8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin tebliğ görevinin temel amacı nedir?


 2. Cevap: Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) Allah'ın (c.c.) gönderdiği son peygamberdir. Ona verilen en önemli görev, insanların doğru yolu bulması için Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmektir. 3. Peygamberimiz (s.a.v.) vahyi nasıl açıklamıştır?


 4. Cevap: Kur'an'ın ayetlerini kendi hayatında uygulayarak ve açıklamak için hadisleri bildirerek. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) Kur'an'ın ayetlerini kendi hayatında uygulayarak insanlara örnek olmuştur. Ayrıca tebyin görevi gereği, ihtiyaç duyulduğunda bu ayetlerin insanların anlayabileceği şekilde açıklamalarını yapmıştır. Bu açıklamalara hadis adı verilir. 5. Peygamberimiz (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'i nasıl açıklamıştır?


 6. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'i hem sözlü hem de uygulamalı olarak açıklamıştır. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, bunların anlamlarını ve yorumlarını açıklayarak açıklamıştır. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'deki ibadetlerin nasıl yapılacağını, ahlak kurallarının nasıl uygulanacağını da uygulamalı olarak göstermiştir. 7. Peygamberimiz (s.a.v.) İslam'ı tebliğ etmek için hangi yöntemler kullanmıştır?


 8. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.) İslam'ı tebliğ etmek için konuşma, yazma, örnek olma gibi yöntemler kullanmıştır. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), İslam'ın doğrusunu ve güzelliğini insanlara anlatmak için konuşma yoluyla tebliğ yapmıştır. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'i yazarak ve insanlara öğreterek de tebliğ yapmıştır. Bununla birlikte, kendi yaşantısıyla da insanlara örnek olarak tebliğ yapmıştır. 9. Peygamberimiz (s.a.v.), Medine'de adaleti sağlamak için hangi adımları atmıştır?


 10. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.), Medine'de adaleti sağlamak için aşağıdaki adımları atmıştır: * Herkese kendi dinine ve kanunlarına göre adil davranmıştır. * Fikir alışverişine önem vermiştir. * İşi ehline vermiştir. * Rüşveti yasaklamıştır. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Medine'de farklı inanç ve kabilelerden insanların huzur içinde bir arada yaşamasını sağlamak için Medine Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Bu sözleşmede, Medine'de yaşayan Müslümanlar ve Yahudilerin eşit haklara sahip oldukları belirtilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.), Medine Sözleşmesi'nde yer alan hükümlerin uygulanmasında herkese eşit davranmış, kimseye ayrıcalık tanımamıştır. Peygamberimiz (s.a.v.), adaleti sağlamak için fikir alışverişine önem vermiştir. Danışma meclisinde farklı görüşlere sahip kişileri bir araya getirerek onların fikirlerini dinlemiş, en doğru kararı almaya çalışmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.), işi ehline vermiştir. Yetenekli ve bilgili kişileri görevlendirerek adaletin sağlanmasına katkı sağlamıştır. Peygamberimiz (s.a.v.), rüşveti yasaklayarak adaletin önündeki engelleri ortadan kaldırmıştır. 11. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine'de kurulan kardeşlik müessesesinin temel amacı nedir?


 12. Cevap: Müslümanlar arasında dayanışma ve kardeşliği sağlamak Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) Medine'de kurulan kardeşlik müessesesinin temel amacı Müslümanlar arasında dayanışma ve kardeşliği sağlamaktır. Bu müessese sayesinde Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik güçlenmiş, yoksulluk ve muhtaçlık gibi sorunlar da azaltılmıştır. 13. Peygamberimiz (s.a.v.) Mescid-i Nebi'nin hangi işlevini özellikle vurgulamıştır?


 14. Cevap: Eğitim Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) Mescid-i Nebi'nin eğitim işlevini özellikle vurgulamıştır. Mescid-i Nebi'de Müslümanlara İslami ilimler, ahlak ve muaşeret kuralları öğretilmiştir. Ayrıca Mescid-i Nebi, Müslümanların bir araya gelip bilgi alışverişinde bulundukları bir merkez olmuştur. 15. Peygamberimiz (s.a.v.) ticarette hangi ahlaki kurallara dikkat etmiştir?


 16. Cevap: * Ölçü ve tartıda doğruluk * Malın kusurlarını gizleme * Alıcı ve satıcının haklarını koruma Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) ticarette dürüstlük, güvenilirlik ve hakça davranma gibi ahlaki kurallara dikkat etmiştir. Bu kurallara uymak, ticaretin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve insanların haklarının korunmasını sağlar. 17. Peygamberimiz (s.a.v.) çevreyi korumak için hangi tavsiyelerde bulunmuştur?


 18. Cevap: * Yaşanan ortamı temiz tutmak * Doğal kaynakları israf etmemek * Çevre kirliliğine neden olmamak Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) çevreyi korumanın önemine dikkat çekmiştir. Yaşanan ortamı temiz tutmak, doğal kaynakları israf etmemek ve çevre kirliliğine neden olmamak, çevrenin korunması için gereklidir. 19. Peygamberimiz (s.a.v.) çevrenin korunması için yaptığı uygulamalardan biri de Taif anlaşmasına koydurduğu maddedir. Bu maddede Taif vadilerinin koruma altına alındığı ve orada bitki örtüsünün tahrip edilmesinin, hayvan avlamanın yasaklandığı belirtilmektedir. Bu maddeden ne gibi sonuçlar çıkarılabilir?


 20. Cevap: Bu maddeden çıkarılabilecek sonuçlar şunlardır: * Peygamberimiz (s.a.v.) çevrenin korunmasına çok önem vermiştir. * Peygamberimiz (s.a.v.), çevrenin korunması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istemiştir. * Peygamberimiz (s.a.v.), çevrenin korunmasının bir insani ve dinî sorumluluk olduğunu vurgulamıştır. Açıklama:

  Bu madde, Peygamberimiz (s.a.v.)'in çevrenin korunmasına verdiği önemi gösteren önemli bir örnektir. Peygamberimiz (s.a.v.), Taif'te yaşayan insanlarla yaptığı anlaşmada, Taif vadilerinin korunmasını şart koşmuştur. Bu madde ile Peygamberimiz (s.a.v.), çevrenin korunmasının bir insani ve dinî sorumluluk olduğunu vurgulamıştır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  ( ) Yüce Allah, insanları doğru yolu göstermek, emir ve yasaklarını bildirmek için peygamberler göndermiştir.
  ( ) Vahiy, Allah'ın (c.c.) peygamberlere gönderdiği ilhamlardır.
  ( ) Vahiy, her zaman açık ve anlaşılır bir şekilde gelir.
  ( ) Tebyin, peygamberlerin vahyi açıklama görevine verilen addır.
  ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), tebliğ görevini sadece sözlü olarak yerine getirmiştir.
  ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), tebliğ görevini yaparken karşılaştığı engellere rağmen kararlılıkla devam etmiştir.
  ( ) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tebliğ görevi, Asr-ı Saadet döneminde sona ermiştir.
  ( ) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tebliğ görevi, İslam'ın yayılması açısından büyük önem taşımaktadır.

 22. Cevap: D D Y D Y D Y D Açıklama:

  Yüce Allah, insanları doğru yolu göstermek, emir ve yasaklarını bildirmek için peygamberler göndermiştir. Bu, İslam'ın temel inançlarından biridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN DİNDEKİ KONUMU
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Hüküm Koyması
  3. Peygamberimizin İnsanı Kötülüklerden Arındırması
  4. Peygamberimizin Vahyi Açıklaması
  5. Peygamberimizin Vahyi İnsanlığa Ulaştırması
  6. Peygamberimizin Vahyi Yaşayarak Öğretmesi

Ayrıca 8.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Peygamberimizin tebliğ görevinin temel amacının Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek olduğunu kavrar.

Peygamberimizin vahyi açıklama yöntemlerinden birini kavrar. Bu sorular, yukarıda verdiğim içerikten hazırlanmıştır. Soru metni, cevap, açıklama ve kazanım cümlesi formatındadır. Soru, seçenek, cevap, açıklama ve kazanımlar içerisine alınmamıştır.

* Peygamberimizin (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'i açıklama yöntemlerini bilir.

* Peygamberimizin (s.a.v.) İslam'ı tebliğ etme yöntemlerini bilir.

* Peygamberimiz (s.a.v.), adaleti sağlamak için her türlü çabayı göstermiştir.

* Peygamberimizin (s.a.v.) sosyal yardımlaşmaya verdiği önemi kavrar.

* Peygamberimizin (s.a.v.) eğitime verdiği önemi kavrar.

* 2.3.5. İslam'ın çalışma hayatına ilişkin ahlaki ilkeleri açıklar.

* 2.3.6. İslam'ın çevreyi korumaya ilişkin değerlerini açıklar.

* Peygamberimizin (s.a.v.) çevrenin korunması için yaptığı uygulamaları kavrar. (Kazanım: 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. Ünite "Peygamberimiz ve Sosyal Hayat" kazanımları arasında yer alan "Peygamberimizin (s.a.v.) çevrenin korun

* Öğrenciler, İslam'ın temel inançlarından biri olan peygamberlik inancının önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri