9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 CEVAPLARI

 1. Takımyıldızların adlandırılmasında hangi faktörler rol oynamıştır?

  A) Mitolojik karakterler    B) Hayvanlar               
  C) Bilimsel terimler        D) Harfler ve sayılar      
  E) Hepsi                                               

 2. Cevap: E Açıklama:

  Takımyıldızların adları, mitolojik karakterlerden, hayvanlardan, bilimsel terimlerden ve harflerle sayılardan oluşabilir. 3. Gök cisimlerinin gökyüzünde günlük hareketi hangi nedene bağlıdır?

  A) Güneşin hareketi
  B) Ay'ın hareketi
  C) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü
  D) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi
  E) Hiçbiri

 4. Cevap: C Açıklama:

  Gök cisimleri, Dünya'nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya yaptığı dönüşün bir sonucu olarak gökyüzünde günlük hareket ederler. 5. Kutup Yıldızı etrafında oluşan dairesel çizgilerin oluşum nedeni nedir?

  A) Dünya'nın günlük dönüşü
  B) Ay'ın günlük hareketi
  C) Güneş'in günlük hareketi
  D) Yıldızların gerçek hareketi
  E) Hiçbiri

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kutup Yıldızı çevresindeki dairesel çizgiler, Dünya'nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya yaptığı günlük dönüşün bir sonucu olarak oluşur. 7. A noktasında bulunan bir cismin 800 m uzaklıktaki B noktasındaki konumunu tanımlamak için hangi ifade doğru olur?

  A) 800 mSB    B) SB800 m    C) 800 mKD    D) KD800 m    E) Hiçbiri    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bir cismin konumu, sabit bir referans noktasına (bu durumda B noktası) göre tanımlanır. Bu durumda, A noktasındaki cismin konumu "800 mSB" veya "B noktasından 800 m Kuzey" olarak tanımlanır. 9. Genel küresel kon düzeneğinin temel düzlem çemberi hangisidir?

  A) Başlangıç meridyeni    B) Ekvator düzlemi       
  C) Kutup düzlemi          D) Yatay düzlem          
  E) Düşey düzlem                                    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Genel küresel kon düzeneğinin temel düzlem çemberi, Ekvator'dur. 11. Bir yerin enlemi, o yerin en yakın olduğu hangi çembere olan açısıyla ölçülür?

  A) Başlangıç meridyeni    B) Enlem paralelinin     
  C) Boylam meridyeninin    D) Ekvator'un            
  E) Uçağın                                          

 12. Cevap: B Açıklama:

  Enlem, bir yerin Ekvator'dan olan uzaklığını ölçer ve enlem paralelleriyle ölçülür. 13. Hangisi yıldızların gökyüzündeki konumlarını belirlemede kullanılan bir astronomi kon düzenekleri türüdür?

  A) Toposantrik kon düzeneği     B) Geosantrik kon düzeneği     
  C) Heliocentric kon düzeneği    D) Geoid kon düzeneği          
  E) Elipsoid kon düzeneği                                       

 14. Cevap: B Açıklama:

  Geosantrik kon düzeneği, yıldızların gökyüzündeki konumlarını belirlemek için kullanılır. 15. Çevren düzleminin gök küresini ayırdığı iki yarı küre hangileridir?

  A) Kuzey ve güney
  B) Doğu ve batı
  C) Günışığı ve gölge
  D) Kuzey ve güney yarım küreleri
  E) Doğal ve yapay ufuklar

 16. Cevap: A Açıklama:

  Çevren düzlemi, gök küresini kuzey ve güney yarım kürelerine ayırır. 17. Bir gözlemcinin bulunduğu noktadan çevren çemberine teğet olacak şekilde çizilen küreye ne ad verilir?

  A) Gök küresi              B) Gök haritası           
  C) Gökyüzü projeksiyonu    D) Yerküre                
  E) Ufuk düzlemi                                      

 18. Cevap: A Açıklama:

  Gök küresi, gözlemcinin bulunduğu noktadan çevren çemberine teğet olacak şekilde çizilen küredir. 19. Gök küresindeki bir cismin zenit noktasına uzaklığı hangi açıyla ölçülür?

  A) Ekvatoral koordinat    B) Ekliptik koordinat    
  C) Galaktik koordinat     D) Uzaklık açısı         
  E) Azimut açısı                                    

 20. Cevap: D Açıklama:

  Uzaklık açısı, gök küresindeki bir cismin zenit noktasına uzaklığını ölçer. 21. Hangisi gök cisimlerinin ufuk üzerindeki yükseklik açısını ölçmek için kullanılan alettir?

  A) Sekstant              B) Teodolit             
  C) Teleskop              D) Astrolab             
  E) Alt-azimut montajı                            

 22. Cevap: A Açıklama:

  Sekstant, gök cisimlerinin ufuk üzerindeki yükseklik açısını ölçmek için kullanılan bir alettir. 23. Bir gök cisminin gökyüzünde doğduğu noktaya ne ad verilir?

  A) Ufuk             B) Öğlen çizgisi   
  C) Doğu noktası     D) Batı noktası    
  E) Kuzey noktası                       

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bir gök cisminin gökyüzünde doğduğu noktaya doğu noktası denir. 25. Hangisi gök küresini harita olarak düzleştirmek için kullanılan bir projeksiyondur?

  A) Mercator projeksiyonu      B) Mollweide projeksiyonu    
  C) Azimutal projeksiyon       D) Zenital projeksiyon       
  E) Equidistant projeksiyon                                 

 26. Cevap: A Açıklama:

  Mercator projeksiyonu, gök küresini harita olarak düzleştirmek için kullanılan bir projeksiyondur. 27. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüş süresi nedir?

  A) 24 saat    B) 12 saat    C) 48 saat    D) 365 gün    E) 366 gün    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüş süresi yaklaşık 24 saattir. 29. Gök cisimlerinin konumlarının tanımlanmasında gözlemciden bağımsız bir koordinat sistemi tanımlanması gerekir. Bu gereksinime cevap verecek nitelikte olan koordinat sistemine ne ad verilir?

  A) Çevren kon düzeneği           B) Eşlek kon düzeneği           
  C) Saat kon düzeneği             D) Kartezyen koordinat düzeni   
  E) Küresel koordinat düzeni                                      

 30. Cevap: B Açıklama:

  Eşlek kon düzeneği, gök cisimlerinin konumlarının tanımlanmasında gözlemciden bağımsız bir koordinat sistemidir. Bu sistemde, gök cisimlerinin konumları, eşlek, sağ açıklık ve dik açıklık açıları ile belirlenir. 31. Gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde yaptıkları harekete ne ad verilir?

  A) Günlük görünür hareket    B) Yıllık görünür hareket   
  C) Açısal hareket            D) Eliptik hareket          
  E) Parabolik hareket                                     

 32. Cevap: A Açıklama:

  Günlük görünür hareket, gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde yaptıkları harekettir. Bu hareket, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. 33. Genel doğma-batma koşulunun kuzey enlemleri için olan şekli nedir?

  A) δ # - (90 - φ)    B) δ $ (90 - φ)     
  C) δ # - (90 + φ)    D) δ $ (90 + φ)     
  E) δ = φ                                 

 34. Cevap: A Açıklama:

  Genel doğma-batma koşulu, bir yıldızın doğması veya batması için gereken koşuldur. Kuzey enlemleri için, δ # - (90 - φ) koşulu genel doğma-batma koşuludur. 35. 4. 45° kuzey enleminde, δ = 45° olan bir yıldızın doğma-batma durumu nedir?

  A) Doğar ve batar
  B) Doğmaz ve batmaz
  C) Daima çevrenin üzerinde kalır
  D) Daima çevrenin altında kalır
  E) Hiçbir zaman gözlenemez

 36. Cevap: A Açıklama:

  45° kuzey enleminde, δ = 45° olan bir yıldızın doğma-batma durumu, genel doğma-batma koşuluna göre belirlenir. Bu durumda, yıldız doğar ve batar. 37. Eşlek kon düzeneğinde, gök cisminin dik açıklığı (δ) hangi değerler arasında değişir?

  A) 0° ile 24°        B) 0° ile 90°       
  C) 0° ile 180°       D) -90° ile 90°     
  E) -180° ile 180°                        

 38. Cevap: D Açıklama:

  Eşlek kon düzeneğinde, gök cisminin dik açıklığı (δ) -90° ile 90° arasında değişen değerler alır. 39. Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarından biri nedir?

  A) Gök cisimleri her zaman aynı yerde görünür.
  B) Gök cisimleri belirli bir süre sonra görünmez hale gelir.
  C) Gök cisimleri belirli bir süre sonra tekrar görünür hale gelir.
  D) Gök cisimleri belirli bir süre sonra yer değiştirir.
  E) Gök cisimleri belirli bir süre sonra kaybolur.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarından biri, gök cisimlerinin belirli bir süre sonra tekrar görünür hale gelmesidir. Bu, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. 41. Saat kon düzeneğinde, gök cisminin saat açısı (s) hangi değerler arasında değişir?

  A) 0° ile 24°        B) 0° ile 90°       
  C) 0° ile 180°       D) -90° ile 90°     
  E) -180° ile 180°                        

 42. Cevap: A Açıklama:

  Saat kon düzeneğinde, gök cisminin saat açısı (s) 0° ile 24° arasında değişen değerler alır. 43. Gök cisimlerinin günlük görünür hareketleri hangi nedenden kaynaklanır?

  A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden
  B) Dünya'nın Güneş etrafında dönmesinden
  C) Ay'ın Dünya etrafında dönmesinden
  D) Güneş'in kendi ekseni etrafında dönmesinden
  E) Ay'ın kendi ekseni etrafında dönmesinden

 44. Cevap: A Açıklama:

  Gök cisimlerinin günlük görünür hareketleri, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. 45. Eşlek kon düzeneğinde, gök cisminin sağ açıklığı (a) hangi değerler arasında değişir?

  A) 0° ile 24°        B) 0° ile 90°       
  C) 0° ile 180°       D) -90° ile 90°     
  E) -180° ile 180°                        

 46. Cevap: C Açıklama:

  Eşlek kon düzeneğinde, gök cisminin sağ açıklığı (a) 0° ile 180° arasında değişen değerler alır. 47. Genel doğma-batma koşulunun güney enlemleri için olan şekli nedir?

  A) δ # - (90 - φ)    B) δ $ (90 - φ)     
  C) δ # - (90 + φ)    D) δ $ (90 + φ)     
  E) δ = φ                                 

 48. Cevap: D Açıklama:

  Genel doğma-batma koşulu, bir yıldızın doğması veya batması için gereken koşuldur. Güney enlemleri için, δ $ (90 + φ) koşulu genel doğma-batma koşuludur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 Detayları

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 7 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 9.sınıf astronomi ve uzay bilimleri III. ünite - kon düzenekleri ve görünür hareket konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Takımyıldızların adlandırılmasında kullanılan kaynakları anlama

Gök cisimlerinin günlük hareketinin nedenini anlama

Kutup Yıldızı etrafında görülen dairesel çizgilerin oluşum nedenini anlama

Konum düzeneğini kullanarak bir cismin konumunu tanımlama

Genel küresel kon düzeneğini tanımlamak.

Coğrafi konumu tanımlamak.

Astronomi kon düzeneklerini tanımlamak.

Çevren ve çevren düzlemini tanımlamak.

Gök küresini tanımlamak.

Gök küresindeki konumu tanımlamak.

Gök cisimlerini gözlemlemek için kullanılan aletleri tanımlamak.

Gök cisimlerinin hareketiyle ilgili kavramları tanımlamak.

Gök haritalarını tanımlamak ve anlamak.

Dünya'nın hareketleriyle ilgili kavramları tanımlamak.

Gök cisimlerinin konumlarının tanımlanmasında kullanılan koordinat sistemlerini açıklayabilme.

Gök cisimlerinin günlük görünür hareketini açıklayabilme.

Gök cisimlerinin doğma-batma koşullarını açıklayabilme.

Gök cisimlerinin doğma-batma durumlarını belirleyebilme.

Gök cisimlerinin dik açıklığının tanımını yapabilme.

Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarını açıklayabilme.

Gök cisimlerinin saat açısının tanımını yapabilme.

Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin nedenini açıklayabilme.

Gök cisimlerinin sağ açıklığının tanımını yapabilme.

Gök cisimlerinin doğma-batma koşullarını açıklayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 25 kere doğru, 84 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri III. Ünite - Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri