8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1

8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Medya Okuryazarlığı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. İnsanları ikna etmeye çalışırken kullanılan "Sistem 1" olarak bilinen düşünme süreciyle ilgili doğru olan ifade hangisidir?

  A) Sezgilerimize ve duygularımıza dayanır.
  B) Muhakemeye ve mantığa dayanır.
  C) Yavaş ve bilinçli bir düşünme sürecidir.
  D) Kararları etkili bir şekilde almamıza yardımcı olur.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Sistem 1, otomatik, sezgilerimize ve duygularımıza dayanan bir düşünme sürecidir. 3. Aşağıdakilerden hangisi satış temsilcilerinin ikna etmek için kullandıkları bir teknik DEĞİLDİR?

  A) Önce Küçük Sonra Büyük Rica
  B) Yer Etme
  C) Gitgide Artan Ricalar
  D) Kurcalama

 4. Cevap: D Açıklama:

  Kurcalama, satış temsilcilerinin kullandığı bir ikna tekniği değildir. 5. İkna etme tekniklerinin en eski örnekleri hangi dönemlerde görülmüştür?

  A) Antik çağ                    B) Orta çağ                    
  C) I. ve II. Dünya Savaşları    D) Modern çağ                  
                                 

 6. Cevap: C Açıklama:

  İkna etme tekniklerinin en eski ve en ilginç örnekleri I. ve II. Dünya Savaşları sırasında tarafların birbirlerine yönelik hazırlamış oldukları propaganda afişlerinde görülmüştür. 7. Medyanın ikna etme amaçlarında en somut örneğe nerede rastlayabiliriz?

  A) Televizyon reklamlarında    B) Gazete haberlerinde        
  C) Radyo programlarında        D) İnternet sitelerinde       
                                

 8. Cevap: A Açıklama:

  Medyanın ikna etme amaçlarında en somut örneğe reklam sloganlarında rastlanabilir. 9. Aşağıdakilerden hangisi ikna etmek için kullanılan bir retorik sorudur?

  A) En iyi arkadaşın sana yardım eder miydi?
  B) Artık bu dertten kurtulmak istemiyor musun?
  C) Bu ürünle hayatın kolaylaşacak.
  D) Baş ağrın geçsin istiyor musun?

 10. Cevap: B Açıklama:

  Retorik sorular, doğru cevabın apaçık olduğu sorulardır ve konuşmacıyla aynı fikri paylaşmayı amaçlar. 11. Medya iletişimlerinde kullanılan hangi yöntem, izleyicilerin duygularına hitap ederek onları etkilemeye çalışır?

  A) Düşünsel    B) Duygusal    C) Yaratıcı    D) Mizah    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Duygusal yöntem, insanların duygularını hedefleyerek onları harekete geçmeye teşvik eder. 13. Medya iletilerinde kahramanların karşısında genellikle bulunan, onlara engel olmaya çalışan karakterler hangileridir?

  A) Kötü kahramanlar    B) Anti kahramanlar   
  C) Yan kahramanlar     D) Dost kahramanlar   
                        

 14. Cevap: B Açıklama:

  Medya iletilerinde kahramanların karşısında yer alan, eğitimsiz, saygısız ve sakar karakterler genellikle anti kahramanlardır. 15. Medyada gördüğümüz kahramanlar hangi özelliklerle ön plana çıkar?

  A) Gerçekçi                 B) Hayal gücünü zorlayan   
  C) Samimi                   D) Çok yönlü               
                             

 16. Cevap: B Açıklama:

  Medya kahramanları genellikle gerçekçi olmaktan ziyade, hayal gücünü zorlayan ve izleyicilere ilham veren özelliklere sahiptir. 17. "Z Kuşağı" olarak adlandırılan neslin eğlence alışkanlıklarını diğer nesillerden ayıran özellik nedir?

  A) Daha az televizyon izleme eğilimi
  B) Daha fazla sosyal medya kullanma eğilimi
  C) Daha zengin ve karmaşık bir eğlence kültürüne sahip olma
  D) Geleneksel oyunlara daha fazla ilgi duyma

 18. Cevap: C Açıklama:

  "Z Kuşağı", yüzlerce televizyon kanalı, çok sayıda çevrimiçi oyun ve çeşitli sosyal medya platformlarının bulunduğu çok daha zengin ve karmaşık bir eğlence kültürüne sahiptir. 19. "Y Kuşağı"nın eğlenmek için kullandığı ana medya aracı hangisidir?

  A) Radyo             B) Televizyon       
  C) Bilgisayar        D) Mobil cihazlar   
                      

 20. Cevap: B Açıklama:

  "Y Kuşağı" nesli, televizyonun yaygınlaştığı ve kanal seçeneklerinin arttığı bir dönemde büyümüştür ve bu nedenle televizyon, bu neslin en çok kullandığı eğlence aracı haline gelmiştir. 21. Sıcak medya araçlarının özelliği nedir?

  A) Düşünmeyi teşvik etme
  B) Hayal gücünü kısıtlama
  C) Hazır bilgi verme
  D) Gerçekçi olmayan görüntüler sunma

 22. Cevap: A Açıklama:

  Sıcak medya araçları, hayal gücüne olanak tanır ve farklı değerlendirmeler geliştirmeye yardımcı olur. 23. Aşağıdakilerden hangisi soğuk bir medya aracıdır?

  A) Kitap    B) Radyo    C) Televizyon    D) Sinema    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Televizyon, izleyicilere her şeyi hazır olarak sunar ve hayal gücüne çok fazla yer bırakmaz. 25. Eğlence medyasının olumsuz etkilerinden biri olarak metinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmiştir?

  A) İnsanların hayatlarına firmaları sokması
  B) İnsanların kişiliklerinin telefon markalarıyla belirlenmesi
  C) İnsanların özgürlüklerinin cep telefonu hatlarıyla ölçülmesi
  D) Yukarıdakilerin hepsi

 26. Cevap: D Açıklama:

  Metin, "Hayatla aranıza firmaları sokmayın. Saatiniz sadece saati göstersin." ve "Kullanılan cep telefonu hattı sizin özgür olup olmadığınızı gösterir oldu..." gibi ifadelerle eğlence medyasının insanların hayatlarına olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulamaktadır. 27. Kültür endüstrisinin amacı nedir?

  A) Kültürleri birbirinden farklılaştırmak
  B) Teknolojik ilerlemeyi teşvik etmek
  C) Medya aracılığıyla tek tipleştirilmiş yaşam biçimlerini sunmak
  D) Yerel halk kültürü geleneklerini korumak

 28. Cevap: C Açıklama:

  Kültür endüstrisi, medyayı kullanarak standartlaştırılmış ürünler ve yaşam biçimleri sunarak kültürleri birbirine benzetmeyi amaçlar. 29. Medyada yer alan hangi unsurlar popüler kültür olarak adlandırılır?

  A) Yalnızca döneme ait kitaplar ve müzik eserleri
  B) Uzun süre geçerli olan kültür ürünleri
  C) Hızlı üretilen ve tüketilen kültür ögeleri
  D) Yalnızca televizyon dizileri ve filmler

 30. Cevap: C Açıklama:

  Popüler kültür, geniş kitlelerce kabul gören ve hızla üretilen, hızla tüketilen kültürel unsurları kapsar. 31. Medya hangi başlıca işleve sahiptir?

  A) Yalnızca bilgi vermek
  B) Kültür endüstrisi oluşturmak
  C) Sadece eğlence sağlamak
  D) Toplumu bilinçlendirmek

 32. Cevap: B Açıklama:

  Medya, popüler kültür ürünlerinin yayılması ve yaratılmasında önemli bir rol oynar ve böylece kültür endüstrisi oluşturur. 33. Diyabet ile ilgili bilgi ararken aşağıdakilerden hangisi bir birincil kaynaktır?

  A) Gazete haberi                B) Tıp dergisi makalesi        
  C) Sosyal medya paylaşımı       D) Televizyon haber programı   
                                 

 34. Cevap: B Açıklama:

  Birincil kaynaklar, doğrudan araştırmanın yapıldığı kişilerden veya gerçeklerden elde edilen bilgilerdir. Tıp dergisi makalesi, diyabet hakkında birinci elden bilgi sunan birincil bir kaynaktır. 35. Diyabete ilişkin haberlerde vurgulanan bakış açıları şunları içerebilir:

  A) Teknolojik ilerlemelerin önemi
  B) Diyabet hastalarının karşılaştığı zorluklar
  C) Diyabeti önleme yöntemleri
  D) Hepsi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Diyabete ilişkin haberler, farklı bakış açılarını yansıtabilir ve bu bakış açıları yukarıdakiler gibi çeşitli konuları içerir. 37. İnternet'ten araştırma yaparken neden dikkatli olmalıyız?

  A) İnternet'teki tüm bilgiler doğrudur.
  B) İnternet'teki bilgiler kolayca erişilebilir olduğu için güvenilirdir.
  C) İnternet'te bulunan birçok yanlış ve yanıltıcı bilgi vardır.
  D) İnternet'ten araştırma yapmak, kitaplardan araştırma yapmaktan daha hızlıdır.

 38. Cevap: C Açıklama:

  İnternet'ten araştırma yaparken dikkatli olmalıyız çünkü internette birçok yanlış ve yanıltıcı bilgi bulunur. 39. Dijital ayak izinizi korumanın en etkili yolu nedir?

  A) İnternette hiç bilgi paylaşmamaktır.
  B) İnternette bilgilerinizi gizli tutma ayarlarını kullanmaktır.
  C) İnternette yalnızca güvenilir kişilerle bilgi paylaşmaktır.
  D) İnternette paylaştığınız her bilgiyi kontrol etmektir.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Dijital ayak izimizi korumak için paylaştığımız bilgileri kontrol etmek çok önemlidir. 41. Dijital ayak izinizin olup olmadığını belirlemek için hangi soruya "evet" yanıtı vermelisiniz?

  A) Telefonum var mı?
  B) Sosyal medya hesabım var mı?
  C) E-posta adresim var mı?
  D) Kişisel bilgisayarım var mı?

 42. Cevap: C Açıklama:

  Dijital ayak izi, bir kişinin internetteki varlığının kanıtıdır ve bir e-posta adresine sahip olmak bunu gösterir. 43. Siber zorbalık nedir?

  A) İnsanlara telefonla veya mesajla sataşmak
  B) Birisine zarar verme amacıyla iletişim teknolojilerini kullanmak
  C) Sosyal medyada birinin hakkındaki yalan haberleri yaymak
  D) İnsanların özel bilgilerini izinsiz paylaşmak

 44. Cevap: B Açıklama:

  Siber zorbalık, iletişim teknolojilerini kullanarak birine kasıtlı olarak zarar verme eylemidir. 45. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanlarının arama motorlarına göre bir avantajıdır?

  A) Daha az güvenilir kaynaklara erişim sağlar
  B) Çoğunlukla tam metin makaleleri içerir
  C) Yazar bilgisi genellikle bulunmaz
  D) Kitlelere göre filtreleme özelliği yoktur

 46. Cevap: B Açıklama:

  Veri tabanları, çevrimiçi tam metin makaleleri içermeleri ve yazar bilgisi sağlamaları gibi avantajlara sahiptir. 47. Bir web sitesinin araştırmam için geçerli bilgi sunduğunu anlamanın yollarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Web sitesinin adresi ".com" ile bitiyorsa
  B) Web sitesinde yazar bilgisi belirtilmemişse
  C) Web sitesi güncel olmayan bilgiler paylaşıyorsa
  D) Web sitesinde paylaşılan bilgiler farklı kaynaklar tarafından doğrulanmışsa

 48. Cevap: D Açıklama:

  Bir web sitesinin geçerli bilgi sunup sunmadığını anlamanın önemli bir yolu, paylaşılan bilgilerin farklı kaynaklar tarafından doğrulanıp doğrulanmadığını kontrol etmektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1 Detayları

8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 8.sınıf medya okur yazarlığı dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Düşünme süreçlerini anlama

İkna tekniklerini tanıma

İkna etme tekniklerinin tarihsel gelişimini anlama.

Medyanın ikna etme tekniklerini günlük hayatta tespit etme.

Retorik soruları tanıma becerisi

Medya iletişim yöntemlerini tanıma ve bunların etkilerini değerlendirme

Medya iletilerindeki karakter türlerini ayırt etme.

Medya kahramanlarının özelliklerini anlamayı geliştirme.

Farklı nesillerin eğlence alışkanlıklarını karşılaştırmak

Teknolojik gelişmelerin medya araçlarını nasıl etkilediğini anlamak

Sıcak ve soğuk medya araçları arasındaki farkı kavramak

Sıcak ve soğuk medya araçlarını örneklerle ayırt etmek

Medya mesajlarının kişisel değerler ve tutumlar üzerindeki etkilerini analiz eder.

Kültür endüstrisinin amaçlarını anlamak

Kültürel kavramları anlamak (7.2.1.10)

Medyanın işlevlerini anlamak (7.2.1.12)

Medya kaynaklarını doğru bir şekilde değerlendirmek.

Medya mesajlarındaki farklı bakış açılarını tanımak.

Dijital ortamlarda bilgi araştırması yapma

İnternetin güvenli ve etik kullanımı

Medya okuryazarlığı: Dijital ayak izinin tanımını anlamak.

Medya okuryazarlığı: Siber zorbalığın tanımını anlamak.

Arama motorları ve veri tabanlarının farkını anlama

Web sitelerinin güvenilirliğini değerlendirme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Medya Okuryazarlığı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Medya Okuryazarlığı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Medya Okuryazarlığı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Medya Okuryazarlığı Dersi Ünite Özetleri