2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29)

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) CEVAPLARI

 1. Sürtünmesiz paralel yollarda bulunan X ve Y cisimlerine büyüklükleri verilen kuvvetler şekillerdeki gibi uygulanmaktadır.
  9.sınıf fizik sorusu
  Buna göre, cisimlere etki eden bileşke kuvvetlerin büyüklükleri oranı RK/RL kaçtır?

  A) 2     B) 3     C) 4     D) 5     E) 6

 2. Cevap: C Açıklama:

 3. Taşma seviyesi 100 cm3  çizgisinde olan bir taşırma kabı Şekil I’deki gibi 80 cm3 çizgisine kadar su ile doludur.
  9.sınıf fizik sorusu
  Bu kaba kütlesi 360 gram K cismi bırakıldığında taşırma kabından Şekil II’deki gibi 40 cm³ su taşıyor.
  fizik sorusu
  Buna göre K cisminin özkütlesi kaç g/cm3 ’tür ?

  A) 2     B) 4     C) 6     D) 8     E) 10

 4. Cevap: C Açıklama:

 5. Yarıçapı 2 cm olan küre ile 4 cm olan silindirin hacimleri eşittir.
  basınç sorusu
  Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm’dir?

  A) 1/3    B) 1/2    C) 2/3    D) 3/4    E) 3/5

 6. Cevap: C Açıklama:

 7. K ve L maddelerinin kütle-hacim grafiği aşağıdaki gibidir.
  fizik grafik sorusu
  K maddesinin özkütlesi dK, L’nin özkütlesi dL olduğuna göre dK/dL oranı kaçtır?

  A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

 8. Cevap: B Açıklama:

 9. Eşit kare bölmeli düzlemde bazı vektörler şekildeki gibi verilmiştir.
  fzik sorusu vektörler
  Buna göre, K, v L v v e Mv vektörlerinin vektörel toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
  fizik sorusu seçenekleri

 10. Cevap: A Açıklama:

 11. Tahta malzemeden yarıçapı r = 2 cm yüksekliği h = 12 cm olan bir silindir yapılıyor.
  fizik sorusu
  Buna göre silindirin hacmi kaç cm³’tür? (π = 3)/p>

  A) 36     B) 48     C) 64     D) 108     E) 144

 12. Cevap: E Açıklama:

 13. I. Kuvvet
  II. Hız
  III. Sıcaklık
  Yukarıda verilen niceliklerden hangileri hem türetilmiş hem de vektörel büyüktür?

  A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) I ve II
  D) II ve III          E) I, II ve III

 14. Cevap: C Açıklama:

 15. Fiziğin bir alt bilim dalı olan ---------- atom altı parçacılar ve bu parçacıklar arasındaki ilişkileri inceler.
  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Nükleer fizik
  B) Katıhâl fiziği
  C) Atom fiziği
  D) Elektromanyetizma
  E) Yüksek enerji ve plazma fiziği

 16. Cevap: E Açıklama:

 17. Hangi aşağıdaki büyüklük türetilmiş bir büyüklüktür?

  A) Uzunluk    B) Kütle    C) Zaman    D) Hız    E) Sıcaklık    

 18. Cevap: D Açıklama:

  Hız, uzunluk ve zamanın bir araya getirilmesiyle türetilen bir büyüklüktür. 19. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi temel bir büyüklük olabilir?

  A) İş    B) Yoğunluk    C) Hız    D) Sıcaklık    E) Alan    

 20. Cevap: D Açıklama:

  Sıcaklık, temel bir büyüklüktür ve özel bir ölçü birimi olan Kelvin kullanılarak ölçülür. 21. Özkütle nedir?

  A) Bir madde içindeki toplam atom sayısıdır.
  B) Bir maddenin kütlesinin hacmine oranıdır.
  C) Bir maddenin rengini belirler.
  D) Bir maddenin sıcaklık değişimi ile nasıl genişlediğini gösterir.
  E) Bir maddenin ısı iletim hızını ifade eder.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Özkütle, bir maddenin kütlesinin hacmine oranıdır ve genellikle kg/m³ birimiyle ifade edilir. 23. Fizik biliminde kullanılan nicelikler arasında hangisi türetilmiş bir büyüklüktür?

  A) Uzunluk    B) Kütle    C) Sıcaklık    D) Kuvvet    E) Zaman    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Kuvvet, temel büyüklükler kullanılarak türetilmiş bir büyüklüktür. 25. Hangi temel büyüklükler SI sisteminde yer almaz?

  A) Uzunluk ve kütle
  B) Sıcaklık ve zaman
  C) Madde miktarı ve akım şiddeti
  D) Işık şiddeti ve elektrik yükü
  E) Tüm temel büyüklükler SI sisteminde yer alır.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Işık şiddeti ve elektrik yükü SI sisteminde yer alan temel büyüklükler arasında değildir. 27. Hangi büyüklükler doğrudan temel büyüklüklerden türetilir?

  A) Hacim ve alan           B) Enerji ve çalışma      
  C) Hız ve ivme             D) Kuvvet ve basınç       
  E) Yoğunluk ve sıcaklık                              

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hacim ve alan doğrudan temel büyüklüklerden türetilir. 29. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?

  A) Alan    B) Kütle    C) Hacim    D) Kuvvet    E) Basınç    

 30. Cevap: D Açıklama:

  Kuvvet, hem büyüklüğü hem de yönü olan bir vektörel büyüklüktür. 31. Aşağıdaki vektörlerden hangisi skaler bir büyüklüktür?

  A) Hız               B) Kuvvet           
  C) Yer değiştirme    D) Sıcaklık         
  E) Ağırlık                               

 32. Cevap: D Açıklama:

  Sıcaklık, sadece bir sayı ve birimle ifade edilen skaler bir büyüklüktür. 33. CERN'in en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), hangi ülke sınırında yer almaktadır?

  A) Türkiye           B) Almanya          
  C) İngiltere         D) İsviçre-Fransa   
  E) Rusya                                 

 34. Cevap: D Açıklama:

  CERN'in Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), İsviçre-Fransa sınırında yer almaktadır. 35. ESA'nın (Avrupa Uzay Ajansı) amacı nedir?

  A) Mars'ın kolonileştirilmesi
  B) Avrupa'da uzaya turizminin teşvik edilmesi
  C) Avrupa uzay programının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi
  D) Uzayda ticari madencilik faaliyetlerinin desteklenmesi
  E) Yapay uydu yarışması düzenlemek

 36. Cevap: C Açıklama:

  ESA, Avrupa uzay programını hazırlamak ve gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. 37. Bir küpün bir kenarının uzunluğu 5 cm ise, bu küpün hacmi kaç cm³'dir?

  A) 10 cm³    B) 15 cm³    C) 20 cm³    D) 125 cm³    E) 130 cm³    

 38. Cevap: D Açıklama:

  Küpün hacmi, kenar uzunluğunun küpü şeklinde hesaplanır: V = a³ = 5³ = 125 cm³. 39. Düzgün geometrik şekle sahip katı cisimlerin hacmi hangi formülle hesaplanır?

  A) V = a × b × c       B) V = π × r² × h     
  C) V = 4/3 × π × r³    D) V = π × d² × h     
  E) V = a × a × a                             

 40. Cevap: E Açıklama:

  Düzgün geometrik şekle sahip katı cisimlerin hacmi, cismin kenar uzunluklarının çarpımı ile hesaplanır. 41. Bir kaptan içine yarıçapı 4 cm olan 3 adet küre bırakılıyor. Kapta kaç cm³ su taşar?

  A) 96 cm³    B) 128 cm³    C) 144 cm³    D) 192 cm³    E) 256 cm³    

 42. Cevap: C Açıklama:

  Kapta taşan su, bırakılan kürelerin toplam hacmine eşittir: Vtaşan su = Vküreler = 3 × (4/3)πr³ = 3 × (4/3)π × 4³ = 144 cm³. 43. Bir sıvının hacmini ölçmek için hangi ölçüm birimi kullanılır?

  A) Metre    B) Kilogram    C) Ampere    D) Litre    E) Kelvin    

 44. Cevap: D Açıklama:

  Sıvıların hacmi genellikle litre cinsinden ölçülür. 45. Bir sıvının litre cinsinden hacmi 2 L ise, bu sıvının mililitre cinsinden hacmi kaç mL'dir?

  A) 200 mL    B) 20 mL    C) 2,000 mL    D) 2 mL    E) 0.2 mL    

 46. Cevap: C Açıklama:

  1 litre (L) = 1,000 mililitre (mL) olduğu için 2 litre 2,000 mililitreye denk gelir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Almila
31 Ekim 2023

*21. soruda cevap işlem sonucu 256 olmaz mı?


2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
  1. Fizik Bilimi
 • MADDE VE ÖZELLİKLERİ
  1. Adezyon ve Kohezyon
  2. Dayanıklılık
  3. Madde ve Özkütle

Ayrıca

Türetilmiş büyüklükleri tanımlama yeteneği.

Temel büyüklükleri ayırt etme yeteneği.

Özkütle kavramını anlama.

Skaler ve vektörel büyüklükleri ayırt etme.

Uluslararası uzay ajanslarının görevlerini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-10-29) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.