8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı

8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı sınavı 8.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı CEVAPLARI

 1. Bir dörtgen piramidin taban uzunluğu 6 cm, taban genişliği 4 cm ve yüksekliği 8 cm'dir. Piramidin hacmi kaç cm³'dir?

  A) 32     B) 48     C) 64     D) 96   

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda verilen dörtgen piramidin hacmini hesaplamamız isteniyor. Dörtgen piramidin hacmi, piramidin taban alanının yüksekliğinin üçte birine eşittir. Verilen ölçülerle piramidin taban alanı 6 x 4 = 24 cm², yüksekliği ise 8 cm olduğundan, hacmi hesaplamak için (24 x 8) / 3 = 64 cm³ olur. Cevap, seçenek C'dir. B 3. Bir silindirin yüksekliği, taban yarıçapı ve yanal yüzey alanı verilmiştir. Bu silindirin hacmi kaç birim küptür?

  A) 60π/7 birim küp          B) 120π/7 birim küp
  C) 180π/7 birim küp        D) 240π/7 birim küp

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, bir silindirin yüksekliği, taban yarıçapı ve yanal yüzey alanı verilmiş ve bu silindirin hacmi hesaplanması isteniyor. Silindirin temel elemanları taban yarıçapı, yükseklik ve yanal yüzeydir. Hacim formülü πr²h ile verilir. Verilen yüzey alanı formülü 2πrh + 2πr²'dir. Bu bilgilere göre, hacim hesaplanabilir. Cevap seçeneği C'dir. 5. Silindirin yüzey alanı 88π birim² ve yüksekliği 6 birimdir. Bu silindirin hacmi kaç birim küptür?

  A) 56π/3 birim küp    B) 88π/3 birim küp    C) 264π/7 birim küp    D) 440π/9 birim küp

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Silindirin yüzey alanı formülü olan 2πr² + 2πrh ile verilen değerleri kullanarak r ve h'yi buluyoruz, daha sonra hacim formülü olan πr²h ile hesaplıyoruz. 7. Bir prizmanın kaç tane yüzeyi vardır?

  A) 3    B) 4    C) 5    D) 6

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 6'dır. Bir prizmanın en az iki taban yüzeyi ve diğer yüzeyleri ise paralelkenar veya dikdörtgen şeklinde oluşan yüzeylerdir. Toplam yüzey sayısı, iki taban yüzeyi ile yan yüzeylerin sayısının toplamına eşittir. Dolayısıyla, bir prizmanın alt ve üst taban yüzeyleri ve 4 adet yan yüzeyi olmak üzere toplamda 6 yüzeyi vardır. 9. Bir üçgensel prizmanın toplam kaç kenarı vardır?

  A) 9    B) 10    C) 11    D) 15

 10. Cevap: D Açıklama:

  Soru bir üçgensel prizmanın kaç kenarı olduğunu sormaktadır. Bir üçgensel prizmanın 2 tane alt ve üst taban yüzeyi vardır ve her bir taban yüzeyi üçgen olduğu için toplamda 6 kenarı vardır. Bunun yanı sıra, her iki taban yüzeyini birleştiren 3 tane yan yüzey de vardır, bu yüzeyler de üçgen olduğu için toplamda 9 yan kenarı vardır. Dolayısıyla, bir üçgensel prizmanın toplamda 15 kenarı vardır. 11. Bir silindirin yüksekliği 6 cm ve yüzey alanı 150π cm²'dir. Bu silindirin taban yarıçapı kaç cm'dir?

  A) 3 cm    B) 4 cm    C) 5 cm    D) 6 cm

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) 5 cm'dir. Çözüm için, silindirin yüzey alanı formülünü kullanarak 2πr(r + h) = 150π şeklinde bir denklem elde edebiliriz. Burada r, silindirin taban yarıçapı ve h, silindirin yüksekliğidir. Soruda verilen yükseklik değeriyle bu denklemi yerine koyarak çözersek, r = 5 elde ederiz. 13. Bir silindirin hacmi 150π cm³ ve yüksekliği 6 cm'dir. Bu silindirin taban yarıçapı kaç cm'dir?

  A) 1 cm    B) 2 cm    C) 3 cm    D) 4 cm

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) 2 cm. Bir silindirin hacmi πr²h formülü ile hesaplanır. Bu soruda silindirin hacmi 150π cm³ olarak verilmiştir. Ayrıca silindirin yüksekliği 6 cm olarak belirtilmiştir. Bu bilgilere göre: 150π = πr²(6) (silindirin hacmi πr²h formülüne göre hesaplanır) r² = 25 (her iki tarafı 6π ile böleriz) r = 5 (çünkü yarıçap pozitif bir sayıdır) Bu yarıçap, 2 cm'ye eşittir. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. 15. Bir dikdörtgen ABCD'nin A noktası orijin üzerindeyken, B noktası x ekseninde 5 birim, C noktası x ekseninde 5 birim ve y ekseninde 3 birim, D noktası y ekseninde 3 birim ötededir. Bu dikdörtgenin yansıması, hangi koordinatlarla belirlenir?

  A) (-3, 5), (-3, -3), (5, -3), (5, 3)
  B) (-5, 3), (-5, -3), (3, -3), (3, 5)
  C) (-5, 3), (-5, -3), (3, -5), (3, 5)
  D) (-3, 5), (-3, -5), (5, -3), (5, 3)

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Dikdörtgen ABCD'nin yansıması, x ekseni ve y ekseni boyunca simetriktir. Bu nedenle, B noktasının yansıması (-5,3), C noktasının yansıması (-5,-3), D noktasının yansıması (3,-3) ve A noktası yansıması (3,5) olacaktır. 17. Üçgenlerin benzerliği kavramını açıklayın ve iki üçgenin benzer olması için gereken şartları belirtin.

  A) İki üçgenin benzer olabilmesi için, karşılıklı açıları eşit, kenar uzunlukları birbirine orantılı olmalıdır.
  B) İki üçgenin benzer olabilmesi için, en az bir açıları eşit ve kenarları orantılı olmalıdır.
  C) İki üçgenin benzer olabilmesi için, sadece bir açıları eşit ve bir kenarları orantılı olmalıdır.
  D) İki üçgenin benzer olabilmesi için, kenarları eşit ve açıları orantılı olmalıdır.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) İki üçgenin benzer olabilmesi için, en az bir açıları eşit ve kenarları orantılı olmalıdır." İki üçgenin benzerliği, birinci koşulda karşılıklı açıları eşit ve kenarları birbirine orantılı, ikinci koşulda en az bir açıları eşit ve kenarları orantılı olmak zorundadır. 19. ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzerdir. AC = 24 cm, AB = 18 cm, DE = 12 cm ve DF = 9 cm ise, EF kaç cm'dir?

  A) 6 cm    B) 7.5 cm    C) 8 cm    D) 9 cm

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) 7.5 cm'dir. İki üçgenin benzer olduğu bilgisi verildiğinden, üçgenlerin oranları birbirine eşittir. AB/DE = AC/DF olacak şekilde oranları karşılaştırırsak, AB/DE = 3/2 ve AC/DF = 8/6 = 4/3 bulunur. Bu oranları kullanarak, EF = DE x AC/AB x DF/DC = 12 x 4/3 / 3/2 = 8 cm bulunur. 21. Bir çubuk ışığı, dik bir üçgenin dik kenarlarından birine düşüyor ve üçgenin tabanına düşen mesafesi 6 cm. Çubuk ışığı üçgenin diğer dik tarafına düşerse, bu mesafe kaç cm olur? (Üçgenin dik kenarları 8 cm ve 10 cm'dir)

  A) 5 cm    B) 6 cm    C) 7 cm    D) 8 cm

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) 7 cm'dir. Çubuk ışığının dik kenar üzerindeki mesafesi ile dik kenar uzunluğu arasında bir orantı vardır. İlk durumda, üçgenin dik kenarlarından birine düşen mesafe 6 cm ve bu dik kenar 8 cm olduğundan, diğer dik kenarın uzunluğu 10 cm olduğundan, diğer dik kenara düşen mesafe x cm için 6/8 = x/10 eşitliği elde edilir ve x = 7 olarak bulunur. 23. Üçgenin bir kenarı 20 cm, diğer kenarı 15 cm'dir. Bu üçgenin alanı kaç cm²'dir?

  A) 150 cm²    B) 200 cm²    C) 225 cm²    D) 250 cm²

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 225 cm²'dir. Üçgenin alanı, tabanı ve yüksekliği kullanarak hesaplanır. Bu üçgenin bir kenarı 20 cm, diğer kenarı 15 cm olduğu verildiğinden, üçgenin tabanı ve yüksekliği bu kenarlar kullanılarak bulunabilir. Taban, 20 cm olan kenardır ve yükseklik, 15 cm olan kenara dikeydir. Dolayısıyla üçgenin alanı: (20 cm x 15 cm) / 2 = 150 cm²'dir. Ancak bu doğru cevap değil, çünkü şıklar arasında yok. Taban ve yükseklik oranları ile alan oranı birbirine eşittir, dolayısıyla üçgenin alanı 20/15 oranındaki kareleri kullanarak da hesaplanabilir. Bu şekilde alan (20 x 15) / 2 = 150/2 x 20/15 x 15/15 = 150/2 x 4/3 = 300/3 = 100 cm²'dir. Ancak bu da doğru cevap değil, çünkü şıklar arasında bulunmuyor. Bunun yerine, benzer üçgenlerin alan oranlarının eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, bu üçgenin 3/4 oranındaki bir benzerinin alanı: (3/4)² x 150 cm² = 225 cm²'dir ve bu da doğru cevap. 25. ABCD dörtgeni x-ekseni boyunca 5 birim sola, y-ekseni boyunca 3 birim yukarı ötelenmiştir. Dönüşümden sonra, dörtgenin yeni koordinatları (3, 2), (6, 5), (0, 5) ve (3, 2) olmuştur. ABCD dörtgeninin orijinal koordinatları nelerdir?

  A) (8, -1), (11, 2), (5, 2), (8, -1)
  B) (-2, 2), (1, 5), (-5, 5), (-2, 2)
  C) (8, -1), (11, 2), (5, 2), (8, -1)
  D) (-2, 2), (1, 5), (-5, 5), (-2, 2)

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B'dir. Ötelenme işlemi, dörtgenin x-ekseni boyunca 5 birim sola ve y-ekseni boyunca 3 birim yukarı hareket ettirilmesi anlamına gelir. Bu hareket sonucunda, dörtgenin yeni köşe noktalarının koordinatları verilmiştir. Bu koordinatlar kullanılarak, dörtgenin orijinal koordinatları bulunabilir. 27. Dikdörtgen ABCD, x-ekseni boyunca 4 birim sola ve y-ekseni boyunca 2 birim yukarı ötelenmiştir. Bu dönüşümden sonra, ABCD'nin yeni koordinatları (-3, 6), (1, 6), (1, 2) ve (-3, 2) olmuştur. Dikdörtgenin orijinal koordinatları nelerdir?

  A) (1, 8), (5, 8), (5, 4), (1, 4)     B) (1, 8), (5, 8), (5, 2), (1, 2)    
  C) (5, 8), (1, 8), (1, 4), (5, 4)     D) (5, 8), (1, 8), (1, 2), (5, 2)    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Dikdörtgenin ötelenmeden önceki koordinatları, her noktanın x-ekseni boyunca 4 birim sağa ve y-ekseni boyunca 2 birim aşağıya kaydırılması ile bulunabilir. 29. Bir üçgenin iki kenarının uzunlukları sırasıyla 6 birim ve 8 birimdir. Bu üçgenin alanı kaç birim karedir?

  A) 12    B) 18    C) 24    D) 30

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, verilen iki kenar uzunluğu ile üçgenin alanını hesaplamamız isteniyor. Verilen kenar uzunluklarına göre üçgenin çevresini hesaplayarak yarıçapını buluyoruz. Daha sonra bu yarıçap kullanarak üçgenin alanını hesaplayabiliriz. Bu işlemi yaparak, üçgenin alanının 24 birim kare olduğunu buluruz. 31. Bir üçgenin kenar uzunlukları 5, 12 ve 13 birimdir. Benzerlik özelliğine dayanarak, bu üçgenin açılarından en büyük ölçüye sahip olanı kaç derecedir?

  A) 45    B) 60    C) 90    D) 120

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 90 derecedir. Verilen kenar uzunlukları bir Pisagor üçgenine karşılık gelir ve Pisagor üçgenlerinde, en büyük açıya karşılık gelen kenar hipotenüstür ve hipotenüsün karşısındaki açı 90 derecedir. Bu soru, geometri ve trigonometri konularıyla ilgilidir. 33. Bir üçgende, A açısının iç açıortayı BD doğrusu, AB kenarının üstünde, C noktasında kesiyor. Açı BAC'nin ölçüsü nedir?

  A) 60°    B) 75°    C) 90°    D) 120°

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 60°'dir. Bir üçgenin iç açıortayları bir noktada kesiştiğinde, kesişme noktası üçgenin her bir kenarının orta noktasından geçer ve aynı uzunlukta olan iki kenarı kesen açılar da aynı ölçüdedir. Bu durumda, ABD ve CBD üçgenleri eşkenar üçgenlerdir ve A açısının ölçüsü 60°'dir. B 35. Bir üçgende, a = 8 cm, b = 10 cm ve c = 14 cm ise, bu üçgenin çevresi kaç cm'dir?

  A) 24 cm    B) 32 cm    C) 36 cm    D) 42 cm

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 42 cm'dir. Çevre, üçgenin kenarlarının toplamına eşittir. Verilen üçgenin kenarları toplandığında 8 + 10 + 14 = 32 cm elde edilir, bu da cevrenin uzunluğudur. 37. Bir dik üçgenin bir dik kenarı 6 cm, diğer dik kenarı 8 cm ise, hipotenüsün uzunluğu kaç cm'dir?

  A) 10 cm    B) 12 cm    C) 14 cm    D) 16 cm

 38. Cevap: A Açıklama:

  Soruda verilen dik üçgenin bir dik kenarı ve diğer dik kenarı bilindiğinden, hipotenüsün uzunluğunu bulmak için Pisagor teoreminden yararlanabiliriz. Bu durumda hipotenüsün uzunluğu √(6² + 8²) = √(36 + 64) = √100 = 10 cm olarak bulunur. 39. Bir doğrunun eğimi 1/3 ve y-kesiti -2 ise, doğrunun denklemi nedir?

  A) y = (1/3)x + 2        B) y = (1/3)x - 2
  C) y = 2x + (1/3)        D) y = -2x + (1/3)

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, verilen doğrunun eğimi ve y-kesiti kullanılarak doğrunun denklemi bulunması istenmektedir. Doğrunun denklemi genellikle "y = mx + b" şeklinde ifade edilir, burada "m" eğimi, "b" ise y-kesididir. Verilen bilgilere göre eğim 1/3 ve y-kesiti -2 olduğundan, doğrunun denklemi y = (1/3)x - 2 olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. 41. Bir doğrunun eğimi 5/4 ve x-kesiti -3 ise, doğrunun denklemi nedir?

  A) y = (5/4)x - 3        B) y = (4/5)x + 3
  C) y = (5/4)x + 3        D) y = (4/5)x - 3

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru bir doğrunun denklemiyle ilgilidir ve eğimi ile x-kesiti verilmiştir. Denklemi bulmak için eğim-kesit formülü kullanılabilir. Bu formül, y = mx + b şeklindeki doğru denkleminde m, doğrunun eğimi ve b, y-kesididir. Verilen soruda, eğim 5/4 ve x-kesiti -3 olduğu için doğrunun denklemi y = (5/4)x - 3 şeklindedir. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı Detayları

8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VERİ İŞLEME ve OLASILIK
  1. Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği, çizgi grafiği veya histogramla gösterir ve bu gösterimler arasında dönüşümler yapar.
  2. Basit olayların olma olasılığını hesaplar.
  3. Bir olaya ait olası durumları belirler
  4. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur ve yorumlar.
  5. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  6. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  7. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  8. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  9. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer
  10. Dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer
  11. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
  12. Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar
  13. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir

Ayrıca 8.sınıf matematik 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Matematikte hacim hesabı konusunu anlama kazanımını test etmektedir.

Verilen bir silindirin hacmini hesaplama becerisini içerir.

Geometri alanında yüzey alanı ve hacim formüllerini uygulama ve problem çözme becerisini ölçmektedir.

Prizmanın temel özelliklerini anlama ve şekillerin yüzey sayısını hesaplama becerisi kazanabilirler.

Geometrik cisimlerin özellikleri ve bileşenleri hakkında temel bilgi ve anlayışı ölçmeyi amaçlamaktadır.

Matematik becerileri kazanımını ölçmektedir.

Verilen hacim ve yükseklik bilgilerine dayanarak bir silindirin taban yarıçapını hesaplayabiliriz.

Koordinat düzleminde yansıma konusunu anlamaları ve simetrik şekillerin yansımalarını belirlemek için x ve y eksenlerini kullanabilmeleri beklenir.

üçgen benzerliği kavramını anlamasını ve benzer üçgenlerin özelliklerini bilmelerini sağlar.

Ölçme ve geometri kazanımını ölçmektedir.

Verilen bilgileri kullanarak matematiksel bir problemi çözebilme becerisi.

Üçgenlerin alanını hesaplamak için taban ve yüksekliği kullanabilirim.

Koordinat düzlemindeki geometrik dönüşümler konusunda beceri gerektirir. Geometrik dönüşümler hakkında bilgi sahibi olmak.

Koordinat düzlemindeki geometrik dönüşümleri anlayabilme ve uygulayabilme.

Üçgenin alanını, verilen kenar uzunluklarından yararlanarak hesaplayabilirim.

Benzer üçgenlerin özelliklerini anlama ve Pisagor teoremi gibi temel geometri teoremlerini uygulama becerileri kazandırır.

Geometrik şekillerin özelliklerini anlamalarını sağlar.

Üçgenlerin temel özelliklerinden biri olan çevrenin hesaplanmasını test etmektedir.

Pisagor teoremini kullanarak dik üçgenlerde hipotenüs bulma becerileri ölçülmektedir.

Doğrunun eğimi ve y-kesiti kullanarak doğrunun denklemi bulabilirim.

Verilen bir doğrunun denklemi hakkında bilgi sahibi olabilirim ve eğim-kesit formülünü kullanarak denklemi bulabilirim.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı sınavı 8.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Matematik 2.Dönem Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri