8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Yapay Zeka Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Veri setindeki tutarsız, imkânsız veya eksik verilerin giderilmesi işlemine ne denir?

  A) Veri temizleme ve özellik mühendisliği
  B) Veri toplama
  C) Model eğitimi
  D) Model değerlendirmesi

 2. Cevap: A Açıklama:

  Veri temizleme ve özellik mühendisliği, kullanılamaz verilerin giderilmesi ve veri setinin eğitim ve test için uygun hale getirilmesi işlemlerini içerir. 3. Denetimsiz öğrenme modellerinin kullandığı veri setlerinin özelliği nedir?

  A) Küçük ve etiketli
  B) Büyük ve etiketsiz
  C) Orta ölçekli ve kısmen etiketli
  D) Hiçbiri

 4. Cevap: B Açıklama:

  Denetimsiz öğrenme modelleri, etiket bilgisi olmadan örüntüleri ve ilişkileri tanımlamak için büyük etiketsiz veri kümeleri kullanır. 5. Iris veri setinde bulunan hedef değişken hangisidir?

  A) Petal uzunluğu            B) Çanak yaprak genişliği   
  C) Tür                       D) Taç yaprak genişliği     
                              

 6. Cevap: C Açıklama:

  Iris veri seti, bir çiçeğin türünü (setosa, versicolor veya virginica) tahmin etmek için kullanılan bir veri setidir. Bu nedenle, tür değişkeni hedef değişkendir. 7. STEM eğitiminin bireylere sağladığı faydalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gerçek hayat sorunlarına çözümler üretme becerisi geliştirmek
  B) Yalnızca bilimsel bilgiyi derinleştirmek
  C) Sanatsal yetenekleri geliştirmek
  D) Ekonomi derslerinde başarıyı artırmak

 8. Cevap: A Açıklama:

  STEM eğitiminin temel amacı, bireyleri gerçek hayat problemlerini çözmeye hazırlamaktır. 9. STEM eğitiminde teknoloji entegrasyonu aşağıdaki avantajlardan hangisini sağlamaz?

  A) Teknoloji okuryazarlığının geliştirilmesi
  B) Teknolojik ürünlerin tasarımı
  C) Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
  D) Yabancı dil öğreniminin hızlanması

 10. Cevap: D Açıklama:

  Teknoloji entegrasyonu, problem çözme, teknoloji okuryazarlığı ve ürün tasarımı gibi becerileri geliştirmeye yardımcı olurken, yabancı dil öğrenimiyle doğrudan bağlantılı değildir. 11. Akıllı boy ölçer prototipinde kullanılan sensör türü hangisidir?

  A) Kızılötesi sensör            B) Ultrasonik mesafe sensörü   
  C) Lazer mesafe sensörü         D) Hareket sensörü             
                                 

 12. Cevap: B Açıklama:

  Verilen metinde, prototipin boy ölçümü için ultrasonik mesafe sensörü kullandığı belirtilmektedir. 13. Akıllı boy ölçer prototipinde kullanılan programlama dili hangisidir?

  A) Python    B) Java    C) mBlock    D) C++    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, prototipin mBlock programlama dili ile kodlandığı ifade edilmektedir. 15. Veri bilimci Elif Hanım'ın geliştireceği duygu analizi programının kriterlerinden biri nedir?

  A) Yalnızca olumlu ve olumsuz duygu durumlarını sınıflandırmalı.
  B) Müşterilerin yorumlarını olumlu, olumsuz ve tarafsız olarak sınıflandırmalı.
  C) Sadece metin mesajlarını değil, aynı zamanda görsel içerikleri de analiz edebilmeli.
  D) Yalnızca Türkçe dilindeki metinleri analiz edebilmeli.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Elif Hanım'ın programı, müşterilerin yorumlarını kapsamlı bir şekilde analiz etmek için olumlu, olumsuz ve tarafsız olarak sınıflandırabilmelidir. 17. Duygu analizi uygulamasında kullanılan NLP eklentisinin amacı nedir?

  A) Metinlerin dilbilgisini kontrol etmek.
  B) Metinlerdeki duyguları analiz etmek.
  C) Metinleri özetlemek.
  D) Metinleri farklı dillere çevirmek.

 18. Cevap: B Açıklama:

  NLP eklentisi, metinlerde kullanılan kelimeler, ifadeler ve bağlamı analiz ederek duyguları tespit etmek için kullanılır. 19. Verilen metinde, araç plakası tanıma sisteminde kullanılan yapay zeka uygulaması hangisidir?

  A) Google e-Tablolar    B) OCR                 
  C) Arduino              D) mBlock              
                         

 20. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, OCR'nin plaka tanıma için kullanılan yapay zeka uygulaması olduğu belirtilmiştir. 21. Verilen metne göre, araç giriş çıkışlarının kaydedilmesi için hangi uygulama kullanılmıştır?

  A) Tinkercad            B) mBlock              
  C) Google e-Tablolar    D) Arduino             
                         

 22. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Google e-Tablolar'ın araç giriş çıkışlarının kaydedilmesi için kullanıldığı belirtilmiştir. 23. Mühendislik tasarım sürecinin hangi aşamasında problemin çözümüne yönelik en uygun çözüm seçilir?

  A) Probleme Yönelik İhtiyacın Belirlenmesi
  B) En İyi Çözümün Seçilmesi
  C) Olası Çözümlerin Geliştirilmesi
  D) Prototipin Yapılması

 24. Cevap: B Açıklama:

  Mühendislik tasarım sürecinde en uygun çözüm, problemin ihtiyaçları ve kısıtlamaları doğrultusunda belirlenir. 25. Yüz tanıma uygulamaları, FEYZA projesi kapsamında hangi amaç için kullanılmaktadır?

  A) Kayıp kişilerin hızla bulunması
  B) Akıllı cihazların ekran kilidini açma
  C) Ulusal güvenliğin sağlanması
  D) Veri analizi yapma

 26. Cevap: A Açıklama:

  FEYZA projesi, yüz tanıma uygulamalarının kayıp kişileri bulmak için kullanılmasına odaklanmaktadır. 27. Yüz tanıma teknolojisi kullanarak okullarda öğrenci devamsızlığını tespit etmek için geliştirilen program hangi amaçla kullanılmaktadır?

  A) Öğretmenlerin yoklama alma süresini kısaltmak
  B) Öğrencilerin motivasyonunu artırmak
  C) İdarecilerin iş yükünü azaltmak
  D) Öğretmenlerin ders anlatım süresini uzatmak

 28. Cevap: A Açıklama:

  Programın amacı, öğretmenlerin yoklama alma süresini kısaltmaktır. 29. Öğrenci Devamı Takip Sistemi'ni oluştururken öğrenciler hangi becerileri kullanmaktadır?

  A) Matematik ve kodlama      B) Türkçe ve tarih          
  C) Resim ve müzik            D) Beden eğitimi ve drama   
                              

 30. Cevap: A Açıklama:

  Öğrenciler, programı oluşturmak için matematik (tabloya veri aktarımında) ve kodlama becerilerini kullanmaktadır. 31. Arayüzü olan ve programlanabilen bir robot olan mBot, hangi konu alanıyla doğrudan ilgilidir?

  A) Fen Bilimleri      B) Sosyal Bilimler   
  C) Matematik          D) Türkçe            
                       

 32. Cevap: A Açıklama:

  mBot, bir robotik platformudur ve Fen Bilimleri konu alanındaki Mühendislik kazanımları ile ilişkilidir. 33. Yapay zekâ, hangi konuda insan benzeri işlemler yapma kapasitesine sahip bir teknolojidir?

  A) Nesne tanıma     B) Problem çözme   
  C) Dil işleme       D) Hepsi           
                     

 34. Cevap: D Açıklama:

  Yapay zekâ, nesne tanıma, problem çözme ve dil işleme dahil olmak üzere insan benzeri işlemleri gerçekleştirme yeteneği ile karakterize edilir. 35. Bilgi temelli hayat problemi senaryosunda Kemal Amca'nın hangi zorlukla karşı karşıya olduğu belirtilmektedir?

  A) Elektrik tasarrufu yapamama
  B) Yalnız yaşama
  C) Yürüme engeli olması
  D) Bilgisayar mühendisliği bilgisi olmaması

 36. Cevap: C Açıklama:

  Senaryoda Kemal Amca'nın yürüme engeli nedeniyle evde işlerini zor yürüttüğü belirtilmektedir. 37. Öğrencilerin mühendislik tasarım sürecinde problem tanımlama aşamasında belirlemesi gereken hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kullanılacak malzemeler
  B) Tasarım kriterleri ve sınırlılıkları
  C) Yapay zeka uygulamaları
  D) Mühendislik becerileri

 38. Cevap: B Açıklama:

  Problem tanımlama aşamasında, tasarımın kriterleri ve sınırlılıkları belirlenmelidir, böylece çözüm bu kısıtlamalara uygun hale getirilebilir. 39. Akıllı ev sisteminde salon ışık kontrolü için hangi pin kullanılır?

  A) 9    B) 10    C) 11    D) 12    

 40. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, salon ışık kontrolünün Arduino 9 numaralı pine bağlı olduğu belirtilmiştir. 41. "Isiklar_kapat" iletisi alındığında akıllı ev sisteminde hangi işlem gerçekleşir?

  A) Tüm LED'ler yanar.    B) Tüm LED'ler söner.   
  C) Kırmızı LED yanar.    D) Yeşil LED söner.     
                          

 42. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, "Isiklar_kapat" iletisi alındığında tüm LED'lerin söndüğü belirtilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 8.sınıf yapay zeka uygulamaları dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Yapay öğrenme sürecinin veri temizleme ve özellik mühendisliği adımını anlamak.

Denetimli ve denetimsiz öğrenme arasındaki farkı kavrama

Veri kümelerindeki özelliklerin ve hedef değişkenlerin belirlenmesi.

STEM eğitiminin yararlarını anlama

STEM eğitiminde teknolojinin rolünü anlama

Teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlama

Teknolojik cihazların programlanmasında kullanılan dilleri tanıma

Duygu analizi tekniklerinin kriterlerini anlamak.

NLP tekniklerinin duygu analizi konusundaki uygulamalarını anlamak.

Yapay zeka uygulamalarını tanımlama

Bilgisayarlı sistemlerin ve uygulamaların işlevlerini anlama

Mühendislik tasarım sürecini kullanarak bir ürün tasarlar.

Yapay zekâ uygulamalarını seçer.

Bilişim Teknolojileri - Problem durumunu çözmek için uygun algoritmayı geliştirir.

Bilişim Teknolojileri - Blok tabanlı programlama aracını kullanarak program geliştirir.

• Öğrenci proje çalışmasında kendisini farklı rollerdeki bir takım üyesi olarak görür, o rolün gerektirdiği çalışmaları başarıyla tamamlar.

• Projelerine uygun yapay zekâ uygulamalarını seçer.

Mühendislik ve tasarım ilişkisini ifade eder.

Mühendislik tasarım sürecindeki sınırlılıkları değerlendirir.

IoT sistemlerinde donanım bileşenlerini tanıma ve kullanma.

IoT sistemlerinde mesajları alma ve işleme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Yapay Zeka Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Dersi Ünite Özetleri