8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Peygamberimiz (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri açıklamak için hangi yöntemi kullanmıştır?

  A) Sözlü açıklama     B) Yazılı açıklama   
  C) Gösteri            D) Uygulama          
                       

 2. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri hem sözlü hem de uygulamalı olarak açıklamıştır. 3. Peygamberimiz (s.a.v.), insanların Kur'an'ı daha iyi anlaması için hangi hükümler koymuştur?

  A) İbadet hükümleri    B) Hukuk hükümleri    
  C) Ahlâk hükümleri     D) Hepsi              
                        

 4. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), insanların Kur'an'ı daha iyi anlaması için ibadet, hukuk ve ahlâk hükümleri koymuştur. 5. Peygamberimiz (s.a.v.), insanların kötülüklerden arınması için hangi uygulamaları yapmıştır?

  A) İbadetleri öğretmek
  B) Güzel ahlakı öğretmek
  C) Hoşgörü ve sevgiyi öğretmek
  D) Hepsi

 6. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), insanların kötülüklerden arınması için ibadetleri, güzel ahlakı ve hoşgörü ile sevgiyi öğretmiştir. 7. Peygamberimiz (s.a.v.), insanların kötülüklerden arınması için hangi tavsiyelerde bulunmuştur?

  A) Allah'tan korkmaya    B) Sabırlı olmaya       
  C) Cömert olmaya         D) Hepsi                
                          

 8. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), insanların kötülüklerden arınması için Allah'tan korkmaya, sabırlı olmaya ve cömert olmaya tavsiyelerde bulunmuştur. 9. Peygamberimiz (s.a.v.), insanların kötülüklerden arınması için hangi davranışlar sergilemiştir?

  A) Kendisi kötülüklerden uzak durmuştur.
  B) Kötülüklerle mücadele etmiştir.
  C) Kötülüklerden insanları uyarmıştır.
  D) Hepsi

 10. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), kendisi kötülüklerden uzak durmuştur, kötülüklerle mücadele etmiştir ve kötülüklerden insanları uyarmıştır. 11. Peygamberimiz (s.a.v.), Medine'de farklı inanç ve kültürlerden insanların birlikte yaşamasını sağlamak için hangi belgeyi hazırlamıştır?

  A) Hilfü'l-Fudûl        B) Medine Sözleşmesi   
  C) Veda Hutbesi         D) Kur'an-ı Kerim      
                         

 12. Cevap: A Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, Medine'de yaşayan Müslümanlar ve Yahudiler arasında imzalanmış bir anayasadır. Bu sözleşme, farklı inanç ve kültürlerden insanların birlikte yaşamasını ve adaleti sağlamayı amaçlamaktadır. 13. Peygamberimiz (s.a.v.), adaleti sağlamak için hangi durumlarda bile hüküm ne ise onu uygulamıştır?

  A) Sadece kendi ailesine karşı
  B) Sadece Müslümanlara karşı
  C) Sadece kendi kabilesine karşı
  D) Herkese karşı

 14. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), adaleti sağlamak için herkese eşit davranmıştır. Bu nedenle, hüküm ne ise onu herkese uygulamıştır. 15. Peygamberimiz (s.a.v.), adaleti sağlamak için hangi durumlarda bile fikir alışverişine önem vermiştir?

  A) Sadece kendi fikrine güvendiği durumlarda
  B) Sadece kendi kabilesinin fikrini önemsediği durumlarda
  C) Sadece Müslümanların fikrini önemsediği durumlarda
  D) Her durumda

 16. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), adaleti sağlamak için her durumda fikir alışverişine önem vermiştir. Bu nedenle, her zaman farklı fikirleri dinlemiş ve bunları dikkate almıştır. 17. Peygamberimiz (s.a.v.), adaleti sağlamak için hangi durumlarda bile işi ehline vermiştir?

  A) Sadece kendi ailesinin işine bakmıştır
  B) Sadece Müslümanların işine bakmıştır
  C) Sadece kendi kabilesinin işine bakmıştır
  D) Her durumda

 18. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), adaleti sağlamak için her durumda işi ehline vermiştir. Bu nedenle, her zaman en iyi işi yapabileceğine inandığı kişilere görev vermiştir. 19. Peygamberimiz (s.a.v.), adaleti sağlamak için hangi durumlarda bile rüşveti yasaklamıştır?

  A) Sadece kendi ailesine rüşvet vermiştir
  B) Sadece Müslümanlara rüşvet vermiştir
  C) Sadece kendi kabilesine rüşvet vermiştir
  D) Her durumda

 20. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), adaleti sağlamak için her durumda rüşveti yasaklamıştır. Bu nedenle, rüşvet alan ve veren herkese ceza vermiştir. 21. Peygamberimiz (s.a.v.), Medine'de muhacir ve ensar arasında kardeşlik bağı kurarak hangi sosyal sorunu çözmüştür?

  A) Yoksulluk       B) Ayrımcılık     
  C) Adaletsizlik    D) Hepsi          
                    

 22. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Medine'ye hicret eden muhacirler ile Medineli ensar arasında kardeşlik bağı kurarak yoksulluk sorununu çözmüştür. Muhacirler, göç ederken mal varlıklarını Mekke'de bırakmak zorunda kaldıkları için maddi sıkıntı içindeydiler. Ensar ise onları evlerine alarak geçimlerini sağlamıştır. Bu kardeşlik bağı sayesinde muhacirler maddi ve manevi olarak güçlenmiş, yoksulluk sorunu çözülmüştür. 23. Peygamberimiz (s.a.v.), Mescid-i Nebi'yi hangi amaçla yaptırmıştır?

  A) İbadet için     B) Eğitim için    
  C) Mahkeme için    D) Hastane için   
                    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Mescid-i Nebi'yi ibadet için yaptırmıştır. Bununla birlikte Mescid-i Nebi, eğitim, mahkeme, hastane, misafirhane gibi farklı sosyal işlevler de görmüştür. 25. Peygamberimiz (s.a.v.), adaleti sağlamak için hangi uygulamaları yapmıştır?

  A) İstişare etmiştir        B) İşi ehline vermiştir    
  C) Rüşveti yasaklamıştır    D) Hepsi                   
                             

 26. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), adaleti sağlamak için istişare etmiş, işi ehline vermiş, rüşveti yasaklamıştır. Bu uygulamaları sayesinde adaleti sağlamış, toplumda huzur ve güven ortamı oluşmasını sağlamıştır. 27. Peygamberimiz (s.a.v.), yoksullara yardım etmek için hangi uygulamaları yapmıştır?

  A) Zekât ve sadakayı emretmiştir
  B) Eşitlik ve kardeşlik ilkesini benimsemiştir
  C) Komşuluk ilişkilerini önemsemiştir
  D) Hepsi

 28. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), yoksullara yardım etmek için zekât ve sadakayı emretmiş, eşitlik ve kardeşlik ilkesini benimsemiş, komşuluk ilişkilerini önemsemiştir. Bu uygulamaları sayesinde yoksulların ihtiyaçlarını karşılamış, sosyal adaleti sağlamıştır. 29. Peygamberimiz (s.a.v.), toplumsal barışı sağlamak için hangi uygulamaları yapmıştır?

  A) Hoşgörü ve sevgiyi yaymıştır
  B) Ayrımcılığı yasaklamıştır
  C) İnsan haklarını korumuştur
  D) Hepsi

 30. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), toplumsal barışı sağlamak için hoşgörü ve sevgiyi yaymış, ayrımcılığı yasaklamış, insan haklarını korumuştur. Bu uygulamaları sayesinde toplumda huzur ve güven ortamı oluşmasını sağlamıştır. 31. Peygamberimiz (s.a.v.), ticaret hayatında uyguladığı önemli ahlaki kurallardan biri hangisidir?

  A) Ölçü ve tartıda doğruluk    B) Kul hakkı ihlali           
  C) Çalışana hakkını yeme       D) Hile                       
                                

 32. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), ticaret hayatında ölçü ve tartıda doğruluk, kul hakkına dikkat etme, işini iyi yapma, çalışana hakkını verme ve dürüstlük gibi ahlaki kurallara uymuştur. Bu kurallardan biri olan ölçü ve tartıda doğruluk, ticarette en önemli ilkelerden biridir. 33. Peygamberimiz (s.a.v.), ticaret hayatında dürüst davranmayan kişileri nasıl uyarmıştır?

  A) Onlara beddua etmiştir.
  B) Onları toplumdan dışlamıştır.
  C) Onları ikaz etmiştir.
  D) Onları cezalandırmıştır.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), ticaret hayatında dürüst davranmayan kişileri ikaz etmiştir. Bir gün pazarda alışveriş yaparken bir satıcının mallarının tartısında hile yaptığını görmüş ve onu uyarmıştır. 35. Peygamberimiz (s.a.v.), çalışanın emeğinin korunması için hangi önlemleri almıştır?

  A) Çalışanlara düzenli olarak ücret vermiştir.
  B) Çalışanlara iyi bir çalışma ortamı sağlamıştır.
  C) Çalışanların haklarını korumak için kanunlar çıkarmıştır.
  D) Çalışanların sosyal güvenliklerini sağlamıştır.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), çalışanın emeğinin korunması için çalışanlara düzenli olarak ücret vermiştir. Ayrıca çalışanlara iyi bir çalışma ortamı sağlamış ve onların haklarını korumak için çaba göstermiştir. 37. Peygamberimiz (s.a.v.), çevreyi korumanın önemini nasıl vurgulamıştır?

  A) Bir hadisinde "Çevrenizi temiz tutun." buyurmuştur.
  B) Bir hadisinde "Çevreyi kirleten kişi, Allah'ın gazabına uğrar." buyurmuştur.
  C) Bir hadisinde "Çevreyi korumak, imandandır." buyurmuştur.
  D) Bir hadisinde "Çevreyi kirletmek, günahtır." buyurmuştur.

 38. Cevap: A Açıklama: 39. Peygamberimiz (s.a.v.), çevrenin korunması için hangi uygulamaları yapmıştır?

  A) Ağaç dikmek                  B) Mescitleri temizlemek       
  C) Su kenarlarını temizlemek    D) Hepsi                       
                                 

 40. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), çevrenin korunması için ağaç dikmek, mescitleri temizlemek, su kenarlarını temizlemek gibi uygulamalar yapmıştır. 41. Peygamberimiz (s.a.v.), hayvanlara karşı nasıl davranılmasını istemiştir?

  A) İyi davranılmasını       B) Kötü davranılmasını     
  C) Onları öldürmesini       D) Onları hedef almasını   
                             

 42. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), hayvanlara karşı iyi davranılmasını istemiştir. Onlara acı çektirici davranışlardan sakınılmasını, zorunlu olmadıkça hiçbir hayvanın öldürülmemesini söylemiştir. 43. Peygamberimiz (s.a.v.), çevrenin korunması için hangi tavsiyelerde bulunmuştur?

  A) Ağaç dikmeyi
  B) Ortak kullanım alanlarını temiz tutmayı
  C) Su kaynaklarını korumayı
  D) Hepsi

 44. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), çevrenin korunması için ağaç dikmeyi, ortak kullanım alanlarını temiz tutmayı, su kaynaklarını korumayı tavsiye etmiştir. 45. "Yaş kesen baş keser." sözüyle ne anlatılmak istenmiştir?

  A) Ağaçların korunmasının önemini
  B) Ağaçların kesilmesinin yasak olduğunu
  C) Ağaçların kesilmesinin canlıların yaşamını tehlikeye attığını
  D) Ağaçların kesilmesinin insanları cezalandıracağını

 46. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), "Yaş kesen baş keser." sözüyle ağaçların korunmasının önemini ve ağaçların kesilmesinin canlıların yaşamını tehlikeye attığını anlatmak istemiştir. 47. Peygamberimiz (s.a.v.)'in çevrenin korunması için yaptığı uygulamalardan günümüzde yararlanmamız için neler yapabiliriz?

  A) Ağaç dikebiliriz
  B) Orman yangınlarına karşı duyarlı olabiliriz
  C) Çevre kirliliğini önlemeye çalışabiliriz
  D) Hepsi

 48. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.)'in çevrenin korunması için yaptığı uygulamalardan günümüzde yararlanmak için ağaç dikebilir, orman yangınlarına karşı duyarlı olabilir ve çevre kirliliğini önlemeye çalışabiliriz. 49. Bir Müslümanın çevreye karşı sorumluluğu nedir?

  A) Çevreyi korumak           B) Çevreyi kirletmemek      
  C) Çevreyi güzelleştirmek    D) Hepsi                    
                              

 50. Cevap: D Açıklama:

  Bir Müslümanın çevreye karşı sorumluluğu, çevreyi korumak, çevreyi kirletmemek ve çevreyi güzelleştirmektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Detayları

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN DİNDEKİ KONUMU
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Hüküm Koyması
  3. Peygamberimizin İnsanı Kötülüklerden Arındırması
  4. Peygamberimizin Vahyi Açıklaması
  5. Peygamberimizin Vahyi İnsanlığa Ulaştırması
  6. Peygamberimizin Vahyi Yaşayarak Öğretmesi

Ayrıca 8.sınıf peygamberimizin hayatı dersi II. ünite test soruları 1; cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun test türünde sorulardan hazırlanmıştır

1.2.1. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i açıklama yöntemlerini açıklar.

1.2.2. Peygamberimizin Kur'an'a dayalı hükümlerini açıklar.

1.3.1. Peygamberimizin insanları kötülüklerden arındırmaya yönelik uygulamalarına örnekler verir.

1.3.2. Peygamberimizin insanları kötülüklerden arındırmaya yönelik tavsiyelerine örnekler verir.

1.3.3. Peygamberimizin insanları kötülüklerden arındırmaya yönelik davranışlarına örnekler verir.

* Peygamberimizin (s.a.v.) Medine'de adaleti sağlamak için yaptığı çalışmalardan birini bilir.

* Peygamberimizin (s.a.v.) adalet anlayışından birini bilir.

* Peygamberimizin (s.a.v.) adalet anlayışından birini bilir.

* Peygamberimizin (s.a.v.) adalet anlayışından birini bilir.

* Peygamberimizin (s.a.v.) adalet anlayışından birini bilir.

8.1.1.1. Peygamberimizin (s.a.v.) sosyal hayata katkılarını kavrar.

8.1.1.2. Peygamberimizin (s.a.v.) Mescid-i Nebi'nin sosyal işlevlerini kavrar.

8.1.1.3. Peygamberimizin (s.a.v.) adalet anlayışının sosyal hayata etkilerini kavrar.

8.1.1.4. Peygamberimizin (s.a.v.) yoksullara yardım etme uygulamalarını kavrar.

8.1.1.5. Peygamberimizin (s.a.v.) toplumsal barışa katkılarını kavrar.

* 8.1.2. Peygamberimizin (s.a.v.) çalışma hayatındaki ahlaki davranışlarını açıklar.

* 8.1.2. Peygamberimizin (s.a.v.) çalışma hayatındaki ahlaki davranışlarını açıklar

* 8.1.2. Peygamberimizin (s.a.v.) çalışma hayatındaki ahlaki davranışlarını açıklar.

8.1.2. Peygamberimizin (s.a.v.) çevrenin korunması için yaptığı uygulamaları açıklar.

8.1.3. Peygamberimizin (s.a.v.) hayvanlara karşı tutumunu açıklar.

8.1.4. Peygamberimizin (s.a.v.) çevrenin korunması için yaptığı tavsiyeleri açıklar.

8.1.5. Peygamberimizin (s.a.v.) "Yaş kesen baş keser." sözünden çıkardığı mesajı açıklar.

8.1.6. Peygamberimizin (s.a.v.) çevrenin korunması için yaptığı uygulamaların günümüzdeki önemini açıklar.

8.1.7. Bir Müslümanın çevreye karşı sorumluluğunu açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 10 kere doğru, 63 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri