9. Sınıf Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

9. Sınıf Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgi Kuramı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 9. Sınıf Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Bilimsel bilgi nedir?


 2. Cevap: Bilimsel bilgi, insanın, aklını kullanarak gözlem ve deneyle elde ettiği yöntemli, sistemli, düzenli ve tutarlı bilgilere denir. Açıklama:

  Bilimsel bilgi, gözlem ve deney gibi yöntemler kullanılarak elde edilen bilgidir. Bu bilgi, genelgeçer bir özellik gösterir ve kesindir. 3. Felsefi bilgi nedir?


 4. Cevap: Felsefi bilgi, insanın nesne, evren, dünya ve kendini merak etmesi sonucu ortaya çıkan bilgilerdir. Açıklama:

  Felsefi bilgi, akla dayalı temellendirme ile elde edilen tümel düşünceleri kapsar. Bu bilgi, diğer bilgi türlerinden farklı olarak evren, varlık, insan ve toplumu parçalara ayırmadan bir bütün olarak anlamaya çalışır. 5. Platon'a göre ilke bölümünde akıl nasıl çalışır?


 6. Cevap: Akıl, ilke bölümünde varsayımları birer basamak olarak kullanır. Açıklama:

  Akıl, ilke bölümünde varsayımları birer basamak olarak kullanarak ilkeye ulaşır. İlkeye ulaştıktan sonra ise, varsayımlar yardımıyla elde ettiği sonuçları kullanarak sonuca ulaşır. 7. Platon'a göre görülen ve kavranan dünya arasındaki fark nedir?


 8. Cevap: Görülen dünya, duyularla algılanan dünyadır. Kavranan dünya ise, akılla kavranan dünyadır. Açıklama:

  Görülen dünya, nesnelerin dış görünüşünü ifade eder. Kavranan dünya ise, nesnelerin özünü ifade eder. 9. Doğru bilginin, doğru olmayan bilgiden ayırt edilebilmesi için hangi kriterler kullanılmalıdır?


 10. Cevap: Uygunluk, tutarlılık ve tümel uzlaşım gibi kriterler kullanılmalıdır. Açıklama:

  Doğru bilginin doğru olmayan bilgiden ayırt edilebilmesi için öncelikle bilginin kriterlerini belirlemek gerekir. Bu kriterler, bilginin uygun, tutarlı ve tümel uzlaşım içinde olması şeklinde sıralanabilir. 11. Doğru bilginin mümkün olup olmadığı ile ilgili farklı felsefi görüşler nelerdir?


 12. Cevap: Doğru bilginin mümkün olup olmadığı ile ilgili farklı felsefi görüşler şunlardır: * Septisizm: Doğru bilginin mümkün olmadığını savunur. * Dogmatism: Doğru bilginin mümkün olduğunu savunur. * Kritisizm: Doğru bilginin ancak uygunluk, tutarlılık ve tümel uzlaşım gibi kriterlere göre belirlenebileceğini savunur. * Rölativizm: Doğru bilginin, kişinin deneyimlerine ve inançlarına göre değişebileceğini savunur. Açıklama:

  Doğru bilginin mümkün olup olmadığı, felsefe tarihinde tartışılan en önemli konulardan biridir. Bu konuda farklı felsefi görüşler mevcuttur. Septikler, doğru bilginin mümkün olmadığını savunurken, dogmatikler doğru bilginin mümkün olduğunu savunur. Kritisyenler ise doğru bilginin ancak uygunluk, tutarlılık ve tümel uzlaşım gibi kriterlere göre belirlenebileceğini savunur. Rölativistler ise doğru bilginin, kişinin deneyimlerine ve inançlarına göre değişebileceğini savunur. 13. Bilginin doğruluğu nasıl değerlendirilebilir?


 14. Cevap: Bilginin doğruluğu uygunluk, tutarlılık ve tümel uzlaşım gibi kriterler kullanılarak değerlendirilebilir. Açıklama:

  Uygunluk kriteri, bilginin elde edildiği verilerle tutarlı olup olmadığını ifade eder. Tutarlılık kriteri, bilginin kendi içinde tutarlı olup olmadığını ifade eder. Tümel uzlaşım kriteri, bilginin tüm insanların kabul ettiği bir bilgi olup olmadığını ifade eder. 15. Hume'a göre, izlenim ve fikir arasındaki fark nedir?


 16. Cevap: İzlenimler, canlı ve güçlü algılardır. Fikirler ise soluk, daha az canlı ve daha az güçlü algılardır. Açıklama:

  Hume'a göre, izlenim ve fikir arasındaki fark nedir? Cevap: İzlenimler, canlı ve güçlü algılardır. Fikirler ise soluk, daha az canlı ve daha az güçlü algılardır.re, izlenim ve fikir arasındaki fark nedir? Cevap: İzlenimler, canlı ve güçlü algılardır. Fikirler ise soluk, daha az canlı ve daha az güçlü algılardır. 17. Bilgi edinme sürecinde, duyuların rolü nedir?


 18. Cevap: Duyular, bilgi edinme sürecinde temel rolü oynar. Duyular, dış dünyadan gelen bilgileri zihnimize iletir. Bu bilgiler, daha sonra akıl ve sezgi yoluyla işlenerek bilgi haline gelir. Açıklama:

  Duyular, dış dünyadan gelen bilgileri almamıza ve bu bilgileri zihnimize iletmemize olanak tanır. Bu bilgiler, algılarımız yoluyla bilincimize ulaşır. Algıların işlenmesiyle birlikte bilgi edinme süreci başlar. 19. Bilgi edinme sürecinde, aklın rolü nedir?


 20. Cevap: Akıl, bilgi edinme sürecinde duyuların sağladığı bilgileri işleyen ve yorumlayan temel araçtır. Akıl, mantıksal düşünme yoluyla bu bilgileri anlamlandırmamızı ve doğru bilgiye ulaşmamızı sağlar. Açıklama:

  Akıl, duyuların sağladığı bilgileri anlamlandırmamızı ve doğru bilgiye ulaşmamızı sağlar. Bu nedenle, bilgi edinme sürecinde önemli bir role sahiptir. 21. Sokrates'e göre, mutlak gerçeklere ulaşmak için ne yapmak gerekir?


 22. Cevap: Elimizdeki bilgileri çok sıkı elemeliyiz. Açıklama:

  Sokrates'e göre, mutlak gerçeklere ulaşmak için elimizdeki bilgileri çok sıkı elemeliyiz. Bu, bilgilerin doğruluğunu ve tutarlılığını sorgulamayı içerir. 23. Sokrates'e göre, bildiklerimizin çoğu yanlıştır. Bu görüşün gerekçesi nedir?


 24. Cevap: Bilgilerimiz, sorgulanmadığı sürece yanlış olabilir. Açıklama:

  Sokrates'e göre, bildiklerimiz, sorgulanmadığı sürece yanlış olabilir. Çünkü bilgilerimiz, kendi önyargılarımız, varsayımlarımız ve deneyimlerimizle şekillenir. Bu nedenle, bilgilerimizi sorgulamamız ve doğruluğunu test etmemiz gerekir. 25. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  ( ) Bilginin temel özelliği doğruluktur.
  ( ) Bilgi, nesnel gerçekliğin öznel bir yorumudur.
  ( ) Bilgi, özne ile nesne arasındaki ilişkiyi ifade eder.
  ( ) Bilgi, sürekli gelişen ve değişen bir kavramdır.

 26. Cevap: : 1. D, 2. Y, 3. D, 4. D Açıklama:

  Bilgi, bilen varlık (özne ya da süje) ile bilinmesi istenen (nesne ya da obje) veya bilinen varlık arasındaki ilişkidir. Bilginin temel özelliği doğruluktur. Ancak bilginin nesnel gerçekliğin öznel bir yorumu olduğu da söylenebilir. Çünkü bilgi, bilen varlığın bakış açısına göre şekillenir. Bilgi, sürekli gelişen ve değişen bir kavramdır. Çünkü bilginin kaynağı olan gerçeklik sürekli değişmektedir. 27. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İzlenimler, fikirlerden daha canlı ve güçlüdür.
  2. ( ) Düşünce, izlenimlere bağlıdır.
  3. ( ) Düşünce, izlenimleri şekillendirebilir.
  4. ( ) Düşünce, izlenimler olmadan var olamaz.
  5. ( ) Düşünce, izlenimleri tamamen kopyalayabilir.

 28. Cevap: : 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. Y Açıklama:

  * İzlenimler, fikirlerden daha canlı ve güçlüdür. Bu doğrudur çünkü izlenimler, duyu organları yoluyla doğrudan dış dünyadan gelen bilgilerdir. Fikirler ise izlenimlerin zihinde işlenmesiyle oluşan daha soyut bilgilerdir. * Düşünce, izlenimlere bağlıdır. Bu doğrudur çünkü düşünce, izlenimler yoluyla dış dünyayı tanır ve anlamlandırır. * Düşünce, izlenimleri şekillendirebilir. Bu doğrudur çünkü düşünce, izlenimleri birleştirerek, yeni anlamlar yaratarak veya yeni fikirler ortaya atarak şekillendirebilir. * Düşünce, izlenimler olmadan varolamaz. Bu doğrudur çünkü düşünce, izlenimler yoluyla dış dünyayı tanır ve anlamlandırır. İzlenimler olmadan düşüncenin var olması mümkün değildir. * Düşünce, izlenimleri tamamen kopyalayabilir. Bu yanlıştır çünkü düşünce, izlenimleri tamamen kopyalayamaz. Düşünce, izlenimleri birleştirerek, yeni anlamlar yaratarak veya yeni fikirler ortaya atarak şekillendirir. Bu nedenle düşünce, izlenimleri tamamen kopyalayamaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9. Sınıf Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

9. Sınıf Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9. Sınıf Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9. Sınıf Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 9.sınıf bilgi kuramı dersi 1.dönem 2.sınav; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenci, bilimsel bilginin tanımını ve özelliklerini açıklar.

Öğrenci, felsefi bilginin tanımını ve özelliklerini açıklar.

Platon, ilke bölümünde aklın varsayımları birer basamak olarak kullandığını savunmaktadır.

Platon, görülen ve kavranan dünyayı duyularla algılanan ve akılla kavranan olarak ayırmaktadır.

Doğru bilginin kriterlerini açıklar.

Doğru bilginin mümkün olup olmadığı ile ilgili farklı felsefi görüşleri açıklar.

Bilginin doğruluğunu değerlendirme kriterleri kullanır.

Öğrenci, bilgi edinme sürecinde duyuların rolünü kavrar.

Öğrenci, bilgi edinme sürecinde aklın rolünü kavrar.

Sokrates'in mutlak gerçeklere ulaşmak için yapılması gerekenleri açıklar.

Sokrates'in bildiklerimizin çoğunun yanlış olduğu görüşünün gerekçesini açıklar.

* Bilginin temel özelliklerini kavrar. * Bilginin öznel ve nesnel yönlerini ayırt eder. * Bilginin sürekli gelişen ve değişen bir kavram olduğunu kavrar.

* 1. İzlenimlerin ve fikirlerin farklı özelliklerini ayırt etme. * 2. Düşüncenin izlenimlere bağlılığını kavrama. * 3. Düşüncenin izlenimleri şekillendirebilme yeteneğini kavrama. * 4. Düşüncenin izlenimler olmadan var olamayacağını kavrama. * 5. Düşüncenin izlenimleri tamamen kopyalayamayacağının bilincinde olma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9. Sınıf Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgi Kuramı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9. Sınıf Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9. Sınıf Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9. Sınıf Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9. Sınıf Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgi Kuramı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Bilgi Kuramı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Bilgi Kuramı Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş