9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test CEVAPLARI

 1. Deniz dalgalarının kıyıya çarpması sonucu hangi tür yer şekilleri oluşabilir?

  A) Kıyı kayalıkları    B) Kıyı okları    C) Kıyı setleri
  D) Kıyı kumulları      E) Kıyı düzlükleri

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Kıyı kayalıkları 3. Buzulların neden olduğu buzul aşındırması süreci, hangi tipte yer şekillerinin oluşumuna yol açabilir?

  A) Dağlar         B) Set gölleri    C) Deltalar
  D) Kanyonlar    E) Ova

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "Kanyonlar" olan bu soruda, buzulların neden olduğu buzul aşındırması süreci, dağlarda kanyonların oluşumuna neden olabilir. Buzul aşındırması, buzulların hareketi sırasında kayaları tırmalaması, parçalaması ve taşımaları sonucu gerçekleşir. Bu süreçte, derin ve dar vadiler, keskin kayalık yamaçlar ve diğer kanyon benzeri yapılar oluşabilir. 5. Buzul aşındırması, ne tür malzemelerin aşındırılmasında daha etkilidir?

  A) Yumuşak malzemelerde
  B) Kayaçlarda
  C) Kireçtaşı gibi çözünebilen malzemelerde
  D) Kumul ve çöl bölgelerindeki malzemelerde
  E) Tuzlu topraklardaki malzemelerde

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Kayaçlarda. 7. Hangisi karstik yer şekilleri arasında değildir?

  A) Mağara     B) Karstik kuleler    C) Kaynaklar
  D) Falezler    E) Lapiesler

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Falezler'dir. Karstik yer şekilleri, genellikle kireçtaşı ve diğer çözünebilir kayaların su erozyonu ve kimyasal aşınması sonucu oluşur. Bu soruda verilen seçenekler arasında mağaralar, karstik kuleler, kaynaklar ve lapiesler, hepsi karstik yer şekilleridir. Falezler ise, deniz kıyılarındaki kaya oluşumlarıdır ve karstik yer şekilleri ile ilgisi yoktur. 9. Hangisi karstik süreçlerin sonucu değildir?

  A) Doline    B) Polje    C) Fiyort    D) Uvala    E) Şelale

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Fiyort"tur. Karstik süreçler, yer altı suyunun kalker gibi çözünür kayaçlar üzerinde etkileşimleri sonucu oluşan bir dizi olaydır. Bu süreçlerin sonucunda doline, polje, uvala gibi yer şekilleri oluşur. Ancak fiyortlar, karstik süreçlerle değil buzul aşındırmasıyla oluşur. 11. Hangisi karstik süreçlerin sonucu olarak oluşan bir yapı değildir?

  A) Mamut Mağarası             B) Postojna Mağarası         
  C) Antalya Düden Şelalesi     D) Pamukkale Travertenleri   
  E) Kaputaş Plajı             

 12. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Kaputaş Plajı" olarak verilmiştir. Karstik süreçler, kalker ve diğer çözünür kayaların yağmur suyu, yer altı suları ve diğer yüzey suları tarafından aşındırılması sonucu oluşan yer şekilleridir. Bu süreçler sonucu oluşan yapılar arasında mağaralar, stalaktitler, stalagmitler, traverten terasları ve dolinler yer almaktadır. 13. Akarsuların denize veya göle döküldüğü yerde oluşan ovalıklara ne ad verilir?

  A) Kanyon    B) Vadi    C) Delta    D) Şelale    E) Uçurum

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Delta"dır. Akarsuların deniz veya göl gibi büyük bir su kütlesine döküldüğü yerde, taşıdıkları alüvyonları bu su kütlesinin içinde veya kenarlarında biriktirerek geniş alanlar oluştururlar. Bu alanlara "delta" denir. Deltalar, genellikle üçgen veya yelpaze şeklindedirler ve verimli topraklarının yanı sıra birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaparlar. 15. Akarsuların yan yana veya paralel olarak aşındırarak oluşturduğu geniş çukurluklara ne ad verilir?

  A) Delta    B) Ova    C) Kanyon    D) Havuz    E) Yayla

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Ova"dır. Akarsuların yan yana veya paralel olarak aşındırarak oluşturduğu geniş çukurluklara ova denir. Ovalar, akarsuların taşıdığı alüvyonların biriktirilmesiyle oluşur ve verimli tarım arazileri olarak kullanılabilirler. 17. Akarsuların yataklarında suyun hızlı akması nedeniyle, akış hızına karşı direnç gösteren sert kayaçların gerisinde oluşan yavaş aşındırılmış alanlara ne ad verilir?

  A) Kanyon    B) Gölet    C) Vadi    D) Şelale    E) Teras

 18. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) Teras. Akarsuların yataklarında suyun hızlı akması nedeniyle, akış hızına karşı direnç gösteren sert kayaçların gerisinde oluşan yavaş aşındırılmış alanlara teras adı verilir. Bu alanlar, akarsuların taşıdığı kaya parçaları, çakıl ve kumlarla dolu olabilir. Teraslar, genellikle aşındırma ve taşınma süreçleri sonucu oluşan doğal yapılar arasındadır. 19. Rüzgarların çöllerde oluşturduğu "kumullar" hangi rüzgar türü tarafından oluşturulur?

  A) Monsun rüzgarları          B) Föhn rüzgarları           
  C) Sirkülasyonel rüzgarlar    D) Tayfun rüzgarları         
  E) Yerel rüzgarlar           

 20. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Yerel rüzgarlar" olarak verilmiştir. Çöllerde kumullar, yerel rüzgarlar olarak adlandırılan, genellikle yüksek sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkan termik rüzgarlar veya soğuk hava kütlelerinin hareketinden kaynaklanan rüzgarlar tarafından oluşturulur. 21. Rüzgarların erozyon yoluyla oluşturduğu şekillerden biri olan "yardanglar" hangi tür kayalıklardan oluşur?

  A) Granit    B) Kireç taşı    C) Şist    D) Volkanik tüf    E) Kumu taşı

 22. Cevap: C Açıklama:

  Soru, rüzgar erozyonu sonucu oluşan "yardanglar"ın hangi tür kayalıklardan oluştuğunu sormaktadır. Yardanglar, sert kayalıkların rüzgar erozyonu ile aşındırılması sonucu oluşan dik ve sırt benzeri yapılar olarak tanımlanır. Bu nedenle, doğru cevap seçeneği sert kayalıklardan biri olan şist olacaktır. 23. Aşağıdakilerden hangisi, yüzey volkanizmasının sonucu olarak oluşan bir lav tipi değildir?

  A) Andezit lavı          B) Bazalt lavı    C) Riolitik lav
  D) Püskürme lavı      E) Obsidiyen lavı

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkı olan Riolitik lav değildir. Riolitik lav, yüksek viskozite ve yüksek asit içeriği nedeniyle yaygın olarak akışkan değildir ve volkanik patlamalara neden olabilir. Diğer şıklar, yüzey volkanizması sonucu oluşabilen farklı lav türleridir. 25. Hangisi, yüzey volkanizmasının sonucu olarak oluşan bir kül konisi değildir?

  A) Paricutin    B) Stromboli    C) Mount St. Helens    D) Etna    E) Fuji

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "B) Stromboli" olarak verilir. Çünkü Stromboli, yüzey volkanizmasının sonucu olarak oluşan bir kül konisidir. Paricutin, Mount St. Helens, Etna ve Fuji ise yüzey volkanizmasının sonucu olarak oluşan kül konileridir. 27. Hangisi çözünebilen kayaçların karstik oluşumlarından biridir?

  A) Vadi    B) Sıradağ    C) Mağara    D) Kanyon    E) Delta

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Mağara'dır. Karstik oluşumlar, çözünmeye yatkın kayaçların, genellikle kireç taşı gibi, yağmur suyu ve yer altı suları tarafından çözünmesi sonucu oluşan yer şekilleridir. Mağaralar, bu şekilde oluşan karstik oluşumlardan biridir. 29. Hangisi çözünebilen kayaçların etkisiyle oluşan bir yer şekli değildir?

  A) Polye    B) Doline    C) Obruks    D) Uvala    E) Kanyon

 30. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Kanyon" olarak verilmiştir. Çözünmeyen kayaçlar erozyona dirençli olduğu için çözünebilen kayaçların bulunduğu bölgelerde daha fazla erozyon gerçekleşir ve bu da farklı yer şekillerinin oluşmasına neden olur. Polye, doline, oburuk ve uvala gibi yer şekilleri, çözünebilen kayaçların erozyonu sonucu oluşan karstik şekillerdir. 31. Hangisi çözünebilen kayaçların etkisiyle oluşan bir yer şekli değildir?

  A) Lapya                B) Baca                
  C) Karstik kaynaklar    D) Çöküntü gölleri     
  E) Fosil kayalıklar    

 32. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) Fosil kayalıklar. Soruda çözünebilen kayaçların etkisiyle oluşan bir yer şekli istenmektedir. Lapya, baca, karstik kaynaklar ve çöküntü gölleri karstik şekillerdir ve çözünebilen kayaçların etkisiyle oluşurlar. Ancak fosil kayalıklar çözünebilen kayaçların etkisiyle oluşan bir yer şekli değildir, bu nedenle doğru cevap E şıkkıdır. 33. Kıta oluşumu hangi süreçler sonucu meydana gelir?

  A) Volkanik faaliyetler            B) Denizel çökellerin birikmesi   
  C) Levha hareketleri               D) Rüzgar erozyonu                
  E) Heyelan ve toprak kayması      

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Levha hareketleri. Kıta oluşumu, levha hareketleri sonucu meydana gelir. Levhaların birbirine doğru çarpması veya birbirinden uzaklaşması sonucu oluşan kuvvetler, yer kabuğunda deformasyona ve kıta oluşumuna neden olur. Bu süreçte, volkanik faaliyetler ve denizel çökellerin birikmesi gibi diğer faktörler de rol oynayabilir. 35. Kıta oluşumu hangi dönemde başlamıştır?

  A) Prekambriyen    B) Paleozoik    C) Mesozoik
  D) Kuvaterner         E) Antroposen

 36. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Prekambriyen" dir. Kıta oluşumu, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce başlayan Dünya'nın jeolojik tarihindeki en eski dönem olan Prekambriyen'de gerçekleşmiştir. Bu süreçte, yer kabuğu parçaları birleşerek büyük kara kütlesini oluşturmuştur. Kıta oluşumu, Dünya'nın jeolojik tarihi boyunca devam etmiştir ve günümüzde bile devam etmektedir. 37. Kıta oluşumu sırasında hangi olaylar meydana gelir?

  A) Okyanusların genişlemesi             B) Çöküntülerin oluşması               
  C) Volkanik faaliyetlerin artması       D) Deprem ve tsunamilerin sıklaşması   
  E) Hepsi bir arada meydana gelir.      

 38. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Hepsi bir arada meydana gelir" şeklindedir. Kıta oluşumu sırasında okyanusların genişlemesi, çöküntülerin oluşması, volkanik faaliyetlerin artması, deprem ve tsunamilerin sıklaşması gibi pek çok olay meydana gelir. Bu olaylar birlikte çalışarak kıta oluşumunu şekillendirirler. 39. Aşağıdaki volkanik şekillerden hangisi, genellikle volkanik adalar olarak adlandırılan ve magma odalarının çökmesi sonucu oluşan küçük volkanik dağlardır?

  A) Fissür volkanları         B) Kalkan volkanları        
  C) Stratovolkanlar           D) Süper yanardağlar        
  E) Küçük volkanik koniler   

 40. Cevap: E Açıklama:

  Verilen seçenekler arasında, magma odalarının çökmesi sonucu oluşan küçük volkanik dağlar, genellikle volkanik adalar olarak adlandırılan küçük volkanik konilerdir. Bu volkanik adalar, deniz tabanındaki volkanik faaliyetler sonucu yükselen ve adacıklar oluşturan volkanik konilerdir. Fissür volkanları, lavların yüzeye çıktığı çatlaklardan oluşurken, Kalkan volkanları düz tepecik şeklinde oluşur. Stratovolkanlar yüksek zirveli koni şeklinde volkanlardır ve Süper Yanardağlar, büyük hacimli patlamalarla karakterize olan volkanlardır. 41. Aşağıdaki volkanik şekillerden hangisi, sıcak gaz ve püskürük materyallerin yeryüzüne yayılması sonucu oluşan düz veya hafif eğimli arazilerdir?

  A) Maar kraterleri      B) Kalkan volkanları   
  C) Stratovolkanlar      D) Fissür volkanları   
  E) Süper yanardağlar   

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Fissür volkanlarıdır. Fissür volkanları, yeryüzüne doğru uzanan çatlaklardan magma çıkışı ile oluşur ve sıcak gaz ve püskürük materyallerin yeryüzüne yayılması sonucu düz veya hafif eğimli araziler oluşur. Bu soru, öğrencilerin volkanik oluşumlar hakkındaki temel bilgilerini ve bu oluşumların nasıl oluştuğunu anlamalarını test etmeyi amaçlamaktadır. 43. Dağların yükselmesi sırasında, hangi süreçler sonucu yer kabuğu kalınlaşır?

  A) Metamorfizma, erozyon, sedimentasyon
  B) Deprem, volkanik faaliyet, kabuk çatlamaları
  C) Tortul kayaçların sıkışması, kıvrılması, doğrultu atımlı faylar
  D) Yüzey sularının akışı, akarsuların yataklarının oluşması
  E) Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri doğru değil

 44. Cevap: C Açıklama:

  Soru, dağların yükselmesi sırasında yer kabuğunun kalınlaşmasına sebep olan süreçleri sorgulamaktadır. Doğru cevap seçeneği, C şıkkında yer alan tortul kayaçların sıkışması, kıvrılması ve doğrultu atımlı fayların oluşmasıdır. Dağların yükselmesi sürecinde, üzerindeki tortul kayaçlar sıkışır, katmanlar kıvrılır ve bu süreçte yer kabuğu kalınlaşır. Bu kalınlaşma sürecinde, aynı zamanda kırıklar ve fay hatları da oluşabilir. 45. Dağların oluşum sürecinde hangi süreçler sonucu dağların yüksekliği artar?

  A) Volkanik patlamalar, lav akıntıları, erozyon
  B) Rüzgar aşındırması, çökelme, depozisyon
  C) Kabuk kırılmaları, fay hareketleri, levha çarpışması
  D) Karstik aşınma, mağara oluşumu, yer altı sularının akışı
  E) Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri doğru değil

 46. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. Dağların yükselmesi ve oluşumu genellikle kabuk kırılmaları, fay hareketleri ve levha çarpışmaları sonucu gerçekleşir. Bu süreçler sonucu kabukta gerilme ve basınç artar, yer kabuğu kalınlaşır ve dağların yüksekliği artar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test Detayları

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÇEVRE VE TOPLUM
  1. İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA BİÇİMLERİ VE SONUÇLARI

Ayrıca 9.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.test soruları; mebsinavlari.com tarafından soruların tamamı test formatında ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Deniz dalgalarının kıyıya çarpması sonucu, özellikle yüksek dalgaların çarpması durumunda, kıyı kayalıkları oluşabilir. Bu kayalıklar, dalgaların sürtünmesi ve aşındırması sonucu oluşur. Kıyı kayalıkları, deniz seviyesinden yüksek yerlerde de oluşabilirler ve genellikle farklı şekillerde erozyona uğramış kayaların birleşmesi sonucu meydana gelirler.

Buzul aşındırması sürecini anlayarak, buzulların coğrafyamızı nasıl etkilediğini ve bu etkinin hangi yer şekillerini oluşturduğunu anlamaları hedeflenir.

Buzul aşındırması, sert kayaçların aşındırılmasında daha etkilidir çünkü buzullar, büyük kaya parçalarını kırarak taşıyabilir ve bu kaya parçaları buzulların altında sürüklenirken yüzeyi aşındırabilirler. Buzul aşındırması, özellikle granit, gnays ve bazalt gibi sert kaya türlerinin bulunduğu alanlarda daha yaygındır.

Karstik yer şekilleri ile ilgili farklı özellikleri ve tanımları ayırt edebilme yeteneğini ölçmektedir.

Karstik süreçlerin nasıl farklı yer şekilleri oluşturduğunu ve fiyortların farklı bir süreçle oluştuğunu anlayabiliriz.

Karstik süreçleri ve sonuçlarını tanıyarak, bu süreçlerin doğal yapıların oluşumunda önemli bir rol oynadığını anlamaları hedeflenmektedir.

Coğrafya konularıyla ilgilenenler için faydalı bir kazanım sağlar.

Akarsuların farklı şekillerde yeryüzünü şekillendirdiğini ve bu süreçlerin sonucunda doğal ortamın çeşitlilik gösterdiğini öğrenebilirler.

Coğrafi kavramları ve süreçleri tanımlama ve açıklama.

Doğal oluşumların iklim ve coğrafya ile ilişkisini anlama kazanımını hedeflemektedir.

Doğal erozyon şekillerini tanıyabilmesi ve bunları farklı kayalık türleriyle ilişkilendirebilmesi beklenir.

Farklı lav türlerini tanımlama becerilerini ve volkanik süreçleri anlama kazanımını ölçmek için hazırlanmıştır.

Volkanik şekillerin farklı türleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgiyi doğru bir şekilde uygulamalarını gerektirmektedir.

Çözünmeye yatkın kayaçların yer altı suyu ve yağmur suyu ile etkileşiminden kaynaklanan karstik oluşumları tanımlar.

Yer şekillerinin oluşumunu anlamak ve çözünmeyen kayaçların erozyona karşı dayanıklılığını kavramak önemlidir.

Doğal yer şekillerinin oluşum süreçlerini anlayabilme ve farklı yer şekillerini birbirinden ayırabilme becerisi.

Kıta oluşumunun temel sebebi olarak levha hareketlerini açıklayabiliriz.

Kıta oluşumunun tarihi hakkında bilgi sahibi olmaktır.

"Kıta oluşumu sırasında meydana gelen olaylar" şeklinde özetlenebilir.

Volkanik şekiller hakkında temel bir bilgi ve küçük volkanik konilerin özelliklerini anlamak.

volkanların farklı tiplerini tanımlayabilme yeteneklerini ve bu tiplerin özelliklerini anlama becerilerini ölçmektedir.

Yer kabuğunun değişimini anlama ve madde döngüsü kavramlarını anlamaya yönelik bir kazanımı hedeflemektedir.

Coğrafya ve jeoloji alanında yer alan dağ oluşumu ve levha hareketleri konularına yönelik bilgi ve anlayışı ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 16 kere doğru, 26 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Coğrafya Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Coğrafya Dersi Ünite Özetleri