8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı

8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına (D), yanlış olanlarına (Y) harfi koyunuz.

  [......] Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Eğitim-Öğretim birleştirilmiştir.
  [......] 29 Ekim 1923 tarihinde Ankara başkent oldu.
  [......] TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma Gümrü’dür.
  [......] Kurtuluş Savaşı, Mudanya Ateşkes Antlaşmasıyla sona ermiştir.
  [......] I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri’nin yanında yer almıştır.
  [......] Erzurum Kongresi toplanış olarak bölgesel, aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir.
  [......] Türklerin 1683 II. Viyana Kuşatması’ndan sonra başlayan geri çekilişleri Sakarya Savaşı ile sona erdi.
  [......] Yeni Türk Devleti’nin ilk siyasi partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası’dır.
  [......] Tekâlif-i Milliye Emirleri ile ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.
  [......] Lozan Barış Antlaşmasında Türkiye’yi Mustafa Kemal ATATÜRK başkanlığındaki heyet temsil etmiştir.

 2. Cevap:

  1. [D] Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Eğitim-Öğretim birleştirilmiştir.

  2. [D] 29 Ekim 1923 tarihinde Ankara başkent oldu.

  3. [Y] TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma Gümrü’dür.

  4. [D] Kurtuluş Savaşı, Mudanya Ateşkes Antlaşmasıyla sona ermiştir.

  5. [Y] I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri’nin yanında yer almıştır.

  6. [D] Erzurum Kongresi toplanış olarak bölgesel, aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir.

  7. [Y] Türklerin 1683 II. Viyana Kuşatması’ndan sonra başlayan geri çekilişleri Sakarya Savaşı ile sona erdi.

  8. [Y] Yeni Türk Devleti’nin ilk siyasi partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası’dır.

  9. [D] Tekâlif-i Milliye Emirleri ile ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.

  10. [D] Lozan Barış Antlaşmasında Türkiye’yi Mustafa Kemal ATATÜRK başkanlığındaki heyet temsil etmiştir.

  Açıklama:

  Bu soruda verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirlememiz gerekiyor. Doğru cümlelerin yanına "D" (Doğru) ve yanlış cümlelerin yanına "Y" (Yanlış) harfini yerleştiriyoruz. 3.  Boş bırakılan yere uygun olan sözcükleri, kavramları yazınız.
  Afganistan / Gümrü / Ankara / Çerkez Ethem / Şanlı

  a.TBMM’nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşma ……………………… antlaşmasıdır.
  b. TBMM, Milli Mücadele'de gösterdiği başarılardan dolayı Urfa'ya, "………………" unvanını verilmiştir.
  c. ………………….. düzenli ordu kurma çalışmalarına karşı çıkan Kuvay-ı Milliye liderlerinden biridir.
  d. I. İnönü zaferinden sonra ………………………….. ile TBMM Hükümeti arasında dostluk antIaşması imzalanmıştır.
  e. TBMM ile Fransa arasında imzalanan ……………….……. Antlaşması ile Güney Cephesi kapanmıştır.

 4. Cevap:

  a. Gümrü

  b. Şanlı

  c. Çerkez Ethem

  d. Ankara

  e. Afganistan

  Açıklama:

  a. TBMM'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşma "Gümrü" antlaşmasıdır. b. TBMM, Milli Mücadele'de gösterdiği başarılardan dolayı Urfa'ya, "Şanlı" unvanını verilmiştir. c. "Çerkez Ethem" düzenli ordu kurma çalışmalarına karşı çıkan Kuvay-ı Milliye liderlerinden biridir. d. I. İnönü zaferinden sonra "Ankara" ile TBMM Hükümeti arasında dostluk antlaşması imzalanmıştır. e. TBMM ile Fransa arasında imzalanan "Afganistan" Antlaşması ile Güney Cephesi kapanmıştır. 5. Rusya’nın Türkiye’yi işgal etmekten vazgeçmesinin nedenini yazınız?
 6. Cevap:

  Rusya'nın Türkiye'yi işgal etmekten vazgeçmesinin nedeni olarak çeşitli faktörler gösterilebilir. Bunlar arasında Türk direnişi, uluslararası baskı ve anlaşmalar yer alabilir. Türk direnişi, Türk halkının Milli Mücadele'yi başlatması ve ülkenin bağımsızlığı için verilen mücadele Rusya'nın işgal planlarını engellemiştir. Ayrıca, uluslararası baskı ve antlaşmalar da Rusya'yı Türkiye'yi işgal etmekten vazgeçmeye zorlamış olabilir. Bu faktörlerin birleşimi Rusya'nın Türkiye'yi işgal etmekten vazgeçmesine yol açmıştır.

  Açıklama:

  Rusya'nın Türkiye'yi işgal etmekten vazgeçmesinin nedenleri arasında Türk direnişi, uluslararası baskı ve anlaşmalar önemli rol oynamıştır. Türk halkının Milli Mücadele'ye başlaması ve bağımsızlık için verilen mücadele, Rusya'nın işgal planlarını engellemiştir. Ayrıca, uluslararası toplumun baskısı ve antlaşmalar da Rusya'yı işgalden vazgeçmeye zorlamıştır. Bu nedenler bir araya gelerek Rusya'nın Türkiye'yi işgal etmekten vazgeçmesine yol açmıştır. 7. Mustafa Kemal’in Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi öncesinde orduyu güçlendirmek için yaptıklarından 2 tanesini yazınız?
 8. Cevap:

  Mustafa Kemal, Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi öncesinde orduyu güçlendirmek için çeşitli önlemler almıştır. Bunlardan ikisi şunlardır: Ordunun eğitimini ve disiplinini güçlendirmek için askeri okulların kurulması ve yeniden yapılandırılması, ordunun moral ve motivasyonunu artırmak için propaganda ve milli duyguları harekete geçirecek etkinlikler düzenlenmesi.

  Açıklama:

  Mustafa Kemal, Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi öncesinde orduyu güçlendirmek için çeşitli adımlar atmıştır. Bunlardan ikisi şunlardır: Öncelikle, askeri okulların kurulması ve yeniden yapılandırılmasıyla ordunun eğitimi ve disiplini güçlendirilmiştir. Ayrıca, ordunun moral ve motivasyonunu artırmak için propaganda faaliyetleri yürütülmüş ve milli duyguları harekete geçirecek etkinlikler düzenlenmiştir. Bu önlemlerle Mustafa Kemal, orduyu güçlendirmiş ve Büyük Taarruz için hazırlık yapmıştır. 9. Birinci ve İkinci İnönü Muharebelerini kazanmamızın bize sağladığı yararlardan, düşmana verdiği zararlardan 2’şer tane yazınız?
 10. Cevap:

  Birinci ve İkinci İnönü Muharebelerini kazanmamızın bize sağladığı yararlardan bazıları şunlardır:

  Moral ve motivasyon artışı: Bu zaferler, Türk ordusu ve halkı arasında büyük bir moral ve motivasyon artışına yol açmıştır. Bu, Türk güçlerinin savaşma azmini güçlendirmiş ve düşmana karşı daha kararlı bir duruş sergilemelerini sağlamıştır.

  Düşmana verilen zarar: Birinci ve İkinci İnönü Muharebelerinde Türk kuvvetleri, düşmana önemli kayıplar verdirerek onları zayıflatmıştır. Bu, düşmanın saldırı hedeflerini ertelemesine ve stratejik planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olmuştur.

  Açıklama: 11. Doğu ve Güney cephelerinde başarılı olduktan sonra buralarda sınırlarımızı belirleyen hangi antlaşmalar kimlerle imzalanmıştır?
 12. Cevap:

  Doğu ve Güney cephelerinde başarılı olduktan sonra sınırlarımızı belirleyen antlaşmalar şunlardır: Gümrü Antlaşması (1921) ile Doğu cephesinde Gümrü'nün Türkiye'ye bırakılması sağlanmıştır. Ankara Antlaşması (1921) ile Güney cephesinde Türkiye'nin sınırları belirlenmiş ve Fransız işgaline son verilmiştir.

  Açıklama:

  Doğu ve Güney cephelerindeki başarılarından sonra, Türkiye'nin sınırlarını belirleyen antlaşmalar imzalanmıştır. Bunlardan biri olan Gümrü Antlaşması (1921), Doğu cephesindeki sınırları belirlemiştir ve Gümrü şehri Türkiye'ye bırakılmıştır. Diğer bir antlaşma olan Ankara Antlaşması (1921), Güney cephesinde Türkiye'nin sınırlarını belirlemiş ve Fransız işgaline son vermiştir. Bu antlaşmalar, Türkiye'nin sınırlarını güvence altına alarak uluslararası tanınırlığını ve egemenliğini sağlamıştır. 13. Bize düşman devletler Ermenileri niçin her zaman desteklemek zorundadırlar?
 14. Cevap:

  Politik amaçlar: Düşman devletler, Ermenileri destekleyerek Türkiye'ye karşı politik çıkarlar elde etmeyi hedefleyebilirler. Ermeni sorununu kullanarak Türkiye'yi zayıflatmaya ve iç çatışmalara neden olarak kendi çıkarlarını ilerletmeyi amaçlayabilirler.

  Propaganda ve baskı aracı: Düşman devletler, Ermeni meselesini kullanarak uluslararası alanda Türkiye aleyhine propaganda yapabilir ve baskı oluşturabilirler. Bu, Türkiye'nin itibarını zedelemek ve uluslararası ilişkilerini olumsuz etkilemek için bir araç olarak kullanılabilir.

  Tarihî bağlar ve ideolojik destek: Bazı düşman devletler, tarihî bağlar veya ideolojik nedenlerle Ermenilere destek verebilirler. Bu, ulusal veya ideolojik bir dayanışma gösterme amacıyla gerçekleşebilir.

  Açıklama: 15. Ankara’nın başkent seçilme nedenlerinden 2 tanesini yazınız?
 16. Cevap:

  Ankara'nın başkent seçilme nedenlerinden iki tanesi şunlardır: Coğrafi konumu ve güvenliği ile Ankara, iç kesimlerde yer aldığından dış saldırılara karşı daha korunaklı bir konumdadır. Ayrıca, Ankara'nın tarafsızlığı ve politik açıdan merkezi bir konumda olması, milli mücadeledeki liderlik rolü ve istikrarlı bir yönetim için tercih edilmiştir.

  Açıklama:

  Ankara'nın başkent seçilme nedenlerinden biri, coğrafi konumu ve güvenliğidir. Ankara, iç kesimlerde yer alması ve dağlık bölgelerle çevrili olması nedeniyle dış saldırılara karşı daha korunaklı bir konumdadır. Bu durum, milli mücadele döneminde düşman işgalinden kaçınmak için Ankara'nın tercih edilmesinde etkili olmuştur. Diğer bir neden ise Ankara'nın tarafsızlığı ve politik açıdan merkezi bir konumda olmasıdır. Ankara, o dönemde siyasi çekişmelerin yoğun olduğu İstanbul'dan uzakta bulunması ve daha istikrarlı bir yönetim sağlama potansiyeli taşıması sebebiyle başkent olarak seçilmiştir. 17. I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu’daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.
  Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

  A) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine girmiştir.
  B) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye’ye göç (Tehcir Kanunu ile) ettirmiştir.
  C) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a taşımışlardır.
  D) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin Doğu Anadolu'yu işgale başlaması ve Ruslarla işbirliği yaparak Türk ordusunu arkadan vurmaya başlaması üzerine Ermenileri Tehcir Kanunu ile Suriye'ye göç ettirmiştir. Çözüm açıklaması olarak, soruda verilen bilgilere dayanarak Osmanlı Devleti'nin tepkisinin Ermenileri Suriye'ye göç ettirmek olduğunu söyleyebiliriz. Bu, Osmanlı Devleti'nin Ermeni tehdidine karşı aldığı bir politika ve önlem olarak görülmektedir. 19. TBMM askerden kaçmaları önlemek, Anadolu’daki isyanları bastırmak ve otoriteyi sağlamak amacıyla çalışmalar yapmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardandır?

  A) Uluslar arası görüşmelere katılmak
  B) İstiklal mahkemelerini kurmak
  C) Mandacılığı benimsemek
  D) Sovyet Rusya’dan yardım almak

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) İstiklal mahkemelerini kurmak. TBMM'nin askerden kaçmaları önlemek, Anadolu'daki isyanları bastırmak ve otoriteyi sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalardan biri, İstiklal mahkemelerini kurmaktır. İstiklal mahkemeleri, milli mücadele döneminde vatana ihanet suçlarıyla mücadele etmek ve iç düşmanları cezalandırmak için kurulmuş özel mahkemelerdir. Bu mahkemeler, milli egemenliğin ve bağımsızlığın korunması amacıyla hukuki yaptırımlar uygulamıştır. 21. Devletin kurtuluşunun tek yolu, çağın fikir ve ihtiyaçlarına Uygun medeni bir millet ve devlet haline gelmektir. Tevfik Fikretin savunduğu devletin dağılmasını önlemek için ortaya çıkan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İslamcılık     B) Batıcılık     C) Osmanlıcılık     D) Türkçülük

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. Tevfik Fikret'in savunduğu devletin dağılmasını önlemek için ortaya çıkan fikir akımı Batıcılık'tır. Tevfik Fikret'in Batıcılık akımını benimsediği ve Türkiye'nin çağın fikir ve ihtiyaçlarına uygun, medeni bir millet ve devlet haline gelmesi gerektiğini savunduğu bilinmektedir. 23. Selanikte Türklerle birlikte rum ,Bulgar, sırp,Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Buna göre selanik ile ilgili hangisine ulaşılabilir?

  A)Ticaretin gelişmiş olduğuna
  B) Çok uluslu bir yapıda olduğuna
  C) Jeopolitik öneme sahip olduğuna
  D) Azınlık isyanlarına sahne olduğuna

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Çok uluslu bir yapıda olduğuna. Verilen bilgilere göre Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermenilerin yaşadığı belirtilmiştir. Bu da gösteriyor ki Selanik, çok uluslu bir yapıya sahip bir şehirdir. Farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşadığı ve etkileşim içinde olduğu bir yer olduğu anlaşılmaktadır. 25. İtalyan Büyükelçisi, bir gün Atatürk’le görüşmek ister ve huzura kabul edilir. O zamanın muhtelif ekonomik-siyasi konuları hakkında konuşulduktan sonra, Büyükelçi “ Ekselans, dün Roma ile yapmış olduğum bir görüşmede hükümetimizin Hatay'ı almak istediği kararını size iletmem söylendi" der. Odada buz gibi bir hava eser. Atatürk, büyükelçiye bir şeyler daha ikram eder ve iki dakikalığına odadan ayrılır. Döndüğünde ayağında çizmeleri, üzerinde mareşal üniforması, belinde tabancası vardır. Doğruca masasına gider, manyetolu telefondan Mareşal Fevzi Çakmak'ın bağlanmasını ister ve Çakmak'a: “Pasa, İtalyan dostlarımız Hatay'a gelmek istiyorlarmış. Hazır mıyız?” Fevzi Çakmak durumu anlar ve "Biz hazırız Paşam" diye yanıtlar. Atatürk, Büyükelçiye döner ve "Biz hazırmışız. Hükümetinize söyleyin, ne zaman isterlerse gelip Hatay'ı alabilirler" der...
  Bu anıdan yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Bu toprakların tek karışı bile hiçbir devlete teslim edilemez.
  B) Türk milleti her an ülke savunması için hazırdır.
  C) İtalyan hükümeti büyükelçiyi görevden almıştır.
  D) Atatürk hem iyi bir komutan hem de parlak zekâlı iyi bir siyasetçidir.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) İtalyan hükümeti büyükelçiyi görevden almıştır. Verilen metinde, İtalyan Büyükelçisi ile yapılan görüşme sonucunda Atatürk'ün Hatay konusundaki tutumunu anlatılmaktadır. Ancak metinde, İtalyan hükümetinin büyükelçiyi görevden aldığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu sonuca ulaşılamaz. 27. İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin çabaları sonucu Yunanistan’a verilmiştir.
  İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  A) İzmir’in stratejik öneminin I. Dünya Savaşı sonrası azaldığının
  B) Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmir’i almasını istemesi.
  C) İtalya’nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının
  D) Yunanistanı korumak istediğinin

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmir'i almasını istemesi. Verilen metinde, İzmir'in gizli antlaşmalarla İtalya'ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı'nda İngiltere'nin çabaları sonucu Yunanistan'a verildiği belirtilmektedir. Bu durum, İngiltere'nin İzmir'in kontrolünü İtalya yerine Yunanistan'a vermek istemesinin bir göstergesidir. İngiltere'nin Yunanistan'ı kolayca yönlendirebileceği bir devlet olarak görmesi ve bölgedeki denetimini güçlendirmek istemesi bu politikanın arkasındaki neden olabilir. 29. M. Kemal Erzurum Milletvekili olmasına rağmen Son Osmanlı Mebusan meclisine katılmamış, meclisin İstanbul dışında Anadolu’nun başka bir yerinde toplanmasını önermiştir.
  M. Kemal’in bu düşüncede olmasının temel sebebi nedir?

  A) İşgal tehdidi altındaki İstanbul’un güvenli olmaması
  B) M. Kemal’in Temsil Heyeti başkanı olması
  C) Ankara’dan ayrılmak istememesi
  D) TBMM’ yi açma düşüncesinde olması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. M. Kemal'in Erzurum Milletvekili olmasına rağmen Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katılmamasının temel sebebi, İstanbul'un işgal tehdidi altında olması ve güvenli olmamasıdır. Bu nedenle, M. Kemal başka bir yerde, yani Anadolu'da meclisin toplanmasını önermiştir. M. Kemal'in İstanbul'dan uzakta bir yerde toplanan bir meclisin daha güvenli olacağına inandığı bilinmektedir. İstanbul'un işgal tehdidi altında olması, M. Kemal'in Anadolu'da milli mücadeleyi örgütlemek ve bağımsızlık için çalışmak istemesinin temel sebeplerinden biridir. 31. Sevr Barış Antlaşması’nın hukuki bakımdan geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Ankara’da milli bir hareketin başlaması
  B) Damat Ferit Paşa tarafından onaylanması
  C) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının başlaması
  D) Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmaması

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Ankara’da milli bir hareketin başlaması. Sevr Barış Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından imzalandı. Ancak, Ankara'da milli bir hareketin başlaması ve Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı'nın güçlenmesiyle birlikte Sevr Antlaşması hukuki bakımdan geçersiz hale geldi. Ankara Hükümeti, Sevr Antlaşması'nı tanımadı ve Lozan Antlaşması ile yeni bir anlaşma yapıldı. Bu nedenle, Sevr Antlaşması'nın hukuki geçersizliği Ankara'da milli bir hareketin başlamasıyla açıklanabilir. 33. TBMM I. İnönü savaşında bir tarafdan Yunan kuvvetleriyle savaşırken diğer taraftan Çerkez Ethem isyanını bastırmakla uğreşıyordu.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisini güçleştirdiği söylenebilir?

  A) Kuvayi Milliye’nin kaldırılmasını
  B) Yunan işgalinin durdurulmasını
  C) İstanbul yönetiminin güçlenmesini
  D) Azınlık haklarının korunmasını

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. TBMM'nin I. İnönü savaşında hem Yunan kuvvetleriyle savaşması hem de Çerkez Ethem isyanını bastırmakla uğraşması, Yunan işgalinin durdurulmasını güçleştirmiştir. TBMM'nin kaynaklarını ve enerjisini hem Yunan kuvvetleriyle mücadeleye hem de iç isyanları bastırmaya ayırması, Yunan işgalinin durdurulmasını zorlaştırmıştır. Bu durum, TBMM'nin gücünü ve kaynaklarını bölerek savaş stratejisi ve savunma kabiliyetini etkilemiştir. 35. * TBMM’nin iç isyanlara karşı:
  * Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması
  * İstiklal Mahkemelerini kurması
  * İsyancıların cezalandırılması
  gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) İnsan haklarına saygılı olmadığının
  B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun
  C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının
  D) İnkılaplara zemin hazırladığının

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. TBMM'nin Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarması, İstiklal Mahkemelerini kurması ve isyancıları cezalandırması, otoritesini güçlendirmeye çalıştığının bir göstergesidir. TBMM'nin iç isyanlara karşı aldığı bu önlemler, devlet otoritesini ve güvenliği sağlamak amacıyla atılmış adımlardır. Hıyanet-i Vataniye Kanunu, vatan hainleriyle mücadeleyi hedeflerken, İstiklal Mahkemeleri ise isyancıları yargılamak ve cezalandırmak için kurulmuştur. Bu uygulamalar, TBMM'nin iç düzeni sağlama ve otoritesini pekiştirme çabasını göstermektedir. 37. Sakarya Meydan Muharebesi’nde Mustafa Kemal Paşa’nın "Hatt-ı Müdâfaa yoktur, sath-ı müdâfaa vardır. O satıh bütün vatandır.” emrinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Savunma hattının bir bölümünde düşmana karşı harekete geçilecektir.
  B) Mevzilerden geri çekiliş sırasında diğer birlikler de geri çekilecektir.
  C) Bütün birlikler vatanın her bölgesini savunacaktır.
  D) Hiç vakit kaybetmeden düşmana karşı taarruza geçilmelidir.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Bütün birlikler vatanın her bölgesini savunacaktır. Mustafa Kemal Paşa'nın "Hatt-ı Müdâfaa yoktur, sath-ı müdâfaa vardır. O satıh bütün vatandır." emri, Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde verilen bir emirdir. Bu emirle, savunma hattının belirli bir noktasında değil, tüm vatanın her bölgesinde savunmanın yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu emirle, Türk birliklerinin sadece belirli bir bölgede savunma yapmak yerine, düşmana karşı geniş bir cephe boyunca birlikte hareket etmeleri ve tüm vatanı savunmaları amaçlanmıştır. 39. Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye hareketini doğru olarak tanımlamaktadır?

  A) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş kuvvetleridir.
  B) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.
  C) Osmanlı devletinin oluşturduğu Halifelik ordusudur.
  D) TBMM nin oluşturduğu düzenli birliklerdir.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Kuva-yi Milliye hareketi, işgallere karşı halkın oluşturduğu direniş kuvvetlerini ifade eder. Bu hareket, Türk milletinin ulusal bağımsızlık mücadelesi sırasında çeşitli bölgelerde ortaya çıkan ve işgal güçlerine karşı direnen yerel direniş örgütlerini kapsar. Kuva-yi Milliye, Türk halkının milli iradesini temsil eden bir harekettir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Kuva-yi Milliye hareketi, Türk halkının işgalcilere karşı direnişini simgeler. Halkın kendi inisiyatifiyle oluşturduğu bu direniş kuvvetleri, işgal güçlerine karşı çeşitli eylemler gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin bağımsızlığını kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Kuva-yi Milliye'nin oluşumu, halkın milli bilinç ve birlik ruhuyla hareket ettiğini gösterir. 41. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı yazdıktan sonra marşın yeniden yazılması için gelen teklifler üzerine “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın” demiştir.
  Mehmet Akif bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

  A) Bağımsızlık mücadelesi yapılırken büyük sıkıntılar yaşandığını
  B) İstiklal marşını yazmanın kolay olmadığını
  C) Milli marşın değiştirilmemesi gerektiğini
  D) Sadece bağımsız devletlerin İstiklal marşının olduğunu

 42. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A şıkkıdır. Mehmet Akif Ersoy, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın" sözüyle, İstiklal Marşı'nın yazılmasının zorluğunu ve büyük bir emek gerektirdiğini vurgulamıştır. Bu ifadeyle, İstiklal Marşı'nı yeniden yazmanın kolay olmadığını ve aynı değeri ve gücü taşıyan bir marşın tekrar ortaya çıkmasının zor olduğunu ifade etmiştir. Bu cevapla, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın değerini ve benzersizliğini vurguladığı, marşın önemini koruması gerektiğini ifade ettiği anlaşılır. İstiklal Marşı'nın yazılmasının birinci elden tanıklık etmiş olan Mehmet Akif Ersoy, onun yerine başka bir marşın gelmesini istememiş ve bu sözüyle İstiklal Marşı'nın özel bir yeri olduğunu vurgulamıştır. 43. Mustafa Kemal I.Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?

  A) Çanakkale     B) Kafkas     C) Suriye     D) Galiçya

 44. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Galiçya. Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde görev almıştır. Ancak Galiçya cephesinde görev almamıştır. Galiçya cephesi, I. Dünya Savaşı'nda Rusya ve Avusturya-Macaristan arasında gerçekleşen bir cepheydi. Mustafa Kemal'in aktif olarak yer aldığı cephe ve kampanyalar arasında Galiçya cephesi bulunmamaktadır. 45. Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayımlayarak halktaki tüm silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilmesini istemiştir.
  Mustafa Kemal’in bu genelgeyi yayımlamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yerel direnişi desteklemek
  B) Düzenli ordu birliklerini dağıtmak
  C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
  D) Ayaklanmaları bastırmak

 46. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak. Mustafa Kemal'in Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayımlamasının amacı, savaş döneminde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve düzenli bir ordu oluşturmak için halktan silah ve cephanenin teslim edilmesini sağlamaktı. Bu emirlerle, halkın elindeki silah ve cephanenin toplanarak merkezi bir kontrol altına alınması ve savaşın finansmanının sağlanması amaçlanmıştır. Bu sayede ordunun donanım ve malzeme ihtiyaçları karşılanacak, savaşın etkin bir şekilde yürütülmesi ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarılı bir şekilde devam etmesi hedeflenmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Detayları

8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik
 • Test


8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER
  1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.
  2. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
  3. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.
  4. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.
  5. Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
  6. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.
  7. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
  8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir
 • '' YA İSTİKLAL YA ÖLÜM ''
  1. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir
  2. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
  3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.
  4. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder.
  5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder.
  6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir
  7. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler.

Ayrıca 8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı soruları; 1.dönem 2.sınav için test, doğru yanlış, boşluk doldurma ve klasik sorulardan cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, tarihle ilgili bilgilerin doğruluğunu sorgulayabilme becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, Milli Mücadele dönemiyle ilgili kavramları ve olayları doğru bir şekilde ilişkilendirebilme becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, tarihi olayların birden çok faktörün etkisiyle meydana geldiğini anlamak ve bu olayları çok yönlü bir şekilde analiz etme becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, liderlik ve strateji konusunda Mustafa Kemal'in askeri gücü güçlendirmek için aldığı önlemleri anlamak ve tarihi olayları çok yönlü bir şekilde analiz etme becerisini geliştirmek.

Birinci ve İkinci İnönü Muharebelerinin kazanılması, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarısı için önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Öğrenciler, Türkiye'nin sınırlarını belirleyen antlaşmaların tarihini ve imzacılarını öğrenerek ulusal egemenliğin savunulması ve sınırların korunması konusundaki önemini anlamak.

Bu soru, düşman devletlerin Ermenileri neden desteklemek zorunda olabileceklerini anlamaya yöneliktir ve farklı siyasi, stratejik ve tarihî faktörleri değerlendirmemizi sağlar.

Öğrenciler, Ankara'nın başkent seçilme nedenlerini öğrenerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki politik ve stratejik kararları anlamak.

Bu soru, I. Dünya Savaşı döneminde Osmanlı Devleti'nin Ermenilere karşı izlediği politikayı anlamaya yöneliktir ve öğrencilerin tarihî olayları ve politikaları analiz etme becerisini geliştirir.

Öğrenciler, TBMM'nin milli mücadele döneminde yürüttüğü çalışmalar arasında İstiklal mahkemelerinin kurulmasının önemini anlamak.

Bu soru, öğrencilerin tarihî düşünce akımlarını ve bu akımların Türkiye'nin devlet yapısına etkilerini anlamalarına yöneliktir.

Öğrenciler, Selanik'in çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu ve farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşadığını anlamak.

Öğrenciler, metindeki ayrıntıları analiz ederek sonuçlardan doğru olanını belirleme yeteneğini geliştirmek.

Öğrenciler, metindeki bilgileri analiz ederek bir durumu veya politikayı gösteren göstergeleri belirleme yeteneğini geliştirmek.

Bu soru, öğrencilerin Türkiye'nin kurtuluş mücadelesi dönemindeki siyasi olayları ve M. Kemal'in bu süreçteki rolünü anlamalarına yöneliktir.

Öğrenciler, tarihi olayları ve antlaşmaların geçerliliğini etkileyen faktörleri analiz etme ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek.

Bu soru, öğrencilerin Türkiye'nin kurtuluş mücadelesi dönemindeki iç ve dış tehditler arasında nasıl zorlu bir denge kurulduğunu anlamalarını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin TBMM'nin iç isyanlarla nasıl başa çıktığını, güvenlik ve otoriteyi sağlamak için aldığı önlemleri anlamalarını sağlar.

Öğrenciler, askeri stratejileri anlama, emirlerin ve söylemlerin anlamlarını çözümleme ve tarihi olaylarda liderlik rollerini anlama yeteneğini geliştirme.

Bu soru, öğrencilerin Kuva-yi Milliye hareketini doğru şekilde tanımlamalarını ve Türk halkının işgalcilere karşı verdiği direnişi anlamalarını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'na olan bağlılığını ve marşın değerini anlamasına yardımcı olur.

Öğrenciler, Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'ndaki görevlerini analiz etme, savaş cephelerini tanıma ve tarihî olaylarda liderlerin rollerini anlama becerisini geliştirme.

Öğrenciler, Mustafa Kemal'in Tekalif-i Milliye Emirleri'nin amacını anlama, Türk Kurtuluş Savaşı dönemindeki ordunun ihtiyaçlarını ve finansmanını kavrama, liderin politika ve strateji belirleme becerilerini analiz etme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 83 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri