9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Yüksüz bir elektroskobun topuzuna yaklaştırılan yüksüz bir cisim ise, elektroskobun yaprakları:

  A) Açılır.
  B) Kapanır.
  C) Hiçbir şekilde etkilenmez.
  D) Cismin yüklü olup olmadığına bağlı olarak açılır veya kapanır.
  E) Yüksüz kalır.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Yüksüz bir cisim, elektroskobun yapraklarını etkilemez. 3. Pozitif yüklü bir elektroskobun yapraklarının arasına negatif yüklü bir çubuk yaklaştırılırsa, yaprakların durumu ne olur?

  A) Daha fazla açılır.
  B) Daha az açılır.
  C) Hiçbir şekilde etkilenmez.
  D) Birbirine yaklaşır.
  E) Bir ucu negatif bir ucu pozitif olarak yüklenir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Pozitif yüklü bir elektroskobun yapraklarına negatif yüklü bir çubuk yaklaştırıldığında, elektroskobun yaprakları daha fazla açılır. 5. Coulomb Yasasına göre, iki yüklü cisim arasındaki elektriksel kuvvet aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Cisimlerin yüklerinin çarpımı
  B) Cisimlerin kütlesi
  C) Cisimlerin şekli
  D) Cisimlerin rengi
  E) Cisimlerin sıcaklığı

 6. Cevap: A Açıklama:

  Coulomb Yasası, elektriksel kuvvetin cisimlerin yüklerinin çarpımıyla doğru orantılı olduğunu belirtir. 7. Aşağıdaki grafiklerden hangisi, yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvvetin uzaklıkla ilişkisini doğru göstermektedir?

  A) Yatay doğrusal     B) Yatay parabolik   
  C) Dikey doğrusal     D) Dikey parabolik   
  E) Hiçbiri                                 

 8. Cevap: D Açıklama:

  Elektriksel kuvvet, cisimler arasındaki uzaklığın karesinin tersiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle, grafik dikey parabolik olacaktır. 9. Noktasal pozitif bir yükün elektrik alan çizgileri aşağıdakilerden hangisine benzer?

  A) Bir noktadan çıkan ışınlar    B) Bir daire                    
  C) Bir kare                      D) Bir üçgen                    
  E) Bir elips                                                     

 10. Cevap: A Açıklama:

  Noktasal yüklerin elektrik alan çizgileri, yüke ait yükün yönünde bir noktadan çıkan ışınlara benzer. 11. Eşit değerde, noktasal ve zıt yüklü iki yükün oluşturduğu elektrik alan çizgilerine aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Çizgiler birbirlerine doğru yönlenir.
  B) Çizgiler birbirlerinden uzaklaşır.
  C) Çizgiler yüklerin arasında dairesel hareket yapar.
  D) Çizgiler rastgele yön alır.
  E) Çizgiler yüklerin arasına doğru diktir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Eşit değerde, noktasal ve zıt yüklü iki yükün oluşturduğu elektrik alan çizgileri, yükler arasındaki çekme kuvvetini yansıttığından birbirlerine doğru yönlenir. 13. Bir maddenin sıcaklığı, moleküllerinin ortalama:

  A) Potansiyel enerjisi         B) Kinetik enerjisi           
  C) Elektriksel enerjisinden    D) Magnetik enerjisinden      
  E) Çekirdek enerjisinden                                     

 14. Cevap: B Açıklama:

  Sıcaklık, moleküllerin hareket durumuna bağlıdır ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisiyle doğru orantılıdır. 15. Cıvalı bir termometre ile hangi sıcaklık aralığı ölçülebilir?

  A) -39 °C ile 357 °C    B) -115 °C ile 78 °C   
  C) -10 °C ile 110 °C    D) 0 °C ile 100 °C     
  E) 35 °C ile 42 °C                             

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cıva termometreleri, cıvanın donma ve kaynama noktaları arasında olan sıcaklıkları ölçebilir. 17. Fahrenheit ölçeğinde 32°F'ye, Kelvin ölçeğinde kaç K derece karşılık gelir?

  A) 0    B) 100    C) 212    D) 273    E) 373    

 18. Cevap: D Açıklama:

  Fahrenhayt ölçeğinde 32°F, Celsius ölçeğinde 0°C'ye karşılık gelir. Kelvin ölçeği ise Celsius ölçeğine 273 K eklenerek bulunur. 19. Aşağıdakilerden hangisi öz ısı kavramının tanımını en iyi şekilde açıklar?

  A) Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını bir birim değiştiren ısı miktarı
  B) Bir maddenin sıcaklığını bir birim değiştiren ısı miktarı
  C) Bir maddenin kütlesinin bir birim değiştiren ısı miktarı
  D) Bir maddenin hacminin bir birim değiştiren ısı miktarı
  E) Bir maddenin sıcaklığını bir birim değiştiren iş miktarı

 20. Cevap: A Açıklama:

  Öz ısı, birim kütlesinin sıcaklığını bir birim değiştiren ısı miktarını ifade eder. 21. Hangi hâl değişimi olayında madde gazdan sıvıya geçer?

  A) Buharlaşma    B) Yoğuşma    C) Kaynama    D) Donma    E) Sublimleşme    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Yoğuşma, gaz halindeki bir maddenin soğuyarak sıvılaşması olayıdır. 23. Aşağıdakilerden hangisi erime ısısının birimi DEĞİLDİR?

  A) J.kg-1    B) cal.g-1    C) kJ.L-1    D) kcal.kg-1    E) J.mol-1    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Erime ısısının birimleri J.kg-1 ve cal.g-1'dir; kJ.L-1, kcal.kg-1 ve J.mol-1 ise erime ısısı değillerdir. 25. Katı bir maddedeki enerji iletim hızını etkilemeyen faktör hangisidir?

  A) Madde kalınlığı
  B) Madde türü
  C) Isı ile temas eden yüzey alanı
  D) Sıcaklık farkı
  E) Madde hacmi

 26. Cevap: E Açıklama:

  Madde hacmi, enerji iletim hızını etkileyen bir faktör değildir. 27. Soğuk bir bölgede, bir evin dış duvarı için en iyi yalıtım yöntemi hangisidir?

  A) Duvarı ince yapmak
  B) Duvarı tek kat inşa etmek
  C) Duvara poliüretan tabakası eklemek
  D) Duvara alüminyum plaka kaplamak
  E) Duvara cam yünü yerleştirmek

 28. Cevap: C Açıklama:

  Poliüretan malzeme, enerji iletim hızını azalttığı için duvar yalıtımı için iyi bir seçenektir. 29. Havanın gerçek sıcaklığı, gün boyunca hangi değerin ortalamasına eşittir?

  A) Güneş ışığı altındaki bir termometrenin gösterdiği değerlerin
  B) Gölgede bir termometrenin gösterdiği değerlerin
  C) Tüm termometrelerin gösterdiği değerlerin
  D) Nemölçerin gösterdiği değerin
  E) Barometrenin gösterdiği değerin

 30. Cevap: B Açıklama:

  Havanın gerçek sıcaklığı, gölgedeki bir termometrenin gün boyunca gösterdiği değerlerin ortalamasıdır. 31. Küresel ısınmanın nedenleri arasında hangisi yoktur?

  A) Sera gazlarının atmosfere salınması
  B) Ağaçların kesilmesi
  C) Elektrikli cihazların kullanımı
  D) Fosil yakıtların yakılması
  E) Toplu taşıma araçlarının kullanılması

 32. Cevap: E Açıklama:

  Küresel ısınmanın nedenleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanılması yoktur. 33. Suyun genleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) 0 - 100 °C aralığında doğru orantılı olarak artar.
  B) 0 - 4 °C aralığında hacmi küçülür.
  C) 4 °C'ta en küçük yoğunluğa ulaşır.
  D) Diğer sıvılar gibi genleşme katsayısı sabittir.
  E) Buzdan daha yoğun olduğu için yüzer.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Suyun genleşmesi, 0 - 4 °C aralığında hacmi küçülür, yani yoğunluğu artar. 4 °C'ta en küçük hacme ulaşır ve bu sıcaklıkta yoğunluğu en büyük değerine ulaşır. 35. Bir sıvılı termometrenin duyarlılığı nasıl artırılabilir?

  A) Cam borunun çapını büyütmek
  B) Sıvının genleşme katsayısını küçültmek
  C) Hazne hacmini küçültmek
  D) Bölmelerin aralığını büyütmek
  E) Haznenin dışını yansıtıcı yüzeyle kaplamak

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sıvılı termometrelerin duyarlılığı, sıvının genleşme katsayısı ile orantılıdır. Genleşme katsayısı küçük olan bir sıvı, sıcaklık değişikliklerine daha az tepki verir ve termometrenin daha az duyarlı olmasına neden olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ISI VE SICAKLIK
  1. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  2. Genleşme
  3. Hal Değişimi
  4. Isı ve Sıcaklık
  5. Isıl Denge
 • ELEKTROSTATİK
  1. Elektrik Yükleri

Ayrıca 9.sınıf fizik dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Elektrik yüklerinin etkileşimlerini açıklar.

Elektrostatik yüklerin dağılımını açıklar.

Elektrik ve Manyetizma: Elektriksel Kuvvet ve Coulomb Yasası

Elektrik ve Manyetizma: Elektriksel Kuvvet ve Coulomb Yasası

Elektrik alan çizgilerinin özelliklerini anlama

Noktasal yük çiftlerinin elektrik alan çizgilerini anlama

Maddenin özellikleri ve sıcaklık kavramını kavramak

Isı ve Sıcaklık - Termometre Çeşitleri

Sıcaklık ölçekleri arasındaki dönüşümleri gerçekleştirme.

Maddelerin öz ısısını tanımlamak

Madde hallerini ve hâl değişimlerini tanımlama

Erime ısısı ve donma ısısını tanımlama

Katı maddelerdeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri belirler.

Enerji iletim hızının madde türüne bağlı olduğunu anlar.

Havanın gerçek sıcaklığının tanımını bilmek

Küresel ısınmanın nedenlerini bilmek

Suyun genleşme özelliğindeki farklılığı anlama

Sıcaklık ölçüm cihazlarının çalışma prensiplerini ve yapı özelliklerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.