9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı

9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Arapça alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Arapça yazı dilinde sesli harfler aşağıdaki harflerden hangileriyle gösterilir?

  A) حرف العلة                B) حروف الهجاء
  C) حروف العلة               D) حروف اللغة
  E) حروف الواو والياء

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir, yani Arapça yazı dilinde sesli harfler harufu'l-alâ olarak adlandırılan sesli harflerdir. Bu harfler, kelimenin doğru şekilde telaffuz edilmesi için gereklidir. Harufu'l-hicâ (B seçeneği) ise Arapça alfabenin harflerini ifade eder. Arapça yazı dilinde sesli harflerin işaretlenmesi, özellikle Kuran-ı Kerim gibi metinlerin doğru okunmasında çok önemlidir. 3. Arapça yazı dilinde "ء" harfi hangi pozisyonda kullanılır?

  A) Kelimenin başında
  B) Kelimenin ortasında
  C) Kelimenin sonunda
  D) Hiçbir pozisyonda kullanılmaz
  E) Sadece kelimeler arasında kullanılır

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Kelimenin sonunda"dır. Arapça yazı dilinde "ء" harfi, kelimenin sonunda sessiz harf olarak kullanılır ve özellikle kelimenin sonundaki harekesiz sessiz harfleri göstermek için kullanılır. Örneğin, "كتاب" kelimesindeki "ب" harfi, kelimenin sonundaki sessiz harfi temsil etmek için "ء" harfiyle yazılır. 5. Arapça "ق" harfi aşağıdaki harflerden hangisi ile okunur?

  A) قوس    B) ض    C) ص    D) ف    E) ظ

 6. Cevap: A Açıklama:

  Soruda verilen Arapça harf "ق" hangi harf ile okunur diye soruluyor. "ق" harfi Arapça'da "kaf" harfi olarak okunur. "ق" harfi, diğer Arap harfleri gibi Arapça kelime ve metinlerde sıkça kullanılmaktadır. 7. Arapça "خ" harfi aşağıdaki harflerden hangisi ile okunur?

  A) ج    B) خيل    C) ق    D) ض    E) ح

 8. Cevap: B Açıklama:

  Soruda verilen Arapça harf "خ" harfidir ve bu harf "kh" şeklinde okunur. Bu harf diğer seçeneklerde yer alan harflerden farklı bir şekilde okunmaktadır. 9. Arapça'da "kaf" harfi nasıl yazılır?

  A) ك    B) ل    C) م    D) ن    E) ي

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "ك" harfidir. Bu harf, Arapça'nın 28 harfinden biridir ve sağdan sola yazılır. "ك" harfi, Türkçe'deki "k" sesini temsil eder. Arap alfabesindeki diğer harfler gibi, "ك" harfi de farklı noktalara sahip olabilen birkaç farklı yazım biçimine sahiptir. 11. Arapça'da "sad" harfi nasıl yazılır?

  A) ص    B) ض    C) س    D) ز    E) ش

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) ص harfidir. "Sad" harfi, Arap alfabesinin dokuzuncu harfidir ve ص şeklinde yazılır. Bu harf, genellikle "S" gibi bir ses ile telaffuz edilir. 13. Aşağıdakilerden hangisi "ev" kelimesinin Arapça'daki karşılığıdır?

  A) بيت (beyt)             B) شمس (şems)    C) سيارة (siyara)
  D) مكتبة (mektebE)    E) جامعة (cami'a)

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) بيت (beyt)'tir. Beyt kelimesi "ev" anlamına gelir ve Arapça'da sıkça kullanılır. Bu soru, Arapça'da sık kullanılan kelime ve ifadelerin bilgisini test eder. 15. "Aile" kelimesinin Arapça'daki karşılığı nedir?

  A) صديق (sadiq)         B) مدرسة (medresE)     
  C) عائلة (aile)         D) مطعم (mat'am)       
  e) مستشفى (müstesna)   

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneği olan "عائلة" dır ve bu kelime "aile" anlamına gelmektedir. Bu kelimenin Arapça karşılığını bilmek, İslam kültürü ve geleneklerinde ailenin önemini anlamak açısından önemlidir. 17. "Kardeşi" kelimesinin Arapça'daki karşılığı nedir?

  A) خاله (halE)      B) جدته (cedete)    C) أخته (achte)
  D) والده (veled)    E) ابن (ibn)

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) أخته (achte). Soruda verilen kelime "kardeşi"dir ve Arapça karşılığı istenmektedir. Verilen seçenekler arasında sadece "أخته" kelimesi "kardeşi" anlamına gelir. Diğer seçenekler arasında "teyze", "büyükanne", "babası" ve "oğul" anlamlarına gelen kelimeler bulunmaktadır. 19. Arapça'da "ev" kelimesi hangi harflerden oluşur?

  A) بيت (beyt)             B) طريق (tariq)          C) مكتبة (maktaba)
  D) مدرسة (madrasa)   E) جامعة (jami'a)

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir ve kelimenin Arapça'daki yazılışı "بيت" şeklindedir. Bu kelime genellikle "ev" anlamında kullanılır ve Arapça'nın temel kelimelerinden biridir. 21. "Evinizde kaç kişi var?" kelimesi Arapça'da nasıl ifade edilir?

  A) كم شقة في منزلك؟ (kam shaqa fi manzilik?)
  B) كم غرفة في منزلك؟ (kam ghurfa fi manzilik?)
  C) كم عائلة في منزلك؟ (kam a'ila fi manzilik?)
  D) كم شخص في منزلك؟ (kam shakhs fi manzilik?)
  E) كم مكتبة في منزلك؟ (kam maktaba fi manzilik?)

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani "كم شخص في منزلك؟" kelimesi Arapça'da "Evinizde kaç kişi var?" anlamına gelir. Bu cümle, Arapça'da günlük kullanımda sıkça kullanılan bir ifadedir ve kişinin başkalarının kaç kişi olduğunu sormak için kullanabileceği bir sorudur. 23. Arapça'da "babamın kardeşi" kelimesi hangi kelimeyle ifade edilir?

  A) عمي (ami)         B) خالي (khali)          C) جدي (jaddi)
  D) أبي (abi)            E) أخي (akhi)

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) عمي (ami) olarak verilmiştir. Bu kelime, Arapça'da "amca" anlamına gelir. "Babamın kardeşi" kelimesi için bu kelime kullanılır. Bu soru, Arapça aile ilişkileri konusunda bilgiyi ölçmeyi amaçlamaktadır. 25. "Kardeşim" kelimesinin Arapça karşılığı hangisidir?

  A) أخي (ahî)           B) أبي (ebî)             C) والدي (velîdî)
  D) أمي (umî)          E) جدي (cedî)

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) أخي (ahî)'dir. "Kardeşim" kelimesi Arapça'da "ahî" olarak ifade edilir. Bu kelime, sadece kardeşler arasındaki ilişkiyi ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda İslam toplumunda kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi de amaçlar. Arapça dil bilgisi kurallarına göre, "ahî" kelimesi eril cinsiyet için kullanılır. 27. "Anneanne" kelimesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) خالة (hale)                  B) جدة (cede)      C) عمة (amme)
  D) ابنة الأخ (ebnetu'l-ah)  E) عم (am)

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "جدة (cede)" dir. Bu kelime, "anneanne" kelimesinin Arapça karşılığıdır ve aynı zamanda "büyük anne" anlamına gelir. Bu soru, dil bilgisi ve kelime dağarcığının Arapça'daki kullanımını test etmektedir. 29. "Hoş geldiniz" Arapça'da nasıl denir?

  A) تفضل بالجلوس (Tafadal bi aljulus)
  B) مع السلامة (Ma'assalama)
  C) أهلا و سهلا (Ahlan wa sahlan)
  D) شكرا (Shukran)
  E) لا بأس (La bas)

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) أهلا و سهلا (Ahlan wa sahlan)'dır. "Hoş geldiniz" ifadesi Arapça'da sıklıkla kullanılan bir karşılama ifadesidir ve "Ahlan wa sahlan" şeklinde ifade edilir. Bu ifade, Arapça konuşulan ülkelerde, genellikle ev sahibi tarafından misafirlere söylenir ve hoş geldin demek için kullanılır. 31. "Allah'a emanet olun" Arapça'da nasıl denir?

  A) تقبل الله منا و منكم (Taqqabal Allahu minna wa minkum)
  B) سلام عليكم (Salamu alaikum)
  C) الحمد لله (Alhamdulillah)
  D) فَيَضُرُّكَ مَا يَكُونُ فِيهِمَا (Fayadurruka ma yakunu feehima)
  E) السلامة (Assalama)

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) تقبل الله منا و منكم (Taqqabal Allahu minna wa minkum)’dur. Bu ifade “Allah bizim ve sizin kabulünüzü artsın” anlamına gelir ve bir veda ifadesidir. Bu ifade genellikle Müslümanlar arasında birbirlerine vedalaşırken kullanılır. İfadeler ve kalıplar, farklı kültürlerde ve dillerde insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırabilir. 33. Aşağıdakilerden hangisi "kaç para?" anlamına gelir?

  A) بكم؟ (bikam)               B) كم هو؟ (kam hu)
  C) ما هذا؟ (ma hadha)     D) من فضلك (min fadlik)
  E) شكرا (shukran)

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) بكم؟ (bikam) seçeneğidir ve Arapça'da "kaç para?" anlamına gelir. Bu ifade, fiyat sormak veya bir ürünün ne kadar olduğunu öğrenmek için kullanılır. 35. Bir Arap marketinde "yumurta" kelimesi nasıl söylenir?

  A) الجبن (al-jibn)              B) الخبز (al-khubz)
  C) الحليب (al-halib)          D) البيض (al-bayd)
  E) الفواكه (al-fawakih)

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) البيض (al-bayd) dir. Arapça'da "yumurta" kelimesi "al-bayd" olarak söylenir. Diğer seçenekler arasında "peynir" (الجبن), "ekmek" (الخبز), "süt" (الحليب), ve "meyve" (الفواكه) kelimeleri yer almaktadır. 37. "Çok pahalı" Arapça'da nasıl söylenir?

  A) رخيص جدًا (rikhis jiddan)   B) مكلف جدًا (mukallaf jiddan)
  C) قليل جدًا (qalil jiddan)         D) جميل جدًا (jamil jiddan)
  E) طويل جدًا (tawil jiddan)

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) مكلف جدًا (mukallaf jiddan)'dır ve Türkçe anlamı "çok pahalı" dır. 39. "Sana da iyi günler" kelimesinin Arapça karşılığı nedir?

  A) و عليكم السلام         B) أهلا و سهلا         C) مع السلامة
  D) تقبل الله منا و منك      E) صباح الخير

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "و عليكم السلام" (ve aleyküm selam)'dır ve bu ifade genellikle "sana da iyi günler", "sana da selametle" gibi anlamlara gelir. Bu ifade Arapça'da sıklıkla kullanılan bir selamlaşma formudur ve bir kişiye selam verirken kullanılır. 41. "Nasılsın?" kelimesinin Arapça karşılığı nedir?

  A) ما اسمك؟         B) كيف حالك؟           C) ماذا تفعل؟
  D) أين تسكن؟        E) شكراً جزيلاً

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "كيف حالك؟" dir, bu Arapça'da "Nasılsın?" anlamına gelir. Sorunun cevabı doğrudan kelime anlamına dayanmaktadır ve Arapça'da sık kullanılan bir ifade olduğu için Arapça dil öğrenimi için temel bir kelime olarak kabul edilebilir. 43. "صباح الخير" ifadesi ne anlama gelir?

  A) İyi akşamlar         B) İyi geceler
  C) İyi günler             D) Hoşgeldiniz
  E) Teşekkürler

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) İyi günler" dir. "صباح الخير" Arapça'da "Sabahın hayrı olsun" anlamına gelir ve gün içinde kullanılan bir selamlaşma ifadesidir. 45. "أنا بخير، شكرا" ifadesi ne anlama gelir?

  A) İyi akşamlar
  B) Hoşgeldiniz                   
  C) Ben iyiyim, teşekkür ederim
  D) Görüşürüz                     
  E) Selamun aleyküm               

 46. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Ben iyiyim, teşekkür ederim." Bu ifade Arapça'da "Nasılsın?" sorusuna verilen bir cevaptır ve Türkçe'ye çevrildiğinde "Ben iyiyim, teşekkür ederim." anlamına gelir. 47. "مع السلامة" ifadesi ne anlama gelir?

  A) Selametle     B) İyi geceler         C) Hoşça kal
  D) Görüşürüz     E) Teşekkürler

 48. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Hoşça kal'dır. "مع السلامة" ifadesi Arapça'da kullanılan bir selamlaşma ifadesidir ve Türkçe karşılığı "Hoşça kal" veya "Selametle" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, karşıdaki kişiyle olan görüşmenin sonunda söylenir ve bir veda ifadesidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ERDEMLİ TOPLUM
 • TATİL VE HOBİLER

Ayrıca 9.sınıf Arapça dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Arapça yazı dilindeki harflerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak ve Arapça yazı dilindeki sesli harflerin önemini anlamaktır.

Arapça yazı dilinde "ء" harfinin kullanım yerini bilmek ve kelimenin doğru telaffuz edilmesine yardımcı olmak olarak özetlenebilir.

Arap alfabesi ve dil bilgisi kurallarına hakim olma becerisi geliştirilebilir.

Arapça dilinin temellerini anlamaya ve okuma-yazma becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Arap alfabesindeki harfleri tanımak ve doğru bir şekilde yazabilmek için bilgi ve becerileri geliştirmek olarak özetlenebilir.

Arapça alfabedeki harflerin tanınması ve doğru şekilde yazılması becerisini test etmektedir.

Arapça öğrenimi sürecinde bu tür temel kelime bilgisinin öğrenilmesi önemlidir.

Arapça öğrenmek isteyenler için de kelime dağarcığını genişletmek açısından faydalıdır.

Arapça kelime dağarcığını genişletmek.

Arapça öğrenirken bu kelimenin yazılışı ve telaffuzu öğrenmek önemlidir.

Arapça'da temel bir iletişim aracı olarak kullanılabilir ve dil öğrenenler için yararlıdır.

Arapça aile üyeleri ve akrabaları hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Arapça'da "kardeşim" kelimesinin doğru karşılığını bilmektir.

kelime hazinelerini geliştirmelerine ve farklı diller arasındaki karşılıkları öğrenmelerine yardımcı olur.

Arapça'da temel karşılama ifadelerini öğrenmekle ilgili olabilir.

Arapça'da yaygın kullanılan bir veda ifadesini tanıyarak kültürel farklılıkları anlamaktır.

Arapça konuşulan ülkelerde alışveriş yaparken veya pazarlık yaparken oldukça yararlıdır.

Arapça'da "çok pahalı" gibi bir ifade öğrenerek Arapça dil bilgisini ve kelime dağarcığını genişletmeyi amaçlamaktadır.

Arapça selamlaşma ifadelerini ve kullanımlarını öğrenmek mümkündür.

Farklı dillerdeki basit selamlaşma ifadelerini anlamak ve kullanmaktır.

Arapça'da yaygın olarak kullanılan günlük ifadeler ve karşılıkları hakkında bilgiyi ölçmeyi amaçlamaktadır.

Dil bilgisi ve kültürel bir kazanımı ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Arapça alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 56 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 548 kere doğru, 324 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Arapça dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Arapça Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Arapça Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş