9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Yarı iletken malzemelerin elektronikte kullanımından bahsediniz.


 2. Cevap: Yarı iletken malzemeler, elektronik cihazlarda diyot, transistör ve mikroçip gibi bileşenlerin yapımında temel olarak kullanılır. Açıklama:

  Yarı iletkenlerin, yabancı atomlar eklenmesiyle iletkenlik özelliğinin değiştirilebileceği belirtilebilir. 3. Yük Dağılımı hakkında bilgi veriniz.


 4. Cevap: Yüklerin iletkenlerde yüzeye dağıldığını, yalıtkanlarda ise verilen bölgede kaldığını ifade eder. Açıklama:

  Yükler iletkenlerde serbestçe hareket edebilirken, yalıtkanlarda edemezler. Bu nedenle iletkenlerdeki yükler yüzeye dağılırken, yalıtkanlardaki yükler verilen bölgede kalır. 5. İç enerjiyi etkileyen iki faktörü belirtiniz.


 6. Cevap: Kütle ve madde türü Açıklama:

  İç enerji, tanecik sayısı ve moleküler yapı ile ilişkilidir. 7. Isı ve sıcaklık kavramlarını birbirinden ayırınız.


 8. Cevap: Isı, sıcaklık farkından dolayı maddeler arasında alınıp verilen enerjidir. Sıcaklık ise moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüdür. Açıklama:

  Isı, bir enerji aktarım şeklidir, sıcaklık ise bir maddenin özelliğidir. 9. Bir termometrenin duyarlığını artırmak için neler yapılabilir?


 10. Cevap: - Kılcal borunun iç çapını azaltmak - Kılcal borunun yapıldığı maddenin ısıl genleşme katsayısını artırmak - Haznenin hacmini küçültmek - Haznedeki sıvının ısıl genleşme katsayısını artırmak - Skaladaki bölme aralıklarını daraltmak Açıklama:

  Bu faktörler, sıvının kılcal borudaki hareketini belirginleştirir ve termometrenin duyarlığını artırır. 11. Öz ısı kavramını açıklayınız.


 12. Cevap: Öz ısı, bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını bir birim değiştiren ısı miktarıdır. Açıklama:

  Öz ısı, maddenin ısı tutma yeteneğini belirler. 13. Hâl değişimi grafiği nedir? Üç örnekle açıklayınız.


 14. Cevap: Hâl değişimi grafiği nedir? Üç örnekle açıklayınız.eğişimi grafiği nedir? Üç örnekle açıklayınız. Açıklama:

  Hâl değişimi grafiği nedir? Üç örnekle açıklayınız. Cevap: Hâl değişimi grafiği, bir maddenin sıcaklığının zamanla değişerek hâl değiştirmesini gösteren grafiktir. Örnekler: * Katıdan sıvıya erimeyle sıcaklık sabit kalır. * Sıvıdan gaza kaynama ile sıcaklığın artışı durur. * Gazdan katıya kırağılaşma ile sıcaklık sabit kalır.imi grafiği nedir? Üç örnekle açıklayınız. Cevap: Hâl değişimi grafiği, bir maddenin sıcaklığının zamanla değişerek hâl değiştirmesini gösteren grafiktir. Örnekler: * Katıdan sıvıya erimeyle sıcaklık sabit kalır. * Sıvıdan gaza kaynama ile sıcaklığın artışı durur. * Gazdan katıya kırağılaşma ile sıcaklık sabit kalır. 15. Maddelerin enerji iletim hızını etkileyen faktörleri listeleyiniz.


 16. Cevap: Maddelerin enerji iletim hızını etkileyen faktörleri listeleyiniz.lerin enerji iletim hızını etkileyen faktörleri listeleyiniz. Açıklama:

  Maddelerin enerji iletim hızını etkileyen faktörleri listeleyiniz. Cevap: * Yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı * Yüzeyler arasındaki enerji akışına dik kesitin alanı * Yüzeyler arasındaki uzaklık * Maddenin türü (ısı iletkenlik katsayısı)n enerji iletim hızını etkileyen faktörleri listeleyiniz. Cevap: * Yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı * Yüzeyler arasındaki enerji akışına dik kesitin alanı * Yüzeyler arasındaki uzaklık * Maddenin türü (ısı iletkenlik katsayısı) 17. Sıvıların genleşmesiyle günlük hayatta karşılaşılan bir dezavantaj örneği veriniz.


 18. Cevap: Sıcaklık artışı sonucu genleşen tren raylarının birbirlerini zorlayarak hasara uğratması. Açıklama:

  Bu soru, sıvıların ısıl genleşmesinin günlük hayattaki olumsuz etkilerini vurgulamayı amaçlamaktadır. 19. Türdeş bir bakır levhada ısıtma sonrası üçgen ve dikdörtgen oyuğun geometrik değişimlerini açıklayınız.


 20. Cevap: Üçgen oyuktaki q açısı değişmezken, dikdörtgen oyuktaki x ve y kenar uzunlukları ısıtma sonrası aynı oranda artar. Açıklama:

  Isıtma sonucu oluşan genleşme, fotoğraf büyütmesi gibi geometrik benzerlik gösterir. Bu nedenle açılar değişmez, kenar uzunlukları ise aynı oranda artar. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Kların genleşmesi nedeniyle metal bir çubuğun boyunda meydana gelen uzama, çubuğun başlangıç boyuyla doğru orantılıdır.
  (.....) 2. Bir sıvılı termometrenin duyarlılığı, termometre sıvısının genleşme katsayısının büyüklüğüyle ters orantılıdır.
  (.....) 3. Yüzeyi donmuş bir gölün alt bölgelerindeki suyun sıcaklığı, üst bölgelerindeki suyun sıcaklığından yüksektir.
  (.....) 4. Aynı boyuttaki iki metal çubuk ısıtıldığında, uzama katsayısı büyük olan çubuk daha çok uzar.
  (.....) 5. Isıtıldığında üçgen oyuğa sahip bir metal levhaya, oyuğun kenar uzunluklarında artış gözlenir ancak açılarında bir değişiklik olmaz.
  (.....) 6. Metal çiftlerinin ısıtılması sonucu, uzama katsayısı büyük olan metal dışarıya doğru bükülür.
  (.....) 7. Köprü rayları arasındaki genleşme derzleri, rayların sıcaklık farklarından etkilenmemesini sağlar.
  (.....) 8. Cam borunun genleşme katsayısı küçük olan bir sıvılı termometre daha duyarlıdır.
  (.....) 9. Yüzeyleri siyah renge boyanan sıvılı termometreler, ısıyı daha çabuk soğurdukları için daha duyarlıdır.
  (.....) 10. Metal bir çubuğun boyunda meydana gelen uzama, çubuğun sıcaklık farkıyla doğru orantılıdır.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 23. Eşleştirmeleri yapın.

  a. Isı, enerji alışverişinin bir çeşididir.
  b. Sıcaklık, maddenin enerji içeriğinin bir ölçüsüdür.
  c. Gazların hacmi, sıcaklıkla doğru orantılıdır.
  d. Mükemmel gazlar, Gay-Lussac yasasına uyar.
  e. İdeal gaz yasası, tüm gazlar için geçerlidir.
  1. Gay-Lussac yasası
  2. Mükemmel gazlar
  3. İdeal gaz yasası
  4. Isı
  5. Sıcaklık

 24. Cevap: a. 4 b. 5 c. 1 d. 2 e. 3 Açıklama:

  Metinde verilen bilgiler kullanılarak eşleştirme yapılmıştır. 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Maddenin sıcaklığının 1 K değişmesiyle birim hacminde meydana gelen genleşmeye o maddenin ... denir.
  2. Genleşme katsayısının birimi ... 'dir.
  3. Genleşme katsayısı ... bağlıdır.
  4. Genleşme katsayısı ... kabul edilir.
  5. Aynı sıcaklıktaki farklı türden maddelerin genleşme katsayıları ..., aynı tür maddelerin genleşme katsayıları ... 'dır.
  6. Katıların genleşmesi, fotoğraf büyütmesi ... gibidir.
  7. Genleşme katsayısı sabit sıcaklıktaki maddeler için ... özelliktir.
  8. Sıvıların genleşmesi sadece ... değişmesi şeklin- dedir.
  9. Suyun genleşmesi ... farklıdır.
  10. Suyun özkütlesi 0 ile ... aralığında artmakta, ... 'ta 1 g.cm–3 olan en büyük değerine ulaşmakta, bundan sonra da sıcaklıkla sürekli ... 'maktadır.

 26. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ISI VE SICAKLIK
  1. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  2. Genleşme
  3. Hal Değişimi
  4. Isı ve Sıcaklık
  5. Isıl Denge
 • ELEKTROSTATİK
  1. Elektrik Yükleri

Ayrıca 9.sınıf fizik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Yarı iletkenlerin elektronikteki önemini kavramak.

İletken ve yalıtkanlarda yük dağılımını kavrar.

Öğrenciler, iç enerjiyi etkileyen faktörleri tanımlayabilecektir.

Isı ve sıcaklık kavramlarını ayırt edebilme.

Termometrenin duyarlığını etkileyen faktörleri anlama ve bu faktörleri kullanarak duyarlı bir termometre tasarlama yeteneği.

Öz ısı kavramını anlama.

Öğrenciler hâl değişimi grafiklerini yorumlayabilecektir. Enerji iletimini sağlayan üç yöntemi belirtiniz. Konveksiyon yoluyla enerji iletiminin gerçekleşmesi için maddenin hangi özelliğinin önemli olduğunu açıklayınız.

* Enerji iletim hızını etkileyen faktörleri bilir.

Isıl genleşmenin günlük hayattaki dezavantajlarını açıklar.

Isıtmanın katı maddelerin geometrik şekilleri üzerindeki etkisini anlama.

* Katıların ve sıvıların genleşme özellikleri * Termodinamiğin temel kavramları * Termometrelerin çalışma prensibi * Genleşme derzlerindeki fiziksel olaylar * Isı emilimi ve yansıması

İdeal gaz yasasını ve Gay-Lussac yasasını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.