8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Zekâ Oyunları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Bir adam, bir köpek ve bir tavşan bir nehirde birlikte olmak istiyorlar. Ancak tekne sadece iki kişi taşıyabiliyor. Ayrıca tavşan köpekten daha hafif olduğu için tavşan ile adam ya da tavşan ile köpek birlikte tekneyle karşıya geçerse tavşan yenir. Tüm üçünün de birlikte karşıya geçmeleri için en az kaç seferlik bir yolculuk yapılması gerekir?

  A) 3    B) 4    C) 5    D) 6

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) 4. Eğer önce köpek ile tavşan karşıya geçerse tavşan yenileceğinden, köpek geri getirilir ve adam ile tavşan karşıya geçer. Tavşan adamın yanında kaldığına göre, sonrasında köpek tekrar karşıya geçirilir ve son olarak tavşan da karşıya geçirilir. Böylece en az 4 seferlik bir yolculuk yapılır. 3. Bir kart desteği 3 parçaya bölünüyor. Her parça aynı sayıda kart içeriyor. Bu parçalardan ikisindeki toplam kart sayısı, diğer parçadakinden 2 kat fazla. Orijinal deste kaç kart içeriyordu?

  A) 48    B) 51    C) 54    D) 57

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu problemde, elimizdeki kart sayısını temsil eden bilinmeyen bir sayı bulunmaktadır. Soruda belirtilen koşullar doğrultusunda bir denklem oluşturulabilir. Diyelim ki, her parça içindeki kart sayısı x olsun. Bu durumda, diğer parçalardaki toplam kart sayısı 2x + 2x = 4x ve diğer parçadaki kart sayısı da x olarak ifade edilebilir. Toplam kart sayısı, x + x + 2x = 4x olduğundan, orijinal deste 4x kart içermektedir. Buna göre, seçenekler arasından bu denklemi sağlayan doğru yanıtı seçebiliriz. Yalnızca bir seçenek, yani C seçeneği, denklemi sağlar. Dolayısıyla, orijinal deste 54 kart içermelidir. 5. Ali, bir dizi yarışmada 100 metre koştu ve ilk yarışta 15. oldu. İkinci yarışta, ilk yarıştaki yarışçıların %50'sini geçti ve 10. oldu. Üçüncü yarışta, ilk yarıştaki yarışçıların %75'ini geçti ve kaçıncı oldu?

  A) 5.    B) 7.    C) 8.    D) 9.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Soruda Ali'nin üç farklı yarışta koştuğu ve her yarışta aldığı sonuçlar verilmiştir. İlk yarışta 15. olduğu belirtilirken, ikinci yarışta ilk yarıştaki yarışçıların %50'sini geçerek 10. olduğu ifade edilmiştir. Üçüncü yarışta ise ilk yarıştaki yarışçıların %75'ini geçtiği sorulmuştur. Ali'nin üçüncü yarıştaki derecesi kaçıncı olacaktır? İkinci yarışta Ali, ilk yarıştaki yarışçıların %50'sini geçerek 15/2=7.5 yarışçıyı geride bırakmıştır. Bu nedenle, Ali 10. sırada yer almıştır. Üçüncü yarışta ise, ilk yarıştaki yarışçıların %75'ini geçerek 15x0.75=11.25 yarışçıyı geride bırakması gerekiyor. Ancak bir yarışta kesirli bir yarışçı yer alamayacağı için, Ali en yakın tam sayıya yuvarlanarak 11 yarışçıyı geçtiğinde 9. sırada yer alacaktır. Dolayısıyla, cevap D) 9'dur. 7. Bir adam, 2 saat yürüyerek bir noktaya, aynı hızda geri dönerek başlangıç noktasına geldi. Yol boyunca yürüdüğü hızı ile geri dönüşteki hızı farklıydı. Bu nasıl mümkün olabilir?

  A) Adamın yürüdüğü yol aynı değildi, yürüdüğü yol daha düz ve hızlıydı.
  B) Adam yürürken ağırlık taşımıyordu, geri dönerkense ağırlık taşıyordu.
  C) Adam yürürken rüzgar arkasına doğru esti, geri dönerken rüzgar yön değiştirdi ve zıt yöne esti.
  D) Adamın yürüdüğü hız ile geri dönüşteki hızı farklıdı ancak toplam zamanı aynı kalmıştı.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Adamın yürüdüğü hız ile geri dönüşteki hızı farklıdır ancak toplam zamanı aynı kalmıştır. Bu, hızın zaman ile çarpımı olduğundan dolayı mümkündür. Adamın ileri doğru gidişteki hızı daha yüksek olabilirken, geri dönüşteki hızı daha düşük olabilir ve bu, toplam yolun aynı kalmasını sağlayabilir. 9. Bir adam, yarışı kazanmak için son saniyede yarışı geride götüren atını geride tutarak yarışı kazandı. Ama atı geride tuttuğu için, yarışı kazanmadan önce finiş çizgisini geçti. Bu nasıl mümkün olabilir?

  A) Adamın yarıştığı tarafta rüzgar vardı, at rüzgarın ters yöne doğru esmesi nedeniyle geriye doğru ilerliyordu.
  B) At çok yavaş koştuğu için, adam onu arkadan iterek finiş çizgisine kadar ilerletti.
  C) Adamın elinde bir saat vardı ve finiş çizgisine ulaşana kadar atı belli bir hızda tutabilmek için sürekli olarak hızını kontrol etti.
  D) Adamın bindiği at, yarışta diğer atların gerisindeydi ancak önceden belirlenmiş bir kısalıkta bitiş çizgisine doğru koştuğu için, adam atını öne doğru itti ve yarışı kazandı.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Adamın bindiği at, yarışta gerideyken önceden belirlenmiş bir kısalıkta bitiş çizgisine doğru koştuğu için, adam atını öne doğru iterek yarışı kazandı. 11. İki kişi, birbirlerinin numaralarını tahmin etmeye çalışıyorlar. 1-100 arası tam sayılardan birini rasgele seçen bir kişinin numarasını diğer kişi tahmin ediyor. Tahmin eden kişiye sadece iki soru sorulma hakkı var. İkinci sorusunda, ilk sorunun yanıtına göre cevap verecek. En az kaç adımda numarayı doğru tahmin edebilirler?

  A) 14    B) 7    C) 3    D) 2

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani iki adımda numarayı doğru tahmin edebilirler. İlk soruda, tahmin eden kişi numaranın 50'nin altında mı yoksa üstünde mi olduğunu sorar. İkinci soruda, numara 50'nin altındaysa, 25'in altında mı yoksa üstünde mi olduğunu, numara 50'nin üstündeyse, 75'in altında mı yoksa üstünde mi olduğunu sorar. Böylece, her iki soru sonrasında, seçeneklerin yarısını elemiş olur ve en fazla 2 adımda doğru tahmin yapar. 13. Bir aritmetik işlem düşünün ve X harfini işlemin yerine koyun. Aşağıdaki dört işlemden hangisi doğrudur?
  10 X 10 X 10 = 100
  50 X 50 X 50 = 50              
  100 X 100 X 100 = 10000
  125 X 125 X 125 = 1953125      

  A) 10 X 10 X 10 = 100
  B) 50 X 50 X 50 = 50           
  C) 100 X 100 X 100 = 10000
  D) 125 X 125 X 125 = 1953125   

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı D'dir. Çünkü 125 X 125 X 125 işlemi, 1953125 sonucunu verir. Bu örnekte, üç tane 5'in çarpılması sonucu oluşan bir sayı küpü hesaplanıyor. Bu tür işlemler, üç boyutlu hacim hesaplamalarında kullanılabilir. 15. Bir fabrikada, 7 saatte tamamlanacak bir iş var. Ancak 3 saat sonra işi bitirmeleri gerekiyor. İşin tamamlanması için kaç kişi daha eklemeleri gerekiyor?

  A) 2 kişi    B) 3 kişi    C) 4 kişi    D) 5 kişi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) 4 kişi. İşin tamamlanması için harcanacak toplam süre 7 saatken, işin 3 saat içinde tamamlanması gerektiğinden, sadece 4 saatlik bir zaman dilimi kalmaktadır. Dolayısıyla, işi tamamlamak için gereken işçi sayısı, zamanın dörtte biri olan 7/4'e orantılı olarak artırılmalıdır. İşin tamamlanması için eklenmesi gereken işçi sayısı, 7/4 - 1 = 3/4'ün 1/4'ü olan 3/16'ya yuvarlanır, bu da yaklaşık olarak 0.1875 veya 1/5'tir. Dolayısıyla, 5 işçi yerine eklenmesi gereken 4 işçi vardır. 17. Bir çiftçi 3 gün boyunca her gün 8 saat çalışıyor. Bu sürede 75 koyunu otlatıyor. Aynı sayıda koyunun otlatılması için kaç gün boyunca çalışması gerekiyor?

  A) 5 gün    B) 6 gün    C) 7 gün    D) 8 gün

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 6 gün'dür. Çiftçi 3 günde toplam 24 saat çalışmış olur, bu sürede 75 koyunu otlatmıştır. Bu durumda, bir gün boyunca 25 koyun otlatılabileceği anlaşılır. Dolayısıyla, 75 koyunun otlatılması için 3 günden daha fazla çalışması gerekmektedir. 75 koyunun otlatılması için gereken süreyi hesaplamak için 75'i 25'e bölmemiz gerekiyor, bu da 3 gün + 3 gün = 6 gün demektir. 19. 6 tane sayı seçmeniz isteniyor: 2, 3, 6, 7, 14, 15. Bu sayılarla, her bir sayı yalnızca bir kez kullanılarak 1000 sayısına ulaşmanız gerekiyor. Sadece toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve parantez kullanabilirsiniz. Hangi işlemleri yapmanız gerekir?

  A) (2+3+6+7) * 14 + 15 = 1001    B) (237+15)14-6=1002            
  C) (1576)-(14+3+2)=1002          D) (26157)/(14+3)=1001.8        

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda verilen altı sayı ile toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve parantez kullanarak 1000 sayısına ulaşmamız gerekiyor. Doğru cevap B şıkkıdır. Şıklardan her biri işlemlerle farklı sonuçlara ulaşırken, B şıkkındaki işlem toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve parantez işlemlerini kullanarak 1000 sayısına tam olarak ulaşmamızı sağlar. 21. Bir çiftçi 50 koyun ve 1 köpeği var. Koyunların tamamı yemek yiyince köpek karnını doyurmak istiyor. Köpek koyunların yarısı kadar yemeğe ihtiyaç duyuyor. Çiftçi en az kaç kere yemek yaparak köpeğin karnını doyurabilir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, 50 koyunun tamamı yemek yedikten sonra köpeğin yarısı kadar yemeğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Bu da demektir ki köpek bir koyun kadar yemek yiyor. Dolayısıyla, çiftçi köpek için 1 öğün yemek yapabilir ve köpeğin karnını doyurabilir. 23. Bir zindanda 3 mahkum var. Gardiyanları cezalandırmak için mahkumların hepsine birer şapka takılıyor: 2 siyah şapka ve 1 beyaz şapka. Mahkumlar birbirlerinin şapkalarını göremiyorlar, ancak diğer mahkumların şapka renklerini görüyorlar. Gardiyan mahkumlardan birine şapkasının rengini soruyor, ancak sadece "siyah" veya "beyaz" şeklinde cevap verebiliyorlar. Eğer yanıtlarından biri yanlış olursa, tüm mahkumlar gardiyan tarafından cezalandırılacaklar. Mahkumlar arasında bir plan yaparak en az bir mahkumun doğru şapkasının rengini tahmin etmesini sağlamaları gerekiyor. Planları nedir?

  A) Mahkumların birisi sessizce cevap vermeyi reddetmeli.
  B) Mahkumlar, şapka rengi konusunda çekiliş yaparak karar vermeliler.
  C) En arka sıradaki mahkum, diğer iki mahkumun şapka rengini bildirmeliler.
  D) En önde olan mahkum, arkasındakilerin şapkalarını gördükten sonra şapka rengini tahmin etmeli.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Planları şöyle: En arka sıradaki mahkum, diğer iki mahkumun şapka rengini gözlemleyerek şapkalarından birinin beyaz olduğunu bildirir. Eğer kendisinin şapkası siyah olsaydı, diğer iki mahkumun şapkaları beyaz olacaktı ve diğer mahkumlar bunu fark edip doğru yanıtı verebilirdi. Ancak en arka sıradaki mahkumun beyaz şapka gözlemlemesi durumunda, kendisinin siyah şapka taktığını anlayan diğer mahkumlar doğru yanıtı verebilirler. Bu problem, matematiksel mantık ve olasılık kavramlarına dayanmaktadır. 25. Bir dörtgen içinde çizilen bir dairenin çevresi 24π birimdir. Dörtgenin toplam çevresi kaç birimdir?

  A) 8π    B) 12π    C) 16π    D) 24π

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) 16π. Dörtgen içine çizilen bir dairenin çevresi, dörtgenin toplam uzunluğuna eşittir. Buna göre, verilen problemdeki dairenin çevresi 24π olduğundan, dörtgenin toplam uzunluğu da 24π birimdir. Dörtgenin uzunluğunu bulmak için, bir kenar uzunluğunu dairenin yarıçapı olarak belirleyebiliriz. Dörtgenin uzunluğu 2*r + 2*r*√2, yani 4*r*√2'dir. Dairenin çevresi 24π olduğundan, 2*π*r = 24π'den r=12'yi bulabiliriz. Daha sonra, dörtgenin toplam uzunluğu 4*r*√2=48√2 birimdir. Bu ifade, seçenekler arasında sadece 16π'ye eşittir. 27. Bir grup arkadaş, birbirlerinin elini tutarak bir halka oluşturdular. Halkanın bir ucunda Ahmet, diğer ucunda Mehmet vardı. Grup, Ahmet ve Mehmet'in elini bırakmadan, halkanın dışından geçerek birbirlerinin yerlerine geçmeye çalıştı. Ancak herkesin elini tutan kişi, kendisinden sonra gelen kişinin elini tutarak yer değiştiriyordu. Bu şekilde, Ahmet ve Mehmet de yer değiştirirken, diğer arkadaşların da yer değiştirip, halka bozulmadan yeniden bir araya gelmesi gerekiyordu. Bu görevi tamamlamak için kaç kişinin elini bırakmak gerekiyor?

  A) 0 kişi    B) 1 kişi    C) 2 kişi    D) 3 kişi

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) 2 kişi Bu soru, matematiksel zekayı ve mantıksal düşünme becerisini ölçer. İlk bakışta, görevin tamamlanması için birçok kişinin elini bırakması gerekiyor gibi görünse de, gerçekte sadece 2 kişinin elini bırakmak yeterlidir. Çünkü halkanın iki tarafında yer alan Ahmet ve Mehmet'in sırası değiştiğinde, diğer kişiler de birbirlerinin yerine geçerek halkanın yeniden oluşmasını sağlayabilirler. 29. Bir pazarda, bir satıcı müşterilerine üç farklı kutu sunuyor. Kutulardan biri sadece elma, bir diğeri sadece portakal, diğeri ise hem elma hem de portakal içeriyor. Ancak kutular üzerindeki etiketler yanlışlıkla değiştirildiği için hangi kutunun hangi meyveyi içerdiği bilinmiyor. Satıcı, müşterilere sadece bir meyve seçeneği sunarak, doğru etiketi doğru kutuya yerleştirmeleri için yardım istedi. Müşterilerin kaçı bu sorunu çözebilir?

  A) Hiç kimse    B) Sadece bir kişi    C) İki kişi    D) Üç kişi

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Sadece bir kişi'dir. Çünkü eğer bir müşteri, örneğin elma kutusundan meyve seçer ve elma çıkarsa, o kutunun etiketi doğru olacaktır ve diğer iki kutunun etiketleri yanlış olacaktır. Böylece, diğer müşterilerin doğru kutuları bulması kolaylaşacaktır. B 31. Bir tüfek tam olarak 10 m. ötedeki bir hedefe doğrultuluyor. İlk atış tam isabet olmadığı için hedefin yalnızca yarısına isabet eder. İkinci atışta ise ilk atışın isabet ettiği yerden 3 m. öteye isabet eder. Üçüncü atış ise hedefin tam ortasına isabet eder. Hedefe en yakın atışın isabet ettiği mesafe nedir?

  A) 1 m.    B) 2 m.    C) 3 m.    D) 4 m.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani en yakın atışın isabet ettiği mesafe 3 m.dir. İlk atışın yalnızca yarısı hedefe isabet ettiği için, atışın 5 m. ötesinde bir noktaya düştüğü varsayılabilir. İkinci atış ise bu noktadan 3 m. öteye, yani hedefin 8 m. ötesine düştü. Üçüncü atış hedefin tam ortasına isabet ettiği için, hedefin tam ortasının 7 m. ötesindeki noktadan ateş edilmiş olmalıdır. En yakın atışın isabet ettiği mesafe, ilk atışın düştüğü noktadan hedefin tam ortasına olan mesafe olan 3 m.dir. 33. Adamın biri 9 çift siyah çorabı ve 11 çift beyaz çorabı olan bir çekmecesi var. Adam çekmeceden kör bir şekilde 1 çorap alıyor. Bu çorabın beyaz olduğu bilindiğine göre, adamın çekmecesinden bir kez daha, kör bir şekilde seçtiğinde beyaz bir çorap çekme olasılığı kaçtır?

  A) 19/38    B) 20/37    C) 20/38    D) 21/38

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) 20/38'dir. Çünkü adamın çekmecesindeki 11 çift beyaz çoraptan bir tanesini zaten çektiğimiz için, 11 çift beyaz çoraptan 1 beyaz çorap çıkarılır ve 10 çift beyaz çorap kalır. Diğer yandan, çekmecede toplam 20 çift siyah çorap var. Bu nedenle, ikinci çekimde beyaz bir çorap çekebilme olasılığı, toplam 10 beyaz çorap ile toplam 20 çift çorap arasındaki toplam olası çekim sayısına bölünerek hesaplanabilir. Böylece 20/38 olasılıkla beyaz bir çorap çekme olasılığına sahip oluruz. 35. 1'den 100'e kadar olan sayılardan rastgele seçilmiş üç sayının toplamı 149'dur. Bu üç sayıdan en büyüğü kaçtır?

  A) 48    B) 50    C) 51    D) 53

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, 1'den 100'e kadar olan üç sayının toplamı 149 olduğundan, bu üç sayının en küçük toplamı 3 olacak şekilde üç sayı seçilmelidir. Bu durumda, üç sayı arasındaki fark en büyük olacak şekilde birinci sayı 48, ikinci sayı 50 ve üçüncü sayı 51 olacak şekilde seçilirse toplam 149 olacaktır. Dolayısıyla, en büyük sayı 51'dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav Detayları

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Strateji Oyunları
  1. En az bir rakiple klasik strateji oyunları oynar.
  2. Klasik strateji oyunlarında başlangıç düzeyi hamle analizleri yaparak rakibinin hamlelerini tahmin eder
  3. Klasik strateji oyunlarında ileri düzey hamle analizleri yaparak rakibinin hamlelerini tahmin eder
  4. Klasik strateji oyunlarında ünlü/uzman oyuncuların üst düzey oyun hamlelerini öğrenir ve yorumlar.
  5. Klasik strateji oyunlarının kurallarını kavrar.
  6. Strateji oyunlarını başlangıç düzeyinde oynar.
 • Zekâ Soruları
  1. Çeşitli zekâ soruları arasında ilişkiler kurar.
  2. Karmaşık ifadelerdeki ipuçlarını fark eder
  3. Orta düzey zekâ soruları çözer
  4. Zekâ soruları için kendine özgü stratejiler geliştirir
  5. Zekâ sorularında kullanılan temel stratejileri kavrar.
  6. Zekâ sorularının temel prensiplerini kavrar.

Ayrıca 8.sınıf zeka oyunları dersi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Problem çözme ve mantıksal düşünme.

Verilen problemler için matematiksel bir model oluşturabilme ve problemi çözmek için matematiksel yöntemleri uygulayabilme.

Oranlar ve yüzdelikler konusunu anlamak ve kullanarak pratik hesaplamalar yapabilmek.

Matematiksel kavramları hayatla ilişkilendirerek, pratik bir şekilde kullanabilme becerisi.

Yaratıcı ve dikkatli düşünme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Mantıksal düşünme, problem çözme ve matematiksel düşünme becerilerini gerektirir.

Matematiksel işlemleri ve özellikle üst alma işlemlerini anlamak ve uygulamak matematiksel düşünceyi geliştirir ve problem çözme becerilerini artırır.

Matematiksel oranlama becerilerini test eder.

Çarpma ve bölme işlemi becerisini, matematiksel akıl yürütme yeteneğini ve zamana yönelik planlama kabiliyetlerini ölçmektedir.

Matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerimizi ölçmeyi amaçlar.

Problem çözme, matematiksel düşünme ve mantıksal akıl yürütme becerileri geliştirilebilir.

Mantık ve olasılık kavramlarını kullanarak, problem çözme becerilerini geliştirmek.

Verilen bir problemin çözümü için, soruda belirtilen bilgileri kullanarak matematiksel yöntemleri uygulayabilirim.

Problem çözme ve matematiksel mantık becerilerinin yanı sıra, ekip çalışması ve iletişim becerilerini de ölçer.

Mantık yürütme ve problem çözme becerilerini ölçer.

Problemleri çözerken problemi basit parçalara ayırmak, mantık yürütmek ve matematiksel işlemler yaparak sonuç elde etmek gibi becerileri kullanabilme.

Olasılık hesaplama yeteneği.

Üç sayının toplamını bilerek ve birinci sayıyı en büyük seçerek en büyük sayıyı belirleyebilirim.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Zekâ Oyunları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 25 kere doğru, 30 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Zekâ Oyunları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Zekâ Oyunları Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş