8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Hz. Aişe'nin babasının adını belirtiniz.


 2. Cevap: Hz. Ebû Bekir Açıklama:

  Hz. Aişe, Hz. Peygamber'in eşi ve Hz. Ebû Bekir'in kızıdır. 3. Hz. Aişe'nin Kur'an-ı Kerim'i öğrenme çabası hakkında bilgi veriniz.


 4. Cevap: Hz. Aişe, en iyi öğretmen olan Hz. Peygamber'den öğrenerek ve sorular sorarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenme konusunda büyük gayret göstermiştir. Açıklama:

  Hz. Aişe, öğrenme isteği ve azmiyle Peygamber Efendimiz'in yanında değer kazanmıştır. 5. Hz. Ömer'in adaletli yönetimi hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Hz. Ömer, halifeliği süresince adaletiyle tanınmıştır. Kul hakkına önem vermiş, devlete ait kaynakların doğru kullanılmasına özen göstermiştir. Açıklama:

  Hz. Ömer'in adaleti, döneminde yaşamış olan insanların huzur içinde yaşamalarına ve İslam devletinin güçlenmesine katkı sağlamıştır. 7. Abdullah b. Mesud'un Peygamberimiz (s.a.v.) ile yakınlığını açıklayınız.


 8. Cevap: Abdullah b. Mesud, erken dönem Müslümanlarından olup Kur'an öğretmeni olarak görev yapmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) ile yakın bir ilişkisi vardı ve evine rahatça girip çıkmasına izin veriliyordu. Açıklama:

  Abdullah b. Mesud'un Hz. Peygamberle yakınlığı, onun İslam'ın öğretileri hakkında derin bir anlayış kazanmasına ve sahabenin diğer üyeleri arasında saygı duyulan bir kişi olmasına katkı sağlamıştır. 9. Cafer b. Ebi Talib'in İslam davetindeki rolünden bahsediniz.


 10. Cevap: Cafer b. Ebi Talib, İslam'ın ilk müminlerinden biriydi. Habeşistan'a gerçekleşen ikinci hicret kafilesine liderlik etti. Habeşistan Kralı'nın huzurunda, Müslümanların sözcülüğünü yaparak İslam'ın öğretilerini anlattı. Açıklama:

  Cafer b. Ebi Talib'in Habeşistan'daki görevi, Müslümanların Mekkeli müşriklerin baskılarından korunmasına ve İslam'ın yayılmasına katkı sağlamıştır. 11. Zeyd b. Desine'nin şehadetinde geçen olayları ve sözlerini anlatınız.


 12. Cevap: Zeyd b. Desine, Mekkeli müşrikler tarafından şehit edildi. Kıldığı namazı kısa tuttu, çünkü Mekkelilerin kendisinin korktuğunu sanmalarını istemedi. Şehit edilmeden önce, Hz. Peygamber'in bir dikeni incinse bile onun yerine geçmeyi diledi. Açıklama:

  Zeyd b. Desine'nin şehadeti, Hz. Peygamber'e olan bağlılığının ve İslam'a olan inancının gücünün bir göstergesidir. 13. Peygamberimiz (s.a.v.)'in infakla ilgili söylediği bir sözü yazınız.


 14. Cevap: İmkânı olduğunda da o borcu ödemiştir. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kendisine gelen bir yoksulun ihtiyacını karşılayacak imkâna sahip değilse yoksulu çarşıya, pazara göndermiş; ihtiyacı olan şeyleri almasını, borcunu da kendisinin ödeyeceğini belirtmiştir. İmkânı olduğunda da o borcu ödemiştir. 15. İnfakın çeşitlerinden üçünü yazınız.


 16. Cevap: Zekât, sadaka, hediye Açıklama:

  İnfak, Allah'ın (c.c) hoşnutluğunu elde etmek amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulunması, farz olan zekâtı ve gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içermektedir. 17. Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliğinin İslam'ın yayılmasındaki katkılarını açıklayınız.


 18. Cevap: Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliği, insanların İslam'a ısınmasını ve Peygambere bağlanmasını kolaylaştırdı. Düşmanlarına bile bağışlayıcı olması, onun yüce ahlakını gösterdi ve insanlara İslam'ın merhametini tanıttı. Bu sayede birçok kişi Müslüman oldu ve İslam hızla yayıldı. Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliği, insanlara İslam'ın gerçek öğretilerini gösterdi. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek yerine affetmek ve barıştırmak, İslam'ın bir parçasıdır. Peygamberimiz (s.a.v.) bunu hayatıyla göstererek insanları bu güzel ahlaka teşvik etti. 19. Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliğine örnek olan üç olay veriniz.


 20. Cevap: 1. Mekke'nin fethinde Kureyşlileri affetmesi. 2. Hayber Savaşı'nda kendisini zehirleyen Yahudi kadını affetmesi. 3. Ebû Sufyan'ın kızı Ümmü Habîbe'nin isteği üzerine Ebû Sufyan'ı affetmesi. Açıklama:

  Bu üç olay, Peygamberimizin (s.a.v.) düşmanlarına ve kendisine zarar verenlere karşı bile affedici olduğunu göstermektedir. O, her zaman barışı ve affı tercih etmiştir. 21. Medine'de yoksulluğun çözümünde Peygamberimizin uygulamalarını açıklayınız.


 22. Cevap: Medine'de yoksulluğun çözümü için Peygamberimiz, muhacirler ile ensarı kardeşleştirerek bir dayanışma kurmuştur. Ayrıca Mescid-i Nebi'yi bir sosyal yardım merkezi haline getirerek kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılamıştır. Açıklama:

  Bu uygulamalar, yoksulluğun hafifletilmesine, muhacirlerin topluma uyum sağlamasına ve Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin oluşmasına yardımcı olmuştur. 23. Peygamberimizin sosyal hayattaki en önemli uygulamalarından üçünü belirtiniz.


 24. Cevap: 1. İstişare 2. Ehil Kişilere Görev Verme 3. Rüşveti Yasaklama Açıklama:

  Bu uygulamalar, adaletin sağlanması, toplumun düzeninin korunması ve Müslümanların birlik ve beraberliği için hayati önem taşımaktadır. 25. Peygamberimizin (s.a.v.) ticari hayatındaki önemli ahlaki kuralları açıklayınız.


 26. Cevap: Ölçü ve tartıda doğruluk, kul hakkına dikkat etme, işini iyi yapma, çalışana hakkını verme, dürüst olma. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), bu kurallara uyarak ticarette güvenilirliği sağlamıştır. 27. Peygamberimiz (s.a.v.), işçi ile işveren arasındaki hakları nasıl korudu?


 28. Cevap: Çalışanlara ücretlerini teri kurumadan ödeme emri vererek işçilerin emeklerini korumuştur. Açıklama:

  Bu emriyle Peygamberimiz (s.a.v.), işverenlerin çalışanları mağdur etmesini engellemiştir. 29. Hadis-i şerifte hangi nimetlerden bahsedilmektedir?


 30. Cevap: * Ağaçlar Açıklama:

  Hadis-i şerifte "Yüce Allah yeryüzü ve gökyüzünü bütün nimetleriyle donatıp tertemiz bir şekilde insanın hizmetine vermiştir." ifadesi yer almakta ve bu nimetlerden birisi de ağaçlardır. 31. Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde bahsedilen "Masum" ifadesi kime veya neye işaret etmektedir? Açıklayınız.


 32. Cevap: * Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Açıklama:

  Şiirde "Ya Rabb! Bizi mahşerde bu ikrar ile haşret." mısrası, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in şefaatine ulaşma ümidini ifade etmektedir. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Peygamberimizin hayvanlara karşı merhametli davranılmasını öğütler.
  2. (.....) Ağaç dikmek Yüce Allah tarafından yasaklanmış bir davranıştır.
  3. (.....) Peygamberimiz, çevremizi korumamızı ve canlılara zarar vermememizi öğütlemiştir.
  4. (.....) Kanuni Sultan Süleyman, Ebû's-Suûd Efendi'ye ağaçlara zarar vermenin günahı olup olmadığını sormuştur.
  5. (.....) Yüce Rabb'imiz, Kur'an-ı Kerim'de ağaçlara saygı göstermemizi emretmiştir.
  6. (.....) Eksik ölçüp tartanlar, ahirette büyük bir azaba uğrayacaklardır.
  7. (.....) Peygamber Efendimiz, Müslümanların da ağaç kesmelerini teşvik etmiştir.
  8. (.....) Peygamberimizin doğaya zarar verme konusunda çok az sayıda hadisi bulunmaktadır.
  9. (.....) Peygamberimizin hayata bakış açısı, çevrenin korunmasıyla uyumludur.
  10. (.....) Peygamberimiz, hayvanların doğal ortamlarında yaşamalarını savunmuştur.

 34. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Peygamberimiz, hayvanların haklarına saygı gösterilmesini öğütlemiştir. 2. Ağaç dikmek, dini açıdan teşvik edilen bir davranıştır. 3. Peygamberimiz, çevreyi korumak konusunda bilinçli bir tavır sergilemiştir. 4. Kanuni Sultan Süleyman, ağaçlara zarar vermenin günahı olup olmadığını sormuştur. 5. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan ağaçlara saygı gösterilmesiyle ilgili bir ayet bulunmamaktadır. 6. Eksik ölçüp tartanlar, ahirette büyük bir azaba uğrayacaklardır. 7. Peygamber Efendimiz, ağaç dikmeyi teşvik etmiş ve ağaç kesmekten kaçınmıştır. 8. Peygamberimizin doğaya zarar verme konusunda birçok hadisi bulunmaktadır. 9. Peygamberimizin hayat tarzı, çevrenin korunmasına uygun bir modeldir. 10. Peygamberimiz, hayvanların doğal ortamlarında yaşamalarının önemine dikkat çekmiştir. 35. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a) Peygamberimiz (s.a.v.)
  b) Vahyin başlaması
  c) Hicret
  d) Medine'de ilk mescidin inşası
  e) Hz. Ebubekir'in vefatı
  f) Hz. Ömer'in vefatı
  g) Hz. Osman'ın vefatı
  h) Hz. Ali'nin vefatı
  ı) 40 yaşında
  i) 610 yılında
  j) 622 yılında
  k) 632 yılında
  l) 634 yılında
  m) 644 yılında
  n) 656 yılında
  o) 661 yılında
  1. (.....) Hz. Peygamber'in doğumu
  2. (.....) Hz. Peygamber'in vefatı
  3. (.....) Hz. Peygamber'e ilk vahiy
  4. (.....) İslam devletinin başkenti Medine
  5. (.....) Hz. Peygamber'in halifesi Ebubekir
  6. (.....) Hz. Peygamber'in halifesi Ömer
  7. (.....) Hz. Peygamber'in halifesi Osman
  8. (.....) Hz. Peygamber'in halifesi Ali
  9. (.....) Hz. Peygamberin yaşayışı
  10. (.....) Hz. Peygamber'in devleti

 36. Cevap: 1. a 2. h 3. i 4. d 5. e 6. f 7. g 8. o 9. m 10. j Açıklama:

  Soru, Hz. Peygamber'in hayatı ve İslam devleti ile ilgili önemli olayları eşleştirmeyi amaçlamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi
  3. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Sadaka
  4. Peygamberimizin Hayatında Sadelik
  5. Peygamberimizin Affedici Olması
 • İSLAM DAVETİ VE SAHABE
  1. Âlim Sahabiler
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
  4. Şehit Sahabiler

Ayrıca 8.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Hz. Aişe'nin aile bağları hakkında bilgi edinmek

Hz. Aişe'nin ilim öğrenmedeki azim ve gayreti hakkında bilgi edinmek

Öğrenciler, Hz. Ömer'in adalet anlayışının önemini ve İslam devletinin yönetiminde adaletin yerini kavrarlar.

Öğrenciler, Abdullah b. Mesud'un Peygamberimiz (s.a.v.) ile olan özel ilişkisinin önemini ve bunun onun İslam'ın yayılmasına yaptığı katkılara nasıl yansıdığını anlarlar.

İslam davetinde Cafer b. Ebi Talib'in önemini anlayabilmek.

İlk Müslümanların yaşadıkları zorluklara ve Hz. Peygamber'e olan bağlılıklarına örnek verebilmek.

Peygamberimizin (s.a.v.) infak etme konusundaki cömert ve yardımsever tutumunu anlama.

İnfakın kapsamlı bir ibadet olduğunu ve farklı şekillerde yapılabileceğini öğrenme.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliğinin İslam'ın yayılmasındaki rolünü anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) hayatından affedicilik örnekleri öğrenebileceklerdir.

Peygamberimizin sosyal sorunlara çözüm bulma yöntemlerini anlama.

Peygamberimizin liderlik özelliklerini ve sosyal sorunlara çözüm bulmadaki bilgeliğini kavrama.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) ticarette uyguladığı ahlaki kuralları öğrenirler.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) işçi ve işveren haklarını koruyacak tedbirler aldığını anlarlar.

* Allah'ın (c.c.) insana verdiği nimetlerin farkına varır. * Nimetleri israf etmemek ve korumak gerektiğini kavrar.

* Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in yüce makamını ve insanlar için taşıdığı önemi kavrar. * Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e olan sevgi ve saygısını artırır.

* Peygamberimizin çevreye ve canlılara karşı bakış açısını öğrenmek * İslamiyet'in çevrenin korunmasına verdiği önemi kavramak * Sorumlu bir Müslüman olarak çevreyi koruma bilincini geliştirmek

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in hayatı ve İslam devletinin kuruluşundaki önemli olayları sıralayabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri