2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23)

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 5
  while x > 0:
      print(x)
      x -= 1

  A) 5 4 3 2 1      B) 1 2 3 4 5             C) 5 5 5 5 5
  D) 0 1 2 3 4      E) Bir hata verir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu kod, x değerini 5 olarak başlatır ve her döngüde x değerini 1 azaltarak 5'ten 1'e kadar olan sayıları ekrana yazdırır. Yani çıktı "5 4 3 2 1" olur. 3. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  def greet(name):
      print("Hello, " + name + "!")
  greet("John")

  A) "Hello, John!" yazdırır.
  B) "Hello, name!" yazdırır.
  C) Bir hata verir.
  D) Kullanıcıdan isim ister ve "Hello, name!" yazdırır.
  E) Hiçbir şey yazdırmaz.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) "Hello, John!" yazdırır. Bu kod, `greet` adında bir fonksiyon tanımlar ve bu fonksiyona "John" adlı bir argüman geçirir. Fonksiyon `"Hello, " + name + "!"` ifadesini kullanarak "Hello, John!" yazdırır. Fonksiyonu çağıran son satır ise `greet("John")` şeklindedir ve `name` değişkenine "John" değeri atanır. Fonksiyon çağrısı, "Hello, John!" yazdırır. 5. Python'da, bir listeyi sıralamak için kullanılan komut nedir?

  A) sort()    B) append()    C) pop()    D) insert()    E) remove()

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) sort()" komutudur. "sort()" metodu bir listedeki öğeleri sıralar ve orijinal listede değişiklik yapar. Bu yöntem, listedeki öğelerin doğrudan sayısal veya alfabetik olarak sıralanmasına izin verir. Örneğin, "sort()" metodu şu şekilde kullanılabilir: myList = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5] myList.sort() print(myList) # [1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9] 7. Bir Python programında, bir değişkenin değerini kullanıcının girdiği değere eşitlemek için hangi fonksiyon kullanılır?

  A) print()    B) input()    C) len()    D) sum()    E) abs()

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani kullanıcının girdiği değeri bir değişkene atamak için Python'da input() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, kullanıcıdan veri girmesini isteyen bir mesaj yazdırır ve kullanıcının girdiği değeri bir dize olarak döndürür. Bu dize, int() veya float() fonksiyonları gibi diğer fonksiyonlarla sayısal bir değere dönüştürülebilir ve ardından programda kullanılabilir. 9. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 3
  if a < 5:
      print("a 5'ten küçük")
  else:
      print("a 5'ten büyük veya eşit")

  A) a 5'ten küçük
  B) a 5'ten büyük veya eşit
  C) Hata verir
  D) Hiçbir şey yazdırılmaz
  E) Kod sonsuz döngüye girer.
 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu kodun çıktısı "a 5'ten küçük" olacaktır. Kod, a değişkeninin 5'ten küçük olduğu durumda "a 5'ten küçük" yazdıracaktır. Değişkenin değeri 5'ten büyük veya eşit olduğunda ise "a 5'ten büyük veya eşit" yazdıracaktır. Bu örnekle birlikte, if-else bloklarının nasıl çalıştığı ve Python'da karar yapılarının nasıl oluşturulduğu anlatılabilir. 11. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = [2, 4, 6, 8, 10]
  for i in a:
      print(i*2)

  A) 4 8 12 16 20        B) 2 4 6 8 10
  C) 10 8 6 4 2            D) 20 16 12 8 4
  E) Hata verir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 4 8 12 16 20'dir. Kod, a isimli bir liste tanımlar ve ardından for döngüsü kullanarak listedeki her bir elemanı i değişkeniyle sırayla alır ve i*2 işlemi yaparak çıktı olarak yazdırır. Bu nedenle çıktı, her elemanın iki katı olan 4, 8, 12, 16 ve 20'dir. 13. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  def faktoriyel(n):
      if n == 1:
          return 1
      else:
          return n * faktoriyel(n-1)
  print(faktoriyel(5))

  A) 5    B) 10    C) 20    D) 120    E) Hata verir.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 120'dir. Bu kod, kendisine verilen n sayısının faktöriyelini hesaplamak için bir fonksiyon içerir. Eğer n değeri 1 ise, fonksiyon 1'i döndürür. Değilse, fonksiyon n * faktoriyel(n-1) ifadesini döndürür. Bu kod örneğinde, faktoriyel(5) fonksiyonu çağrılır ve n=5 olarak atanır. Bu değer 1 olana kadar fonksiyon kendini çağırmaya devam eder ve sonunda 5 * 4 * 3 * 2 * 1 olarak hesaplanır, sonuç 120'dir. 15. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  for i in range(1, 11):
    if i % 2 == 0:
      continue
    print(i)

  A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  B) 1, 3, 5, 7, 9
  C) 2, 4, 6, 8, 10
  D) Hiçbir şey yazdırmaz
  E) TypeError

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani program 1'den 10'a kadar olan sayılardan sadece tek sayıları yazdıracaktır. Bu kodda, "continue" ifadesi, döngüde sıradaki iterasyona atlayarak, yani altındaki kodu çalıştırmadan, döngünün bir sonraki adımına geçerek, sadece tek sayıların yazdırılmasını sağlar. 17. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 3
  b = 5
  a,b = b,a
  print(a,b)

  A) 3, 5              B) 5, 3                    C) "a, b"
  D) TypeError    E) ValueError

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Kod, a ve b değişkenlerinin değerlerini birbirleriyle değiştirerek çalışır. İlk olarak, a = 3 ve b = 5 olarak tanımlanır. Ancak a, b'ye atanmadan önce, "a, b = b, a" satırı aynı zamanda a'nın değerini b'ye, b'nin değerini de a'ya atar. Bu nedenle, print(a, b) ifadesi 5, 3 olarak çıktı verir. 19. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  a = [1, 2, 3, 4, 5]
  b = a[2:4]
  print(b)

  A) [1, 2]        B) [2, 3]        C) [3, 4]
  D) [4, 5]        E) [3, 4, 5]

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu Python kodu, `a` isimli listeye 1'den 5'e kadar olan sayıları atar. Ardından `b` isimli yeni bir liste oluşturarak `a` listesinin 2. ve 4. elemanlarını (`3` ve `4`) kopyalar. Son olarak `b` listesini ekrana yazdırır. Cevap şık (C) [3,4]'tür. Bu kodun kullanımı, dilin listeler üzerindeki kesme (slicing) işlevselliğini gösterir. Bu işlevsellik, listenin belirli bir bölümünü almanızı sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) 30 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Dosya İşlemleri
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri
  4. Proje Geliştirme

Ayrıca

Python'da döngü kontrol yapıları olan while ve for döngülerini kullanarak tekrarlı işlemler yapabilme becerisini ölçmektir.

Python fonksiyonunun nasıl tanımlanacağını ve çağrılacağını gösterir.

Python programlama dilindeki temel bir listeleme işlemi olan sıralama yöntemini anlamaya yöneliktir.

Python programlama dilinde temel kullanıcı girdisi işleme becerilerini ölçmektedir.

Karar yapıları hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları ve basit karar yapılarının Python'da nasıl oluşturulacağını anlamaları hedeflenebilir.

Python programlama dilinde for döngüsü kullanımını anlama kazanımını ölçmek için hazırlanmıştır.

Bu soru, öğrencilerin Python'da fonksiyon oluşturma ve özyinelemeli (recursive) fonksiyonlar kullanarak bir problemin çözümüne yaklaşma becerilerini ölçer.

Python programlama dilinde döngü kontrol ifadelerinin kullanımını test etmektedir.

Python'da değişkenlerin değerlerini hızlı bir şekilde değiştirme yöntemini test etmektedir.

Python'da listelerle çalışmanın temel yönlerinden biridir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) Testi İstatistikleri

Bu sınav 89 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 397 kere doğru, 289 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.