8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. İdgam-ı mea'l-gunne ile idgam-ı bila-gunne arasındaki farkı açıklayınız.


 2. Cevap: İdgam-ı mea'l-gunne'de sakin harf gunneli okunurken, idgam-ı bila-gunne'de gunne yapılmaz. Açıklama:

  İdgam-ı mea'l-gunne'de sakin harf ve onu takip eden harf birleşerek şeddeliymiş gibi okunur ve bir buçuk elif miktarı tutularak gunneli bir şekilde okunur. İdgam-ı bila-gunne'de ise sakin harf ve onu takip eden harf birleşerek şeddeliymiş gibi okunur ancak gunne yapılmaz. 3. Üç tane idgam çeşidi yazınız.


 4. Cevap: İdgam-ı misleyn, İdgam-ı mütecaniseyn, İdgam-ı şemsiyye Açıklama:

  İdgam, harflerin birleşerek şeddeliymiş gibi okunmasıdır. Üç idgam çeşidi vardır: İdgam-ı misleyn (aynı harflerin birleşmesi), idgam-ı mütecaniseyn (benzer harflerin birleşmesi), idgam-ı şemsiyye (şemsiye harflerin birleşmesi). 5. Ra harfinin ince okunduğu durumları belirtiniz.


 6. Cevap: * Harekesi esre ise * Önceki harfin harekesi esre ise * Ra ve önceki harf sakin ise ve daha önceki harfin harekesi esre ise * Ra sakin ve önceki harf lîn harflerinden ya ise Açıklama:

  Ra harfi, belirtilen durumlarda ince okunur. 7. Vakıf nedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Vakıf, Kur'an okurken nefes alıp yeniden başlamak üzere durmaktır. Açıklama:

  Vakıf yapılırken kelime sonunda durulur, kelime bölünmez. Ses tamamen kesilir, nefes alınır ve uygun yerden başlanarak okumaya devam edilir. 9. Asr suresinin iniş yeri hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Mekke Açıklama:

  Sure, Mekke döneminde inmiştir. 11. Asr suresinin konusunu açıklayınız.


 12. Cevap: Zamanın değerlendirilmesi ve iyilik yapılması Açıklama:

  Sure, zamanın önemi ve onu iyi değerlendirerek iyilik yapmanın önemini vurgular. 13. Surede belirtilen ziyan ne anlama gelmektedir?


 14. Cevap: Zamanı boşa geçirmek ve iyilik yapmamak Açıklama:

  Sureye göre, zamanı boşa geçiren ve iyilik yapmayan insanlar ziyandadırlar. 15. Asr suresinin temel mesajını açıklayınız.


 16. Cevap: Zamanın değerli olduğu ve onu iyi değerlendirmek için iyilik yapılması gerektiği Açıklama:

  Sure, zamanın önemini vurgulamakta ve insanları zamanı boşa geçirmemek için iyilik yapmaya teşvik etmektedir. 17. Asr suresinin hangi ayetinde iyiliklerin önemi vurgulanmaktadır?


 18. Cevap: Ayet 3 Açıklama:

  Ayet 3, iyilik yapanların ziyandan istisna tutulacaklarını belirtmektedir. 19. Asr suresinin kaç ayeti vardır?


 20. Cevap: 3 Açıklama:

  Asr suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biridir ve yalnızca 3 ayet içerir. 21. Asr suresinin iniş dönemini belirtiniz.


 22. Cevap: Mekke dönemi Açıklama:

  Asr suresi, Hz. Muhammed (s.a.v)'in Mekke'de olduğu dönemde inmiştir. 23. Asr suresinde vurgulanan iyiliklerden üçünü yazınız.


 24. Cevap: * İman etmek * Salih ameller işlemek * Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmek Açıklama:

  Sure, zamanın iyi değerlendirilmesi için bu iyiliklerin önemini vurgulamaktadır. 25. Asr suresinin ana mesajı nedir?


 26. Cevap: İnsanların zamanın kıymetini bilmesi, iman edip iyi işler yapması gerektiğidir. Açıklama:

  Sure, zamanın değerliliğine vurgu yaparak, iyi işler yapmanın önemini vurgular. 27. Asr suresine göre hangi kişiler ziyanda sayılmazlar?


 28. Cevap: İman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Açıklama:

  Sureye göre, bu niteliklere sahip olan kişiler zamanı iyi değerlendirerek kurtuluşa erenlerdir. 29. Kadir Gecesi'nin ne gibi özellikleri vardır?


 30. Cevap: Bin aydan daha hayırlı olması, meleklerin inmesi ve esenlik getirmesi. Açıklama:

  Sure, Kadir Gecesi'nin faziletli bir gece olduğunu ve pek çok hayra vesile olduğunu belirtir. 31. Kadir suresinin "şereflendiren gece" ifadesiyle hangi geceyi kastettiği düşünülmektedir?


 32. Cevap: Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi. Açıklama:

  "Kadir" kelimesi, şeref anlamına gelir ve Kur'an'ın bu gecede indirilmesi nedeniyle geceye bu ad verilmiştir. 33. Ayetül Kürsi'nin üç özelliğini yazınız.


 34. Cevap: * Allah'ın birliğini ve benzersizliğini vurgular. * Allah'ın yüceliğine ve kudretine işaret eder. * İslam inancını özetler niteliktedir. Açıklama:

  Ayetül Kürsi, İslam inancının temel unsurlarını içeren önemli bir ayettir. 35. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Asr Suresi Mekke'de indirilmiştir.
  2. (.....) Sure adını 1. ayette geçen "Asr" kelimesinden almıştır.
  3. (.....) Asr kelimesinin anlamı "zaman"dır.
  4. (.....) Asr Suresi iniş sırasına göre 103. suredir.
  5. (.....) Surede zamanın kıymetinden bahsedilmez.
  6. (.....) Asr Suresi 3 ayetten oluşur.
  7. (.....) Surede iyilik yapanlara müjde verilir.
  8. (.....) Surede günah işleyenlere azapla uyarılır.
  9. (.....) Asr Suresi namazda sıkça okunan surelerden biridir.
  10. (.....) Surenin ezberlenmesi kolaydır.

 36. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Asr Suresi, Mekke döneminde inmiş, 3 ayetten oluşan bir suredir. Sure adını 1. ayette geçen "Asr" kelimesinden alır. Asr kelimesinin anlamı "zaman"dır ve surede zamanın kıymetinden, iyilik ve kötülük yapmanın sonuçlarından bahsedilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TECVİT BİLGİSİ
  1. .Ra’nın Hükümleri
  2. Ra’nın Hükümleri
  3. Sakin Mim’in Okunuş Şekilleri
  4. Secde Ayetleri ve İşareti
 • EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI
  1. Asr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  2. Asr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  3. Ayetül Kürsi ve Anlamını Öğreniyorum

Ayrıca 8.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.yazılı soruları klasik türde yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, idgam-ı mea'l-gunne ve idgam-ı bila-gunne arasındaki farkı açıklayabilir.

Öğrenci, idgam çeşitlerini sıralayabilir.

Öğrenci, ra harfinin ince okunduğu durumları belirleyebilir.

Öğrenci, vakıf kavramını tanımlayabilir.

Öğrenciler, Asr suresinin iniş yerini öğrenecekler.

Öğrenciler, Asr suresinin konusunu anlayacaklar.

Öğrenciler, sürede geçen "ziyan" kavramının anlamını öğrenecekler.

Öğrenciler, Asr suresinin temel mesajını anlayacaklar.

Öğrenciler, Asr suresinde iyiliklerin öneminin vurgulandığı ayeti öğrenecekler.

Öğrenciler, Asr suresinin ayet sayısını öğrenecekler.

Öğrenciler, Asr suresinin iniş dönemini öğrenecekler.

Öğrenciler, Asr suresinde vurgulanan iyilikleri öğrenecekler.

Asr suresinin temel mesajının anlaşılması.

Asr suresindeki kurtuluş şartlarının belirlenmesi.

Kadir Gecesi'nin özellikleri hakkında bilgi edinilmesi.

Kadir Gecesi'nin isminin kökeninin anlaşılması.

Ayetül Kürsi'nin özelliklerinin belirlenmesi.

* Öğrenciler Asr Suresi'nin iniş dönemi, sure adının kaynağı ve içeriği hakkında bilgi edinirler. * Sureyi öğrenme konusundaki farkındalıkları artar. * Surenin içeriğini anlamaları ve hayattaki önemini kavramaları sağlanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.