. Evrensel Kütle Çekim Yasası hangi temel kavramı tanımlar?

  A) Kinetik enerji.    B) Kütle.            
  C) Hız.               D) Rüzgar kuvveti.   
  E) Manyetik alan.                          

 28. Cevap: B Açıklama:

  Evrensel Kütle Çekim Yasası, cisimler arasındaki kütle çekim kuvvetini tanımlar. 29. Evrensel Kütle Çekim Yasası'nın önemi nedir?

  A) Sadece Ay'ın hareketini açıklar.
  B) Sadece Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketini açıklar.
  C) Sadece ağaçtan düşen elmanın hareketini açıklar.
  D) Tüm cisimlerin birbirini çektiği temel bir ilkeyi açıklar.
  E) Sadece manyetik kuvvetleri açıklar.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Evrensel Kütle Çekim Yasası, tüm cisimler arasındaki kütle çekim kuvvetini açıklayan temel bir ilkedir. 31. Hangi kuvvet atom çekirdeğinde pozitif protonların ve nötronların bir arada durmasını sağlar?

  A) Kütle Çekim Kuvveti       B) Elektromanyetik Kuvvet   
  C) Güçlü Nükleer Kuvvet      D) Zayıf Nükleer Kuvvet     
  E) Manyetik Kuvvet                                       

 32. Cevap: C Açıklama:

  Güçlü Nükleer Kuvvet, atom çekirdeğinde protonlar ve nötronların bir arada durmasını sağlar. 33. Birden fazla kuvvetin etkisini tek başına gösterebilen kuvvete ne ad verilir?

  A) Sürtünme Kuvveti
  B) Yüzey Kuvveti
  C) Tepki Kuvveti
  D) Bileşke Kuvvet (Net Kuvvet)
  E) Manyetik Kuvvet

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bileşke Kuvvet, birden fazla kuvvetin etkisini tek başına gösterebilen kuvvete denir. 35. Hangi kuvvet temas gerektirmeyen kuvvetler arasında yer almaz?

  A) Kütle Çekim Kuvveti       B) Elektromanyetik Kuvvet   
  C) Manyetik Kuvvet           D) Zayıf Nükleer Kuvvet     
  E) İtme Kuvveti                                          

 36. Cevap: E Açıklama:

  İtme kuvveti temas gerektiren kuvvetler arasında yer alır. Diğerleri temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. 37. Dengede duran bir cisme ne kadar süre boyunca dışarıdan bir kuvvet uygulanmadığı sürece ne olur?

  A) Cisim sabit hızla hareket eder.
  B) Cisim ivmeli hareket eder.
  C) Cisim durur ve hareket etmez.
  D) Cisim dengesiz hareket eder.
  E) Cisim aniden durur.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Dengede duran bir cisme dışarıdan bir kuvvet uygulanmadığı sürece hareket etmez. 39. Cismin dengede olması ne anlama gelir?

  A) Cisim sabit hızla hareket eder.
  B) Cisim ivmeli hareket eder.
  C) Cisim durur ve hareket etmez.
  D) Cisim dengesiz hareket eder.
  E) Cisim ters yönde hareket eder.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cismin dengede olması, cismin durur ve hareket etmez anlamına gelir. 41. Newton'un birinci hareket yasasına ne ad verilir?

  A) Hareket Yasası          B) Eylemsizlik Prensibi   
  C) Etki-Tepki Yasası       D) Kütle Çekim Yasası     
  E) İvme Yasası                                       

 42. Cevap: B Açıklama:

  Newton'un birinci hareket yasası Eylemsizlik Prensibi olarak bilinir ve cisimlerin durma veya hareket etme eğilimlerini açıklar. 43. Durgun bir cisim eylemsizliğini korumak için neye karşı koyma eğilimindedir?

  A) Sürtünme kuvvetine    B) Yer çekimine         
  C) Yapışma kuvvetine     D) Ivımlı hareketine    
  E) Yüksek hıza                                   

 44. Cevap: D Açıklama:

  Durgun bir cisim, eylemsizlik nedeniyle hareket etme eğilimindedir ve ivmeli hareket etme eğilimi gösterir. 45. Yer çekimi ivmesi, bir gezegenin yüzeyinden ne kadar uzaklaşıldıkça neye bağlı olarak değişir?

  A) Gezegenin rengine             B) Gezegenin çapına             
  C) Gezegenin atmosferine         D) Gezegenin sıcaklığına        
  E) Gezegenin yüzey sertliğine                                    

 46. Cevap: B Açıklama:

  Yer çekimi ivmesi, gezegenin çapı ile doğru orantılı olarak değişir. Yani gezegenin yüzeyinden uzaklaştıkça yer çekimi ivmesi azalır. 47. Newton'un ikinci hareket yasasına göre, net kuvvet ve ivme arasındaki ilişki nasıldır?

  A) İvme, kuvvetin yönüne zıt yönde olur.
  B) Net kuvvet ivme ile doğru orantılıdır.
  C) İvme, kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır.
  D) Net kuvvet ve ivme birbirinden bağımsızdır.
  E) İvme, net kuvvetin yönüne dik olur.

 48. Cevap: B Açıklama:

  Newton'un ikinci hareket yasasına göre, net kuvvet ve ivme doğru orantılıdır. Artan kuvvet, artan ivmeye neden olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 Detayları

9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAREKET VE KUVVET
  1. Hareket
  2. Kuvvet
  3. Newton’un Hareket Yasaları
  4. Sürtünme Kuvveti

Ayrıca 9.sınıf fizik dersi III. ünite test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öteleme Hareketi Nedir?

Dönme Hareketi Nedir?

Birden Fazla Hareketi Aynı Anda Gerçekleştiren Cisimler.

Konum ve Yer Değiştirme Farkı

GPS Prensibi

Skaler ve Vektörel Büyüklükler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 77 kere doğru, 53 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Fizik III. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.