8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik)

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Eski Türklerde aile hukukunu kısaca anlatınız.


 2. Cevap: Eski Türklerde aile hukuku, töreye göre düzenlenmiştir. Miras, mülkiyet ve ceza hukuku konuları töre kuralları çerçevesinde ele alınmıştır. Açıklama:

  Töre, Türk toplumunda yazılı olmayan ancak herkes tarafından uyulan hukuk kurallarıydı. Aile hukuku, ailenin düzenlenmesi ve korunmasıyla ilgili töre kurallarını belirtiyordu. 3. Eski Türk toplumunda ailenin temelini oluşturan yapıyı açıklayınız.


 4. Cevap: Urug Açıklama:

  Urug, aynı ailelerin bir araya gelmesiyle oluşan, aileler birliği anlamına gelen yapıdır. 5. Eski Türkler arasında aile içi sorumlulukların nasıl paylaşıldığını yazınız.


 6. Cevap: Oğlanların yetiştirilmesi babanın, kızların yetiştirilmesi annenin sorumluluğundaydı. Açıklama:

  Bu sorumluluk paylaşımı, aile içindeki iş bölümü ve otorite yapısını yansıtır. 7. Eski Türklerde üvey anneliği tanımlayan sözcük nedir?


 8. Cevap: Analamak Açıklama:

  Kaşgarlı Mahmud'un ana edinmek anlamında açıkladığı analamak sözcüğü üvey anneyi vurgulamak amacıyla kullanılmış olmalıdır. 9. Türklerde evlilik anlayışını İslamiyet öncesi ve sonrası dönemleri karşılaştırarak açıklayınız.


 10. Cevap: İslamiyet Öncesi: * Monogami (tek eşle evlilik) yaygındı. * Zaruri durumlarda çok evliliğe rastlanırdı. * İlk eşin rızası olmadan ikinci evlilik yapılamazdı. İslamiyet Sonrası: * İslam hukukuna göre çok evliliğe izin verildi. * Evlilikte kadının rızası önemli hâle geldi. Açıklama:

  İslamiyet öncesi ve sonrası dönemlerde Türklerde evlilik anlayışı farklılaşmıştır. 11. Eski Türklerde levirat tipi evliliğin görülmesinin aile yapısı hakkındaki görüşünü açıklayınız.


 12. Cevap: Levirat tipi evlilik, geniş aile yapısının bir göstergesidir. Bu evlilik şekli, ölen kardeşin dul kalan eşi ile yaşayan kardeşlerin evlenmesini içermekteydi. Açıklama:

  Levirat tipi evlilik, dul kadınların tek başına kalmamasını ve korunmasını sağlıyordu. Bu evlilikler aynı zamanda aile içinde birlik ve beraberliği güçlendirirdi. 13. Türklerde düğün törenleri için genellikle hangi mevsim tercih edilirdi?


 14. Cevap: İlkbahar Açıklama:

  Türkler, düğün törenlerini genellikle bahar aylarında, doğanın uyanışıyla birlikte yapmayı tercih ederlerdi. Bu, yeni bir hayatın başlangıcını simgelediği için önemliydi. 15. Eski Türk Düğünlerinde "Gelin Kuşağı" olarak adlandırılan uygulamanın amacını açıklayınız.


 16. Cevap: Genç kızlıktan kadınlığa geçişi temsil etmek. Açıklama:

  Gelin kuşağı, gelin alınırken güveyin beline sarılarak baba velayetinin güveye devredilmesini sembolize etmiştir. 17. Eski Türklerde aile hukukunun üç özelliğini belirtiniz.


 18. Cevap: Eski Türk aile hukukunda tüm çocukların ana ve babalarının mirasında payı vardı; baba hayattayken payını almış oğullar mirastan pay alamazlardı ve kız çocukları evlenirken çeyiz alıp mirastan pay alamazlardı. Açıklama:

  Türk aile hukuku, çocukların haklarını koruyan ve ailenin bütünlüğünü sağlamaya çalışan özelliklere sahipti. 19. Eski Türk aile yapısıyla ilgili Batılı bilim adamlarından bahsediniz.


 20. Cevap: - F. Grenard - G. Richard - E. Durkheim Açıklama:

  Bu bilim adamlarının çalışmaları, Türk aile yapısına ilişkin önemli bilgiler sağlamıştır. 21. Eski Türklerde evlilik ailesinin oluşum aşamalarını belirtiniz.


 22. Cevap: * Töreye dayalı * Yasalara dayalı * 'Yuva' dönemi Açıklama:

  Eski Türklerde evlilik ailesinin tam olarak oluşması, devlet tarafından aile hukuku yasalarının çıkarılmasını gerektirdi. 23. Eski Türklerde "pederî aile" ne anlama gelir?


 24. Cevap: Baba hukukunun hakim olduğu, babanın söz sahibi olduğu ancak annenin de aile işlerinde fikrinin alındığı aile tipidir. Açıklama:

  Pederî aile, pederşahî aileden farklı olarak babanın mutlak otoritesi yoktur. 25. Eski Türk ailesinde çocukların karşılaşmadığı uygulamaları yazınız.


 26. Cevap: - Satılmak - Öldürülmek - Diri diri gömülmek Açıklama:

  Diğer topluluklarda yaygın olan bu uygulamalar, Eski Türk ailesinde çocuklara uygulanmıyordu. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Türk aile yapısı eski kaynaklarda oguş olarak geçmektedir.
  (.....) 2. Eski Türklerde geniş aile tipinin olduğu görüşü kabul edilmektedir.
  (.....) 3. Türklerde kadınların söz hakkı yoktur.
  (.....) 4. Levirat evlilikleri Türklerde yaygındır.
  (.....) 5. Eski Türklerde dul kalan kadınlar koruma altına alınmazdı.
  (.....) 6. Türklerde siyasi sebeplerle yapılan evlilikler görülmemiştir.
  (.....) 7. Türklerde töre aile hukukunda etkili değildir.
  (.....) 8. Türk devletinde suçlar cezalandırılmazdı.
  (.....) 9. Türklerde erkek otoritesine dayanan ataerkil aile yapısı bulunmamaktadır.
  (.....) 10. Eski Türk ailesi çekirdek aile şeklindedir.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Eski Türk toplumunda ataerkil yapı görülür.
  2. (.....) Türk ailesinde anaerkil özellikler de vardır.
  3. (.....) Eski Türklerde aile yapısı baba boyuna geçmiştir.
  4. (.....) Türklerde baba için kullanılan sözcük "ata"dır.
  5. (.....) "Ataç" kelimesi oğlan anlamına gelir.
  6. (.....) Türk toplumunda annenin söz hakkı yoktur.
  7. (.....) Orhun Kitabeleri'nde "ög" sözcüğü anne yerine kullanılmıştır.
  8. (.....) Türklerde kızları yetiştirmek annenin vazifesidir.
  9. (.....) "Anaç" sözcüğü anacığım anlamına gelir.
  10. (.....) Eski Türk ailesinde eğitim sorumlulukları paylaşılmıştır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Eçe
  b. Kadaş
  c. Kunçuy
  d. Kis
  e. Oğlagu katun
  f. Karaçur
  g. Çıkan
  h. Kenç
  i. Analamak
  j. Kengçi
  Sözcükler:
  1. Kardeş, hısım, akraba
  2. Devlet işlerinde önemli rol üstlenen kadın
  3. Büyük kız çocuklarına verilen ad
  4. Sonuncu evlat
  5. Ana edinmek
  6. İyi kadın
  7. Karı
  8. Dayı, anne tarafının sembolü
  9. Üvey anne
  10. Çocuk, genç

 32. Cevap: 1. a 2. c 3. a 4. j 5. i 6. e 7. d 8. b 9. i 10. h Açıklama:

  Eski Türklerde aile ve evlilik hayatı ile ilgili kavramları eşleştirerek Türk aile yapısı hakkında bilgi sahibi olunabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 8.sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Eski Türklerde aile hukukunun temel ilkelerini ve önemini anlama.

Eski Türk toplumundaki aile yapısının temel bileşenlerini anlama.

Eski Türk ailesinde aile içi sorumlulukların nasıl paylaşıldığını anlamak.

Eski Türk aile yapısında üvey anneliğin varlığını öğrenmek.

Eski Türklerde evlilik anlayışının zaman içindeki değişimini anlamak.

Öğrenciler, levirat tipi evliliğin eski Türk aile yapısıyla olan ilişkisini anlayacaktır.

Türk düğün geleneklerinde mevsimsel tercihleri anlamak.

Öğrenciler, eski Türk düğünlerindeki sembolik uygulamaları anlayabilecektir.

İslamiyet öncesi Türk aile hukukunun temel unsurları öğrenilir.

Eski Türk aile yapısı hakkında genel bilgi edinebilme.

Eski Türk evlilik ailesinin evrimleşme sürecini kavramak.

Eski Türk aile yapısının temel özelliklerini anlama.

Eski Türk ailesinin çocuk haklarına verdiği önemi kavrayabilme.

1. Eski Türk aile yapısı hakkında bilgi edinmek. 2. Türk aile tiplerini öğrenmek. 3. Türk aile hukukunda törenin rolünü anlamak. 4. Levirat evliliklerinin Türk aile hayatındaki önemini kavramak. 5. Türklerde evlilik anlayışını incelemek. 6. Eski Türk devletindeki suç algısını öğrenmek. 7. Türk aile yapısının oluşumunu anlamak. 8. Türk toplumunda kadınların konumunu öğrenmek. 9. Türk devletinin suçlulara yönelik yaptırımlarını incelemek. 10. Eski Türk aile yapısının temel özelliklerini öğrenmek.

* Öğrenciler eski Türk aile yapısı hakkında bilgi edinirler. * Ataerkil ve anaerkil yapı arasındaki farkları anlarlar. * Türk aile yapısındaki önemli kavramların anlamını öğrenirler. * Kadının eski Türk toplumundaki yeri hakkında bilgi sahibi olurlar. * Aile içindeki sorumlulukların paylaştırılması konusunu kavrarlar

* Eski Türklerde aile yapısının temel unsurlarını öğrenmek * Türk dilinde akrabalık ve statü ifadelerini anlamak * Türk aile ve evlilik anlayışını tarihsel perspektifle incelemek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.