9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Dereceli silindirle yapılan hacim ölçümünde, cisim sıvının içine bırakıldığında ne olur?

  A) Sıvı kaynar        B) Sıvı buharlaşır   
  C) Sıvı taşar         D) Sıvı çözünür      
  E) Sıvı donar                              

 2. Cevap: C Açıklama:

  Dereceli silindire bırakılan cisim sıvının seviyesini yükseltir ve taşmasına neden olabilir. 3. Metal bir parçanın hacmi hesaplanırken su seviyesi dereceli bir kapta nasıl değişir?

  A) Su seviyesi hiç değişmez.
  B) Su seviyesi yükselir.
  C) Su seviyesi azalır.
  D) Su seviyesi dalgalanır.
  E) Su seviyesi belirsiz bir şekilde değişir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Metal bir parça suya bırakıldığında su seviyesi yükselir. 5. Hangi koşullarda gazların hacmi ölçülmelidir?

  A) Düşük basınç ve düşük sıcaklık
  B) Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık
  C) Düşük basınç ve yüksek sıcaklık
  D) Yüksek basınç ve düşük sıcaklık
  E) Herhangi bir sıcaklık ve basınçta

 6. Cevap: E Açıklama:

  Gazların hacmi ölçülürken sıcaklık ve basınç belirtilmelidir, ancak herhangi bir sıcaklık ve basınçta ölçülebilir. 7. Gazlar sıvı hale geçtiğinde ne tür bir değişim gösterir?

  A) Hacimleri büyür       B) Hacimleri küçülür    
  C) Hacimleri değişmez    D) Yoğunluğu artar      
  E) Kütlesi artar                                 

 8. Cevap: B Açıklama:

  Gazlar sıvı hale geçtiğinde hacimleri küçülür. 9. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğuna göre nasıldır?

  A) Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür.
  B) Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür.
  C) Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğu ile aynıdır.
  D) Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğuna eşittir.
  E) Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğuna bağlı olarak değişir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür. 11. Su donma noktasındaki olayın sonucu olarak neden borular çatlar?

  A) Su donma noktasında su sıvı halden gaz haline geçer.
  B) Su donma noktasında suyun hacmi azalır.
  C) Su donma noktasında suyun özkütlesi artar.
  D) Su donma noktasında suyun özkütlesi azalır.
  E) Su donma noktasında su buharlaşır.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Su donma noktasında suyun hacmi azalır, bu nedenle borular çatlar. 13. Özkütle farkı neden günlük hayatta ne kadar önemlidir? Verilen örneklerden birini seçip açıklayınız.

  A) Özkütle farkı günlük hayatta önemli değildir.
  B) Özkütle farkı, madde miktarının ölçümü için kullanılır.
  C) Özkütle farkı, gemilerin yüzmesi ve rüzgar oluşumu gibi olayları etkiler.
  D) Özkütle farkı, maddelerin kokusunu belirler.
  E) Özkütle farkı sadece laboratuvar çalışmalarında kullanılır.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Özkütle farkı, gemilerin yüzebilmesi ve rüzgar oluşumu gibi olaylarda önemli bir rol oynar. 15. Porselenin dayanıklılığı, kalitesi ve elektrik iletkenliği gibi özellikleri neden özkütle ile ilişkilidir?

  A) Porselenin yapısında özkütlesi etkileyen maddeler bulunur.
  B) Porselenin yoğunluğu özkütlesi ile belirlenir.
  C) Porselenin özkütlesi, kaliteyi ve dayanıklılığı etkiler.
  D) Porselenin rengi özkütlesi ile değişir.
  E) Porselenin özkütlesi, şekil verilebilirliği etkiler.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Porselenin dayanıklılığı ve diğer özellikleri, özkütlesi ile yakından ilişkilidir. 17. Katı maddelerin sert bir yapıya sahip olmasını hangi faktör sağlar?

  A) Atom ve moleküllerin bağlarının kuvveti
  B) Katı maddelerin yüksek sıcaklığa dayanması
  C) Katı maddelerin titreşim hareketi yapabilmesi
  D) Katı maddelerin yoğunluğunun yüksek olması
  E) Katı maddelerin sıkıştırılabilmesi

 18. Cevap: A Açıklama:

  Katı maddelerin sert yapısını, atom ve moleküller arasındaki kuvvetli bağlar sağlar. 19. Katıların en önemli özelliklerinden biri olan dayanıklılık, nasıl tanımlanır?

  A) Katı maddelerin şekil değiştirmesi
  B) Katı maddelerin dış kuvvetlere gösterdiği direnç
  C) Katı maddelerin yoğunluğu
  D) Katı maddelerin ısı iletkenliği
  E) Katı maddelerin renk değiştirmesi

 20. Cevap: B Açıklama:

  Dayanıklılık, katı maddelerin dış kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir. 21. Kesit alanının şekli, bir katı maddenin kesilme şekline bağlı olarak nasıl değişir?

  A) Kesit alanı sabittir ve değişmez.
  B) Kesit alanı sadece maddenin yoğunluğuna bağlıdır.
  C) Kesit alanının değişimi ile maddenin dayanıklılığı artar.
  D) Kesit alanı maddenin kesilme şekline göre değişir.
  E) Kesit alanı sadece maddenin rengine bağlıdır.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bir katı maddenin kesit alanı, kesilme şekline bağlı olarak değişebilir. 23. Lotus çiçeği, kendi kendini temizleme özelliğine sahip olarak neden saflığın sembolü olarak kabul edilir?

  A) Lotus çiçeği çok nadir bulunan bir çiçek türüdür.
  B) Lotus çiçeği suyu iten bir yaprak yüzeyine sahiptir ve kirleri taşımaz.
  C) Lotus çiçeği parlak beyaz rengi ile bilinir.
  D) Lotus çiçeği, içme suyu kaynaklarıyla ilişkilendirilir.
  E) Lotus çiçeği çok yoğun bir koku yayar.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Lotus çiçeği, suyu iten bir yaprak yüzeyine sahip olduğu için kirleri taşırken su ile temizlenir, bu nedenle saflığın sembolü olarak kabul edilir. 25. Gazlar ile sıvıların sıkışma yetenekleri arasındaki fark nedir?

  A) Gazlar, sıkışma yeteneklerine sahip değildir.
  B) Sıvılar, sıkışma yeteneklerine sahip değildir.
  C) Hem gazlar hem de sıvılar sıkışma yeteneklerine sahiptir.
  D) Gazlar, sıvılara göre daha fazla sıkışma yeteneğine sahiptir.
  E) Gazlar, sıvılar gibi sıkışma yeteneklerine sahiptir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Gazlar, sıkışma yeteneklerine sahip değildirler. 27. Adezyon ve kohezyon kavramları, hangi tür kuvvetlere dayanmaktadır?

  A) Elektromanyetik kuvvetlere    B) Manyetik kuvvetlere          
  C) Kütleçekim kuvvetlerine       D) İvme kuvvetlerine            
  E) Sürtünme kuvvetlerine                                         

 28. Cevap: A Açıklama:

  Adezyon ve kohezyon kavramları, elektromanyetik kuvvetlere dayanmaktadır. 29. Kohezyon kavramı nedir?

  A) Farklı cins moleküllerin birbirine yapışma kuvveti.
  B) Aynı tür moleküllerin birbirine yapışma kuvveti.
  C) Sıvıların sabit bir hacme sahip olma özelliği.
  D) Gazların sabit bir şekle sahip olma özelliği.
  E) Sıvıların sıkıştırılabilme yetenekleri.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Kohezyon, aynı tür moleküllerin birbirine yapışma kuvvetini ifade eder. 31. Kohezyon kuvvetleri hangi durumda katılarda büyük, sıvılarda küçük ve gazlarda ihmal edilebilir kadar küçüktür?

  A) Kohezyon, gazlar ve katılar arasında böyledir.
  B) Kohezyon, katılar ve sıvılar arasında böyledir.
  C) Kohezyon, gazlar ve sıvılar arasında böyledir.
  D) Kohezyon, sıvılar ve gazlar arasında böyledir.
  E) Kohezyon, sadece katılarda etkilidir.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Kohezyon kuvvetleri, gazlar ve sıvılar arasında küçüktür, katılarda ise büyüktür. 33. Yüzey gerilimi hangi tür moleküller arasındaki kuvvetten kaynaklanır?

  A) Sıvı-sıvı molekülleri    B) Sıvı-gaz molekülleri    
  C) Katı-katı molekülleri    D) Gaz-gaz molekülleri     
  E) Sıvı-katı molekülleri                               

 34. Cevap: A Açıklama:

  Yüzey gerilimi, sıvı-sıvı molekülleri arasındaki kuvvetten kaynaklanır. 35. Su damlalarının neden küresel bir şekil aldığı açıklaması nasıldır?

  A) Su moleküllerinin rastgele bir düzeni olduğu için küresel şekil alır.
  B) Su damlaları yüzey gerilimi sayesinde en dayanıklı şekil olan küresel şekli alır.
  C) Su damlaları sıvı yüzeyinde sabit bir şekilde durur.
  D) Su damlaları çevresel kuvvetlere karşı direnç göstermez.
  E) Su damlaları havada süzülürken şekil değiştirir.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Su damlaları yüzey gerilimi sayesinde en dayanıklı şekil olan küresel şekli alır. 37. Hangi faktörler yüzey gerilimini etkileyebilir?

  A) Sadece madde cinsi
  B) Sıcaklık, gaz basıncı ve eklenen maddeler
  C) Yüzeyin pürüzlülüğü
  D) Yüzeyin rengi
  E) Sıvının viskozitesi

 38. Cevap: B Açıklama:

  Yüzey gerilimini etkileyen faktörler sıcaklık, gaz basıncı ve eklenen maddeleri içerir. 39. Sıcaklık arttığında sıvının yüzey gerilimi nasıl etkilenir?

  A) Artar                   B) Sabit kalır            
  C) Azalır                  D) Hiçbir etkisi yoktur   
  E) Değişkenlik gösterir                              

 40. Cevap: C Açıklama:

  Sıcaklık arttığında sıvının yüzey gerilimi azalır. 41. Sıvıların yüzey gerilimi düşürülmesi neden önemlidir?

  A) Temizlik maddeleri kullanımını azaltır
  B) Sıvıların rengini değiştirir
  C) Gazların yoğunluğunu artırır
  D) Kirliliği artırır
  E) Sıvıların diğer maddeleri daha iyi ıslatmasını ve kire daha fazla nüfuz etmesini sağlar

 42. Cevap: E Açıklama:

  Sıvıların yüzey geriliminin düşürülmesi, sıvıların diğer maddeleri daha iyi ıslatmasını ve kire daha fazla nüfuz etmesini sağlar. 43. Kılcal etki nedir?

  A) Bir cismin içindeki gaz hareketi
  B) Bir cismin içindeki sıvının yükselmesi veya alçalması
  C) Kılcal boruların cisimleri emmesi
  D) Cıva ile suyun karışması
  E) İçe doğru hareket eden su buharı

 44. Cevap: B Açıklama:

  Kılcal etki, bir cismin içindeki sıvının yükselmesi veya alçalması olayını ifade eder. 45. Kılcal etkinin nedeni nedir?

  A) Sıvıların kılcal borularda daha hızlı hareket etmeleri
  B) Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin dengelenmesi
  C) Cıva ile suyun karışmasından kaynaklanır
  D) Sıvının sıcaklığının borun içinde artması
  E) Camın cıva ile iyi uyumlu olması

 46. Cevap: B Açıklama:

  Kılcal etkinin nedeni, adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin dengelemesidir. 47. Kılcal borularda cıva ile su farklı davranırken neden böyle bir fark vardır?

  A) Cıva camla daha iyi uyumlu olduğu için
  B) Su, cam ile cıva arasındaki adezyon kuvvetinden etkilenmez
  C) Sadece borun şekli nedeniyle
  D) Cıva molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti cıva ile diğer maddeler arasındaki adezyon kuvvetinden büyük olduğu için
  E) Borun kesit alanı su için daha büyük olduğu için

 48. Cevap: D Açıklama:

  Kılcal borularda cıva ile su farklı davranır çünkü cıva molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti cıva ile diğer maddeler arasındaki adezyon kuvvetinden büyük olduğu için su camla daha iyi uyumlu olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 Detayları

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAREKET VE KUVVET
  1. Hareket
  2. Kuvvet
  3. Newton’un Hareket Yasaları
  4. Sürtünme Kuvveti

Ayrıca 9.sınıf fizik dersi II. ünite test soruları 1; tamamı test ve cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak II. ünite konularından müfredata uygun hazırlanmıştır

Hacim ölçümü ve cisimlerin yerleştirilmesi.

Hacim ölçümü ve cisimlerin yerleştirilmesi.

Gazların özellikleri ve ölçümü.

Gazların özellikleri ve sıvı hale geçme.

Katı maddelerin yoğunluğu.

Katılaşma ve donma olayları.

Özkütle ve günlük uygulamalar.

Porselen ve özkütle ilişkisi.

Katı maddelerin özellikleri.

Katı maddelerin dayanıklılığı.

Katı maddelerin kesit alanı ve dayanıklılık ilişkisi.

Lotus çiçeği ve özelliği.

Gazların sıkışma yeteneği.

Adezyon ve kohezyon kavramları.

Kohezyon kavramı.

Kohezyon kuvvetleri.

Yüzey Gerilimi ve Molekül İlişkisi.

Su Damlalarının Şekli ve Yüzey Gerilimi İlişkisi.

Yüzey Gerilimine Etki Eden Faktörler.

Sıcaklık ve Yüzey Gerilimi İlişkisi.

Yüzey Geriliminin Önemi.

Kılcal Etki Nedir?

Kılcal Etki Nedir ve Neden Oluşur?

Cıva ve Su Davranışı Kılcal Borularda.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 34 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 271 kere doğru, 372 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Fizik II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.