8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik)

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Nezaketin İslam ahlakındaki önemi hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Nezaket, İslam'ın göstergelerinden biridir ve güzel ahlakın ayrılmaz bir parçasıdır. Başkalarına saygı, incelik ve merhametle davranmayı içerir. Açıklama:

  Nezaket, Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmasına ve toplumda takdir edilmelerine yardımcı olur. 3. Hz. Muhammed'in nezaketini gösteren üç örnek veriniz.


 4. Cevap: * Konuşmalarında saygılı ve nazikti. * Sahabilerine karşı merhametli ve hoşgörülüydü. * Herkese karşı adaletli ve adil davrandı. Açıklama:

  Bu örnekler, Hz. Muhammed'in nezaketinin kapsamlı ve herkese yönelik olduğunu gösterir. 5. Hz. Muhammed'in neden zorlayıcı olmaktan kaçındığını açıklayınız.


 6. Cevap: Hata arayıp zorlaştırmak yerine öğretmek ve kolaylaştırmak için gönderildiğini belirtmiştir. Açıklama: 7. Hakkında bilgi veriniz: Fatih Sultan Mehmed'in hocalara gösterdiği nezaket


 8. Cevap: Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethinde hocalarına olan saygı ve nezaketini göstermiş ve çiçekleri kendisine uzatan Bizanslı kızların çiçekleri hocası olan Akşemseddin'e vermiştir. Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmed'in hocalarına olan nezaketinin, ilime ve alimlere verdiği değeri gösteren bir örnek olduğu belirtilmelidir. 9. Yunus Emre'nin "nezaketli konuşmanın önemi" ile ilgili dizelerini açıklayınız.


 10. Cevap: Yunus Emre'nin dizeleri, sözlerin hem barıştırıcı hem de yıkıcı olabileceğini vurgulamaktadır. Nazik sözler huzur ve mutluluk getirirken, sert ve kaba sözler ayrılığa ve üzüntüye yol açabilir. Açıklama:

  Yunus Emre'nin dizeleri, nazik konuşmanın hem kendimiz hem de başkaları için önemli olduğunu öğretmektedir. 11. Peygamber Efendimizin namaz ibadetine verdiği öneme ilişkin iki örnek veriniz.


 12. Cevap: * Sabah namazının sünnetine büyük önem vermesi * Ayakları şişinceye kadar namaz kılması Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, namaz ibadetini özenle ve büyük bir ciddiyetle yerine getirmiştir. 13. Müslümanların namazda dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir?


 14. Cevap: - Kelam konuşmamak - Tesbih, tekbir ve Kur'an okumak Açıklama:

  Müslümanlar namazda Allah'a ibadet etmeye odaklanmalı ve dikkatlerini dağıtabilecek unsurlardan kaçınmalıdır. 15. İsrafın olumsuz sonuçlarından üç tane örnek veriniz.


 16. Cevap: * Ekonomik kayıplar * Çevresel zararlar * Toplumsal adaletsizlikler Açıklama:

  İsraf, kaynakların boşa harcanmasına, çevrenin kirlenmesine ve ihtiyaç sahiplerinin mahrum kalmasına neden olabilir. 17. el-Bâsit ism-i şerifi hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: el-Bâsit, kullarına rızıkları yayan, cömertçe ikram eden, bulutları dilediği yere sevk eden ve yeryüzünü serip döşeyen Allah'ın (c.c.) güzel isimlerinden biridir. Açıklama:

  el-Bâsit ismi, Allah'ın (c.c.) kullarına bol bol rızık veren ve lütuflarda bulunan özelliklerini ifade eder. 19. İsrafın çeşitlerini açıklayınız.


 20. Cevap: Söz israfı, güç israfı, zaman israfı, mal ve mülk israfı. Açıklama:

  İsraf, herhangi bir şeyi aşırı kullanma veya yersiz yere harcama anlamına gelir. İsrafın farklı türleri arasında sözleri ve güçleri yersiz kullanmak, zamanı boşa harcamak ve mal ve mülkü ölçüsüzce kullanmak yer alır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Peygamberin en önemli özelliklerinden biri yardımsever olmasıydı.
  2. (.....) Hz. Peygamber sadece Müslümanlara karşı saygılı ve merhametliydi.
  3. (.....) Hz. Peygamber çevresindeki insanlara karşı hep sert ve otoriterdi.
  4. (.....) Hz. Peygamber konuşurken insanlar büyük bir dikkatle dinlerlerdi.
  5. (.....) Hz. Peygamberin ahlakı müminler için örnek alınması gereken bir ahlaktı.
  6. (.....) Hz. Peygamber fakirlere ve muhtaçlara yardım etmeyi çok severdi.
  7. (.....) Hz. Peygamber, hayvanlara ve doğaya karşı da çok merhametliydi.
  8. (.....) Hz. Peygamber'in sözleri ve davranışları insanları İslam'a davet ediyordu.
  9. (.....) Hz. Peygamber çocuklara karşı çok sevgi dolu ve şefkatliydi.
  10. (.....) Hz. Peygamber'in nezaketi, çevresindeki insanları etkileyerek onlara da iyi davranmayı öğretirdi.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Müminler iyiliği emreder ve kötülüğü engellerler.
  2. (.....) Cemaatle namaz kılmak daha çok sevap kazandırır.
  3. (.....) Peygamberimiz, muhataplarına son namazlarıymış gibi namaz kılmalarını tavsiye etmiştir.
  4. (.....) Müminler, iyiliği teşvik ederken nefret ettirici ve zorlaştırıcı olmamalıdır.
  5. (.....) Yoksulun hakkına riayet etmek, her Müslüman için dinî ve ahlaki bir sorumluluktur.
  6. (.....) Yüce Allah, malların bir imtihan vesilesi olduğunu belirtmiştir.
  7. (.....) Mallarda sadece zenginlerin hakkı vardır.
  8. (.....) Müslümanlar, sadece Allah'a ibadet etmeye odaklanmalıdır.
  9. (.....) Namazda insan kelamı konuşulabilir.
  10. (.....) Cemaatle namaz kılarken safları düzenli tutmak önemlidir.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  Müminlerin özellikleri, namazın önemi, iyiliği emredip kötülüğü engelleme görevi, yoksulun hakkı gibi konularda sorular yer almaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MANEVİ HAYATIMIZ
  1. İslam’da Manevi Hayatın Özellikleri
  2. İslam’ın Hedeflediği İnsan Modeli
  3. Manevi Hayatı Olumsuz Etkileyen Unsurlar
  4. Manevi Hayatımıza Yön Veren Temel Değerler

Ayrıca 8.sınıf temel dini bilgiler dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştr

Öğrenciler nezaketin İslam ahlakındaki önemini anlar.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in nezaketinin çok yönlülüğünü ve etkisini anlarlar.

* Öğrenciler, Fatih Sultan Mehmed'in hocalara gösterdiği nezaketin önemini anlayacaklardır. * Öğrencilerin ilme ve alimlere karşı saygı duymaları gerektiği vurgulanacaktır.

* Öğrenciler, konuşmalarının gücünü anlayacaklardır. * Öğrencilerin her zaman nazik ve saygılı konuşmaları gerektiği vurgulanacaktır.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizin namaz ibadetine verdiği önemi kavrayabilecektir.

Öğrenciler, müminlerin namazda dikkat etmeleri gereken hususları kavrar.

Öğrenciler, israfın çeşitli olumsuz sonuçları olduğunu ve bunun bireysel, toplumsal ve çevresel düzeylerde zararlı bir davranış olduğunu öğrenir.

Öğrenciler, el-Bâsit ism-i şerifinin anlamını ve önemini kavrar.

İsrafın çeşitlerini kavrama.

* Hz. Peygamberin nezaketi ve güzel ahlakı hakkında bilgi sahibi olunur. * Nezaketin insan ilişkilerindeki önemi vurgulanır. * Hz. Peygamber'in örnek alınması gereken bir kişilik olduğu anlaşılır. * Nezaketin İslam inancının temel ilkelerinden biri olduğu öğretilir

Öğrenciler; müminlerin özelliklerini, namazın önemini, iyiliği emredip kötülüğü engelleme görevini, yoksulun hakkını ve Allah'a ibadetin önemini anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.