9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 CEVAPLARI

 1. Karar yapısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) "Döngüsel yapıda kullanılır."
  B) "Birden fazla şartı kontrol etmek için kullanılır."
  C) "İki olasılıktan birini seçmek ve ona göre devam etmek için kullanılır."
  D) "Sınıf ortalamasını hesaplamak için kullanılır."
  E) "Başla ve Bitir komutları arasında yer alır."

 2. Cevap: C Açıklama:

  Karar yapısı, belirli bir şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek ve buna göre farklı işlemler yapmak için kullanılır. 3. Döngüsel yapıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) "Sadece bir kez çalışan yapıdır."
  B) "Belirli bir koşul sağlandığında tekrarlanan işlemleri gerçekleştirir."
  C) "Başla ve Bitir komutları arasında yer almaz."
  D) "İki olasılıktan birini seçmek için kullanılır."
  E) "Mantıksal bağlantıları vurgular."

 4. Cevap: B Açıklama:

  Döngüsel yapı, belirli bir koşul sağlandığında belirli bir işlemin tekrarlanmasını sağlar. 5. Bir marketteki bir paket çayın fiyatı 10 TL’dir. Müşteri 10 ile 49 arasında paket aldığında %5, 50 - 99 adet arası paket aldığında %10; 100 üzeri paket aldığında %15 indirim uygulanmaktadır. Faturaya uygulanacak KDV %8’dir. Müşterinin aldığı paket sayısına göre ödeyeceği ücreti hesaplayan bir algoritma. Müşteri 70 paket çay aldığında uygulanacak indirimi hesaplayan adım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Başla
  B) Adet Sayısını Oku
  C) İndirim Hesapla
  D) Toplam Tutarı Ekrana Yazdır
  E) Bitir

 6. Cevap: C Açıklama:

  İndirim hesaplama adımı müşterinin aldığı paket sayısına bağlı olarak gerçekleşir. 7. Klavyeden, uzunlukları girilen üç doğru parçasının bir üçgen oluşturup oluşturamayacağını hesaplayan bir algoritma. Girilen üç kenar uzunluğuyla bir üçgen oluşturulup oluşturulamayacağını kontrol eden adım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Oku
  B) Başla
  C) Kenar Uzunluklarını Kontrol Et
  D) Yazdır
  E) Bitir

 8. Cevap: C Açıklama:

  Üçgen oluşturma adımı, girilen kenar uzunluklarıyla ilgili bir kontrolü içerir. 9. 1. Başla
  2. Gir ort
  3. Eğer ort >= 50 ise yaz "Başarılı"
  4. Değilse yaz "Başarısız"
  5. Bitir
  Ortalaması 65 olan bir öğrenci için ekrana yazılacak olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Başarılı            B) Başarısız
  C) Gir ort              D) Değilse
  E) Bitir

 10. Cevap: A Açıklama:

  Ortalaması 50'den büyük olduğu için "Başarılı" yazılacaktır. 11. 1. Başla
  2. Oku sıcaklık
  3. Eğer sıcaklık < 0 ise Yaz "Çok Soğuk"
  4. Eğer sıcaklık >= 0 ve sıcaklık <= 20 ise Yaz "Serin"
  5. Değilse Yaz "Sıcak"
  6. Bitir
  Klavyeden girilen sıcaklık 15 derece olduğunda ekrana yazılacak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çok Soğuk            B) Serin
  C) Sıcak                    D) Oku sıcaklık
  E) Bitir

 12. Cevap: B Açıklama:

   15 derece, 0 ile 20 arasında olduğu için "Serin" yazılacaktır 13. Programcının modül kullanma amacı nedir?

  A) Kodu karmaşık hale getirmek için
  B) Programı daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getirmek için
  C) İşlem hızını artırmak için
  D) Yalnızca büyük programlarda gereklidir
  E) Modül kullanmanın bir avantajı yoktur

 14. Cevap: B Açıklama:

  Modüller, programın parçalara ayrılmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır. 15. Bağlılık kavramı nedir?

  A) Modül içindeki fonksiyonların birbiriyle ilişkisi
  B) Modülün diğer modüllerden bağımsız çalışabilme yeteneği
  C) Modüller arasındaki veri paylaşımı
  D) Modülün ne kadar uzun olduğu
  E) Modülün birleşim düzeyi

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bağlılık, modül içindeki fonksiyonların birbirleriyle ne kadar ilişkili olduğunu belirtir. 17. Programın çalışma sürecinde hangi değişken öncelikli olarak kullanılır?

  A) Global değişken            B) Parametre                 
  C) Yerel değişken             D) Modül başlama değişkeni   
  E) Dönen değer                                             

 18. Cevap: C Açıklama:

  Yerel değişkenler, modül içinde öncelikli olarak kullanılır. 19. Bir modülde kullanılan parametreler neden önemlidir?

  A) Kodun uzunluğunu artırmak için
  B) Modüller arasında veri geçişini sağlamak için
  C) Yalnızca küçük projelerde gerekli olduğu için
  D) Modülü karmaşık hale getirmek için
  E) Sadece kontrol modülünde gereklidir

 20. Cevap: B Açıklama:

  Parametreler, modüller arasında veri geçişini sağlamak için kullanılır. 21. Parametre adresi ile çağrıldığında ne paylaşılır?

  A) Değer
  B) Hafıza adresi
  C) Modül adı
  D) Modül içindeki tüm değişkenler
  E) Programın genel akışı

 22. Cevap: B Açıklama:

  Parametre adresi ile çağrıldığında, hafıza adresi paylaşılır. 23. Bir fonksiyonun dönen değeri nedir?

  A) Fonksiyonun adı
  B) Fonksiyonun içindeki tüm değişkenler
  C) Fonksiyonun sonucu
  D) Fonksiyonun kaç kere çağrıldığı
  E) Fonksiyonun parametreleri

 24. Cevap: C Açıklama:

  Dönen değer, bir fonksiyonun gerçekleştirdiği işlemin sonucunu temsil eder. 25. Etkileşim çizelgesi hangi soruya yanıt verir?

  A) Problemi nasıl çözeceğimize dair
  B) Sorunun ne kadar karmaşık olduğuna dair
  C) Hangi çözüm seçeneğinin en etkili olduğuna dair
  D) Sadece büyük projelerde kullanılan bir yöntem
  E) Sorun çözmede hiçbir işe yaramayan bir araç

 26. Cevap: C Açıklama:

  Etkileşim çizelgesi, çözüm seçenekleri arasındaki etkileşimi gösterir. 27. Çözüm üretirken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

  A) Sadece problemi karmaşıklaştıran faktörler
  B) Esneklik ve uygunluk
  C) Sadece küçük projelerde
  D) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan bir yöntem
  E) Sorun çözmede hiçbir işe yaramayan bir araç

 28. Cevap: B Açıklama:

  Çözüm üretirken en uygun ve esnek çözüm seçenekleri dikkate alınmalıdır. 29. If-Then-Else yapısı hangi tür koşullar için kullanılır?

  A) Yalnızca matematiksel koşullar
  B) Sadece doğrusal koşullar
  C) İki ya da daha fazla seçeneği değerlendirmek için
  D) Koşulların hiçbirine uygun değil
  E) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan bir yapı

 30. Cevap: C Açıklama:

  If-Then-Else yapısı, bir koşulun doğru olup olmamasına bağlı olarak farklı yönergeleri çalıştırmak için kullanılır. 31. Mantıksal operatörler ne işe yarar?

  A) Sayısal hesaplamalar için kullanılır
  B) Koşulları birleştirmek ve kontrol etmek için kullanılır
  C) Sadece büyük projelerde kullanılır
  D) Matematiksel formüller oluşturmak için kullanılır
  E) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan bir kavram

 32. Cevap: B Açıklama:

  Mantıksal operatörler, koşulları birleştirmek ve kontrol etmek için kullanılır. 33. Döngü yapıları neden problem çözüm sürecinde önemlidir?

  A) Sadece hızlı hesaplama yeteneği kazandırır
  B) Programın okunabilirliğini artırır ve tekrarlayan işlemleri kolaylaştırır
  C) Yalnızca büyük veri işleme yeteneği sağlar
  D) Sadece karmaşık problemleri çözmek için kullanılır
  E) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan bir kavram

 34. Cevap: B Açıklama:

  Döngü yapıları, tekrarlayan işlemleri kolaylaştırarak programın okunabilirliğini artırır ve çeşitli problemleri daha etkili bir şekilde çözmeye yardımcı olur. 35. While/While End döngü yapısı, bilgisayara neyi ifade eder?

  A) Yalnızca bir kez çalıştırılacak işlemleri belirtir
  B) Koşul doğru olduğu sürece işlemleri tekrarlatır
  C) Yalnızca matematiksel işlemleri gerçekleştirir
  D) Yalnızca negatif durumları kontrol eder
  E) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan bir yapıdır

 36. Cevap: B Açıklama:

  While/While End döngü yapısı, koşul doğru olduğu sürece içerisindeki işlemleri tekrarlatır. 37. Döngü yapıları, bir programın okunabilirliğini nasıl etkiler?

  A) Okunabilirliği artırır ve programı karmaşık hale getirir
  B) Okunabilirliği azaltır ve programın hızını düşürür
  C) Yalnızca büyük projelerde etkilidir
  D) Programın okunabilirliğini değiştirmez
  E) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan bir kavramdır

 38. Cevap: A Açıklama:

  Döngü yapıları, tekrarlayan işlemleri kolaylaştırır ancak aşırı kullanımı programın karmaşıklığını artırabilir. 39. Döngü yapıları, bir programın akışını kontrol etmek ve döngüyü sonlandırmak için hangi tür değişkeni kullanır?

  A) Sayı değişkenleri
  B) Metin değişkenleri
  C) Gösterge değişkenleri
  D) Fonksiyon değişkenleri
  E) Bilgisayar programlamasında kullanılmayan bir kavram

 40. Cevap: C Açıklama:

  Göstergeler, bir programın akışını kontrol etmek ve döngüleri sonlandırmak için kullanılan mantıksal değişkenlerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 Detayları

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca 9.sınıf bilgisayar bilimi I. ünite (5. - 8. bölümlerler) test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 27 kere doğru, 7 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.