2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10)

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) CEVAPLARI

 1. Bakterilerle ilgili aşağıdaki verilen cümlelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.

  (....) Bakteriler eşeysiz ürerler.
  (....) Uygun kültür ortamında 60 dakikada bir ürerler.
  (....) Konjugasyon ile gen çeşitliliğini sağlarlar.
  (....) Mikroskop altında küre, çomak veya spiral şeklinde olabilir.
  (....) Oksijenli solunum yapabilirler.
  (....) Fermantasyon sonucu etil alkol, laktik asit gibi ürünler ortaya çıkar.

 2. Cevap:

  D -- Y -- D -- D -- D -- D -- D 3. Günümüzde canlılar karakterlerine göre kaç grupta sınıflandırılmıştır?

  A) 3    B) 5    C) 6    D) 18    E) 20

 4. Cevap: C

 5. Binomial isimlendirilmesinde ilk sözcüğe .......... ikinci sözcüğe ise ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Cins -- Tür
  B) Tanımlayıcı -- Cins
  C) Tamamlayıcı -- Tür
  D) Cins -- Tanımlayıcı
  E) Tür -- Cins

 6. Cevap: D

 7. Bakteriler ...................... solunum ve ......................... yapabilirler.
  Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) oksijenli - oksijensiz
  B) oksijenli - fermantasyon
  C) fermantasyon - oksijensiz
  D) oksijensiz - oksijenli
  E) fermantasyon - oksijenli

 8. Cevap: B

 9. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Tür, değişmeyen temel sınıflandırma birimidir.
  2. (.....) Linnaeus, sınıflandırmada derecelendirilmiş bir düzen oluşturmuştur.
  3. (.....) Prokaryot ve ökaryot ayrımı, elektron mikroskobun icat edilmesinden önce yapılmıştır.
  4. (.....) Filogenetik sınıflandırmada taksonomik karakterler dikkate alınmaz.
  5. (.....) Tür, yapı ve işlev bakımından farklı özelliklere sahip bireyler topluluğudur.
  6. (.....) Farklı türlerin kromozom sayıları da aynı olabilir.
  7. (.....) Filogenetik sınıflandırmada benzer takımlar sınıfları oluşturur.
  8. (.....) İkili adlandırma sistemi, Linneaus tarafından önerilmiştir.
  9. (.....) Uluslararası kurallar, türleri adlandırmak için oluşturulmamıştır.
  10. (.....) Homolog organlar, embryonik kökeni aynı olmayan organlardır.

 10. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Tür, Linneaus'a göre sınıflandırmanın değişmeyen birimidir. 2. Linnaeus, cins, tür ve takım gibi sınıflandırma basamakları oluşturmuştur. 3. Prokaryot ve ökaryot ayrımı, elektron mikroskobunun icat edilmesinden sonra yapılmıştır. 4. Filogenetik sınıflandırmada DNA benzerliği, embriyonel gelişim evrelerinin benzerliği gibi taksonomik kriterler kullanılır. 5. Tür, yapı ve işlev bakımından benzer özelliklere sahip bireyler topluluğudur. 6. Farklı türlerin kromozom sayıları da aynı olabilir, örneğin insan ve şempanzenin kromozom sayısı 46'dır. 7. Filogenetik sınıflandırmada benzer familyalar takımları oluşturur. 8. İkili adlandırma sistemi, her bir tür için Latince iki kelimeden oluşan bir ad kullanır. 9. Uluslararası kurallar, türleri adlandırmak için oluşturulmuştur. 10. Homolog organlar, embryonik kökeni aynı olan organlardır. 11. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (...) Bakteriler tek hücreli organizmalardır.
  2. (...) Tüm bakteriler fotosentez yapabilir.
  3. (...) Bakterilerde çekirdek zarı yoktur.
  4. (...) Glikojen, yalnızca hayvan hücrelerinde depolanır.
  5. (...) Bakteriler, plazmitleri sayesinde antibiyotiklere karşı direnç kazanabilir.
  6. (...) Bakterilerin kamçısı aktif hareket sağlar.
  7. (...) Bakteriler, ekstrem ortamlarda da yaşayamaz.
  8. (...) Bakteriler, madde döngüsünde önemli bir rol oynar.
  9. (...) Bakterilerde hücre içi zar sistemi bulunur.
  10. (...) Bakterilerde sitoplazma DNA'sı halkasal yapıdadır.

 12. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 13. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Bakteriler, bitkilerle birlikte fotosentez yapar.
  (.....) 2. Arkeler, prokaryot hücre yapısına sahiptir.
  (.....) 3. Protistler, çok hücreli organizmaları içermez.
  (.....) 4. Bakterilerin hücre duvarında bulunan ETS elemanları, enerji üretiminden sorumludur.
  (.....) 5. Endosporlar, olumsuz çevre şartlarında bakterilerin hayatta kalmasına yardımcı olur.
  (.....) 6. Bakteriler, yalnızca eşeyli üreme yöntemiyle çoğalır.
  (.....) 7. Laktik asit bakterileri, antibiyotik özelliği taşır.
  (.....) 8. Arkeler, yüksek sıcaklıklara dayanabilir.
  (.....) 9. Protistler, doğadaki azot döngüsüne katkıda bulunmaz.
  (.....) 10. Bakterilerin plazmitleri, gen transferine aracılık eder.

 14. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 15. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Süngerler, karada yaşayan organizmalardır.
  2. (.....) Süngerlerin vücutlarında açıklıklar bulunur.
  3. (.....) Süngerler, besinlerini hücre içi sindirim yoluyla parçalar.
  4. (.....) Süngerler, sadece eşeyli olarak ürer.
  5. (.....) Süngerlerin sinir sistemi gelişmiştir.
  6. (.....) Süngerler, verdaderos vücut boşluğuna sahiptir.
  7. (.....) Süngerler, omurgalı hayvanlardır.
  8. (.....) Süngerler, trake solunumu yapar.
  9. (.....) Süngerlerin vücutları kitinden yapılmıştır.
  10. (.....) Süngerler, denizlerde serbestçe hareket edebilir.

 16. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (...) Omurgalı hayvanlar omurgaya sahiptir.
  2. (...) Omurgalıların solunum sistemi akciğerle olur.
  3. (...) Eklembacaklılar açık dolaşım sistemine sahiptir.
  4. (...) Derisi dikenliler tüp ayaklı hayvanlardır.
  5. (...) Sölenterlerde sinir hücreleri bulunur.
  6. (...) Solucanlar yuvarlak veya yassı şekilli vücutlara sahiptir.
  7. (...) Yumuşakçalar karada, suda ve tatlı suda yaşarlar.
  8. (...) Omurgalı hayvanların kalpleri en fazla iki odacıklıdır.
  9. (...) Eklem bacaklılar uçmayı sağlayan kanatlara sahiptir.
  10. (...) Sölenterler fotosentez yapabilirler.

 18. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Omurgalıların boşaltım atıkları amonyak, üre veya ürik asittir.
  (.....) 2. Balıklar değiştirilebilir vücut ısısına sahiptir.
  (.....) 3. Omurgalıların tümü eşeyli yolla ürer.
  (.....) 4. İki yaşamlıların embriyonel gelişimi su dışı ortamda gerçekleşir.
  (.....) 5. Sürüngenlerin vücutları keratinleşmiş pul ve plakalarla kaplıdır.
  (.....) 6. Kuşların yavruları timsahlar gibi başkalaşım geçirir.
  (.....) 7. Omurgalıların akciğer solunumu yapan ilk grubu balıklardır.
  (.....) 8. Omurgalı hayvanların hepsinde yavru bakımı görülür.
  (.....) 9. Sürüngenlerin dış döllenme gösteren türleri de vardır.
  (.....) 10. İki yaşamlılardan larva adı verilen yavrular başkalaşım geçirir.

 20. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Virüsler hücresel yapılara sahip canlılardır.
  2. (.....) Bakteriler, ökaryotik hücre yapısına sahiptir.
  3. (.....) Hücre zarı, hücreyi dış ortamla ayırır.
  4. (.....) Mitokondri, hücrenin enerji santralidir.
  5. (.....) Lizozomlar, hücrenin atıklarını temizler.
  6. (.....) Ribozomlar, protein sentezi yapar.
  7. (.....) Hücre çekirdeği, genetik materyali içerir.
  8. (.....) Kloroplastlar, fotosentez yapar.
  9. (.....) Golgi aygıtı, hücrenin postanesidir.
  10. (.....) Hücre bölünmesi, hücrelerin çoğalmasını sağlar.

 22. Cevap: : 1.Y, 2.Y, 3.D, 4.D, 5.D, 6.D, 7.D, 8.D, 9.D, 10.D Açıklama:

  Hücrelerin temel yapısı ve işlevleri ile ilgili bilgiler vermektedir. 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız.

  Sorular:
  1. Cinsin adı ve türün adı birlikte nasıl adlandırılır?
  2. Canlıların için kullanılan bilimsel adlar hangi dilden alınmıştır?
  3. İnsan türünün bilimsel adı nedir?
  4. Her bir cins adı hangisi ile başlar?
  5. Hangi organizmanın bilimsel adı Caenorhabditis elegans'dır?
  6. Canlıların bilimsel adlarının yalın hâli nasıldır?
  7. Bir cins adının yanına eklenen takının amacı nedir?
  8. Aynı cins içindeki farklı türleri birbirinden ayırmak için kullanılan ilave isim ne adla anılır?
  9. Tür adı hangi harfle yazılır?
  10. Bilimsel adlandırmada genelde hangi dil kullanılır?
  Önermeler:
  a. Cins adı büyük, tür adı küçük harfle yazılır.
  b. Binomial adı
  c. Tür adı
  d. İtalik
  e. Homo sapiens
  f. Türün niteliklerine göre verilir.
  g. Latince
  h. Nematod solucanı
  i. Büyük harfle

 24. Cevap: 1. b 2. g 3. e 4. i 5. h 6. d 7. f 8. c 9. a 10. g Açıklama:

  Linnaeus tarafından önerilen ikili adlandırma sistemi, her bir canlının Latince iki kelime ile adlandırılması sistemidir. Bu sistem, bilimsel adlandırmada evrensel bir standart oluşturmuştur. 25. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Süngerler
  2. Sölenterler
  3. Solucanlar
  4. Yumuşakçalar
  5. Eklem bacaklılar
  6. Derisi dikenliler
  a) Kabukları değerli olur.
  b) Solungaç ile solunum yaparlar.
  c) Vücutları küçük parçalara kesildiğinde her parçadan yeni bir canlı oluşur.
  d) Toprak, su ve parazit olarak yaşayanları vardır.
  e) Koloniler hâlinde yaşarlar.
  f) Su-damar sistemiyle bağlantılı tüp ayaklara sahiptirler.

 26. Cevap: 1. c 2. b 3. d 4. a 5. e 6. f Açıklama:

  Verilen özellikler, eşleştirmede belirtilen hayvan gruplarının özelliklerine uymaktadır. 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Balıklar
  2. İki yaşamlılar
  3. Sürüngenler
  4. Kuşlar
  5. Memeliler
  a. Vücut ısıları sabittir.
  b. Boşaltım atıkları ürik asittir.
  c. Başkalaşım geçirirler.
  d. Dış döllenme görülür.
  e. Vücutları tüylerle kaplıdır.

 28. Cevap: 1. d 2. c 3. e 4. a 5. b Açıklama:

  Eşleştirmeler, omurgalı hayvan gruplarının özellikleriyle yapılmıştır. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Ateş karıncaları dünyanın neredeyse her yerinde yaşayan ve __________ türüdür.
  2. Ateş karıncalarının yuvaları sular altında kaldığında, tüm koloni __________ bir arada kalarak bir sal oluşturur.
  3. Karıncaların oluşturduğu sal __________ batmayandır.
  4. Salda karıncalar __________ değişirler.
  5. Karıncalar, vücutlarındaki __________ sayesinde bir süre suyun altında kalabilirler.
  6. Karıncalar birbirlerine __________ yapışarak su geçirmeyen bir sal oluştururlar.
  7. Ateş karıncalarının oluşturduğu sal, __________ kadar __________'dır.
  8. Karınca salında her birey __________ sorumluluklarını yerine getirir.
  9. Ateş karıncalarının dayanıklı ve esnek salı, __________ haftalarca yoluna devam edebilir.
  10. Karıncalarda görülen dostane iş birliği __________ olarak tanımlanır.

 30. Cevap: 1. İstilacı 2. Dağılmadan 3. Su 4. Yerlerini 5. İnce kıllarla tuttukları küçük hava kabarcıkları 6. Isırarak 7. Esnek, dalgalara 8. Görev ve 9. On binlerce 10. Kooperasyon Açıklama:

  Ateş karıncaları, sel baskınlarına karşı birbirlerine yapışarak suda batmayan bir sal oluştururlar. Bu sal, on binlerce karıncanın itmesi ve çekmesi sayesinde haftalarca yoluna devam edebilir. Bu dostane iş birliği, karıncalarda kooperasyon olarak tanımlanır. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Canlıları sınıflandırmak için gerekli olan kurallara ve kriterlere __________ adı verilir.
  2. Canlıların sadece dış görünüşlerine bakarak sınıflandırmak __________ bir yöntemdir.
  3. Canlıların sınıflandırılmasında __________ dikkate alınmalıdır.
  4. Nesli tükenmiş olan __________ canlılara örnektir.
  5. Dünya üzerinde yaşamış olan toplam canlı türü sayısı yaklaşık __________'dir.
  6. Canlıların sınıflandırılması __________ amacıyla yapılır.
  7. Bir canlı üzerinde yapılan çalışmaların __________ diğer bilim insanları tarafından öğrenilmesini sağlar.
  8. Yapay sınıflandırmada __________ dikkate alınır.
  9. Görevleri aynı ancak embriyolojik kökenleri farklı organlara __________ denir.
  10. Carolus Linnaeus, __________ türü sınıflandırma sistemini geliştirmiştir.

 32. Cevap: 1. Taksonomi 2. Doğru 3. Akrabalık derecesi 4. Trilobitler 5. 10 milyon 6. Doğayı daha kolay anlamak 7. Yaygınlaşması 8. Analog organlar 9. Analog organlar 10. İki adlı Açıklama:

  1. Taksonomi, canlıları sınıflandırmak için gerekli olan kuralları ve kriterleri belirleyen bilim dalıdır. 2. Canlıları sadece dış görünüşlerine bakarak sınıflandırmak doğru değildir çünkü bu yöntem aynı yapıda ancak farklı kökenli canlıları aynı grupta toplar. 3. Canlıların sınıflandırılmasında akrabalık derecesi, yani embriyolojik kökenleri ve genetik benzerlikleri dikkate alınmalıdır. 4. Trilobitler, jeolojik devirlerde yaşamış ve nesilleri tükenmiş bir eklem bacaklı türüdür. 5. Dünya üzerinde yaşamış olan toplam canlı türü sayısı yaklaşık 10 milyon olduğu tahmin edilmektedir. 6. Canlıların sınıflandırılması, doğayı daha kolay anlamak ve canlılar arasındaki akrabalıkları ortaya koymak amacıyla yapılır. 7. Bir canlı üzerinde yapılan çalışmaların yaygınlaşması, diğer bilim insanlarının da aynı konuda çalışmasını engeller ve zaman kaybını önler. 8. Yapay sınıflandırmada, analog organlar, yani görevleri aynı ancak embriyolojik kökenleri farklı olan organlar dikkate alınır. 9. Görevleri aynı ancak embriyolojik kökenleri farklı organlara analog organlar denir. 10. Carolus Linnaeus, canlıları iki adlı isimlendirme sistemiyle sınıflandırmış ve bu sistem günümüzde de kullanılmaktadır. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) Bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir.
  (.....) Bakterilerde DNA halkasal yapıdadır.
  (.....) Zarlı hücre organelleri bakterilerde bulunur.
  (.....) Bakteriler heterotrof beslenebilir.
  (.....) Bakterilerde hücre duvarı glikozdan yapılmıştır.
  (.....) Bakteriler aktif veya pasif hareket edebilir.
  (.....) Bakterilerde kamçı, hareket için kullanılan uzantıdır.
  (.....) Bakterilerde plazmitler, direnç sağlayan genler taşır.
  (.....) Bakterilerin tüm türleri zararlıdır.
  (.....) Bakteriler sadece sulu ortamlarda yaşar.

 34. Cevap: D, D, Y, D, Y, D, D, D, Y, Y Açıklama: 35. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Bakteriler hücre zarında ETS elemanlarını taşır.
  (.....) 2. Endosporlar olumsuz şartlarda oluşmaz.
  (.....) 3. Bakteriler yalnızca eşeysiz üreme gösterir.
  (.....) 4. Konjugasyon sonucu bakteri sayısı artar.
  (.....) 5. Bakteriler doğada madde döngüsüne katılmaz.
  (.....) 6. Laktik asit bakterileri antibiyotik özelliğine sahiptir.
  (.....) 7. Arkeler ökaryot hücre yapısı taşır.
  (.....) 8. Arkeler ekstrem ortamlarda yaşayamaz.
  (.....) 9. Protistler prokaryot hücre yapısına sahiptir.
  (.....) 10. Protistler tek ve çok hücreli organizmaları içerir.

 36. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Bakterilerdeki ETS elemanları hücre zarında bulunur. 2. Endosporlar, olumsuz şartlarda bakteriyi korumak için oluşur. 3. Bakteriler eşeysiz üreme gösterir. 4. Konjugasyon, birey sayısında artışa neden olmaz. 5. Bakteriler, doğada organik maddelerin ayrıştırılmasında rol oynar. 6. Laktik asit bakterileri, hastalık yapan mikropları öldüren maddeler üretir. 7. Arkeler, ökaryot hücre yapısına sahip prokaryotlardır. 8. Arkeler, ekstrem ortamlarda yaşayabilme özelliğine sahiptir. 9. Protistler, ökaryot hücre yapısına sahip tek ve çok hücreli organizmalardır. 10. Protistler, tek ve çok hücreli organizmaları içerir. 37. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Omurgalıların en belirgin özelliği omurgaya sahip olmalarıdır.
  (.....) 2. Omurgalıların kalbi en az dört odacıktan oluşur.
  (.....) 3. Omurgalılar hem otobur hem etobur beslenirler.
  (.....) 4. Eklem bacaklıların dış iskeleti büyümeyi sınırlar.
  (.....) 5. Sölenterlerde solunum ve boşaltım sistemleri vardır.
  (.....) 6. Solucanlarda deri altı solunumu görülür.
  (.....) 7. Yumuşakçalar omurgasız canlılardır.
  (.....) 8. Derisi dikenlilerde tüp ayaklar hareket ve beslenme için kullanılır.
  (.....) 9. Omurgalılarda hemoglobin solunum pigmenti olarak bulunur.
  (.....) 10. Eklem bacaklıların kanatları ilk kez böceklerde görülür.

 38. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 39. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Balıklar karasal hayata uyum sağlamıştır.
  2. (.....) İki yaşamlılar başkalaşım geçirir.
  3. (.....) Sürüngenlerin vücudu pullarla ve kemiksi plakalarla kaplıdır.
  4. (.....) Kuşlar iç döllenme gösterir.
  5. (.....) Balıkların solungaç solunumu yapar.
  6. (.....) İki yaşamlıların yavrularında yavru bakımı görülmez.
  7. (.....) Sürüngenlerde kuluçkaya yatma ve yavru bakımı vardır.
  8. (.....) Balıkların kalpleri üç odacıklıdır.
  9. (.....) Kuşların vücudu tüylerle kaplıdır.
  10. (.....) İki yaşamlılar kış uykusuna yatar.

 40. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 41. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. a. Deri
  2. b. Kemik
  3. c. Kan
  4. d. Kas
  5. e. Sinir
  Eşleştirme için önermeler:
  * Taşırıcı doku
  * Duyu organı
  * Hareket organı
  * İskelet
  * Koruyucu doku

 42. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e Açıklama:

  Taşırıcı doku: Kan Duyu organı: Sinir Hareket organı: Kas İskelet: Kemik Koruyucu doku: Deri 43. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Canlıları belirli kurallara göre gruplandırmaya ...... denir.
  2. Aristo, canlıları ilk kez ...... ve ...... olarak iki ana grup altında toplamış ve daha sonra alt gruplara ayırmıştır.
  3. Organların görev benzerliğini dikkate alan sınıflandırmaya ...... sınıflandırma denir.
  4. Aynı görevde kullanılan fakat farklı kökenlere sahip organlara ...... organ denir.
  5. Linnaeus, Aristo'nun sınıflandırmasını geliştirerek daha ...... bir sınıflandırma sistemi önermiştir.
  6. Türlerin tanımlanmasında dikkate alınan kavrama ...... kavramı denir.
  7. Tür kavramı, canlıların ...... yoluyla tanımlanır.
  8. Canlıların sınıflandırılması ...... sonucu yapılır.
  9. Canlılar, morfolojik benzerliklerine göre ..... gruplara ayrılır.
  10. Canlı çeşitliliğine ...... denir.

 44. Cevap: 1. Sınıflandırma 2. Bitkiler, Hayvanlar 3. Yapay 4. Analog 5. Kapsamlı 6. Tür 7. Çiftleşme 8. Gözleme 9. Taksonomik 10. Biyolojik çeşitlilik Açıklama:

  Canlılar, benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırılarak sınıflandırılır. Aristo, canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırmış, yapay sınıflandırma yönteminde organların görev benzerliği dikkate alınır. Tür kavramı, canlıların çiftleşme yoluyla tanımlanmasında kullanılır. Linnaeus, morfolojik benzerliklere dayalı kapsamlı bir sınıflandırma sistemi önermiştir. Canlı çeşitliliğine biyolojik çeşitlilik denir. 45. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Süngerler, zemine bağlı olarak yaşayan en basit organizasyona sahip ........ dir.
  2. Süngerlerin vücudundaki açıklıklar sayesinde ........ gerçekleşir.
  3. Süngerler, yakaladığı ........ sindirir.
  4. Süngerler, ........ üreyebilir.
  5. Çift eşeyli süngerlere ........ denir.

 46. Cevap: 1. Hayvanlardır 2. Gaz alışverişi, besin alımı ve atıkların uzaklaştırılması 3. Mikroskobik organizmalar ve organik parçacıkları 4. Eşeyli ve eşeysiz 5. Hermafrodit Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASI
  1. Canlılar Alemleri ve Özellikleri
  2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Ayrıca Canlılar dünyası

* Canlıların sınıflandırma tarihi hakkında bilgi edinir. * Filogenetik sınıflandırma sistemini anlar. * Tür kavramını doğru şekilde açıklar. * İkili adlandırma sisteminin önemini kavrar. * Homolog organların evrimsel ilişkilerdeki önemini anlar.

* Bakterilerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. * Bakterilerin beslenme biçimlerini öğrenmek. * Bakterilerin solunum tiplerini anlamak. * Bakterilerin yapısal özelliklerini tanımak. * Bakterilerin doğadaki önemini kavramak. * Bakterilerin hareket mekanizmalarını öğrenmek. * Bakterilerin ekstrem ortamlara uyumunu anlamak. * Bakterilerin genetik yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. * Bakterilerin zar sistemlerini kavramak. * Bakterilerin evrimsel ilişkilerini anlamak

* Prokaryot ve ökaryot hücrelerin özelliklerini ayırt etmek. * Bakterilerin hayatta kalma ve üreme mekanizmalarını anlamak. * Arkelerin ekstrem ortamlara uyum sağlama becerilerini tanımak. * Protistlerin çeşitliliğini ve önemini vurgulamak. * Mikrobiyal çeşitliliğin biyolojik ve ekonomik önemini kavramak.

* Süngerlerin özelliklerini anlamak * Süngerlerin yaşam ortamlarını öğrenmek * Süngerlerin beslenme ve üreme şekillerini kavramak * Süngerlerin diğer hayvan gruplarıyla benzerliklerini ve farklılıklarını fark etmek * Süngerlerin basit vücut yapısı ve işlevleri hakkında bilgi edinmek

1. Omurgalı hayvanların temel özelliklerini anlamak. 2. Solunum sistemlerindeki farklılıkları kavramak. 3. Eklembacaklılardaki dolaşım sistemini açıklamak. 4. Derisi dikenlilerin hareket sistemini tanımlamak. 5. Sölenterlerin anatomik özelliklerini bilmek. 6. Solucanların vücut yapılarını sınıflandırmak. 7. Yumuşakçaların yaşam alanlarını belirlemek. 8. Omurgalı hayvanların kalp yapılarındaki çeşitliliği anlamak. 9. Eklem bacaklıların hareket organlarını incelemek. 10. Sölenterlerin beslenme özelliklerini öğrenmek.

1. Omurgalı hayvanların boşaltım atıklarını öğrenmek. 2. Balıkların vücut ısısı özelliğini anlamak. 3. Omurgalı hayvanların üreme şekillerini ayırt etmek. 4. İki yaşamlıların üreme ve gelişme döngüsünü bilmek. 5. Sürüngenlerin vücut yapılarını öğrenmek. 6. Kuşların ve sürüngenlerin gelişim farklılıklarını ayırt etmek. 7. Omurgalı hayvanların solunum sistemlerini karşılaştırmak. 8. Omurgalı hayvanlarda yavru bakımını değerlendirmek. 9. Sürüngenlerin üreme yöntemlerini öğrenmek. 10. İki yaşamlıların başkalaşım özelliğini bilmek

Hücrenin yapısı ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, canlıların ikili adlandırma sistemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, omurgasız hayvan gruplarının temel özelliklerini öğrenirler.

Öğrenciler, omurgalı hayvan gruplarının ayırt edici özelliklerini kavrayacaklardır.

* Ateş karıncalarının suda batmayan sal oluşturma davranışını anlamak. * Kooperasyonun önemini kavramak. * Canlıların çevresel zorluklara uyum sağlama yöntemlerini incelemek.

* Taksonominin amacını ve faydalarını anlamak. * Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ölçütleri ve yaklaşımları öğrenmek. * Nesli tükenmiş canlılara örnek vermek. * Canlı çeşitliliğinin önemini kavramak. * Canlıların sınıflandırılmasında analog organların önemini anlamak. * Carolus Linnaeus'un iki adlı isimlendirme sisteminin önemini kavramak.

* Bakterilerin prokaryot hücre yapısına sahip olduğunu bilmek. * Bakterilerin DNA'sının halkasal yapıda olduğunu bilmek. * Bakterilerde zarlı hücre organellerinin bulunmadığını bilmek. * Bakterilerin hem ototrof hem heterotrof beslenebileceğini bilmek. * Bakterilerin hücre duvarının glikozdan yapılamadığını bilmek. * Bakterilerin hem aktif hem pasif hareket edebileceğini bilmek. * Bakterilerde bulunan kamçının hareket için kullanıldığını bilmek. * Plazmitlerin bakterilere direnç sağlayan genler taşıdığını bilmek. * Tüm bakterilerin zararlı olmadığını bilmek. * Bakterilerin sadece sulu ortamlarda yaşamadığını bilmek

* Prokaryot ve ökaryot hücrelerin temel özelliklerini anlamak * Bakterilerin ve arkeaların benzerliklerini ve farklılıklarını öğrenmek * Protistlerin çeşitliliğini ve önemini kavramak

* Omurgalıların ayırt edici özelliklerini anlamak. * Omurgalıların dolaşım sistemi ile ilgili temel bilgileri edinmek. * Omurgalıların beslenme türlerini öğrenmek. * Eklem bacaklıların dış iskeletinin önemini kavramak. * Sölenterlerin solunum ve boşaltım sistemlerini karşılaştırmak. * Solucanların solunum türünü belirlemek. * Yumuşakçaların omurgasız olmalarını bilmek. * Derisi dikenlilerin tüp ayaklarının işlevlerini öğrenmek. * Omurgalıların solunum pigmentini tanımak. * Eklem bacaklıların kanatlarının evrimini anlamak.

* Omurgalı hayvan gruplarının ayırt edici özelliklerini tanımlamak. * Omurgalı hayvanların yaşam ortamlarını ve yaşam özellikleri arasındaki ilişkiyi anlamak. * Çeşitli omurgalı hayvan gruplarında görülen üreme ve gelişim süreçlerini tanımlamak. * Omurgalı hayvanların fizyolojik ve davranışsal adaptasyonlarını açıklamak. * Omurgalı hayvanlar arasındaki evrimsel ilişkileri anlamak

Canlılardaki temel doku çeşitlerini belirleyebilir.

Canlıların sınıflandırılması ve kullanılan ölçütler hakkında bilgi sahibi olur

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.