8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Hz. Aişe'nin Kur'an-ı Kerimi en iyi anlayan sahabilerden biri olduğu hangi özelliğinden anlaşılır?

  A) Bilgili olması
  B) Hafızasının kuvvetli olması
  C) Bilmediği konuları sorması
  D) Peygamberimizle sefere katılması

 2. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Aişe, bilmediği konuları Peygamberimize sormasıyla bilinir. 3. Hz. Aişe'nin rivayet ettiği hadislerin sayısı kaçtır?

  A) 1000    B) 1500    C) 2210    D) 3000    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Aişe, 2210 hadis rivayet etmiştir. 5. Hz. Ömer'in Müslümanlığa geçmesinden önceki özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sakin ve mülayim tavırları
  B) Sert mizaçlı ve pehlivan yapısı
  C) İlim ve hikmete düşkünlüğü
  D) Şiire ve edebiyata ilgisi

 6. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Ömer, Müslüman olmadan önce sert mizaçlı ve güçlü bir kişiliğe sahipti. 7. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hangi yerler fethedildi?

  A) Irak, Suriye, Mısır
  B) İran, Filistin, Yemen
  C) Irak, Suriye, Filistin, Mısır, İran
  D) Yemen, Hindistan, Sudan

 8. Cevap: C Açıklama:

  Metinde Hz. Ömer'in halifeliği döneminde Irak, Suriye, Filistin, Mısır ve İran'ın fethedildiği belirtilmektedir. 9. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) takdirini kazanarak "dinin anlayışlısı" olarak bilinen sahabi kimdir?

  A) Abdullah b. Abbas         B) Hamza b. Abdulmuttalib   
  C) Musab b. Umeyr            D) Ammar b. Yasir           
                              

 10. Cevap: A Açıklama:

  Abdullah b. Abbas, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) duasına mazhar olmuş ve fıkıh ve tefsir alanında otorite kabul edilmiştir. 11. İslam'ın ilk şehitleri kimdir?

  A) Sümeyye bint Hubbat ve Yasir b. Amir
  B) Hamza b. Abdulmuttalib ve Zeyd b. Desine
  C) Musab b. Umeyr ve Ammar b. Yasir
  D) Cafer b. Ebi Talib ve Hz. Ali

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sümeyye bint Hubbat ve Yasir b. Amir, Mekke'de İslam'ı kabul ettikleri için işkence yapılarak şehit edilmişlerdir. 13. Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin (s.a.v.) sancağını kim taşıdı?

  A) Musab b. Umeyr            B) Cafer b. Ebi Talib       
  C) Ali b. Ebu Talib          D) Hamza b. Abdülmuttalib   
                              

 14. Cevap: A Açıklama:

  Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin (s.a.v.) sancağını Musab b. Umeyr taşıdı. 15. Zeyd b. Desine, hangi savaşa katılmak üzere yola çıkarken şehit edildi?

  A) Bedir Savaşı     B) Uhud Savaşı     
  C) Hendek Savaşı    D) Tebük Savaşı    
                     

 16. Cevap: D Açıklama:

  Zeyd b. Desine, Tebük Savaşı'na katılmak üzere yola çıkarken şehit edildi. 17. Cafer b. Ebu Talib, Peygamberimiz'in (s.a.v.) hangi akrabasıydı?

  A) Amcası    B) Dayısı    C) Kuzeni    D) Kardeşi    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cafer b. Ebu Talib, Peygamberimiz'in (s.a.v.) amcası Ebu Talib'in oğluydu. 19. Peygamberimiz (s.a.v.)'in hastalanan bir sahabisine tavsiyesi ne olmuştur?

  A) Ahirette cezalandırılacağı şeylerin dünyada başına gelmesi için dua etmesi
  B) Allah'tan dünyada ve ahirette iyilik vermesini istemesi
  C) Sadece ahiret için dua etmesi
  D) Ahiretle ilgili dualar okuması

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu nasihat, Peygamberimiz (s.a.v.)'in dünya ve ahiret dengesinin önemine vurgu yaptığı bir örnektir. 21. Peygamberimizin (s.a.v.) cömertliğini ve yardımseverliğini gösteren aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Saffan b. Ümeyye'ye yaptığı yardımlar
  B) Tâif halkına beddua etmesi
  C) Uhud Savaşı'nda düşmanlarına karşı hoyrat davranması
  D) Kendi servetini mütevazı bir şekilde yaşaması

 22. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Saffan b. Ümeyye'ye iyilik ve bağışlarda bulunarak İslam'a girmesini sağlamıştır. 23. Peygamberimizin (s.a.v.) mütevazı yaşamından bir örnek veriniz.

  A) Bedir Savaşı'na Deveyle gitmesi
  B) Huneyn Savaşı'ndan sonra zenginleşmesi
  C) Uhud Savaşı'nda düşmanlarını öldürmesi
  D) Ashabına karşı kibirli davranması

 24. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Bedir Savaşı'na deveyle nöbetleşe binerek mütevazılığını göstermiştir. 25. Peygamberimiz (s.a.v.), kendisine zehirli yemek yediren kadınla ilgili olarak nasıl davranmıştır?

  A) Kadını hemen idam etmiştir.
  B) Kadını affetmiş, ancak yemekten zehirlenen sahabiyi cezalandırmıştır.
  C) Kadınla barış antlaşması imzalamıştır.
  D) Kadını hapsetmiştir.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), zehirli yemek yediren kadını affetmiş, ancak yemekten zehirlenen sahabiyi cezalandırmıştır. 27. Peygamberimiz (s.a.v.), Müslümanların birbirleriyle olan ilişkilerinde neyi teşvik etmiştir?

  A) Kin ve nefret
  B) Affedicilik ve hoşa görünme
  C) İntikam ve düşmanlık
  D) Rekabet ve çekişme

 28. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Müslümanların birbirlerine affedici ve hoşa görünür olmalarını teşvik etmiştir. 29. Peygamberimizin istişareye verdiği önem hangi hadisten anlaşılmaktadır?

  A) "Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, onun da elini keserdim."
  B) "Sizden öncekilerin mahvolmasının sebebi, güçlüleri serbest bırakmaları, zayıfları cezalandırmalarıdır."
  C) "Arkadaşları ile istişarede Hz. Peygamber kadar özen gösteren bir başkasını görmedim."
  D) "Bedir Savaşı'nda Habbab b. Münzir'in tavsiyesine uyarak kuyuları kapatmamız gerekir."

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu hadiste Peygamberimizin sahabeleriyle istişare etmede ne kadar titiz davrandığı belirtilmektedir. 31. Peygamberimizin Medine'de inşa ettirdiği mescidin adı nedir?

  A) Mescid-i Haram    B) Mescid-i Nebi    
  C) Mescid-i Aksa     D) Mescid-i Küba    
                      

 32. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz hicret ettikten sonra Medine'de Mescid-i Nebi'yi inşa ettirmiştir. 33. Peygamberimiz (s.a.v.), Medine'ye göç eden muhacirlere karşı nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Onları horlamış ve dışlamıştır.
  B) Onlara verilenlerden dolayı rahatsızlık hissetmiştir.
  C) Onları kendi kardeşleri gibi kabul etmiştir.
  D) Onların mal ve mülklerini gasp etmiştir.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), göç eden muhacirlere ensar kucak açmış ve sahip oldukları her şeyi onlarla paylaşmıştır. 35. Peygamberimiz (s.a.v.), anlaşmazlıkları çözmede nasıl bir yol izlemiştir?

  A) Her iki tarafı dinlemeden hüküm vermiştir.
  B) Her zaman bir tarafı diğerine tercih etmiştir.
  C) Adaletli ve tarafsız bir şekilde meseleyi ele almıştır.
  D) Anlaşmazlıklara hiç karışmamıştır.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), anlaşmazlıkları çözmede her iki tarafı dinlemiş ve adaletli bir şekilde meseleyi ele almıştır. 37. Peygamberimiz (s.a.v.)'in kurduğu ticaret mekânı hangisiydi?

  A) Suffa Pazarı     B) Medine Pazarı   
  C) Kudüs Çarşısı    D) Mekke Fuarı     
                     

 38. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, Hicret'ten sonra Medine'de Müslümanların ticaret yapıp geçimlerini sağlamaları için Medine Pazarı'nı kurdu. 39. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v.)'in hayvanlara karşı tavrını gösteren bir örnektir?

  A) Canlı hayvanları hedef yaparak atış talimi yapmayı yasaklaması
  B) Hayvanlara iyi davranılmasını tavsiye etmesi
  C) Hayvanları kullanarak nakliye işi yapması
  D) Hayvanları beslemeyi sevmemesi

 40. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), canlı hayvanlara zarar verilmesini yasaklamıştır, bu da hayvanlar üzerindeki merhametini gösterir. 41. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a göre, karıncaya zarar vermek için hangi gerekçe geçerlidir?

  A) Ağaca zarar vermesidir
  B) Allah'ın azabını gerektirmesidir
  C) Zararının faydasından fazla olmasıdır
  D) Hiçbir gerekçe gerekmez

 42. Cevap: A Açıklama:

  Ebû's-Suûd Efendi'nin beytine göre, karıncaya zarar vermek sadece ağaca zarar vermesi durumunda geçerli bir gerekçedir. 43. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) hadislerinden çıkarılabilecek bir ilke değildir?

  A) Ağaçların korunması
  B) Nimetlerin israf edilmemesi
  C) Karıncaların öldürülmesi
  D) Sadaka vermenin önemi

 44. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), karıncaların öldürülmesini yasaklamıştır. Diğer seçenekler ise hadislerinde vurguladığı ilke ve değerlerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi
  3. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Sadaka
  4. Peygamberimizin Hayatında Sadelik
  5. Peygamberimizin Affedici Olması
 • İSLAM DAVETİ VE SAHABE
  1. Âlim Sahabiler
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
  4. Şehit Sahabiler

Ayrıca 8.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Hz. Aişe'nin öğrenme yönteminin önemini kavramak.

Hz. Aişe'nin hadis rivayeti hakkında bilgi edinmek.

Hz. Ömer'in Müslümanlık öncesi kişiliğini anlamak

İslamiyetin yayılışı ve Hz. Ömer'in katkıları

Sahabelerin Allah Resulü (s.a.v.) ile ilişkileri ve özellikleri hakkında bilgi edinmek.

İslam tarihindeki önemli olaylar ve kişiler hakkında bilgi edinmek.

Uhud Savaşı'nın önemli olaylarından birini hatırlar.

Sahabelerin Hz. Peygamber'e bağlılıklarını anlar.

Peygamberimizin (s.a.v.) yakın çevresini ve aile bağlarını anlamak.

Dünya ve ahiret dengesini anlama.

Peygamberimizin cömertliği ve yardımseverliğini anlama.

Peygamberimizin sade ve mütevazı yaşamını anlama.

Affediciliğin sınırlarını kavramak.

İslam'ın insan ilişkilerine ilişkin ilkelerini anlamak.

Peygamberimizin istişare etme ilkesini kavramak

Peygamberimizin Medine'deki mescidinin adını belirlemek.

Peygamberimizin muhacirlere karşı gösterdiği hoşgörü ve yardımseverliğini kavramak.

Peygamberimizin toplumsal sorunları çözme yöntemleri hakkında bilgi edinmek.Soru 1

Peygamberimizin ticari faaliyetlerini öğrenmek.

Peygamberimiz (s.a.v.)'in hayvanlara karşı şefkatli ve merhametli olduğunu öğrenmek.

Peygamberimiz'in çevreye karşı verdiği önem ve Osmanlı dönemindeki bu önemin devam ettiğini gösterir.

Peygamberimiz'in hadislerini yorumlar ve bu hadislerden ilke ve değerler çıkarır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 6 kere doğru, 4 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri