2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10)

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) CEVAPLARI

 1. Balıkların boşaltım atığı nedir?

  A) Üre               B) Ürik asit        
  C) Amonyak           D) Karbon dioksit   
  E) Su                                    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Balıkların boşaltım atığı amonyaktır. 3. İki yaşamlıların embriyonel dönemde solunum organı hangisidir?

  A) Akciğerler       B) Cilt            
  C) Solungaçlar      D) Trake           
  E) İnce bağırsak                       

 4. Cevap: C Açıklama:

  İki yaşamlıların embriyonel dönemde solunum organı solungaçlardır. 5. Aşağıdakilerden hangisi virüslerin yol açtığı bir hastalıktır?

  A) Grip    B) Sargı    C) Ülser    D) Asma    E) Diyabet    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Grip, virüslerin neden olduğu bir üst solunum yolu hastalığıdır. 7. AIDS'ten korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmak
  B) Bilinçsiz enjeksionlar yapmak
  C) Devletsiz sağlık kurumlarına başvurmak
  D) Hijyeni ihmal etmek
  E) Aşı yaptırmamak

 8. Cevap: A Açıklama:

  AIDS, korunmasız cinsel ilişki ve bilinçsiz enjeksionlar yoluyla bulaşan bir hastalıktır. 9. COVID-19 hastalığının en yaygın belirtileri hangileridir?

  A) Öksürük ve boğaz ağrısı    B) Ateş ve baş dönmesi       
  C) İshal ve kusma             D) Kas ve eklem ağrıları     
  E) Ciltte döküntüler                                       

 10. Cevap: A Açıklama:

  COVID-19'un en yaygın belirtileri öksürük ve nefes darlığıdır. 11. Aristo'nun yapay sınıflandırma yönteminin temel özelliklerini belirtiniz.


 12. Cevap: Carolus Linnaeus'un canlıları sınıflandırma yöntemi, benzer yapı ve özelliklere sahip canlıları hiyerarşik bir sistemde gruplandıran ikili adlandırma yöntemidir. Açıklama:

  Linnaeus, her türe, cins adını ve tür adını içeren ikili bir isim verdi ve bu isimlerin Latince olarak kullanılmasını önerdi. Bu yöntem, canlıların tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını kolaylaştırdı. 13. Bakterilerin beslenme tiplerini çeşitlendiriniz ve her biri için bir örnek veriniz.


 14. Cevap: * Ototrof: Fotosentez veya kemosentez yoluyla kendi besinlerini üretirler. (Örn: Siyanobakteriler) * Heterotrof: Organik maddelerle beslenirler. (Örn: Escherichia coli) * Parazit: Diğer canlılardan beslenirler. (Örn: Salmonella) Açıklama:

  Bakteriler, çeşitli beslenme tiplerine sahiptir ve doğadaki besin zincirlerinde önemli roller oynarlar. 15. Solucanların hangi fizyolojik özelliği onların vücut yüzeyinden solunum yapmalarına olanak tanır?


 16. Cevap: Cilt solunumu Açıklama:

  Solucanların derileri nemli olup yüzeyderi solunumuna elverişlidir. 17. Sürüngenlerin deri örtüsü ile ilgili üç özellik veriniz.


 18. Cevap: * Keratinden yapılmış pullarla veya kemiksi plakalarla kaplıdır. * Deri, büyümeyi engellediğinden zaman zaman yenilenir. * Bazı sürüngenlerde renk değiştirme yeteneği sağlar. Açıklama:

  Sürüngenlerin deri örtüsü, onları karasal yaşama uyumlu hale getirmiştir ve koruyucu bir işlev görür. 19. Viral hastalıklara karşı bağışıklığı sağlamak için kullanılan serumlar nedir?


 20. Cevap: Koruyucu serumlar Açıklama:

  Viral hastalıklara karşı bağışıklığı sağlamak için kullanılan serumlar, virüse karşı savunma sağlayan interferon denilen proteini içerir. 21. Aristoteles'in canlı sınıflandırması hakkında bilgi veriniz.


 22. Cevap: Aristoteles, canlıları dış görünüşlerine ve organlarının işlevlerine göre bitkiler ve hayvanlar olarak iki ana gruba ayırdı. Açıklama:

  Aristoteles'in sınıflandırması, canlıların görev benzerliğine ve analog yapılarına dayanıyordu. 23. Bakterilerin temel yapılarını listeleyiniz.


 24. Cevap: Bakterilerin temel yapılarını listeleyiniz.rilerin temel yapılarını listeleyiniz. Açıklama:

  Bir bakterinin sitoplazma, DNA, ribozom, hücre duvarı, hücre zarı, kamçı ve pilus gibi temel yapılarını sıralayınız. 25. Protistlerin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdikleri organelleri açıklayınız.


 26. Cevap: Sitoplazmadaki organeller Açıklama:

  Protistler, yaşam faaliyetlerini mitokondri, kloroplast ve golgi cisimciği gibi organellerde gerçekleştirir. 27. Arkelerin prokaryotlar ve ökaryotlarla arasındaki farklarından üç tanesini sıralayınız.


 28. Cevap: - Ribozom yapısı - DNA'nın histon proteinlerine sarılması - Antibiyotiklere direnç Açıklama:

  Arkeler, ribozom yapıları ökaryotlara benzerken, DNA'ları histon proteinlerine sarılıdır ve antibiyotiklere karşı dirençlidirler. 29. Canlıların sistematik sınıflandırılmasında görev benzerliği dikkate alınan yöntem hangisidir?

  A) Doğal sınıflandırma
  B) Yapay sınıflandırma
  C) Filogenetik sınıflandırma
  D) Nükleik asitler sınıflandırması
  E) Ekolojik sınıflandırma

 30. Cevap: B Açıklama:

  Yapay sınıflandırmada, karşılıklı aralarında akrabalık derecesi olmasa dahi görevleri aynı olan organlara sahip canlılar aynı grupta toplanır. 31. İkili adlandırma sisteminde türlerin adlandırılmasında kullanılan kelimelerden hangisi o türü niteler?

  A) Cins ismi       B) Tür ismi       
  C) Familya ismi    D) Takım ismi     
  E) Sınıf ismi                        

 32. Cevap: B Açıklama:

  İkili adlandırma sisteminde tür ismi, o türü niteleyen kelimeyi ifade eder. 33. Bakteriler hangi hücre türüne sahiptir?

  A) Ökaryotik    B) Prokaryotik    C) Hayvani    D) Bitkisel    E) Mantar    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bakteriler, prokaryotik hücre yapısına sahiptir, yani zarlı bir çekirdek veya zarlı hücre organelleri yoktur. 35. Bakterilerin doğadaki hangi önemli role sahiptir?

  A) Fotosentez          B) Ayrıştırma         
  C) Eşeyli üreme        D) Embriyo gelişimi   
  E) Termoregülasyon                           

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bakterilerin ayrıştırıcı olan türleri, organik maddeleri parçalayarak inorganik maddelere dönüştürür, bu da doyadaki madde döngüsü için çok önemlidir. 37. Aşağıdakilerden hangisi arkelerin özelliklerinden biridir?

  A) Antibiyotiklere duyarlıdırlar.
  B) Ekstrem ortamlarda yaşayabilirler.
  C) Histonlu DNA taşırlar.
  D) Plazmit DNA'ları yoktur.
  E) Endospor oluştururlar.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Arkeler, yüksek sıcaklık, tuzluluk ve pH gibi ekstrem ortamlarda yaşayabilirler. 39. Aşağıdaki mantar türlerinden hangisi parazit olarak yaşar?

  A) Maya mantarı          B) Küf mantarı          
  C) Ayrıştırıcı mantar    D) Şapkalı mantar       
  E) Liken                                         

 40. Cevap: B Açıklama:

  Küf mantarları, organik madde üzerinde büyüyen ve zarar veren parazit mantarlardır. 41. Derisi dikenlilerde hareket, solunum, beslenme ve boşaltım görevlerini sağlayan yapı hangisidir?

  A) Tüp ayaklar    B) Dikenler    C) Deri    D) Solungaçlar    E) Omurga    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Derisi dikenlilerde, hareket, solunum, beslenme ve boşaltım işlevlerini yerine getiren su-damar sistemi ile bağlantılı tüp ayaklar bulunur. 43. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanlarda bulunmayan bir özelliktir?

  A) Kapalı dolaşım sistemi    B) Hemoglobin               
  C) Kıkırdak iskelet          D) Solungaç solunumu        
  E) Açık dolaşım sistemi                                  

 44. Cevap: E Açıklama:

  Omurgalı hayvanların tümünde kapalı dolaşım sistemi bulunurken, eklem bacaklılar gibi omurgasız hayvanlarda açık dolaşım sistemi görülür. 45. Balıkların solungaç solunumu yapmasının nedeni nedir?

  A) Akciğerlerinin olmaması
  B) Su içinde oksijen bulunmaması
  C) Vücut ısılarının değişken olması
  D) Yüzme hızlarını artırması
  E) Yavru bakımı için suya ihtiyaç duymaları

 46. Cevap: A Açıklama:

  Balıklar suda yaşarlar ve oksijenlerini sudan solungaçları aracılığıyla alırlar. 47. İki yaşamlılarda başkalaşımın amacı nedir?

  A) Yavruların erginlere dönüşmesini sağlamak
  B) Su ve karasal ortamlara uyum sağlamasını kolaylaştırmak
  C) Yırtıcılardan korunmayı sağlamak
  D) Üreme başarısını artırmak
  E) Vücut ısılarını düzenlemeyi sağlamak

 48. Cevap: B Açıklama:

  İki yaşamlılar hayatlarının bir kısmını suda, bir kısmını karada geçirirler ve başkalaşım, onların bu farklı ortamlara uyum sağlamasına yardımcı olur. 49. Hangi canlılar zorunlu hücre içi parazitlerdir?

  A) Bakteriler    B) Virüsler    C) Protistler    D) Mantarlar    E) Hayvanlar    

 50. Cevap: B Açıklama:

  Virüsler, kendilerine ait metabolik aktiviteleri olmadığı için konak hücre içerisinde çoğalmak zorundadırlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASI
  1. Canlılar Alemleri ve Özellikleri
  2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Ayrıca Canlıların sınıflandırma

Omurgalıların boşaltım sistemlerini anlama

İki yaşamlıların yaşam döngüsünü ve adaptasyonlarını kavrama

Virüslerin neden olduğu hastalıklar

HIV/AIDS'i önleme yöntemlerini açıklar.

COVID-19 virüsünün bulaşma yollarını ve belirtilerini açıklar.

Öğrenciler, Linnaeus'un ikili adlandırma sisteminin canlıları sınıflandırmada nasıl kullanıldığını anlayabilecektir.

* Öğrenciler, bakterilerin farklı beslenme tiplerini anlayabileceklerdir. * Öğrenciler, bakterilerin ekosistemlerdeki rollerini takdir edebileceklerdir. Bakterilerin biyolojik önemi hakkında bilgi veriniz. Cevap: Bakteriler, doğadaki azot ve karbon döngüsünde rol oynar, atıkları ayrıştırır, madde döngüsüne katkıda bulunur ve biyoteknolojik uygulamalarda kullanılır. Açıklama: Bakteriler, ekolojik dengeyi korumak, endüstriyel süreçlerde kullanılmak ve insan sağlığını etkilemek gibi çok çeşitli biyolojik öneme sahiptir. Kazanım: Öğrenciler, bakterilerin biyosferde oynadığı önemli rolleri ve insan yaşamına olan katkılarını anlayacaklardır.

Solucanların solunum sistemini anlamayı sağlar.

Sürüngenlerin deri örtüsünün yapısını ve işlevlerini açıklayabilir.

Virüslerin neden olduğu hastalıkların korunma ve tedavisine yönelik yöntemleri anlamak.

Öğrenciler, Aristoteles'in canlı sınıflandırmasının ana ilkelerini anlayabileceklerdir.

Bir bakterinin temel yapıları hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler protistlerin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdikleri organelleri kavrayacaktır.

Öğrenciler arkelerin prokaryotlar ve ökaryotlarla arasındaki farkları anlayacaktır.

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan yöntemleri tanımlamak.

İkili adlandırma sistemini ve nasıl kullanıldığını anlama.

Canlıların hücre yapılarını ve özelliklerini anlar.

Canlıların ekolojik rollerini ve doğadaki önemlerini anlar.

Prokaryotların çeşitliliğini ve önemini açıklar.

Mantarların çeşitliliği ve ekolojik rolleri

Derisi dikenlilerin vücut yapısı ve işlevlerini anlama

Omurgalı hayvanların temel özelliklerini anlama

Canlıların solunum adaptasyonlarını anlama.

Canlıların yaşam döngülerini anlama

Virüslerin özellikleri

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 16 kere doğru, 40 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.