8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST)

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Zekâ Oyunları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Hangi sayı, 432'nin 3 katından 72 çıkartıldığında elde edilir?

  A) 96    B) 104    C) 108    D) 112

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 108'dir. Çünkü 432'nin 3 katı 1296'dır ve bu sayıdan 72 çıkartıldığında elde edilen sonuç 108'dir. Çözüm açıklaması olarak, 432'nin 3 katını bulup bu sayıdan 72 çıkartarak sonucu elde edebiliriz. 3. Bir pizza dilimini 3 kesimle kaç parçaya ayırabilirsiniz?

  A) 2     B) 3     C) 4     D) 5

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 4'tür. Bir pizza dilimini 3 kesimle ayırmak için, ilk kesimi pizza diliminin tam merkezinden geçiririz, ikinci kesimi birinci kesimi dik olarak kesen bir çizgi olarak çizeriz ve üçüncü kesimi de farklı bir açıyla pizza dilimini keseriz. Bu şekilde pizza dilimi 4 parçaya ayrılmış olur. 5. 5 arkadaş, birbirleriyle bir el sıkışarak toplam kaç farklı el sıkışma yapabilir?

  A) 5     B) 10     C) 15     D) 20

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bir arkadaşın diğer 4 arkadaşla el sıkışması 4 farklı şekilde gerçekleşebilir. Ancak bu durum her arkadaş için geçerli olduğu için toplam el sıkışma sayısı 4x5=20 olur. Ancak her el sıkışma iki kişi arasında gerçekleştiği için bu sayı 2'ye bölünmelidir. Sonuç olarak, 20/2=10 farklı el sıkışma çifti bulunur. 7. 4 renkli top ve 3 renkli küp var. Bir çocuk rastgele bir top ve bir küp seçiyor. Top ve küp aynı renkte olma olasılığı nedir?

  A) 1/7     B) 2/7     C) 3/7     D) 4/7

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) 2/7 Toplamda 7 farklı seçenek vardır: 4 farklı renkli top ve 3 farklı renkli küp. Çocuk rastgele bir top ve bir küp seçtiğinde, aynı renkte olmaları için sadece 2 durum vardır: ya aynı renkte bir top ve bir küp seçecek ya da her ikisi de farklı renkte olacak. Bu durumda aynı renkte olma olasılığı, toplam olasılığın 2'ye bölünmesiyle elde edilir: 2/7. 9. Dört futbol topu 1.5 saatte şişirilirken, altı top kaç saatte şişirilir?

  A) 1.25     B) 1.5     C) 2     D) 2.25

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) 2" seçeneğidir. - Dört futbol topunun şişirilmesi 1.5 saat sürüyor. - İki futbol topunun şişirilmesi, dört topun yarısı olduğu için aynı sürede tamamlanır. - Dolayısıyla, altı futbol topunun şişirilmesi de 1.5 saat + 0.5 saat = 2 saatte tamamlanır. 11. Kaç tane tek sayı vardır: 11, 14, 17, 20, 23, 26?

  A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

 12. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) 3" seçeneğidir. - Verilen sayılar arasında tek olanları bulmamız gerekiyor. - Tek sayılar, sadece birer birer artan sayılar arasında yer alır. - Verilen sayılar arasında 11, 17 ve 23 olmak üzere toplamda 3 tane tek sayı vardır. 13. Hangi sayı, aşağıdaki sayı dizisine dahil edilmelidir? 2, 5, 10, 17, __, 37

  A) 24     B) 26     C) 28     D) 29

 14. Cevap: D Açıklama:

  . İkinci boşluğu doldurmak için, ardışık terimler arasındaki farklar 3, 5, 7 olarak artar. Dolayısıyla, 17'ye 7 eklediğimizde 24'ü elde ederiz. Ancak, ardışık terimler arasındaki fark 7'den 9'a değişir. Bu nedenle, 24'e 9 eklediğimizde doğru cevap olan 33'ü elde ederiz. Ancak, seçenekler arasında 33 yok. İkinci boşluğu doğru doldurmak için, 17'ye 9 eklediğimizde 26'yı elde ederiz. Dolayısıyla, doğru cevap B) 26 olacaktır. 15. Hangi sayı, aşağıdaki sayı dizisine dahil edilmelidir? 1, 3, 6, 10, 15, __

  A) 20     B) 21     C) 22     D) 23

 16. Cevap: B Açıklama:

  Aşağıdaki sayı dizisine dahil edilmesi gereken sayı 21'dir. Sayı dizisindeki her ardışık sayı, bir önceki sayıya birer birer eklenerek elde edilmektedir. İlk sayı olan 1'in üzerine 2 eklenerek 3 elde edilir, ardından 3'e 3 eklenerek 6, 6'ya 4 eklenerek 10, 10'a 5 eklenerek 15 elde edilir. Bu düzene göre, 15'in üzerine 6 eklenerek 21 elde edilir. Sayı dizisini anlamak ve örüntüyü çözmek için ardışık sayıları dikkate almak önemlidir. Bu örnekte, sayıların birbirine eklenmesiyle yeni sayılar elde edildiği için, ardışık sayıların toplanması temel bir örüntü oluşturuyor. 17. 8 kişilik bir yarışta 5. olan kişi kaç kişi geridedir?

  A) 2     B) 3     C) 4     D) 5

 18. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap olarak, 5. olan kişinin gerisinde 3 kişi olduğunu belirtmek gerekmektedir. 8 kişilik bir yarışta 5. olan kişi, sıralamada ortada yer alan bir kişidir. Dolayısıyla, kendisinden önce gelen 4 kişi vardır. Ancak geride kalan kişilerin sayısını bulmak istiyoruz. Dolayısıyla, 5. olan kişi geride kalan 3 kişinin ardındadır. Bu nedenle, doğru cevap B) 3 olacaktır. 19. 7 kişi 7 dakikada 7 tane elmaları bölüştürürlerse, 14 kişi kaç dakikada kaç elma bölüşürler?

  A) 14 dakikada 7 elma
  B) 7 dakikada 14 elma
  C) 14 dakikada 14 elma
  D) 7 dakikada 7 elma

 20. Cevap: D Açıklama:

  14 kişi kaç dakikada kaç elma bölüşür sorusunun cevabı, "7 dakikada 7 elma" olan D seçeneğidir. Soruda belirtilen oranlara göre, 7 kişi 7 dakikada 7 elmayı bölüştürebilmektedir. Dolayısıyla, kişi sayısı ve elma sayısı iki katına çıktığında, bölüştürme süresi aynı kalmaktadır. Bu durumda, 14 kişi de aynı 7 dakikada 7 elmayı bölüştürebilir. Bu sorunun çözümünde orantı ve mantık kullanılmıştır. Kişi sayısı ve elma sayısı aynı oranda arttığından, bölüştürme süresi değişmemektedir. Bu matematiksel ilişkiyi anlamak, benzer problemleri çözmek için önemli bir beceridir. 21. A, B ve C, bir tesisin 7 saatte tamamlanmasını beklerken, A 2 saat önce ayrılmıştır. B, tamamlanana kadar kaç saat daha beklemesi gerekiyor?

  A) 3     B) 3.5     C) 4     D) 5

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruyu çözmek için, başlangıçta A, B ve C'nin bir tesisin tamamlanması için toplamda 7 saat beklediğini ve A'nın 2 saat önce ayrıldığını biliyoruz. Bu durumda, A'nın ayrıldığı zamana kadar tesisin tamamlanma süresi 7 - 2 = 5 saattir. B ve C'nin tamamlanması için beklemeleri gereken süre aynı olduğundan, B'nin tamamlanması için de 5 saat beklemesi gerekmektedir. Bu soruyu çözmek için, A, B ve C'nin toplamda 7 saatte tamamlanması gereken bir tesisten bahsedilmektedir. Ancak A, 2 saat önce ayrılmıştır. Bu durumda, A'nın ayrıldığı zamana kadar olan süre 7 - 2 = 5 saat olarak hesaplanır. B ve C'nin tamamlanması için beklemeleri gereken süre aynı olduğundan, B'nin de tamamlanması için 5 saat beklemesi gerekmektedir. 23. Bir kutu üzerinde "Bu kutudaki beyaz top sayısı, 6 veya 8'dir." yazıyor. Kutuda en az kaç top var?

  A) 6     B) 8     C) 12     D) 14

 24. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) 6" olacaktır. İfadeye göre beyaz top sayısı 6 veya 8 olabilir. Ancak, "en az kaç top" sorulduğunda en küçük değeri bulmak gerekmektedir. Dolayısıyla, 6 en küçük değerdir ve kutuda en az 6 beyaz top olması gerekmektedir. 25. 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625, ... serisindeki bir sonraki sayı nedir?

  A) 0.3     B) 0.3125     C) 0.4     D) 0.5

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, verilen sayı serisindeki bir sonraki sayıyı bulmamız isteniyor. Serideki her terim, önceki terimin yarısıdır. Başlangıçta 40 olan terimden başlayarak, her terim önceki terimin yarısı olarak hesaplanır. Dolayısıyla, serideki bir sonraki sayı 0.625'in yarısı olan 0.3125 olacaktır. Doğru cevap B) 0.3125'tir. 27. 3 + 3 x 3 - 3 = ?

  A) 3     B) 6     C) 9     D) 12

 28. Cevap: 3 Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, matematiksel ifadenin sonucunu bulmaktır. İfadeyi solukdan sağa doğru hesaplamamız gerekmektedir. Öncelikle çarpma işlemi yapılır, ardından toplama ve çıkarma işlemleri sırasıyla gerçekleştirilir. Bu durumda, 3 x 3 = 9 yapılır, ardından 3 + 9 = 12 yapılır ve son olarak 12 - 3 = 9 bulunur. Dolayısıyla, doğru cevap C) 9 olacaktır. 29. Bir tahta çubuğu, 10 santimetre yüksekliğindeki bir masanın üzerinden çıkıyor ve yerçekimi nedeniyle her saniye 1 santimetre düşüyor. Çubuk, masanın yüksekliğinin ulaşılması için kaç saniyeye ihtiyaç duyar?

  A) 8     B) 9     C) 10     D) 11

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, tahta çubuğunun masanın yüksekliğini aşması için gereken süreyi belirlemektir. Çubuk her saniye 1 santimetre düştüğüne göre, masanın yüksekliği olan 10 santimetreyi aşması için 10 saniyeye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla, doğru cevap C) 10 olacaktır. 31. Bir buz dolabının içinde 14 portakal, 9 elma ve 7 muz var. Bu meyvelerden en az kaç tanesi çıkarılmalıdır ki, buz dolabında sadece 2 farklı meyve olsun?

  A) 12     B) 13     C) 14     D) 15

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, buz dolabında sadece 2 farklı meyve olması için en az kaç meyvenin çıkarılması gerektiğini belirlemektir. İlk olarak, buz dolabında toplam 3 farklı meyve bulunmaktadır: portakal, elma ve muz. Buz dolabında sadece 2 farklı meyve olması için, en az bir meyvenin tamamen çıkarılması gerekmektedir. En fazla sayıda meyve olan portakal veya elma çıkarıldığında, buz dolabında sadece 2 farklı meyve kalacaktır. Dolayısıyla, doğru cevap A) 12 olacaktır. Bu soruyu çözmek için, buz dolabındaki meyve türlerini değerlendirmemiz gerekmektedir. Buz dolabında 14 portakal, 9 elma ve 7 muz olduğu belirtilmiştir. Buz dolabında sadece 2 farklı meyve olması gerektiğinden, en az bir meyvenin tamamen çıkarılması gerekmektedir. Portakal veya elma gibi daha fazla sayıda meyve olan bir türün çıkarılmasıyla, buz dolabında sadece 2 farklı meyve kalır. Dolayısıyla, en az 12 meyve çıkarılmalıdır. Bu nedenle, doğru cevap A) 12 olacaktır. 33. 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43, 57, 73… gibi sayılar dizisi, her bir sayının kendinden önceki sayıya 2, 4, 6, 8… eklenmesiyle oluşur. Buna göre, 127 sayısı bu dizide hangi sayıların toplamıdır?

  A) 43 + 57 + 73          B) 57 + 73 + 91
  C) 73 + 91 + 111        D) 91 + 111 + 127

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) 91 + 111 + 127" olacaktır. Verilen sayı dizisinde her bir sayı, kendinden önceki sayıya 2, 4, 6, 8 şeklinde artan bir diziyle oluşturulmaktadır. Bu durumda, 127 sayısını oluşturan sayılar, 91, 111 ve 127'dir. Bu sayıları topladığımızda 91 + 111 + 127 = 329 elde ederiz. 35. Bir baba, 3 oğlu ve 2 kızı ile birlikte bir yemek masasında oturuyor. Masada kaç kişi var?

  A) 6     B) 7     C) 8     D) 9

 36. Cevap: A Açıklama:

  Soruda belirtilen şekilde, bir baba, 3 oğlu ve 2 kızı birlikte bir yemek masasında oturuyor. Bu durumda, toplamda 1 baba + 3 oğul + 2 kız = 6 kişi bulunmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Detayları

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Hafıza Oyunları
  1. Akıllı tahminler yardımıyla yalnızca etkili noktalarda hafıza kullanmayı bilir
  2. Hafıza oyunlarında kendine özgü stratejiler geliştirir.
  3. Hafıza oyunlarında kendine özgü stratejiler geliştirir.
  4. Hafıza oyunlarının temel kurallarını kavrar
  5. Hafıza oyunlarının temel kurallarını kavrar
  6. Hafıza oyunlarının temel kurallarını kavrar
  7. Orta düzeyde hafıza oyunları oynar.

Ayrıca 8.sınıf zeka oyunları dersi 2.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

"Matematiksel işlemleri doğru uygulayarak sayıları manipüle etmek" şeklinde ifade edilebilir.

Geometrik şekilleri kesimlerle bölme

Kombinasyonları hesaplama

İki farklı nesnenin aynı özelliklere sahip olma olasılığını hesaplama becerisi geliştirilir.

Verilen bilgileri kullanarak orantılı bir durumu çözme becerisi.

Sayıları sınıflandırma ve tek sayıları tanıma becerisi.

ardışık sayıların örüntülerini tanıyabilme ve eksik olan bir sayıyı doğru bir şekilde tahmin edebilme yeteneğidir.

Bu soruyu çözerken, bir kişinin sıralamadaki yerini ve geride kalan kişilerin sayısını hesaplamamız gerekmektedir. Bu sayede, yarış veya sıralama gibi kavramları anlama ve ilişkilendirme becerisini geliştirebiliriz.

Orantı kurabilme ve matematiksel mantıkla problem çözebilme yeteneğidir.

Bu soruyu çözerken, zamana ve sürelere ilişkin kavramları anlama ve hesaplama becerisini geliştirebiliriz. Ayrıca, verilen bilgileri birbiriyle ilişkilendirerek sonucu bulabilme yeteneğimizi de güçlendirebiliriz.

Mantık yürütme becerisi ve seçenekleri değerlendirme yeteneğidir. Sorunun çözümü, verilen bilgileri anlama, mantık yürütme becerilerini kullanma ve en uygun seçeneği seçme yeteneğini gerektirir.

Bu soru, sayı serilerini inceleme ve desenleri fark etme yeteneğimizi geliştirir.

Bu soru, matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde hesaplayabilme becerisini geliştirir.

Bu soru, yerçekimi etkisi altında hareket eden cisimlerin düşme sürelerini hesaplama becerisini geliştirir.

Bu soru, sayma ve çıkarma becerilerimizi kullanmamızı sağlar.

Sayı dizilerini anlama ve devam eden bir deseni tanıma yeteneğini ölçer. Ayrıca matematiksel işlemlerle sayıları toplama becerisini de test eder.

Bu soru, sayma ve toplama becerisini ölçer. Aynı zamanda gruplamayı ve problem çözme yeteneğini de test eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Zekâ Oyunları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 22 kere doğru, 70 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Zekâ Oyunları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Zekâ Oyunları Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş