9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları CEVAPLARI

 1. Tundra ikliminin dağılışı aşağıdaki bölgelerden hangisinde gözlenemez?

  A) Kuzey Asya     B) Kuzey Amerika    C) Kuzey Avrupa
  D) Kuzey Afrika    E) Antarktika

 2. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Kuzey Afrika" olarak verilmiştir. Tundra iklimi, dünyanın en soğuk ve kuzey enlemine yakın bölgelerinde görülür. Bu bölgeler arasında Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa ve Kuzey Asya yer almaktadır. Kuzey Afrika ise çöl iklimi ile daha uyumludur. 3. Tundra iklimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlıdır.
  B) Yazları serin ve yağışlı, kışları soğuk ve karlıdır.
  C) Yazları sıcak ve nemli, kışları ılık ve yağışlıdır.
  D) Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.
  E) Yazları serin ve nemli, kışları ılık ve kuraktır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan soruda, Tundra ikliminin karakteristik özelliklerinden bahsedilmektedir. Bu özellikler, yazları serin ve yağışlı, kışları soğuk ve karlıdır. Bu iklimin sıcaklık ve yağış rejimi, bitki örtüsü ve hayvan yaşamı üzerinde önemli etkileri vardır. 5. Tundra ikliminde yaşayan hayvan türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Kutup ayısı              B) Penguen                 
  C) Karibu                   D) Beyaz kuyruklu kartal   
  E) Ren geyiği              

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Penguen. Çünkü penguenler kutuplarda değil Antarktika ve güney yarım küredeki diğer soğuk denizlerde yaşarlar. Tundra iklimi ise kuzey yarımküredeki en soğuk ve kuru iklimlerden biridir ve kutup ayıları, karibular ve ren geyikleri gibi hayvanlar tundra ikliminin tipik türlerindendir. Soru, tundra ikliminde yaşayan hayvan türleri arasında yer almayan bir hayvan türünün belirlenmesini istemektedir. Verilen seçenekler arasında penguen, kutup ayısı, karibu, beyaz kuyruklu kartal ve ren geyiği yer almaktadır. Penguenler kutup bölgelerinde değil, Antarktika ve güney yarım küredeki diğer soğuk denizlerde yaşarlar, bu nedenle cevap B seçeneği olan penguen olarak belirlenir. Tundra iklimi ise kuzey yarımküredeki en soğuk ve kuru iklimlerden biridir ve kutup ayıları, karibular ve ren geyikleri gibi hayvanlar tundra ikliminin tipik türlerindendir. 7. Ilıman karasal iklim bölgesindeki yaz sıcaklıkları genellikle hangi aralıktadır?

  A) -20°C ila 0°C    B) 0°C ila 10°C    C) 10°C ila 20°C    D) 20°C ila 30°C    E) 30°C ila 40°C

 8. Cevap: D Açıklama:

  İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinin ılıman geçtiği, kışın soğuk ve yağışlı, yazın ise sıcak ve kurak geçtiği bir iklim bölgesi olan ılıman karasal iklimde, yaz sıcaklıkları genellikle 20°C ila 30°C aralığında seyreder. Bu bölge, geniş bir yüzölçümüne sahip olduğu için, farklı yerlerde sıcaklıklar biraz değişebilir. 9. Ilıman karasal iklim bölgesindeki yağışlar genellikle hangi şekildedir?

  A) Yıl boyunca dengeli bir şekilde yağar.
  B) Yaz aylarında yağmurlu, kış aylarında kar yağışlıdır.
  C) Kış aylarında yağmurlu, yaz aylarında kar yağışlıdır.
  D) Yıl boyunca kuraktır.
  E) Sadece ilkbahar ve sonbahar aylarında yağar.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Yaz aylarında yağmurlu, kış aylarında kar yağışlıdır. Ilıman karasal iklim bölgesinde, kış aylarında sıcaklıklar genellikle düşük ve yağışlar genellikle kar şeklindedir. Yaz aylarında ise sıcaklıklar yüksek olmasına rağmen yağışlıdır ve genellikle yağmur şeklinde görülür. Bu nedenle, B seçeneği doğru cevaptır. 11. Ilıman karasal iklim bölgesindeki bitki örtüsü genellikle hangi tipte olur?

  A) Orman    B) Çöl    C) Step    D) Tundra    E) Savan

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: Ilıman karasal iklim bölgesindeki bitki örtüsü genellikle step tipi olur. Bu bölgelerde yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlıdır. İklim şartları bu bitki örtüsünün oluşumunda etkili olur. 13. Muson iklimi nerede görülür?

  A) Sadece Asya'da           B) Sadece Afrika'da        
  C) Sadece Avrupa'da         D) Asya ve Avustralya'da   
  E) Dünya'nın her yerinde   

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Asya ve Avustralya'da" şeklindedir. Muson iklimi, tropikal bölgelerde görülen bir iklimdir ve genellikle Asya'nın güneydoğu bölgelerinde ve Avustralya'nın kuzey kesiminde görülür. Muson iklimi, yılın belli dönemlerinde şiddetli yağışlarla karakterizedir. 15. Muson iklimi neden oluşur?

  A) Alçak basınçlı bölgelerden yüksek basınçlı bölgelere esen rüzgarlar nedeniyle
  B) Dağlık bölgelerin arkasındaki yerlerin yağış alması nedeniyle
  C) Deniz ve kara arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle
  D) Kutup ve ekvatoral hava kütleleri arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle
  E) Hava kütlelerinin yüksek irtifalarda karşılaşması nedeniyle

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Deniz ve kara arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle" şeklindedir. Muson iklimi, deniz ve karadaki sıcaklık farkından kaynaklanır. Muson mevsiminde, kara hızla ısınırken deniz suyu daha soğuk kalır. Bu fark, atmosferde hava akımlarının oluşmasına neden olur. Nemli hava kara yönünde hareket ederken, sıcak ve kuru hava deniz yönünde hareket eder. Bu durum, muson mevsiminde yaz aylarında Asya kıtasının güney ve doğu bölgelerinde şiddetli yağışların meydana gelmesine neden olur. Bu soru, coğrafya bilgisini ölçmek amacıyla sorulan bir test sorusudur ve coğrafya öğrencileri tarafından bilinmesi beklenir. 17. Hangi ülke Muson ikliminin etkisi altındadır?

  A) Japonya    B) Fransa    C) İspanya    D) Almanya    E) İtalya

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Japonya'dır. Japonya, Asya kıtasında yer alır ve Muson ikliminin etkisi altındadır. Muson yağışları, özellikle yaz aylarında Japonya'nın doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde yoğunlaşır. 19. Muson iklimi, hangi mevsimlerde daha belirgin bir şekilde hissedilir?

  A) İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde
  B) Yaz ve kış mevsimlerinde
  C) Kış mevsiminde
  D) Yaz mevsiminde
  E) Tüm mevsimlerde aynı derecede hissedilir

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde'dir. Muson iklimi, belirli bir bölgenin yaz aylarında sıcak ve nemli, kış aylarında ise daha kuru ve serin olmasına neden olan rüzgar sistemi ve yağış rejimi olarak tanımlanabilir. Bu iklim, belirli bir bölgenin iklimini etkileyen güçlü mevsimsel değişikliklere sahiptir ve genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde daha belirgin bir şekilde hissedilir. 21. Savan ikliminin en belirgin özelliği nedir?

  A) Yıllık yağış miktarının yüksek olması
  B) Yıllık yağış miktarının düşük olması
  C) Yüksek nem oranı
  D) Şiddetli sıcak dalgaları
  E) Yüksek kar yağışı

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Yıllık yağış miktarının düşük olması'dır. Savan iklimi, tipik olarak yüksek sıcaklık ve düşük yağış miktarına sahip olan bir iklimdir. Genellikle, savanlar düşük bir bitki örtüsüne sahiptir ve bu bitki örtüsü, savan ikliminin karakteristik özelliklerinden biridir. Ayrıca, savan iklimi sıcak dalgalarıyla da ilişkilendirilebilir. 23. Subtropikal iklim kuşağı hangi coğrafî bölgelerde bulunur?

  A) Ekvator yakınlarındaki bölgelerde
  B) Kutuplara yakın bölgelerde
  C) Tropik iklim kuşağına yakın bölgelerde
  D) Okyanuslara kıyısı olan tüm bölgelerde
  E) Dağlık bölgelerde

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkı olan bu soruda, subtropikal iklim kuşağının tropik iklim kuşağına yakın bölgelerde bulunduğu belirtilmektedir. Subtropikal iklim kuşağı, genellikle 30. enlem derecesi civarında yer alır ve sıcaklıkların yüksek, yağışların ise az olduğu bir iklim kuşağıdır. 25. Savan ikliminin en belirgin bitki örtüsü nedir?

  A) Kuzey Yarımküre'nin ormanları
  B) Kuzey Amerika'nın çayırları
  C) Afrika'nın savanları
  D) Asya'nın çalılık ve bozkır alanları
  E) Avustralya'nın çölleri

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Afrika'nın savanları. Savan iklimi, yıllık yağışın belirli bir dönemde düştüğü ve bitki örtüsünün çoğunlukla otlar ve seyrek ağaçlardan oluştuğu bir iklime verilen isimdir. Bu nedenle savanların en belirgin bitki örtüsü, Afrika'nın geniş alanlarında yer alan otlak ve seyrek ağaçlardan oluşan savanlarıdır. 27. Savan ikliminin insan faaliyetleri için uygun olduğu hangi durumlarla açıklanabilir?

  A) Bol yağışın tarım için uygun alanlar yaratması
  B) Sıcak ve nemli iklimin turizme uygun olması
  C) Geniş çayırların hayvancılık için uygun olması
  D) Kuru ve sıcak iklimin yeraltı kaynaklarının açığa çıkmasına olanak vermesi
  E) Ormanların yok edilmesi sonucu açığa çıkan alanların kullanılabilir hale gelmesi

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Savan ikliminin en belirgin bitki örtüsü çayırlardır ve geniş çayırlar hayvancılık için uygun olduğu için savan iklimi, hayvancılık için uygun bir iklime sahiptir. Ayrıca savan iklimi, genellikle sıcak ve yağışlı mevsimlerin ardından kuraklık dönemlerinin geldiği bir iklim olduğundan tarım için de uygun alanlar yaratır. Savan iklimi aynı zamanda turizme de uygun olabilir ancak bu, sıcak ve nemli iklimin turistler için cazip bir seçenek olmasıyla açıklanabilir. 29. Savan ikliminde mevsimsel değişiklikler nasıldır?

  A) Yaz aylarında yağış miktarı artar, kış aylarında azalır.
  B) Kış aylarında yağış miktarı artar, yaz aylarında azalır.
  C) Yılın her ayı yağışlıdır.
  D) Yılın her ayı kuraktır.
  E) Yağış miktarı ve dağılımı rastgele olur.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, savan ikliminde mevsimsel değişikliklerin yaz aylarında yağış miktarının artması ve kış aylarında azalması şeklinde olduğu belirtilmiştir. Savan iklimi, tropikal bölgelerde yer alan ve belirgin bir yağış mevsimi ile kurak bir mevsimi olan bir iklime sahiptir. Yaz aylarında mevsimsel sıcaklık artar ve bu sıcaklık artışı, yoğun yağışlara neden olur. Kış aylarında ise sıcaklık düşer ve kurak bir mevsim yaşanır. 31. Aşağıdakilerden hangisi Ekvatoral iklimin özelliklerinden biri değildir?

  A) Yüksek nem oranı
  B) Yıllık yağış miktarı yüksek
  C) Mevsimlerin belirgin olması
  D) Sıcaklık ortalamasının yüksek olması
  E) Bitki örtüsünün yoğunluğu

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Mevsimlerin belirgin olması" olarak verilmiştir. Ekvatoral iklim, yıl boyunca sıcaklıkların nispeten yüksek ve sabit olduğu, ancak yüksek yağış miktarına sahip olduğu bir iklimdir. Mevsimsel değişikliklerin belirgin olmaması, Ekvatoral iklimin özelliklerinden biri olarak tanımlanır. 33. Ekvatoral iklimdeki yağmur ormanlarına ne ad verilir?

  A) Tundra                      B) Savan                      
  C) Step                        D) Çöl                        
  E) Yaprak dökmeyen ormanlar   

 34. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: Ekvatoral iklimdeki yağmur ormanlarına "yaprak dökmeyen ormanlar" adı verilir. Bu ormanlar, yüksek nem ve sıcaklık seviyeleri ile karakterizedir ve yıl boyunca yüksek yağış alırlar. Bu koşullar, bitki örtüsünün yoğunluğuna ve çeşitliliğine yol açar. Ekvatoral iklim, dünya genelindeki en büyük yağmur ormanlarına ev sahipliği yapar. 35. Ekvatoral iklimdeki nem oranı yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İklimin sıcak olması
  B) Yağmur ormanlarının varlığı
  C) Atmosferik basınç farklılıkları
  D) Yer çekiminin etkisi
  E) Kutup ışıklarının olmamas

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Yağmur ormanlarının varlığı. Ekvatoral iklimdeki nem oranının yüksek olmasının en önemli nedeni, bu bölgelerde bulunan yoğun yağmur ormanlarıdır. Yağmur ormanları, yıl boyunca sürekli yağış aldığı için havadaki nem oranı da yüksek olur. Bu da bölgenin nemli ve sıcak bir iklim yapısına sahip olmasına neden olur. 37. Ekvatoral iklimdeki bitki örtüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Çok geniş bir yelpazede bitki örtüsü bulunur
  B) Yaprak dökmeyen ormanlar yaygındır
  C) Palmiye ağaçları bol miktarda bulunur
  D) Ağaçların yüksekliği 50 metreye kadar çıkabilir
  E) Bitki türleri azdır ve çeşitlilik göstermez

 38. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E seçeneğidir, yani "Bitki türleri azdır ve çeşitlilik göstermez." Ancak bu yanlış bir ifadedir, çünkü ekvatoral iklimdeki bitki örtüsü oldukça çeşitlidir ve binlerce bitki türüne ev sahipliği yapar. Bu bitki türleri arasında ağaçlar, palmiyeler, lianalar, orkide ve filodendron gibi bitkiler yer alır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları Detayları

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÇEVRE VE TOPLUM
  1. İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA BİÇİMLERİ VE SONUÇLARI

Ayrıca 9.sınıf coğrafya dersi 2.dönem sonu sınav soruları; 5. ve 6. ünitenin kazanımlarını ölçen sorulardan test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İklim tiplerinin coğrafi dağılımını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Tundra iklimi, genellikle kutup bölgelerinde görülen bir iklimdir ve bu bölgedeki ekosistemlerin anlaşılması için önemlidir.

Tundra iklimi hakkındaki bilgilerini ve bu iklimde yaşayan hayvan türlerini tanıma becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

İklim tiplerinin özelliklerinin öğrenilmesi ve anlaşılması için önemlidir.

İklim tipleri hakkında bilgi sahibi olmak.

İklim bölgeleri ve bitki örtüsü arasındaki ilişkiyi anlamak.

Coğrafya bilgisini ölçmek amacıyla sorulan bir test sorusudur ve coğrafya öğrencileri tarafından bilinmesi beklenir. Muson ikliminin özelliklerini ve nerede görüldüğünü anlayabilme.

Muson ikliminin oluşum nedenlerini anlayabilme.

Coğrafya bilgisini ve ülkelerin iklim özelliklerini bilmeyi ölçmektedir.

Muson ikliminin ne olduğunu ve hangi mevsimlerde daha belirgin olduğunu öğrenmektir.

Savan ikliminin özelliklerinden biri olan yıllık yağış miktarının düşüklüğünü anlamaktır.

Coğrafya öğrenmek ve iklim kuşaklarının özelliklerini bilmektir.

İklim tipleri ve bitki örtüleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Farklı iklim tipleri arasındaki mevsimsel değişimler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

iklim türleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

İklim tipleri hakkında bilgi sahibi olmak ve farklı iklim tipleri ile ilişkili özellikleri tanımak olarak özetlenebilir.

İklim tipleri hakkında temel bilgi sahibi olmak.

İklim tipleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve ekvatoral iklimin bitki örtüsü hakkında temel bir anlayışa sahip olmalarını test etmeyi amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 21 kere doğru, 17 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Sınav Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Coğrafya Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Coğrafya Dersi Ünite Özetleri