2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08)

2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 30 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) CEVAPLARI

 1. Birinci Akabe biatı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Medineli 6 kişi ile Peygamberimiz arasında olmuştur.
  B) Mekkede yapılmıştır.
  C) Bu akabeden sonra peygamber efendimiz Medineye hicrete izin vermiştir.
  D) Peygamber efendimiz bu akabede Medinelilere İslam'ı tanıtmıştır.

 2. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C)

  Açıklama:

  Birinci Akabe Biatı, 621 yılında, Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) davetini kabul eden Medineli 12 kişi ile Mekke'de yapılmıştır. Bu biatla birlikte, Medineli Müslümanlar, Hazreti Muhammed'i (s.a.v.) din ve devlet reisi olarak kabul etmişlerdir.

  Bu bilgilere göre, birinci Akabe biatı ile ilgili aşağıdakiler doğrudur:

  * Medineli 6 kişi ile Hazreti Muhammed (s.a.v.) arasında olmuştur. (A)
  * Mekkede yapılmıştır. (B)
  * Peygamber efendimiz bu akabede Medinelilere İslam'ı tanıtmıştır. (D)

  Ancak, birinci Akabe biatının ardından Hazreti Muhammed (s.a.v.), Medine'ye hicrete izin vermemiş, bu izin ikinci Akabe biatının ardından verilmiştir. Bu nedenle, birinci Akabe biatı ile ilgili (C) seçeneği doğru değildir.

  Cevap: (C)

  Açıklama: Birinci Akabe biatının ardından Hazreti Muhammed (s.a.v.), Medine'ye hicrete izin vermemiş, bu izin ikinci Akabe biatının ardından verilmiştir. Bu nedenle, birinci Akabe biatı ile ilgili (C) seçeneği doğru değildir.

 3. Peygamber efendimiz Zeyd'le (r.a) ................ şehrine gidip insanlara İslamı tebliğ etmiş ancak buradan taşlanarak çıkarılmıştır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Medine    B) Taif    C) Yemen    D) Şam

 4. Cevap: B Açıklama:

  Yukarıdaki boşluğa "Taif" kelimesi gelmelidir. Peygamber Efendimiz (sav), Zeyd bin Harise (ra) ile birlikte Taif şehrine giderek insanlara İslam'ı tebliğ etmeye çalışmıştır. Ancak, Taif halkı tebliğlerini kabul etmemiş ve hatta Peygamber Efendimiz (sav) ve Zeyd bin Harise (ra) taşlanarak şehirden çıkarılmışlardır. Bu olay, Peygamber Efendimiz'in (sav) peygamberlik dönemi sürecinde karşılaştığı zorluklardan biridir. 5. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Boykot dönemi beş yıl sürmüştür.
  B) Boykot döneminde Müslümanlar çok zorluk çekmiştir.
  C) Boykot kararına katılmayan müşriklerde vardır.
  D) Boykot döneminde Müslümanlara yardım eden bazı müşriklerde bulunmaktaydı.

 6. Cevap: A Açıklama:Cevap: (A)

  Açıklama:

  Boykot dönemi, Hz. Muhammed'in peygamberliğinin 5. yılından 9. yılına kadar sürmüştür. Bu nedenle, (A) seçeneği doğru değildir.

  Diğer seçenekler doğrudur.

  (B) seçeneği, boykot döneminde Müslümanların çok zorluk çektiğini ifade etmektedir. Bu durum, tarihsel kaynaklarda da yer almaktadır.

  (C) seçeneği, boykot kararına katılmayan müşriklerin varlığını ifade etmektedir. Bu durum, tarihsel kaynaklarda da yer almaktadır. Örneğin, Ebu Talib'in oğlu Ali, boykot kararına katılmamıştır.

  (D) seçeneği, boykot döneminde Müslümanlara yardım eden bazı müşriklerin bulunduğunu ifade etmektedir. Bu durum, tarihsel kaynaklarda da yer almaktadır. Örneğin, Ebu Talib'in karısı Ümmü Hani, Müslümanlara yardım etmiştir.

  Bu nedenle, doğru cevap (A) seçeneğidir.

 7. İlk İslam şehitleri aşağıda verilenlerden hangisidir?

  A) Sümeyye -- Yesir
  B) Bilal-i Habeşi -- Sümeyye
  C) Habbab bin Eret -- Yesir
  D) Ammar -- Sümeyye

 8. Cevap: A Açıklama:

  İlk İslam şehitleri, soruda da verildiği gibi "A) Sümeyye -- Yesir" çiftidir. İslam'ın ilk dönemlerinde Mekke'de zulme maruz kalan ilk Müslümanlardan olan Sümeyye ve eşi Yesir, İslam'a inandıkları için işkence görmüş ve şehit olmuşlardır. Sümeyye, Hz. Hamza'nın annesi ve Ammar bin Yasir'in annesi olarak da bilinir. Eşi Yesir ise Hz. Ammar'ın babasıdır. İslam tarihinde önemli bir yeri olan bu çift, imanları uğruna ölümü göze almış ve İslam'ın yayılmasına önemli bir katkı sağlamışlardır. 9. Fakir ve kimsesiz Müslümanların yatılı kaldığı ve eğitim gördüğü Mescid-i Nebevi’nin bitişiğindeki yere ne denir?

  A) Safa                 B) Darü’l Erkam
  C) Suffe                D) Mescid-i Haram

 10. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C) Suffe

  Açıklama:

  Mescid-i Nebevi'nin bitişiğindeki fakir ve kimsesiz Müslümanların yatılı kaldığı ve eğitim gördüğü yere Suffeh denir. Suffe, İslam'ın ilk yıllarında önemli bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Burada eğitim gören sahabeler arasında Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ebubekir gibi önemli isimler bulunmaktadır.

  Diğer seçeneklerin açıklaması:

  * Safa: Mekke'de bulunan iki kutsal tepeden biridir.
  * Darü'l Erkam: Medine'de bulunan ve İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların gizli toplantılarını yaptığı yerdir.
  * Mescid-i Haram: Mekke'de bulunan ve İslam'ın en kutsal mekanı olan camidir.

 11. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne denir?

  A) Ensar    B) Suffe    C) Muhafız    D) Muhacir

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Muhacir Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara "Muhacir" denir. "Muhacir", İslam'ın ilk dönemlerinde Mekke'de zulme uğrayan ve İslam'a inanıp Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yanına Medine'ye hicret eden kişileri ifade eder. Muhacirler, İslam'ın yayılmasında ve Medine'de yeni bir toplumun kurulmasında önemli bir rol oynamışlardır. 13. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in (s.a.v) aile büyüklerinden biri değildir?

  A) Hz.Amine                 B) Hz.Hamza
  C) Hz.Ebu Talip            D) Hz.Ömer

 14. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap "D" şıkkıdır: "Hz. Ömer." Hz. Ömer, Peygamberimiz'in (s.a.v) aile büyüklerinden biri değildir. Hz. Ömer, İslam peygamberi Muhammed'in sahabesi ve ikinci halifesidir. Diğer şıklar ise Peygamberimiz'in aile büyüklerindendir; Hz. Amine annesi, Hz. Hamza amcası, Hz. Ebu Talip ise amcasıdır. 15. Peygamberimiz ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir
  B) Önce yakın çevresi ve akrabalarını İslam’a davet etmiştir
  C) İlk Haccını 627 yılında yapmıştır
  D) Peygamberimiz (S.a.v) Hendek Savaşı’na hazırlık olarak sahabelerle birlikte hendek kazmıştır

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İlk Haccını 627 yılında yapmıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), ilk Haccını 629 yılında gerçekleştirmiştir, bu nedenle seçenek C yanlıştır. Diğer verilen bilgiler doğrudur: A) 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir, B) Önce yakın çevresi ve akrabalarını İslam'a davet etmiştir, D) Peygamberimiz Hendek Savaşı'na hazırlık olarak sahabelerle birlikte hendek kazmıştır. 17. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların müşriklerle yaptığı ilk savaştır?

  A) Bedir Savaşı             B) Uhud Savaşı
  C) Tebuk Savaşı            D) Hendek Savaşı

 18. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A" şıkkıdır: "Bedir Savaşı." Bedir Savaşı, Müslümanların müşriklerle yaptığı ilk savaştır. Bedir Savaşı, İslam peygamberi Muhammed'in liderliğindeki Müslümanlar ile Mekke'nin müşrikleri arasında gerçekleşmiştir. Bu savaş, İslam tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir ve Müslümanlar zafer kazanarak güçlenmiştir. 19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin veda hutbesinde değindiği konulardan biri değildir?

  A) Emanetler sahibine verilmelidir.
  B) Her türlü faiz haramdır.
  C) Her türlü kan davası kaldırılmıştır
  D) Allah bazı ırkları diğerlerinden üstün yaratmıştır

 20. Cevap: D Açıklama:Cevap: (D)

  Açıklama:

  Peygamberimizin veda hutbesinde değindiği konular şunlardır:

  * Allah'a iman ve kulluk
  * Kur'an-ı Kerim'e uymak
  * Müslümanların kardeşliği
  * Emanetlerin sahibine verilmesi
  * Kan davalarının kaldırılması
  * Faizin haram olması
  * Kadınların hakları
  * Cahiliye adetlerinin kaldırılması

  (D) numaralı seçenek, "Allah bazı ırkları diğerlerinden üstün yaratmıştır" şeklindedir. Bu seçenek, Veda Hutbesi'nde yer alan "Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız. Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Arapa, beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır." (Buhari, İman, 23) hadisi ile çelişir. Bu nedenle, (D) numaralı seçenek, Peygamberimizin veda hutbesinde değinilen konulardan biri değildir.

  Cevap: (D)

  Açıklama:

  Açıklama Metni:

  Peygamberimizin veda hutbesinde değindiği konulardan biri, "Allah bazı ırkları diğerlerinden üstün yaratmıştır" şeklinde bir iddia değildir. Aksine, hutbede tüm insanların eşit olduğu ve üstünlüğün ancak takvada olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle, (D) numaralı seçenek doğru cevaptır.

 21. Peygamber Efendimiz'le (s.a.v.) ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), at ve deve yarışları düzenlemiştir.
  B) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Rükâne adındaki bir müşrikle bizzat güreş yapmıştır.
  C) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), hiçbir yarışmada asla yenilmemiştir.
  D) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), yarışlarda dereceye girenlere muhtelif ödüller vermiştir.

 22. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C)

  Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), at ve deve yarışları düzenlemiş, Rükâne adındaki bir müşrikle güreş yapmış ve yarışlarda dereceye girenlere muhtelif ödüller vermiştir. Ancak, hiçbir yarışmada asla yenilmemiştir şeklindeki bilgi yanlıştır.

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), at ve deve yarışlarında genellikle birinci olmuştur. Ancak, bir yarışta devesi Hz. Ali'nin devesine yenilmiştir. Bu olay, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) bir insan olduğunu ve hata yapabileceğini gösteren bir örnektir.

  Bu nedenle, doğru cevap (C) seçeneğidir.

 23. Hicretle birlikte İslamiyet daha hızlı yayılmaya başlamıştır.
  - Medine hicret sonrasında sadece Müslümanların yaşadığı bir şehirdi.
  - Hudeybiye Antlaşması Uhud Savaşı öncesinde imzalanmıştır.
  - Mekke’nin fethi ile birlikte Kâbe putlardan temizlenmiştir.
  - Peygamberimizin Uhud’da şehit olan amcası Hz Abbas’tır.
  Yukarıdaki ifadelerin doğru – yanlış diziliminin sırasıyla uygun olanı hangi şıktadır?

  A) D-Y-Y-D-D        B) D-D-Y-Y-Y
  C) D-Y-Y-D-Y        D) Y-Y-Y-D-D

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bir hata yapmışım. Doğru cevap "C" şıkkıdır: "D-Y-Y-D-Y". - Hicretle birlikte İslamiyet daha hızlı yayılmaya başlamıştır. (Doğru) - Medine hicret sonrasında sadece Müslümanların yaşadığı bir şehirdi. (Yanlış - Medine'de Müslümanlar ve Yahudiler bir arada yaşıyordu) - Hudeybiye Antlaşması Uhud Savaşı öncesinde imzalanmıştır. (Yanlış - Hudeybiye Antlaşması Uhud Savaşı sonrasında imzalanmıştır) - Mekke’nin fethi ile birlikte Kâbe putlardan temizlenmiştir. (Doğru - Mekke'nin fethi sonrasında Kâbe putlardan temizlenmiştir) - Peygamberimizin Uhud’da şehit olan amcası Hz. Abbas'tır. (Yanlış - Peygamberimizin Uhud Savaşı'nda şehit olan amcası Hz. Hamza'dır) 25. Peygamberimizin İslam’ı anlatırken izlediği yol hangisinde yanlış anlatılmıştır?

  A) İslam’a çağrıya ilk olarak yakın çevresinden başlamıştır.
  B) Başlangıçta bütün insanları bir alana toplayıp peygamberliğini açıkça ilan etmiştir.
  C) İslam’ı 3 yıl boyunca gizli bir şekilde anlatmıştır.
  D) İslam’ı anlatırken zengin-yoksul , kadın-erkek ayrımı yapmamıştır.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Çünkü Peygamber Efendimiz İslam'ı başlangıçta bütün insanları bir alana toplayıp açıkça ilan etmemiştir. Aslında Peygamber Efendimiz İslam'a çağrıya ilk olarak yakın çevresinden başlamış, daha sonra gizli bir şekilde 3 yıl boyunca anlatmış ve zamanla çevresini genişleterek açıkça ilan etmiştir. İslam'ı anlatırken zengin-yoksul, kadın-erkek ayrımı yapmamış, tüm insanlara eşit davranmıştır. 27. I- Hüzün Yılı
  II- Medine’ye Hicret
  III- Uhud Savaşı
  IV- Veda Haccı
  V- İsra ve Miraç Olayı
  Yukarıda verilen olayların oluş tarihine göre kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) I - V - II -III - IV         B) V - I - III - IV - II
  C) I - II - IV - V - III        D) II - III - V - I - IV

 28. Cevap: C Açıklama:Cevap: C) I - II - IV - V - III

  Açıklama:

  * I- Hüzün Yılı: 610 yılı. Hz. Muhammed'e ilk vahiy bu yılda indi.
  * II- Medine'ye Hicret: 622 yılı. Hz. Muhammed ve Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiler.
  * IV- Veda Haccı: 632 yılı. Hz. Muhammed'in son haccı.
  * V- İsra ve Miraç Olayı: 621 yılı. Hz. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e ve semaya miracı.
  * III- Uhud Savaşı: 625 yılı. Hz. Muhammed ve Müslümanlar ile Mekkeliler arasında yapılan savaş.

  Olaylar tarih sırasına göre I - II - IV - V - III şeklinde sıralanmıştır.

  Not: Bu sıralama Hicri takvimine göredir. Miladi takvime göre tarihlerde ufak değişiklikler olabilir.

  Ek Bilgi:

  * Hüzün Yılı, Hz. Muhammed'in amcası Ebu Talip ve eşi Hz. Hatice'nin vefat ettiği yıl olduğu için bu isimle anılır.
  * Medine'ye Hicret, İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu olaydan sonra İslam dini hızla yayılmaya başlamıştır.
  * Veda Haccı, Hz. Muhammed'in son defa hac vazifesini yerine getirdiği ve Müslümanlara veda ettiği hacdır.
  * İsra ve Miraç Olayı, Hz. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e ve semaya miracıdır. Bu olayda Hz. Muhammed, Allah'ı ve diğer peygamberleri görmüştür.
  * Uhud Savaşı, Hz. Muhammed ve Müslümanlar ile Mekkeliler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaşta Hz. Hamza şehit düşmüştür.


 29. Mekke’de evlerini mallarını her şeyini bırakarak Medine’ye göç eden müslümanlara …………. , onlara yardım eden Medineli müslümanlara da ……… denir.
  Yukarıdaki boşluklar doğru bir şekilde nasıl doldurulabilir?

  A) Muhacir- Ensar        B) Sahabe-Kardeş
  C) Ensar- Muhacir        D) Muhacir-Sahabe

 30. Cevap: A Açıklama:

  . Doğru cevap anahtarı A'dır. Mekke'den evlerini, mallarını bırakarak Medine'ye göç eden Müslümanlara "Muhacir", onlara yardım eden Medineli Müslümanlara ise "Ensar" denir. Muhacirler, zulme uğradıkları Mekke'den Medine'ye hicret edenlerdir ve Ensarlar, onlara Medine'de kucak açan ve yardım eden Müslümanlardır. Bu kavramlar İslam tarihinde önemli bir dayanışma ve kardeşlik örneğidir 31. Medine’yi savunma şeklinde yapılan savaş hangisidir?

  A) Uhud    B) Hendek    C) Hudeybiye    D) Bedir

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B" şıkkıdır: Hendek. Medine'yi savunma şeklinde yapılan savaş, "Hendek Savaşı" olarak bilinir. Hendek Savaşı, Müslümanların Medine'yi kuşatma altındayken savunmak amacıyla, şehrin etrafına hendek kazarak düşmanın ilerlemesini engelledikleri bir savaştır. Bu savaşta Müslümanlar, Mekkeli müşriklerin saldırılarına karşı başarılı bir savunma stratejisi uygulamışlardır. 33. 628 yılında Peygamberimiz 1500 kadar Müslüman ile Kabe’yi ziyaret etmek (umre) için yola çıkmıştı. Ancak Mekkeliler müslümanların bu isteklerini kabul etmediler. Bunun üzerine Mekkeli müşriklerle ile Müslümanlar arasında on yıl savaşmama sözü verilen bir antlaşma imzalanmıştır.
  Bu antlaşmanın adı nedir?

  A) Mekke Sözleşmesi            B) Medine Sözleşmesi
  C) Hudeybiye Antlaşması     D) Akabe Biatı

 34. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), 628 yılında 1500 kadar Müslüman ile Kabe'yi ziyaret etmek (umre) için Mekke'ye gitmek istemişti. Ancak Mekkeli müşrikler, Müslümanların bu isteğini kabul etmeyerek onları şehre sokmadılar. Bunun üzerine Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında on yıl savaşmama sözü verilen bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşma Mekke Sözleşmesi olarak bilinir ve Müslümanların bir sonraki yıl umre yapma hakkını kazandığı bir sürecin başlangıcı oldu. Hudeybiye Antlaşması ise sonraki yılda imzalanan bir başka antlaşmadır. 35. * Okçular Tepesi - 3000 kişilik müşrik ordusu
  * Hz Hamza’nın şehit oluşu
  Yukarıdaki bilgiler hangi savaşla ilgilidir?

  A) Uhud Savaşı        B) Hendek Savaşı
  C) Bedir Savaşı        D) Mûte Savaşı

 36. Cevap: A Açıklama:

  Yukarıdaki bilgiler Uhud Savaşı ile ilgilidir. Uhud Savaşı, 625 yılında gerçekleşmiş ve Müslümanlar ile müşrikler arasında meydana gelmiş önemli bir çatışmadır. Okçular Tepesi, savaşta Müslümanların stratejik bir noktası olmuştur ve Hz. Hamza, bu savaşta şehit olmuştur. Uhud Savaşı, Müslümanlar için zaferle sonuçlanmamıştır, ancak önemli derslerin çıkarıldığı bir mücadele olmuştur. 37. Hangisi Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra toplumsal barışı sağlamak için yaptıklarından biri değildir?

  A) Sık sık Hira mağarasına çıkması
  B) Medine sözleşmesi hazırlaması
  C) Ensar-Muhacir kardeşliği kurması
  D) Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırması

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" seçeneğidir. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra toplumsal barışı sağlamak için yaptıklarından biri, sık sık Hira mağarasına çıkmak değildir. Medine'ye hicretin ardından Peygamberimiz, toplumda barış ve dayanışmayı güçlendirmek için bir dizi önemli adım atmıştır. Bu adımlardan biri, Ensar ve Muhacir kardeşliğini kurmaktır. Medine'deki Müslümanlardan olan Ensar (Medineli Müslümanlar) ile Mekke'den hicret eden Muhacir (Mekkeli Müslümanlar) arasında kardeşlik bağları kurulmuş ve bu sayede dayanışma ve dostluk ilişkileri güçlendirilmiştir. Ayrıca Peygamberimiz Medine döneminde, Evs ve Hazreç kabileleri arasında uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirerek barış sağlamıştır. Bu tür adımlar, toplumsal barışın ve dayanışmanın pekiştirilmesine yönelik önemli çabalardır. 39. Mescid-i Nebi’nin bitişiğinde yapılan, kimsesiz Müslümanların hem barınıp hem de öğrenim gördükleri yere ………………………… adı verilmiştir.

  A) Mescit    B) Mabet    C) Hudeybiye    D) Suffe

 40. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap "D) Suffe" şıkkıdır. Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde yapılan ve kimsesiz Müslümanların hem barındığı hem de öğrenim gördüğü yer "Suffe" olarak adlandırılır. Suffe, Peygamberimiz (s.a.v) döneminde Medine'de bulunan ve fakir, kimsesiz ve öğrenim görmek isteyen Müslümanların kaldığı bir alan veya bölümdür. Burada öğrenim gören kişilere "Suffe Ashabı" denirdi. Suffe, Peygamberimizin sosyal yardımlaşma ve eğitim faaliyetlerinin bir parçasıydı ve Müslüman toplumunun dayanışma ruhunu gösteren önemli bir kurumdur. 41. Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?

  A) İslam Devletinin temelleri atıldı.
  B) İslam dini daha hızlı yayılmaya başladı.
  C) Kur’an’ın ilk ayetleri inmeye başladı.
  D) Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.

 42. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C)

  Açıklama:

  Hicret, İslam'ın yayılmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu göçle birlikte Müslümanlar, Mekke müşriklerinin baskı ve zulmünden kurtularak Medine'de yeni bir yurt edinmişlerdir. Medine'de, Hz. Peygamber'in liderliğinde Müslümanlar, bir araya gelerek ilk İslam Devleti'nin temellerini atmışlardır. Ayrıca, Medine'de Müslümanlarla Yahudiler arasında Medine Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme, Müslümanların ve Yahudilerin birlikte barış ve huzur içinde yaşayacaklarının garantisini vermiştir.

  Hicret'in bir diğer önemli sonucu ise İslam'ın daha hızlı yayılmasıdır. Mekke'de baskı ve zulüm altında yaşayan Müslümanlar, Medine'ye hicret ederek İslam'ı daha rahat bir şekilde yayma imkânı bulmuşlardır. Bu sayede, İslam, kısa sürede Medine'den çevre bölgelere yayılmaya başlamıştır.

  Kur'an'ın ilk ayetleri, hicretten önce Mekke'de inmeye başlamıştır. Hicret, Kur'an'ın inişine engel olmamıştır. Aksine, Medine'de İslam Devleti'nin kurulmasıyla birlikte Kur'an'ın inişi daha hızlı bir şekilde devam etmiştir.

  Hicri takvim, hicretten 622 yıl sonra kabul edilmiştir. Bu nedenle, hicret, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

  Bu bilgiler ışığında, (C) seçeneği, yani "Kur'an'ın ilk ayetleri inmeye başladı" seçeneği, hicretin sonuçlarından biri değildir.

 43. Mekkeli müşriklerin aşırı baskı ve işkencelerinden kurtulmak için Müslümanların Medine’ye göç etme olayına ………………… adı verilir.

  A) Hucurat    B) Davet    C) Muhacir    D) Hicret

 44. Cevap: C Açıklama:

  Mekkeli müşriklerin aşırı baskı ve işkencelerinden kurtulmak için Müslümanların Medine'ye göç etme olayına "Hicret" adı verilir. Göç eden Müslümanlara ise "Muhacir" denir. Hicret, İslam tarihinde büyük bir öneme sahip olan ve İslam takviminin başlangıcı olan olaydır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye hicret ederek burada yeni bir toplum oluşturmuş ve İslam'ın yayılmasını sağlamışlardır. 45. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gündür?

  A) 27 recep            B) 27 ramazan
  C) 15 şaban           D) 12 rebuülevvel

 46. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap "B) 27 ramazan" şıkkıdır. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gün "Kadir Gecesi"dir. Bu gece, İslam inancına göre Kur'an'ın ilk ayetlerinin Hz. Muhammed'e (s.a.v) Cebrail tarafından indirildiği gecedir. Kadir Gecesi, İslam'ın en kutsal gecelerinden biri olarak kabul edilir ve Ramazan ayının son on gününde, özellikle de 27. gününde ibadet ve dua edilir. Bu gece, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ve mübarek bir zaman dilimi olarak önemli bir yere sahiptir. 47. I- Mekke’de ticaret yaygındı.
  II- Peygamberimiz fil olayından önce doğdu.
  III- Mekke’de İslamiyet hızlı yayıldı.
  IV- Ümmü Eymen peygamberimizin dadısıdır.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız II            B) Yalnız III
  C) II ve III              D) I ve IV

 48. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C" seçeneğidir. Yukarıdaki ifadelerden yanlış olanlar şunlardır: II- Peygamberimiz fil olayından önce doğdu: Peygamber Efendimiz, Fil Olayı olarak bilinen hadiseye Mekke doğumundan sonra şahit olmuştur. Fil Olayı, doğumundan yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleşmiştir. III- Mekke'de İslamiyet hızlı yayıldı: Mekke döneminde İslamiyet'in yayılması oldukça güçlü direnişle karşılaşmıştır ve başlangıçta hızlı bir yayılma söz konusu değildir. İslam, Mekke'de peygamberliğin açıklanmasından sonra uzun yıllar boyunca sıkıntılar yaşamış ve müşriklerin zulmü altında kalmıştır. Daha sonra Medine'ye hicret edilerek İslam'ın daha etkin bir şekilde yayılması sağlanmıştır. Bu nedenle doğru cevap "C" seçeneğidir ve en az üç cümlelik açıklama ile doğru cevaplar verilmiştir. Kazanım olarak tarih bilgisine dayalı sorgulama yapılmış ve Peygamber Efendimiz'in doğumu ile Fil Olayı'nın zamanlaması ve Mekke'de İslam'ın yayılma süreci hakkında bilgi verilmiştir. 49. Peygamberimizle (sav) ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Soyu Hz.İbrahim’e dayanır.
  B) Küçükken sütanneye verilmiştir.
  C) Babası o doğmadan önce ölmüştür.
  D) Muhammed adını Ebu Talip koymuştur.

 50. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap "D) Muhammed adını Ebu Talip koymuştur." şıkkıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) adını Ebu Talip değil, dedesi Abdulmuttalib koymuştur. Hz. Muhammed'in babası Abdullah, dedesi Abdulmuttalib'in oğludur. Hz. Muhammed'in doğumundan kısa bir süre sonra annesi Amine vefat etmiş ve babası Abdullah daha doğmadan ölmüştür. Dolayısıyla Hz. Muhammed'in çocukluğunda sütanneye verilmiş olması (B şıkkı) doğrudur. 51. Sevgili peygamberimizin(sav) doğum yıldönümünün kutlandığı gece aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mevlit kandili            B) Regaip kandili
  C) Miraç kandili             D) Beraat kandili

 52. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" seçeneğidir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) doğum yıldönümü kutlandığı gece "Mevlid Kandili" olarak bilinir. Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz'in doğumunu anma ve şükretme amacıyla düzenlenen özel bir gecedir. Bu gecede Müslümanlar, sevgili peygamberimizin hayatını, ahlakını ve öğretilerini hatırlayarak ibadetlerini arttırır, dualar eder ve hayır işlerinde bulunurlar. Mevlid Kandili, İslam'ın önemli dini günlerinden biridir ve mübarek bir gecedir. 53. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in erkek çocukların isimlerinden biridir?

  A) Ebu Talib    B) İbrahim    C) Ali    D) Ebubekir

 54. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap "B) İbrahim" şıkkıdır. Hz. Muhammed'in (sav) erkek çocuklarından biri İbrahim'dir. Ancak maalesef İbrahim bebeklik döneminde hayata veda etmiştir. Diğer şıklar ise Hz. Muhammed'in aile büyüklerinin veya sahabelerinin isimleridir. 55. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in kız çocuklarından biri değildir?

  A) Fatıma    B) Rukiye    C) Ümmü Gülsüm    D) Aişe

 56. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D" seçeneğidir. Hz. Muhammed'in (sav) kız çocuklarından biri olan Aişe (r.anha), bu listede yer almamaktadır. Ancak diğer üç seçenek, Hz. Muhammed'in kız çocuklarının adlarıdır. Fatıma, Rukiye ve Ümmü Gülsüm Hz. Muhammed'in (sav) kızlarıdır. Aişe ise, Hz. Muhammed'in eşi olup, peygamberimizin vefatından sonra Müslüman toplumun önemli bir lideri ve hadis rivayetçisi olmuştur. 57. Arap yarım adasında İslam öncesi döneme ne ad verilir?

  A) Barış Dönemi                 B) Savaş Dönemi
  C) Cahiliye Dönemi            D) Arap Baharı Dönemi

 58. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C" seçeneğidir. Arap yarımadasında İslam öncesi döneme "Cahiliye Dönemi" adı verilir. Bu dönem, cahillik ve bilgisizlik anlamına gelmektedir. İslam öncesi Arap toplumunda putperestlik, savaşlar ve sosyal haksızlıklar gibi olumsuz özellikler ön plana çıkmıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) peygamberlik görevi bu dönemde başlamış ve İslam'ın yayılmasıyla bu dönem sona ermiştir. 59. İlk vahiy nerede ve kaç tarihinde gelmiştir?

  A) Nur Mağarasında 610
  B) Hira Mağarasında 622
  C) Sevr Mağarasında 571
  D) Hira Mağarasında 610

 60. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap "D) Hira Mağarasında 610" şıkkıdır. İlk vahiy, Hz. Muhammed'e (sav) Hira Mağarasında, 610 yılında melek Cebrail tarafından gelmiştir. Bu olay, İslam tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir ve Hz. Muhammed'in peygamberlik görevine başladığı an olarak kabul edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Merve
10 Ocak 2024

Çok kaliteli sorular teşekkür ederim

   Ece
01 Kasım 2023

iyi güzel yararlı bir testti güzel bir siteymiş


2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) Detayları

2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 30 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Ekim 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE YILLARI
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
  3. Mekke’nin Fethi
  4. Müşriklerle Mücadele
  5. Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları
  6. Peygamberimizin Haccı ve Veda Hutbesi
  7. Peygamberimizin Medine Yılları
  8. Peygamberimizin Mekke Yılları ve Hicret
  9. Peygamberimizin Vefatı
  10. Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler

Ayrıca Ortaokul 8.sınıf peygamberimizin hayatı 1.dönem 1.yazılı soruları peygamberimizin Medine yılları temasının kazanımlarını kapsamaktadır.

Tarihsel olay ve süreçleri analiz etme, tarihî bilgilerin doğruluğunu değerlendirme ve İslam tarihindeki önemli olayları anlama.

Peygamber Efendimiz'in (sav) hayatını, tebliğ faaliyetlerini ve yaşadığı zorlukları anlama, İslam'ın yayılış sürecini ve ilk dönem tebliğ stratejilerini değerlendirme.

İslam'ın ilk dönemlerindeki zorluklardan biri olan boykot döneminin süresini anlama ve bu dönemin beş yıl sürmediğini belirtme.

İslam'ın ilk dönemlerindeki zulüm ve şehitlik olaylarını anlama, Müslümanların iman uğruna verdikleri mücadeleyi değerlendirme.

Suffe'nin Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde yer alan bir eğitim merkezi olduğunu belirtme.

İslam tarihindeki önemli kavramları ve olayları anlama, İslam'ın yayılmasında rol oynayan Muhacirlerin önemini kavrama.

Peygamberimiz (s.a.v)'in aile büyüklerinden olan Hz. Amine, Hz. Hamza ve Hz. Ebu Talip'i belirtme ve Hz. Ömer'in bu listeye dahil olmadığını ifade etme.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatı, önemli olaylar ve onun liderlik özelliklerini anlama.

Bedir Savaşı'nın Müslümanların müşriklerle yaptığı ilk savaş olduğunu belirtme.

Peygamberimizin veda hutbesinde insanların eşitliğine vurgu yaptığını ve ırk ayrımcılığının olmadığını belirtme.

Tarihsel olayların doğru sıralamasını yapma ve İslam tarihindeki önemli olayları anlama.

Tarihsel olayları kronolojik olarak sıralama ve İslam tarihindeki önemli olayları anlama.

Tarihsel olayları ve savaşları doğru bir şekilde tanıma ve anlama.

Tarihsel olayları ve antlaşmaları doğru bir şekilde tanıma ve anlama.

İslam tarihindeki önemli yerler ve sosyal yardımlaşma faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olma.

İslam tarihindeki önemli olayları ve Hicret'in önemini anlama, Muhacir ve Ensar kavramlarını kavrama.

İslam inancında Kadir Gecesi'nin önemini ve bu gecede yapılan ibadetlerin değerini anlama.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatı ve çocukluk dönemi hakkında doğru bilgiler edinme.

Bu nedenle doğru cevap "A" seçeneğidir ve en az üç cümlelik açıklama ile doğru cevap verilmiştir. Kazanım olarak dini günler ve gecelerle ilgili bilgi verilmiştir.

Hz. Muhammed'in (sav) aile hayatı ve çocukları hakkında doğru bilgiler edinme.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in aile fertleri ve onların önemli rolleri hakkında bilgi verilmiştir.

İslam öncesi Arap toplumunun dini, sosyal ve siyasal durumuna dair önemli bir dönem olan "Cahiliye Dönemi" hakkında bilgi verilmiştir.

İslam tarihinin önemli olaylarından biri olan Hz. Muhammed'in (sav) ilk vahiy alışını ve peygamberlik görevine başlama tarihini doğru bilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) Testi İstatistikleri

Bu sınav 1474 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 16326 kere doğru, 10215 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-08) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri