8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed'in nezaket örneğinden bahsediniz.


 2. Cevap: Hz. Muhammed, konuşmalarında ve davranışlarında saygılı ve nazik bir kişiliğe sahipti. Sahabileri onun sözlerini dikkatle dinler, hal ve tavırları herkeste hayranlık uyandırırdı. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in nezaketli davranışları çevresindekiler tarafından övülmüş ve takdir edilmiştir. 3. Hz. Muhammed'in güzel ahlakını tamamlamak üzere gönderildiğine dair hadisi açıklayınız.


 4. Cevap: Hz. Muhammed, Allah tarafından insanlara güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiştir. Bu hadis, onun örnek davranışları ve öğretileriyle insanların ahlakını iyileştirmeyi amaçladığını gösterir. Açıklama:

  Bu hadis, Hz. Muhammed'in ahlak konusundaki rolünün önemini vurgulamaktadır. 5. Geçmişte yaşamış önemli kişilerin nezaket anlayışı hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî: * Gönül kırmadan yaşamak * Mütevazılık * İyi bir kul olmak * Sözlerin kişiliğin göstergesi olduğunu vurgulamak Yunus Emre: * Aynı şekilde gönül kırmadan, mütevazılık ve iyi bir kul olma ilkeleri Açıklama:

  Bu büyük düşünürler, nezaketin insan ilişkilerindeki önemini vurgulamış ve kendi hayatlarını da bu ilkelere göre yönlendirmişlerdir. 7. Geleneklerimizde misafirlere gösterilen özen hakkında üç örnek veriniz.


 8. Cevap: * Kapıda karşılama ve hoş geldiniz deme * İkramlar hazırlama ve özenle sunma * Misafirlerin en güzel şekilde ağırlanması Açıklama:

  Misafirlere gösterilen önem, geleneklerimizdeki nezaket anlayışının önemli bir göstergesidir. 9. Hz. Peygamber'in doğruluğa verdiği önemi gösteren üç örnek veriniz.


 10. Cevap: - Safâ Tepesi'nde süvari birliklerinin saldırısını haber vermesi - "Ben (her hâl ve şartta) sadece hakikati söylerim." buyurması - Yalan söylemenin münafıklık alameti olduğunu vurgulaması Açıklama:

  Hz. Peygamber, hayatı boyunca doğru sözlülüğüyle tanınmıştır. Verdiği sözleri yerine getirmiş, yalandan ve hileden kaçınmıştır. Bu örnekler, onun doğruluğa verdiği önemi göstermektedir. 11. Müminlerin doğru sözlü olmasının günlük hayatlarına yansımasını açıklayınız.


 12. Cevap: - Ailede güvenilirlik ve saygı oluşturur. - Okulda başarıya ve arkadaşlık ilişkilerine katkı sağlar. - Sokakta düzen ve huzuru sağlar. - Arkadaşlıkları sağlamlaştırır ve güven ortamı oluşturur. Açıklama:

  Müminler, doğru sözlülüğü hayatlarının her alanında uygulayarak toplumsal değerlerin oluşmasına katkı sağlarlar. Bu, aile, okul, sokak ve arkadaşlık ilişkilerinde olumlu sonuçlar doğurur. 13. İslam'da cimrilik olarak kabul edilen davranışları nelerdir?


 14. Cevap: Her türlü iyilikten ve yardımdan kaçınmak, mal biriktirme hırsı nedeniyle harcama yapmama ve faydalı olanı esirgeme gibi davranışlar. Açıklama:

  Cimrilik, kişinin başkalarına karşı bencilce davranmasına ve kendi ihtiyaçlarından fazlasını biriktirmesine neden olur. 15. İsraf ve cimrilik arasındaki farkı açıklayınız.


 16. Cevap: İsraf, aşırı harcama ve savurganlık iken, cimrilik, malı esirgeme ve harcamaktan kaçınmadır. Açıklama:

  İsraf, gereksiz harcamalara odaklanırken, cimrilik, her türlü harcamadan kaçınmaya yöneliktir. 17. El-Muhsin isminin anlamı nedir?


 18. Cevap: Yarattıklarını en güzel bir şekilde yaratan ve her işi mükemmel olan. Açıklama:

  El-Muhsin ismi, Allah'ın (c.c.) tüm yarattıklarını eksiksiz ve en güzel şekilde yarattığını ifade eder. 19. Müminlerin üç önemli özelliğini yazınız.


 20. Cevap: İyiliği emretmek, kötülüğü engellemek ve namazı huşu içinde kılmak. Açıklama:

  Müminler, iyiliği yayma ve kötülüğü ortadan kaldırma sorumluluğuna sahiptir. Ayrıca, namazlarını Allah'a (c.c.) saygı ve bağlılık içinde, huzurlu bir şekilde eda ederler. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Müslümanların bir araya gelerek yardımlaşma amacıyla kurdukları meslek kuruluşuna Ahilik denir.
  2. (.....) Peygamber Efendimiz müminlere her namazı ilk namazlarıymış gibi kılmalarını tavsiye etmiştir.
  3. (.....) Zekât zenginin fakir üzerindeki hakkıdır.
  4. (.....) Allah'ın (c.c.) insana verdiği bütün nimetlerin faydasızca kullanılması da israftır.
  5. (.....) Allah'ın (c.c.) en güzel isimlerinden biridir el-Mâni'.
  6. (.....) Rabbimiz bütün mahlûkatı en güzel şekilde yarattığı gibi her birine ihtiyacına göre ayrı ayrı nimetler vermektedir.
  7. (.....) İnsanların iyilik için çalışmaları Allah'ın (c.c.) yardımı olmadan mümkündür.
  8. (.....) Ahiret inancı müminleri hayırda yarışmaya teşvik eder.
  9. (.....) Allah'ı (c.c.) görüyormuş gibi ibadet etmek el-Muhsin isminin bir tecellisidir.
  10. (.....) Zekât vermekle kulun malı bereketlenir ve çoğalır.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız:

  1. İsraf
  2. Cimrilik
  3. Zekât
  4. İnfak
  5. Sadaka
  a) Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan hayırlı işler
  b) İslam'ın beş şartından biri
  c) Aşırı harcama
  d) Mal edinme hırsıyla harcamadan kaçınma
  e) Dinen zengin sayılan Müslümanların mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermeleri

 24. Cevap: 1. c 2. d 3. e 4. a 5. a Açıklama:

  İsraf, aşırı harcamadır. Cimrilik, mal edinme hırsıyla harcamaktan kaçınmaktır. Zekât, İslam'ın beş şartından biridir ve zengin Müslümanların mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermeleridir. İnfak ve sadaka ise Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan hayırlı işlerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MANEVİ HAYATIMIZ
  1. İslam’da Manevi Hayatın Özellikleri
  2. İslam’ın Hedeflediği İnsan Modeli
  3. Manevi Hayatı Olumsuz Etkileyen Unsurlar
  4. Manevi Hayatımıza Yön Veren Temel Değerler

Ayrıca 8.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in nezaketinin önemini anlarlar.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in misyonunun ahlaki değerleri öğretmeyi içerdiğini anlarlar.

Geçmişteki önemli kişilerin nezaket anlayışlarını anlamak.

Geleneklerimizde misafirlere gösterilen özeni öğrenmek.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in doğru sözlü bir insan olduğunun farkına varabilecekler.

Öğrenciler, doğru sözlülüğün günlük hayattaki önemini kavrayabilecekler.

Öğrenciler, İslam'da cimriliğin olumsuz bir davranış olduğunu ve bunun çeşitli şekillerde tezahür edebileceğini anlar.

Öğrenciler, israf ve cimriliğin birbirinden farklı kavramlar olduğunu ve her ikisinin de olumsuz davranışlar olduğunu kavrar.

El-Muhsin isminin anlamını anlama.

Müminlerin önemli özelliklerini öğrenme.

* Müminlerin barış içinde yaşamaları için kurdukları Ahilik teşkilatının önemini anlar. * Müminin namazı ihlaslı bir şekilde kılması gerektiğini içselleştirir. * Zekâtın önemi ve sevabı hakkında bilgi sahibi olur. * İsrafın Allah'ın (c.c.) nimetlerine karşı saygısızlık olduğunu kavrar. * El-Mâni' isminin anlamını ve Allah'ın (c.c.) her şeyi yaratan ve kontrol eden olduğunu öğrenir. * Allah'ın (c.c.) kullarına merhametli ve ihsan edici olduğunu anlar. * Müslümanların hayırda yardımlaşmasının önemini kavrar. * Ahiret inancının insanın ahlakı üzerindeki etkisini kavrar. * İbadetlerin Allah'a (c.c.) layık bir şekilde yapılması gerektiğini içselleştirir. * Zekâtın kulun malına bereket getirdiğini bilir.

* İsrafın ve cimriliğin tanımını yapabilme * Zekât, infak ve sadakanın anlamlarını ayırt edebilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.