2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25)

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) CEVAPLARI

 1. “Bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola, takip edilen işlem basamaklarına ……………….. denir.”
  Yukarıdaki tanımda boş bırakılan aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

  A) Algoritma               B) Yazılım
  C) Programlama        D) Dili

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Algoritma Tanımda bahsedilen, bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola ve takip edilen işlem basamaklarına "algoritma" denir. Algoritma, belirli bir problemi çözmek için adım adım talimatlar ve işlemler içeren bir plan veya yöntemdir. Bu talimatlar belirli bir sıra ve mantıkla uygulandığında, istenilen sonuca ulaşmayı sağlar. 3. Aşağıdakilerden hangileri programı oluşturan adımlardandır?
  I. Girdi
  II. Çıktı
  III. Erişim
  IV. Matematik

  A) I, II, III            B) I, III, IV        C) II, III, IV
  D) I, II, IV           E) I, II, III, IV

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bir programın oluşturulması genellikle üç temel adımdan oluşur: Girdi (Input), Çıktı (Output) ve Erişim (Access). Matematik adımı da programın mantığı ve işleyişiyle ilgilidir. Dolayısıyla, I (Girdi), II (Çıktı) ve III (Erişim) adımları programın oluşturan temel adımlardır. 5. Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel fonksiyonlara örnektir?

  A) string  B) value  C) Sqrt  D) Sum  E) Length

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Sum Istatistiksel fonksiyonlar, veri kümesi üzerinde hesaplamalar yaparak istatistiksel analizler sağlayan fonksiyonlardır. "Sum" fonksiyonu, bir veri kümesinin elemanlarının toplamını hesaplayarak istatistiksel bir değer sunar. Diğer seçenekler "string" (metin), "value" (değer), "Sqrt" (karekök), ve "Length" (uzunluk) istatistiksel fonksiyonlara örnek değillerdir. 7. Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon türü değildir?

  A) Dizi fonksiyonları                    B) Sabitsel fonksiyonlar
  C) Matematiksel fonksiyonlar      D) Yardımcı fonksiyonlar
  E) İstatiksel fonksiyonlar

 8. Cevap: B Açıklama:

  Verilen seçenekler arasında, sabitsel fonksiyonlar (B) diğerlerinden farklı türde bir fonksiyon değildir. Sabitsel fonksiyonlar, herhangi bir girdiye bağlı olmayan ve sabit bir değeri döndüren fonksiyonlardır. Yani, fonksiyonun çıktısı, herhangi bir girdi değişkenine bağlı olmadan her zaman aynıdır. Dizi fonksiyonları (A): Dizi veri türü üzerinde işlemleri gerçekleştiren fonksiyonlar. Matematiksel fonksiyonlar (C): Matematiksel işlemleri ifade eden fonksiyonlar. Yardımcı fonksiyonlar (D): Ana programın işleyişine yardımcı olan alt fonksiyonlar. İstatistiksel fonksiyonlar (E): Veriler üzerinde istatistiksel analizler gerçekleştiren fonksiyonlar. 9. Aşağıdakilerden hangisi değişkenlere isim verilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

  A) Matematiksel semboller çokça kullanılmalıdır.
  B) Değişken isminde boşluk bulunmamalıdır.
  C) Değişken ismi içeriği ile tutarlı olmalıdır.
  D) Değişken ismi bir karakter ile başlamalıdır.
  E) Değişken isimleri çok uzun olmamalıdır.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Matematiksel semboller çokça kullanılmalıdır. Değişkenlere isim verirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri, matematiksel sembollerin çokça kullanılmamasıdır (A). Değişken isimleri anlaşılır ve açıklayıcı olmalıdır, matematiksel semboller yerine kelimeler kullanılmalıdır. Boşluk bulunmaması (B), isim içeriği ile tutarlı olması (C), bir karakter ile başlaması (D) ve çok uzun olmaması (E) değişken isimlendirme kurallarından bazılarıdır. 11. I. Problemleri bilgisayar veya başka araçlar yardımı ile çözebilir hale getirme.
  II. Verileri mantıklı bir şekilde düzme
  III. Algoritmik düşünme çerçevesinde çözümleri otomatikleştirme.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgi işlemsel düşünme içerisindedir?

  A) I ve II            B) I ve III        C) I, II ve III
  D) II ve III          E) Yalnız I

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) I, II ve III Bilgi işlemsel düşünme, verileri analiz etme, problemleri çözme ve algoritmik çözümler geliştirme süreçlerini içeren bir düşünme biçimidir. Yukarıdaki ifadelerin hepsi bilgi işlemsel düşünmeyi yansıtır: - I. Problemleri bilgisayar veya başka araçlar yardımı ile çözebilir hale getirme: Bu, bilgisayar programları veya diğer araçlar kullanarak karmaşık problemleri çözme yeteneğini ifade eder. - II. Verileri mantıklı bir şekilde düzme: Veri analizi ve düzenleme, bilgi işlemsel düşünmenin önemli bir parçasıdır. Verilerin analiz edilmesi, düzenlenmesi ve işlenmesi, etkili çözümler üretmeyi sağlar. - III. Algoritmik düşünme çerçevesinde çözümleri otomatikleştirme: Problemleri daha küçük adımlara bölmek, mantıklı adımlar ve algoritmalar geliştirmek ve bu adımları otomatikleştirilmiş çözümler haline getirmek, bilgi işlemsel düşünmenin temel bileşenlerindendir. 13. Veri türü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmamalıdır?

  A) Her bir veri türü için kendi tanımlı veri seti kullanılmalıdır.
  B) Matematiksel işlemlerde kullanılacak veriler sayısal olarak tanımlanmalıdır.
  C) Veri türleri karışık kullanılmalıdır.
  D) Programcı veri türünü ve adını belirlemelidir.
  E) Programcı kendi veri türünü oluştururken dikkat etmelidir.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Veri türleri karışık kullanılmalıdır. Veri türleri, programlama dillerinde belirli tipteki verileri temsil etmek için kullanılır. Veri türleri, programcının verileri doğru şekilde işlemesi ve yönetmesi için önemlidir. Veri türleri karışık kullanıldığında, programcının verileri uygun şekilde işlemesi ve hataları önlemesi zorlaşır. Bu nedenle, veri türü belirlenirken veri türleri karışık kullanılmamalı ve her bir veri türü için kendi tanımlı veri seti kullanılmalıdır. Matematiksel işlemlerde kullanılacak veriler sayısal olarak tanımlanmalı ve programcı veri türünü ve adını doğru bir şekilde belirlemelidir. Ayrıca, programcı kendi veri türünü oluştururken dikkatli olmalı ve uygun veri türlerini seçmelidir. 15. Ham verilerin bilgisayarda işlendikten sonra dışarı döndürülen değere ........... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) çıktı    B) girdi    C) süreç    D) veri    E) operatör

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, verilen boşluğa hangi terimin getirilmesi gerektiği sorulmaktadır. Soru cümlesinde "Ham verilerin bilgisayarda işlendikten sonra dışarı döndürülen değere" ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeye baktığımızda, ham verilerin işlenerek elde edilen sonucun ifade edildiğini görüyoruz. Bu sonuca "çıktı" terimi uygun düşmektedir. Bilgisayar terimlerinde, girdi (input) işleme sürecinden geçtikten sonra çıktı (output) olarak dönüşebilir. Bu bağlamda, cevap "çıktı" olarak belirlenmelidir. 17. Değişken isimlendirilirken hangisini yapmak yanlış olur?

  A) Değişkene içerdiği değer ile tutarlı isimler verilmeli.
  B) Değişkene isim verilirken boşluk kullanılmamalı
  C) Matematiksel semboller kullanmaya dikkat edilmeli.
  D) Değişken isimleri karakter ile başlamalı
  E) Değişken isimleri fazla uzun olmamalı

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda "Değişken isimlendirilirken hangisini yapmak yanlış olur?" sorulmuştur. Doğru cevap C şıkkıdır. Çünkü matematiksel sembollerin değişken isimlerinde kullanılması uygun değildir. Değişken isimleri anlaşılır ve tutarlı olmalıdır. Ayrıca, isimlendirme için boşluk kullanılmamalı, karakter ile başlamalı ve fazla uzun olmamalıdır. 19. Mert bir blog sitesinde bulduğu bir yazıyı kendi sitesine eklemek istemektedir. Mert yazıyı kopyaladıktan sonra yazının en altına yazıyı nereden aldığını, bu yazının orjinalinin kim tarafından yazıldığını yazmıştır.
  Buna göre Mert Creative Commons ilkelerinden hangisini uygulamıştır?

  A) Atıf                          B) Aynı lisansla paylaşım
  C) Türetilemez            D) Ticari olmayan
  E) Kopyalanamaz

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Atıf" şıkkıdır. Mert, Creative Commons ilkelerine uygun olarak yazıyı kopyaladığı ve kendi sitesine eklediği zaman, yazının kaynağını belirterek "atıf" yapmıştır. Atıf, yani kaynak belirtme, Creative Commons lisanslarından biri olan "CC BY" lisansının bir ilkesidir. Bu ilkeye göre, içeriği kullanan kişi, orijinal eserin kaynağını belirtmek zorundadır ve eseri nasıl bulduğunu ve kimin tarafından yazıldığını ifade etmelidir. Bu sayede, içeriğin sahibi ve kaynağı açıkça belirtilmiş olur ve telif hakkı ihlali önlenmiş olur. 21. kelime = "bilişim"
  length(kelime)
  Yukarıda verilen işlemin çıktısı hangisi olur?

  A) 7    B) şlibimi    C) 0,7    D) None    E) True

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) 7 Verilen Python koduna göre, `kelime` adlı değişkenin değeri "bilişim"dir. Ardından `length(kelime)` ifadesi kullanılarak `kelime` değişkeninin uzunluğu hesaplanır. Bu ifade, kelimenin içindeki harf sayısını verir. "bilişim" kelimesi 7 harf içerdiği için `length(kelime)` ifadesi 7 sonucunu üretecektir. Doğru cevap A) 7 olmalıdır. 23. Aşağıdakilerden hangisi sayısal veri değildir?

  A) Dairenin yarı çapı         B) İki şehir arasındaki uzaklık
  C) Bireyin boy uzunluğu   D) Sınavdan alınan not
  E) Bir şehrin plakası

 24. Cevap: E Açıklama:

  Cevap Anahtarı: E) Bir şehrin plakası. Sayısal veri, sayılarla ifade edilebilen verilerdir. Diğer seçeneklerde verilen özellikler sayısal değerlerle ifade edilebilir (örneğin yarı çap, uzaklık, boy uzunluğu, sınav notu). Ancak "Bir şehrin plakası" sembolik veya alfanümerik bir ifade olduğu için sayısal bir değer değildir. 25. I. Sayısal veri
  II. Alfanümerik veri
  III. Mantıksal veri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri veri türleri arasındadır?

  A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
  D) I, II ve III      E) Yalnız III

 26. Cevap: D Açıklama:

  Verlen ifadeleri incelediğimizde: I. Sayısal veri: Sayılarla ifade edilen verilerdir. II. Alfanümerik veri: Harf ve rakamların karışımı olarak ifade edilen verilerdir. III. Mantıksal veri: Doğru (true) veya yanlış (false) değerlerini içeren verilerdir. Bu açıklamalara göre, veri türleri arasında bulunan ifadeler: I ve II: Sayısal veri ve alfanümerik veri II ve III: Alfanümerik veri ve mantıksal veri I ve III: Sayısal veri ve mantıksal veri I, II ve III: Sayısal veri, alfanümerik veri ve mantıksal veri Doğru cevap D) I, II ve III olmalıdır. 27. I. Random ()  -> 0,34
  II. Length ("Merhaba") -> 7
  III. Sum (4,10,1) -> 15
  Yukarıda verilen fonksiyon ve çıktı eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III            E) I, II ve III

 28. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap "E) I, II ve III"dir. Verilen fonksiyon ve çıktı eşleştirmelerine göre: I. Random() fonksiyonu 0 ile 1 arasında bir rastgele sayı üretir. Bu durumda 0,34 de bu aralığa dahil olduğu için doğrudur. II. Length("Merhaba") fonksiyonu "Merhaba" kelimesinin karakter sayısını yani 7'yi döndürür. III. Sum(4, 10, 1) fonksiyonu verilen sayıların toplamını hesaplar ve 4 + 10 + 1 = 15 olur. Bu bilgiler ışığında, doğru cevap E seçeneğidir. 29. I. 3.Okul
  II. okul3
  III. sinifNo
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru yazılmış değişkendir?

  A) Yalnız II            B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III               E) I, II ve III

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) II ve III Verilen ifadelerde geçen değişkenlerin doğru yazılmış olanları şunlardır: - II. ifade olan "okul3" değişkeni doğru bir şekilde yazılmıştır. - III. ifade olan "sinifNo" değişkeni doğru bir şekilde yazılmıştır. 31. Bir öğrencinin sınıfı geçip geçmediğini söyleyen bir program yapılmak istenir. Program çıktısında öğrencinin sınıfı "geçti" yada "kaldı" olarak gösterilmesi isteniyor. 
  Buna göre aşağıdaki veri türlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?

  A) Matematiksel    B) Mantıksal    C) Sözel
  D) Karekter             E) Dizi

 32. Cevap: B Açıklama:

  Öğrencinin sınıfı geçip geçmediğini belirlemek için "geçti" veya "kaldı" gibi iki farklı durum söz konusudur. Bu tür durumları ifade etmek için en uygun veri türü "mantıksal" (boolean) veri türüdür. Mantıksal veri türü yalnızca "doğru" veya "yanlış" değerlerini alabilir, bu nedenle "geçti" veya "kaldı" gibi iki durumu temsil etmek için idealdir. 33. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi “Kodla” kelimesinin soldan ilk 4 harfini sonuç olarak verir?

  A) Mid(“Kodla”,4,4)              B) Right(“Kodla”,4)
  C) Left(“Kodla”,4)                 D) Average(“Kodla”)
  E) Center("Kodla",4)

 34. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Left("Kodla", 4) fonksiyonudur. - Mid("Kodla", 4, 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin 4. karakterinden başlayarak 4 karakteri alır. Yani sonuç "la" olur. - Right("Kodla", 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin sağdan 4 karakterini alır. Yani sonuç "Kodla" kelimesinin tamamını verir. - Left("Kodla", 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin sol tarafından başlayarak ilk 4 karakteri alır. Yani sonuç "Kodl" olur. - Average("Kodla") bir ortalama hesaplamak için kullanılan bir fonksiyon, kelimenin karakterlerini işlemiyor. - Center("Kodla", 4) kelimenin ortasından başlayarak 4 karakteri alır. Yani sonuç "odla" olur. 35. x=30, y=60, z=(y-10) 
  Yukarıdaki değişkenlerin içindeki değerlerin toplamını bulan ve sonucun kaç basamaklı olduğunu bulan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Abs(Right(sum(x,y,z,),1))        B) integer(sum(x,y,z,))
  C) Length(sum(x,y,z))                  D) mid(average(x,y,z),1,2)
  E) string(avarage(x,y,z))

 36. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Abs(Right(sum(x, y, z), 1)) olmalıdır. - İlk olarak, x, y ve z'nin değerlerini topluyoruz: x + y + z = 30 + 60 + (60 - 10) = 80. - Elde edilen toplam, 80'dir. - Sağdaki fonksiyonlar sırasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir: 1. sum(x, y, z): Değişkenlerin toplamını hesaplar, yani 80'i verir. 2. Right(sum(x, y, z), 1): Toplamın sağdan bir basamağını alır, yani 0'ı verir. 3. Abs(Right(sum(x, y, z), 1)): Bu işlem, sonucu her zaman pozitif bir değer olarak döndürür, yani 0'ı verir. - Sonuç olarak, işlem sonucu olan 0'ın basamak sayısı 1'dir. 37. Aşağıdaki şıklarda bulunan karşılaştırmalardan hangisinde sonuç olarak dönecek olan True/False eşleştirmesi doğru verilmiştir?

  A) 5<7 AND 4<5 => FALSE       B) 1<0 OR 4<5 => FALSE
  C) 3==3 AND 4<=4 => TRUE    D) 4<>5 OR 2<7 => FALSE
  E) 9 > 12 => TRUE

 38. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı ve çözüm açıklaması şu şekildedir: Doğru Cevap: C) 3==3 AND 4<=4 => TRUE Verilen şıklarda, sonuç olarak dönecek olan True/False eşleştirmesini doğru veren ifade C seçeneğinde yer almaktadır. C seçeneği "3==3 AND 4<=4" ifadesini içerir. Bu ifade, her iki karşılaştırma da doğru olduğu için sonuç olarak True döner. Yani, 3 eşittir 3 ve 4 4'ten küçük veya eşittir, her ikisi de doğru olduğundan ifade True'dur. Diğer seçeneklerdeki ifadeler yanlış sonuçlar üretir: - A seçeneği "5<7 AND 4<5" ifadesi, 5 7'den küçük ve 4 5'ten küçük olduğu için sonuç False'dur. - B seçeneği "1<0 OR 4<5" ifadesi, her iki karşılaştırma da yanlış olduğu için sonuç False'dur. - D seçeneği "4<>5 OR 2<7" ifadesi, her iki karşılaştırma da doğru olduğu için sonuç True'dur, ancak bu ifade yanlış sonuç olarak verilmiştir. - E seçeneği "9 > 12" ifadesi, 9'un 12'den büyük olmadığı için sonuç False'dur. 39. Problem çözme sürecimiz, bilgisayarın iletişim kurma yöntemi ile şekillenir. Algoritma, bilgisayara hangi işlemi hangi sırada yapması gerektiğini söyleyen yönergeler bütünüdür. …………………. ise algoritmanın görsel gösterimidir.
  Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

  A) Operatör           B) Değişken           C) Akış Şeması                 
  D) Kod                   E) App

 40. Cevap: C Açıklama:

  Paragrafta, algoritmanın görsel gösterimi ifade edilmektedir. Bu tanıma en uygun terim "Akış Şeması"dır. Akış şeması, algoritmanın adımlarını ve işlemlerini görsel olarak temsil eden bir diyagramdır. Diğer seçenekler, bu tanıma uymaz. Örneğin, operatörler ve değişkenler algoritmanın içeriğini temsil ederken, akış şeması algoritmanın görsel bir temsilidir. 41. Sabit ve değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren, eşitlik ve ifadelerde kullanılan işaret ve sembolleri ifade edilen kavram hangisidir?

  A) Fonksiyon        B) Değişken        C) Veri
  D) Operatör          E) Döngü

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Operatör şeklindedir. Operatörler, sabit ve değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren ifadelerde kullanılan işaret ve sembollerdir. Operatörler, matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin, toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) gibi operatörler sabit ve değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade eden matematiksel ifadelerde kullanılır. 43. s= -81
  Sqrt (Abs(s))

  Yukarıda verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 9    B) 16    C) 81    D) -9    E) -16

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı C seçeneği olan "81" olacaktır. Çözüm açıklaması olarak, verilen fonksiyonu adım adım çözelim: İlk adımda, s değeri -81 olarak verilmiştir. İkinci adımda, fonksiyon sqrt(Abs(s)) kullanılmıştır. sqrt, bir sayının karekökünü hesaplayan bir matematiksel fonksiyonu temsil eder. Abs ise bir sayının mutlak değerini hesaplar. İlk olarak, s'nin mutlak değeri hesaplanır: Abs(s) = Abs(-81) = 81. Daha sonra, bu mutlak değerin karekökü hesaplanır: sqrt(81) = 9. Sonuç olarak, verilen fonksiyonun çıktısı 9 olur. 45. s=25
  a=15
  y=s+10
  Sum (s,a,y)
  Verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 15    B) 50    C) 65    D) 75    E) 0

 46. Cevap: D Açıklama:

  Evet, doğru cevap D seçeneği olan "75" olacaktır. Özür dilerim, hatalı bir yanıt verdim. İlk adımda, s değeri 25 olarak verilmiştir. İkinci adımda, a değeri 15 olarak verilmiştir. Üçüncü adımda, y=s+10 işlemi yapılır. Bu durumda y=25+10=35 olur. Son olarak, fonksiyon Sum(s,a,y) kullanılır. Bu fonksiyon, verilen değerleri toplamak için kullanılır. Sum(s,a,y) = s+a+y = 25+15+35 = 75. Sonuç olarak, verilen fonksiyonun çıktısı 75 olur. 47. x=10
  y=15
  z=20

  x<>y OR z >=20
  Verilen komutun çıktısı hangisi olur?

  A) True    B) False    C) Null    D) Not    E) Error

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) True" olmalıdır. Verilen komutun çıktısı True olacaktır. - İlk önce verilen değişkenlere değerler atanır: x = 10, y = 15, z = 20. - İfade "x <> y OR z >= 20" olarak verilmiştir. - "x <> y" ifadesi x'in y'ye eşit olmadığını kontrol eder. Bu durumda True döner, çünkü x ve y birbirine eşit değildir. - "z >= 20" ifadesi z'nin 20'ye eşit veya büyük olduğunu kontrol eder. Bu durumda True döner, çünkü z 20'ye eşittir. - "OR" mantıksal operatörü ise en az bir ifadenin True olması durumunda True döndürür. - Dolayısıyla, "x <> y OR z >= 20" ifadesinin çıktısı True olacaktır. 49. çıkış birimi
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Giriş    B) Çıkış    C) Başla    D) İşlem    E) Bitir

 50. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Çıkış" olmalıdır. Verilen simge çıkışı temsil etmektedir. - Akış şemasında verilen simge, bir ok ve bir dikdörtgenin birleşiminden oluşur. - Bu simge genellikle çıkış işlemlerini temsil etmek için kullanılır. - Akış şemasında çıkış simgesi, programın sonuçlarını veya çıktılarını göstermek amacıyla kullanılır. - Bu simge, bilgiyi kullanıcıya veya başka bir sistem bileşenine göndermek için kullanılan bir çıkış işlemi olduğunu ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   melek_nur
26 Aralık 2022

Cevap anahtarına nereden ulaşabilirim?


2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) 30 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca

Bu soruyla, öğrencilerin algoritmanın ne olduğunu ve problemlerin çözümünde nasıl kullanıldığını anlamaları hedeflenmektedir.

Temel program oluşturma adımlarını anlama yeteneği.

İstatistiksel fonksiyonları tanıma ve kullanma yeteneği.

Bu soruyla, öğrencilerin farklı fonksiyon türlerini anlamaları ve sabitsel fonksiyonların özel bir kategori olduğunu kavramaları hedeflenmektedir.

Bu soruyla, öğrencilerin değişkenlerin isimlendirilmesi konusundaki temel kuralları ve matematiksel sembollerin az kullanılması gerektiğini anlamaları hedeflenmektedir.

Bilgi işlemsel düşünme becerisi ve problemleri analiz etme yeteneği.

Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Dersi - Bilgisayar Kavramları: İşlem, Girdi, Çıktı gibi temel bilgisayar terimlerini anlama ve kullanma yeteneği.

Temel Python dil yapısını anlama ve fonksiyonları kullanabilme yeteneği.

Veri türlerini anlama ve sembolik verileri ayırt etme yeteneği.

Farklı veri türlerini anlama ve ayırt etme yeteneği.

Temel programlama kavramları ve fonksiyonlar hakkındaki bilgileri değerlendirmeyi amaçlar.

Programlama kavramlarını anlama ve değişkenlerin doğru yazımını ayırt etme yeteneği bu soruda ölçülmektedir.

Veri türlerini ve kullanım amaçlarını anlama yeteneği bu soruda ölçülmektedir.

Metin işleme fonksiyonlarını doğru bir şekilde kullanabilme yeteneği.

Matematiksel işlemler ve fonksiyonların kullanımı.

Bu soru, mantıksal operatörleri ve karşılaştırmaları doğru bir şekilde anlama ve değerlendirme yeteneğini test eder.

Bu soru, problem çözme ve algoritmaların görsel temsili kavramlarını anlama yeteneğini test eder.

operatör kavramını anlama, matematiksel ifadelerdeki işaret ve sembollerin operatör olarak kullanımını anlama becerisi ile ilişkili bir kazanımı ölçmektedir.

Matematiksel fonksiyonları ve bu fonksiyonların uygulanmasını anlamalarını sağlar.

Kazanım olarak, bu soru öğrencilere matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde çözebilmeyi, değişkenlerin değerlerini toplama işlemiyle birleştirmeyi ve doğru sonuçları elde etmeyi öğretir.

Öğrenciler, mantıksal operatörleri ve karşılaştırma ifadelerini doğru bir şekilde kullanarak ifadeleri değerlendirebilme yeteneklerini geliştirirler.

Öğrenciler, akış şemalarını anlama ve kullanma becerilerini geliştirirken, programın çıkışlarını temsil eden simgeleri tanıma ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) Testi İstatistikleri

Bu sınav 38 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 350 kere doğru, 310 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-25) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.