8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. UNESCO'nun Atatürk Yılı ilan etmesinin nedeni nedir?

  A) Türkiye'nin dünya barışına yaptığı katkılar
  B) Atatürk'ün bilim ve kültür alanlarındaki çalışmaları
  C) Atatürk'ün milli mücadeledeki rolü
  D) Atatürk'ün sosyal reformları

 2. Cevap: A Açıklama:

  UNESCO, Atatürk'ün dünya barışının korunması konusundaki çabalarını ve eğitim, bilim ve kültür iş birliğini geliştirmesini takdir ederek 1981 yılını "Atatürk Yılı" ilan etmiştir. 3. İngiltere temsilcisi Birdwood, Atatürk'ün cenaze töreninde ayağa kalkmasının nedeni nedir?

  A) Atatürk'e karşı duyduğu saygıyı göstermek
  B) Topraklarını Türk toprağına bastırmak
  C) Mareşal unvanını temsil etmek
  D) Taziye dileklerini iletmek

 4. Cevap: A Açıklama:

  Birdwood, bacaklarından rahatsız olmasına rağmen, Atatürk'e karşı duyduğu saygıyı göstermek için törende ayağa kalkmıştır. 5. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin izlediği dış politikayı en iyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarafsızlık politikası     B) İttifak politikası        
  C) Saldırganlık politikası    D) Yalta politikası          
                               

 6. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda stratejik konumu nedeniyle baskılara maruz kalsa da savaş dışında kalmayı tercih ederek tarafsızlık politikası izlemiştir. 7. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmak istemesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Almanya'nın tehditleri
  B) İngiltere ve Fransa'nın baskıları
  C) Kendi toprak bütünlüğünü korumak
  D) Sovyetler Birliği'nin genişleme politikaları

 8. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda kendi toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak amacıyla tarafsız kalmak istemiştir. 9. Türkiye'de çok partili hayata geçişin gerçekleşmesinde hangi faktör etkili olmuştur?

  A) Yalnızca dış baskılar
  B) Yalnızca iç dinamikler
  C) Hem dış baskılar hem de iç dinamikler
  D) Ne dış baskılar ne de iç dinamikler

 10. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'de çok partili hayata geçişte hem dünyada yaşanan gelişmeler hem de Türkiye'nin iç dinamikleri (etkenler) etkili olmuştur. 11. 1946 Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tek dereceli ve gizli oy, açık sayım
  B) Tek dereceli ve açık oy, gizli sayım
  C) Çok dereceli ve gizli oy, gizli sayım
  D) Çok dereceli ve açık oy, açık sayım

 12. Cevap: B Açıklama:

  1946 Milletvekili Genel Seçimleri, tek dereceli fakat yargı denetimi olmayan bir sistemle gerçekleştirilmiştir. Oylar açıkta verilmiş ve sayımlar gizli olarak yapılmıştır. 13. Atatürk'e göre dış politikada dikkate alınması gereken temel ilkelerden biri hangisidir?

  A) Mütekabiliyet    B) Gerçekçilik     
  C) Akılcılık        D) Barışçılık      
                     

 14. Cevap: B Açıklama:

  Atatürk, dış politikada ülkelerin gerçeklerine dayalı ve hayalci olmayan bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine inanmıştı. 15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün barışçılık ilkesinin bir örneğidir?

  A) Sadabat Paktı'nın imzalanması
  B) Yunanistan ile yapılan savaş
  C) Lozan Antlaşması'nın reddedilmesi
  D) Milli Mücadele'nin başlatılması

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sadabat Paktı, Türkiye ile komşu ülkeler arasında imzalanan ve bölgesel barışı amaçlayan bir antlaşmaydı ve Atatürk'ün barışçılık ilkesinin bir örneğidir. 17. Lozan Antlaşması'nda tam olarak çözüme kavuşturulamayan sorunlardan biri hangisidir?

  A) Musul sorunu              B) Yabancı okullar sorunu   
  C) Dış borçlar sorunu        D) Kapitülasyonlar sorunu   
                              

 18. Cevap: A Açıklama:

  Musul sorunu, Lozan'da çözülememiş, Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmelerle çözülmesi kararlaştırılmıştır. 19. Osmanlı Devleti'nin dış borçları hangi antlaşma ile çözüme kavuşturulmuştur?

  A) Mondros Mütarekesi         B) Sevr Antlaşması           
  C) Paris Antlaşması (1928)    D) Ankara Antlaşması         
                               

 20. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı dış borçları, 1928'de imzalanan Paris Antlaşması ile devletler arasında paylaştırılmıştır. 21. Montreux Boğazlar Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?

  A) 20 Temmuz 1936    B) 9 Şubat 1934     
  C) 8 Temmuz 1937     D) 26 Ocak 1937     
                      

 22. Cevap: A Açıklama:

  Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Boğazların statüsünü yeniden düzenlemek amacıyla toplanan Boğazlar Konferansı sonunda 20 Temmuz 1936'da imzalanmıştır. 23. Hatay'ın Türkiye'ye katılması hangi antlaşma ile sağlanmıştır?

  A) Ankara Antlaşması             B) Sadabat Paktı                
  C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi    D) Paris Antlaşması             
                                  

 24. Cevap: D Açıklama:

  Hatay'ın Türkiye'ye katılması, 26 Ocak 1937'de Fransa ve Türkiye arasında imzalanan Paris Antlaşması ile sağlanmıştır. 25. Mustafa Kemal, neden siyasi partilerin demokrasi için önemli olduğuna inanıyordu?

  A) Çünkü siyasi partiler, farklı görüşlerin meclise yansımasını sağlayarak yönetimi çeşitlendirir.
  B) Çünkü siyasi partiler, halkı temsil ederek karar verme süreçlerine katılmasını sağlar.
  C) Çünkü siyasi partiler, ülkeyi dış güçlere karşı koruyarak ulusal birlik sağlar.
  D) Çünkü siyasi partiler, devlet yönetiminin verimliliğini artırarak ekonomik kalkınmayı hızlandırır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Siyasi partiler, farklı görüşleri meclise taşıyarak yönetimde çeşitliliğe olanak tanır ve böylece demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur. 27. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi ne zaman kuruldu?

  A) 9 Eylül 1923     B) 29 Ekim 1923    
  C) 17 Kasım 1924    D) 3 Mart 1924     
                     

 28. Cevap: C Açıklama:

  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 17 Kasım 1924 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılan milletvekilleri tarafından kuruldu. 29. Mustafa Kemal'e suikast girişimini düzenleyen grubun lideri kimdi?

  A) İsmet Paşa    B) Ziya Hurşit    C) Gürcü Yusuf    D) Şükrü    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Verilen metne göre, suikast girişimini düzenleyen grubun lideri Ziya Hurşit'ti. 31. Mustafa Kemal'in suikast girişimine ilişkin ilk tepkisi neydi?

  A) Büyük kaygı ve endişe
  B) Halkı teskin etme
  C) Suikastçıların derhal cezalandırılmasını talep etme
  D) İnkılapların durdurulması gerektiğini düşünme

 32. Cevap: B Açıklama:

  Verilen metne göre, Mustafa Kemal, suikast girişimine ilişkin ilk tepkisinde halkı teskin etmiş ve inkılapların devam etmesi gerektiğini vurgulamıştır. 33. Mustafa Kemal Atatürk'ün "millî egemenlik düşmanlığı" ifadesiyle tehdit ettiği rejim hangisidir?

  A) Cumhuriyet    B) Monarşi    C) Oligarşi    D) Demokrasi    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Monarşi, tek kişinin egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir ve ulusal egemenlik ilkesini zedeler. 35. Mustafa Kemal'in çok partili hayata geçmek istemesinin sebebi nedir?

  A) Muhalefetin görüşlerini bastırmak
  B) Farklı düşüncelerin mecliste temsil edilmesini sağlamak
  C) Tek parti yönetimiyle karşıt görüşlerin önlenmesi
  D) Ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek

 36. Cevap: B Açıklama:

  Çok partili sistem, farklı görüş ve düşüncelerin mecliste temsil edilmesine olanak tanır, böylece ülke yönetiminde çoğulculuk ve katılımcılık sağlanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ
  1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.
  2. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.
  3. Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur
  4. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir
  5. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder
 • ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI
  1. . Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir
  2. 1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir
  3. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder
  4. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri açısından değerlendirir
  5. Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik etkilerini değerlendirir.
  6. SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur
  7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar.
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur
  9. Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik önemini değerlendirir.
  10. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder
  11. Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler.
  12. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.

Ayrıca 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrencilerin Atatürk'ün uluslararası alandaki çalışmalarını anlamalarını sağlamak.

Öğrencilerin Atatürk'ün yabancı devletler arasındaki saygınlığını kavramalarını sağlamak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin II. Dünya Savaşı sırasındaki dış politikasını anlamak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin II. Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlık politikasının nedenlerini anlamak.

Çok partili hayata geçişin nedenlerini kavramak

Seçim sistemlerini ve önemini anlamak

Atatürk'ün dış politika ilkelerini anlama

Atatürk'ün barışçı dış politikasını yorumlama

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasını anlama

Osmanlı Dönemi Dış Borçlanma ve Çözüm Süreci

Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası ve Boğazlar sorunundaki gelişmeleri anlama.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Hatay sorunu hakkındaki girişimlerini ve dış politika başarılarını değerlendirme.

Millî Mücadele ve Lozan Barış Antlaşması: İç ve dış gelişmeler

Cumhuriyetin İlanı ve İnkılapların Başlaması: Siyasi, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmeler

5.2.2. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki siyasi gelişmeleri ve sorunlarını açıklar.

5.2.2. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki siyasi gelişmeleri ve sorunlarını açıklar.

Ulusal egemenlik ilkesinin önemini anlamak.

Çok partili sistemin önemini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri