9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Bir cismin yüksekliği, hangi iki ölçüm biriminin çarpılması ile hesaplanır?

  A) Metre ve santimetre     B) Metre ve litre         
  C) Milimetre ve litre      D) Kilogram ve metre      
  E) Kilogram ve litreküp                              

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bir cismin yüksekliği, genellikle metre ve santimetre gibi ölçüm birimlerinin çarpılması ile hesaplanır. 3. Birbirine karışmayan iki sıvının aynı kabın içine konulması sonucunda ne olur?

  A) Hacimleri toplamı karışımın hacmini verir.
  B) Hacimleri toplamı sıvıların hacmini verir.
  C) Hacimleri sıfır olur.
  D) Hacimleri toplamı karışımın hacminin yarısı olur.
  E) Hacimleri toplamı sıfır olur.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Birbirine karışmayan iki sıvının hacimleri toplamı karışımın hacmini verir. 5. Doğal gazın sıvı hale geçmesi ne tür bir işlemi gerektirir?

  A) İyonlaştırma     B) Yoğunlaştırma   
  C) Sublimasyon      D) İslatma         
  E) Parçalanma                          

 6. Cevap: B Açıklama:

  Doğal gazın sıvı hale geçmesi yoğunlaştırma işlemi gerektirir. 7. Su donma noktasında hangi tür bir değişiklik gösterir?

  A) Hacmi azalır          B) Hacmi artar          
  C) Hacmi değişmez        D) Sıcaklığı yükselir   
  E) Renk değiştirir                               

 8. Cevap: B Açıklama:

  Su donma noktasında hacmi artar. 9. Balinaların denizde rahatça hareket edebilmesinin nedeni nedir?

  A) Balinaların ağırlığı suyun kaldırma kuvvetini artırır.
  B) Balinaların kemikleri suyun özkütlesinden büyük olduğu için yüzerler.
  C) Balinaların yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olduğu için yüzerler.
  D) Balinaların derisi suyun kaldırma kuvvetini azaltır.
  E) Balinaların derisi suyun özkütlesini değiştirir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Balinaların yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olduğu için yüzerler. 11. Karışımların türdeş ve türdeş olmayan karışımlar olarak iki temel türü vardır. Türdeş karışımların özkütlesi ile ilgili nasıl bir genel kural söylenebilir?

  A) Türdeş karışımların özkütlesi her zaman 1 g/cm³'dir.
  B) Türdeş karışımların özkütlesi, karışımı oluşturan maddelerin özkütlesinin ortalamasıdır.
  C) Türdeş karışımların özkütlesi, karışımı oluşturan maddelerin en düşük özkütlesinin değeridir.
  D) Türdeş karışımların özkütlesi, karışımı oluşturan maddelerin en yüksek özkütlesinin değeridir.
  E) Türdeş karışımların özkütlesi, karışımın hacmine bağlı olarak değişir.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Türdeş karışımların özkütlesi, karışımı oluşturan maddelerin özkütlesinin ortalamasıdır. 13. Ebru sanatında suyun yoğunluğunu artırmak için neden kitre veya benzeri maddeler kullanılır?

  A) Kitre, ebru desenlerini renklendirmek için kullanılır.
  B) Kitre, sıvının yüzeyde yayılmasını sağlar.
  C) Kitre, ebru kâğıdının yapışmasını engeller.
  D) Kitre, sıvının özkütlesini azaltır.
  E) Kitre, ebru suyunun rengini belirler.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Kitre, ebru suyunun yoğunluğunu artırarak sıvının yüzeyde yayılmasını sağlar. 15. Ebru sanatında kullanılan ödün (sığır ödü), ebru suyundaki boyaların neden su yüzeyinde çökmeden yayılmasını sağlar?

  A) Ödün, sıvıyı renklendirmek için kullanılır.
  B) Ödün, ebru kâğıdını yapışkan hale getirir.
  C) Ödün, sıvının yoğunluğunu azaltır.
  D) Ödün, boyaların kimyasal yapısını değiştirir.
  E) Ödün, sıvının yüzey gerilimini artırır.

 16. Cevap: E Açıklama:

  Ödün, sıvının yüzey gerilimini artırarak boyaların su yüzeyinde yayılmasını sağlar. 17. Bir halatın kalınlığı arttırıldığında ne olur?

  A) Halatın uzunluğu artar.
  B) Halatın rengi değişir.
  C) Halatın dayanıklılığı artar.
  D) Halatın ağırlığı artar.
  E) Halatın esnekliği artar.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bir halatın kalınlığı arttığında taşıyabileceği yük miktarı da artar. 19. Kevlar nedir ve hangi alanlarda kullanılır?

  A) Kevlar, bir tür şekerdir ve tatlandırıcı olarak kullanılır.
  B) Kevlar, dayanıklı bir metal alaşımıdır ve inşaatlarda kullanılır.
  C) Kevlar, liflerden oluşan sağlam bir malzemedir ve gemilerin halatlarından spor ekipmanlarına kadar birçok alanda kullanılır.
  D) Kevlar, bir tür taş çeşididir ve dekoratif amaçlarla kullanılır.
  E) Kevlar, bir tür mikroorganizmadır ve antibakteriyel ilaçlarda kullanılır.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Kevlar, liflerden oluşan sağlam bir malzemedir ve gemilerin halatlarından spor ekipmanlarına kadar birçok alanda kullanılır. 21. Nanoteknoloji kullanılarak geliştirilen akıllı yüzeyler hangi tür malzemelerden üretilir?

  A) Ahşap ve metal karışımları
  B) Çelik ve beton karışımları
  C) Nano boyuttaki malzemeler
  D) Kağıt ve kumaş karışımları
  E) Plastik ve seramik karışımları

 22. Cevap: C Açıklama:

  Akıllı yüzeyler nanoteknoloji sayesinde nano boyuttaki malzemelerden üretilir. 23. Sıvıların şekil değiştirebilme yetenekleri ve hacimlerini sabit tutabilme yetenekleri hakkında hangi ifade doğrudur?

  A) Sıvılar şekil değiştiremez ancak hacimlerini sabit tutarlar.
  B) Sıvılar hem şekil değiştirebilirler hem de hacimlerini sabit tutabilirler.
  C) Sıvılar şekil değiştirebilirler ancak hacimlerini sabit tutamazlar.
  D) Sıvılar şekil değiştiremezler ancak hacimlerini sabit tutabilme yeteneklerine sahiptirler.
  E) Sıvıların şekil değiştirme ve hacim sabit tutma yetenekleri yoktur.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sıvılar şekil değiştirebilirler ancak hacimlerini sabit tutamazlar. 25. Adezyon nedir?

  A) Aynı tür moleküllerin birbirine yapışma kuvveti.
  B) Farklı tür moleküllerin birbirine yapışma kuvveti.
  C) Sıvıların sabit bir hacme sahip olma özelliği.
  D) Gazların sabit bir şekle sahip olma özelliği.
  E) Sıvıların sıkıştırılabilme yetenekleri.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Adezyon, farklı tür moleküllerin birbirine yapışma kuvvetini ifade eder. 27. Adezyonun günlük hayatta görüldüğü bazı örnekler nelerdir?

  A) Arabaların lastiklerine yapışan tozlar ve kirler.
  B) Deniz sularının okyanuslara tutunması.
  C) Su damlacıklarının çiçek yapraklarına yapışması.
  D) Sıvıların kabın şeklini alması.
  E) Yapıştırıcıların farklı yüzeylere uygulanması.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Arabaların lastiklerine yapışan tozlar ve kirler adezyonun bir örneğidir. 29. Adezyon ve kohezyonun birbirinden farklı olduğu bir örnek hangisidir?

  A) Camın yüzeyine su damlalarının yapışması (adezyon).
  B) Aynı cins moleküllerin birbirine yapışması (kohezyon).
  C) Teflon tavaların suyu itmesi (kohezyon).
  D) Su damlalarının teflon yüzeyde yayılması (adezyon).
  E) Arabaların tozlu yüzeylere yapışan kirler (adezyon).

 30. Cevap: A Açıklama:

  Camın yüzeyine su damlalarının yapışması adezyonun bir örneğidir. 31. Sıvı yüzeyinin moleküller arasındaki gerilme kuvvetinin etkisiyle esnek bir zar gibi davrandığı kavram nedir?

  A) Adezyon           B) Kohezyon         
  C) Yüzey Gerilimi    D) Hacim Eşitliği   
  E) Esneklik                              

 32. Cevap: C Açıklama:

  Sıvı yüzeyinin moleküller arasındaki gerilme kuvvetinin etkisiyle esnek bir zar gibi davrandığı kavram "Yüzey Gerilimi"dir. 33. Çengelli iğne veya çelik ataç gibi cisimler sıvı yüzeyinde nasıl durabilirler?

  A) Cisimler sıvıyı ittikleri için yüzeyde dururlar.
  B) Cisimler su yüzeyini delerler ve altında kalırlar.
  C) Cisimlerin ağırlığı, sıvı yüzeyindeki adezyon kuvvetinden büyük olduğu için yüzeyde dururlar.
  D) Cisimler sıvıya batmadan durabilmek için yüzey gerilimini artırırlar.
  E) Cisimlerin şekli su yüzeyine uygun olduğu için yüzeyde dururlar.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cisimlerin ağırlığı, sıvı yüzeyindeki adezyon kuvvetinden büyük olduğu için yüzeyde dururlar. 35. Yüzey geriliminin yüksek olduğu bir sıvı, sıvı içinde hangi cisimlere benzer bir görünüm kazandırır?

  A) Gaz molekülleri     B) Katı cisimler      
  C) Başka sıvılar       D) Plazma             
  E) Sıvı molekülleri                          

 36. Cevap: B Açıklama:

  Yüzey geriliminin yüksek olduğu bir sıvı, sıvı içindeki katı cisimlere benzer bir görünüm kazandırır. 37. Sıvı üzerine etki eden gazın basıncı artırıldığında ne olur?

  A) Sıvının yüzey gerilimi artar
  B) Sıvının yüzey gerilimi azalır
  C) Sıvının viskozitesi artar
  D) Sıvı molekülleri çekirdek oluşturur
  E) Sıvının rengi değişir

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sıvı üzerine etki eden gazın basıncı artırıldığında sıvının yüzey gerilimi azalır. 39. Hangi tür maddeler yüzey gerilimini azaltabilir?

  A) Sadece gazlar
  B) Sadece katılar
  C) Sadece ağır maddeler
  D) Yüzey gerilimini etkilemeyen maddeler
  E) Sıvılara çözünmeyen veya yüzey gerilimini azaltan maddeler

 40. Cevap: E Açıklama:

  Sıvılara çözünmeyen veya yüzey gerilimini azaltan maddeler yüzey gerilimini azaltabilir. 41. Kılcal borularda suyun yükselmesi veya alçalması hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Sadece borun kesit alanına
  B) Sadece sıvının cinsine
  C) Hem borun kesit alanına hem de sıvının cinsine
  D) Sadece suyun sıcaklığına
  E) Sadece borun uzunluğuna

 42. Cevap: C Açıklama:

  Kılcal borularda suyun yükselmesi veya alçalması, hem borun kesit alanına hem de sıvının cinsine bağlıdır. 43. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri arasındaki ilişki nasıldır?

  A) Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyükse, su yükselir.
  B) Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden küçükse, su yükselir.
  C) Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetine eşitse, su yükselmez.
  D) Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetiyle ilgili değildir.
  E) Adezyon ve kohezyon kuvvetleri arasında bir ilişki yoktur.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyükse, su yükselir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 Detayları

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAREKET VE KUVVET
  1. Hareket
  2. Kuvvet
  3. Newton’un Hareket Yasaları
  4. Sürtünme Kuvveti

Ayrıca 9.sınıf fizik dersi II. ünite test soruları 2; tamamı test ve cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak II. ünite konularından müfredata uygun hazırlanmıştır

Hacim ölçümü ve cisimlerin özellikleri.

Sıvıların özellikleri ve karışımlar.

Gazların özellikleri ve sıvı hale geçme işlemi.

Katılaşma ve donma olayları.

Yoğunluk ve yüzme.

Karışımlar ve özkütle.

Ebru sanatı ve özkütlenin rolü.

Ebru sanatı ve ödünün rolü

Malzemelerin dayanıklılığı.

Kevlar ve kullanım alanları.

Akıllı yüzeyler ve nanoteknoloji.

Sıvıların özellikleri.

Adezyon kavramı.

Adezyon örnekleri.

Adezyon ve kohezyonun farkı.

Yüzey Gerilimi kavramı.

Cisimlerin Sıvı Yüzeyinde Durma Yeteneği.

Yüzey Gerilimi ve Sıvı İçindeki Cisimler.

Gaz Basıncı ve Yüzey Gerilimi İlişkisi.

Yüzey Gerilimini Azaltan Maddeler.

Kılcal Borularda Sıvının Davranışı.

Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri Arasındaki İlişki.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 67 kere doğru, 111 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.