8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Medeniyetin sosyal yapısının şekillenmesinde en önemli faktör hangisidir?

  A) Teknolojik gelişmeler    B) Sosyal adalet           
  C) Sanayi                   D) Eğitim sistemi          
                             

 2. Cevap: B Açıklama:

  Medeniyetin sosyal yapısı, sosyal adalet, eşitlik ve insan hakları gibi temel prensipler üzerine kuruludur. 3. Yunus Emre'nin eserlerinin Türk müziğine yaptığı en önemli katkılardan biri hangisidir?

  A) Bestecilere ilham kaynağı olması
  B) Türk müziğinin ritmik yapısını değiştirmesi
  C) Yeni müzik aletlerinin icat edilmesine sebep olması
  D) Halk müziğinin popülerliğini azaltması

 4. Cevap: A Açıklama:

  Yunus Emre'nin derin ve etkileyici sözleri, Türk bestecilere eserlere müzikal bir derinlik katma potansiyeli sunmuştur. 5. Aşık Veysel'in Türk halk müziğine yaptığı en önemli katkılardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeni müzik aletleri icat etmesi
  B) Geleneği sürdürmesi ve geliştirerek yeni türküler bestelemesi
  C) Halk müziğini sadece kentlerde icra etmesi
  D) Batı müziğinden etkilenerek Türk halk müziğini değiştirmesi

 6. Cevap: B Açıklama:

  Âşık Veysel, geleneksel türküler bestelemekle Türk halk müziği mirasına önemli katkılarda bulunmuştur. Özgün tarzı ve derin anlamlı sözleriyle Türk halkının duygularını yansıtmıştır. 7. Ahmet Yesevi'nin öğretilerinde vurgulanan temel ahlaki değerlerden biri hangisidir?

  A) Erdem    B) Cesaret    C) Güç    D) Zenginlik    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Ahmet Yesevi'nin düşünceleri, dürüstlük, sadakat ve adalet gibi erdemleri vurgular. 9. Ahi Evran'ın öğretilerine göre, kendi refahı farkında olan bir kişinin hangi davranışta bulunması beklenir?

  A) Diğerlerinin aç kalmasına göz yummak
  B) İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak
  C) Fakirlerin isteklerini görmezden gelmek
  D) Zenginliğini kendisi için kullanmak

 10. Cevap: B Açıklama:

  Ahi Evran'ın felsefesi, bireylerin kendi çıkarlarından önce toplumun çıkarlarını düşünmelerini öğretir. Bu nedenle, kendi refahı farkında olan bir kişinin, çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatması beklenir. 11. Mevlevilikte sema töreni hangi temel değeri simgelemektedir?

  A) Sevgi    B) Adalet    C) Güç    D) Şöhret    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Mevlevilikte sema töreni, sevgiyi ve huzuru temsil eder. Dönen dervişlerin uyumu ve eşgüdümü, sevginin bir ifadesidir ve sevginin insanları birleştirici bir güç olduğunu vurgular. 13. Ahilik teşkilatı, Türk-İslam medeniyetine aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamamıştır?

  A) Mesleki etik ve güven
  B) Sosyal adalet ve eşitlik
  C) Ulusalcılığın yayılması
  D) Kültürel mirasın oluşturulması

 14. Cevap: C Açıklama:

  Ahilik teşkilatı, İslam ahlakının yayılması, mesleki etik, sosyal adalet ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda Türk-İslam medeniyetine katkı sağlamıştır. Ancak ulusalcılığın yayılması, Ahilik teşkilatının amaçları arasında yer almamıştır. 15. Muhammed bin Musa el-Harizmi'nin "Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala" adlı eseri aşağıdakilerden hangisini tanımlamıştır?

  A) Cebir           B) Geometri       
  C) Trigonometri    D) Astronomi      
                    

 16. Cevap: A Açıklama:

  "Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala" eseri cebir terimini tanımlayan ve cebirle ilgili problemlerin çözümünü içeren bir matematik kitabıdır. 17. Biruni'nin çok yönlü bilimsel çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Astronomi    B) Dil bilgisi    C) Müzik    D) Matematik    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Biruni, astronomi, dil bilgisi ve matematik alanlarında önemli çalışmalar yapmışken, müzik alanında çalışmamıştır. 19. İbni Sina'nın bilimsel çalışmalarında öne çıkan alanlardan biri hangisidir?

  A) Matematik    B) Astronomi    C) Tıp    D) Edebiyat    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Metin, İbni Sina'nın en önemli katkıları arasında tıp alanında "El-Kanun fi't-Tıbb" eseriyle sistematik bir yaklaşım getirmesini vurgulamaktadır. 21. Ali Kuşçu'nun astronomi alanındaki en önemli katkılarından biri hangisidir?

  A) Güneş merkezli evren modelinin ilk adımlarını atması
  B) Uzay araştırmalarında kullanılan teleskopu icat etmesi
  C) Yıldızların hareketlerini inceleyen bir gözlemevi inşa etmesi
  D) Gezegenlerin yörüngelerini hesaplayan bir algoritma geliştirmesi

 22. Cevap: A Açıklama:

  Ali Kuşçu'nun gözlemleri ve astronomik hesaplamaları, Güneş merkezli evren modelinin ilk adımlarını içermiştir. 23. Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı dayanıklılık tekniklerinden biri hangisidir?

  A) Mimari mühendislik becerisi
  B) Kaliteli malzeme kullanımı
  C) Estetik uyum
  D) Su yollarının kullanımı

 24. Cevap: A Açıklama:

  Mimar Sinan, yapıları uzun ömürlü kılmak için statik hesaplamalar ve dayanıklılık analizleri yapmıştır. 25. Mimar Sinan'ın eserlerinin günümüz mimarlığına hangi etkisi bulunmaktadır?

  A) Kubbe mimarisi ve statik hesaplama tekniklerinde referans alınması
  B) Osmanlı kültürünü ve tarihini yansıtmaması
  C) Estetik ve fonksiyonelliğin birleştirilmesine önem verilmesi
  D) Çevresel uyuma ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olmaması

 26. Cevap: A Açıklama:

  Mimar Sinan'ın kubbe mimarisi ve yapıların statik hesaplamalarındaki ustalığı günümüz mimarlık mühendisliği alanında bir referans olarak kabul edilmektedir. 27. Dede Korkut destanları Türk kültürüne hangi temel unsurları yansıtır?

  A) Cesaret, onur, adalet, doğruluk
  B) Sabır, şükür, yardımseverlik, affedicilik
  C) Zenginlik, gösteriş, lüks, makam
  D) Kıskançlık, nefret, ihanet, kötülük

 28. Cevap: A Açıklama:

  Dede Korkut destanları, Türk toplumunda değer verilen erdemleri ve yiğitliği ön plana çıkarır. Bu erdemler arasında cesaret, onur, adalet ve doğruluk yer alır. 29. Aşağıdakilerden hangisi Nasreddin Hoca fıkralarının özelliklerinden biri değildir?

  A) Sağduyulu hikayeler
  B) Eleştirel bakış açısı
  C) Ciddi ve öğretici anlatım
  D) Dürüstlük ve adalet temaları

 30. Cevap: C Açıklama:

  Nasreddin Hoca fıkraları genellikle mizahi ve öğretici bir üslupla anlatılır. 31. Şeyh Hamdullah'ın eserlerinde sıkça işlenen temalar, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Osmanlı İmparatorluğu'nun hassasiyetleri
  B) Yemeklerin önemi
  C) Günlük hayatın zorlukları
  D) Modern sanat akımları

 32. Cevap: A Açıklama:

  Şeyh Hamdullah'ın eserleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun sanat ve kültürüne dair temaları yansıtır. 33. Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi'nin Türk musikisine katkılarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeni makamların tanıtımı
  B) Enstrümanların geliştirilmesi
  C) Ses sistemlerinin ilerletilmesi
  D) Nota sisteminin oluşturulması

 34. Cevap: A Açıklama:

  Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi, Türk musikisine "Avcı" ve "Küçük Kürdi" gibi yeni makamlar kazandırmıştır. 35. Namık Kemal'in edebiyat anlayışında hangi akımın etkisi görülmektedir?

  A) Klasisizm    B) Romantizm    C) Sembolizm    D) Gerçekçilik    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Namık Kemal'in şiirlerinde romantizmin izleri belirgindir. Doğa, aşk, özgürlük gibi temel romantik temalar, onun eserlerinde sıkça karşımıza çıkar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Detayları

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 8.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kültür ve medeniyet arasındaki farkların tanımlanması

* Türk kültür tarihine ilişkin temel bilgileri edinir. * Yunus Emre'nin eserlerinin Türk müziğine katkısını anlar.

* Türk halk müziğinin gelişimine katkıda bulunmuş kişileri tanıma * Türk halk müziğinin geleneksel yapısı ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi edinme

Öğrenciler, Ahmet Yesevi'nin düşüncelerindeki temel ahlaki değerleri kavrar.

* Ahi Evran'ın öğretilerinin anlaşılması * Sosyal sorumluluk bilincine sahip olunması

* Mevlevilikte sema töreninin önemini ve mesajlarını anlamak. * Sevginin insan ilişkilerindeki önemini kavramak. * Dini törenlerin kültürel ve manevi değerlerini değerlendirmek.

* Ahilik teşkilatının Türk-İslam medeniyetine yaptığı katkıları anlamak. * Ulusalcılık kavramını ve Ahilik teşkilatının bu kavramla ilişkisini açıklamak.

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi, 8. sınıf, 4. Ünite, Muhammed bin Musa el-Harizmi ve Bilimsel Katkıları

* Biruni'nin çok yönlü bilimsel çalışmalarını anlamak. * Bilimsel alanlardaki katkılarına ilişkin bilgi edinmek.

Öğrenciler İbni Sina'nın ana bilimsel ilgi alanlarını belirleyebileceklerdir.

* Ali Kuşçu'nun bilimsel çalışmalarını anlama * Astronomi alanındaki önemli katkılarını tanımlama

Osmanlı mimarlığının temel özelliklerini ve Mimar Sinan'ın katkılarına yönelik bilgileri geliştirmek.

Mimar Sinan'ın eserlerinin modern mimari anlayışlarına etkilerini değerlendirmek.

* Dede Korkut hikayelerinin Türk kültürü içindeki önemini anlamak * Türk toplumunun temel değerlerini tanımak * Hikayelerin toplumun düşünce yapısı ve yaşam tarzı üzerindeki etkisini kavramak

Kültürel mirası farklı yönleriyle anlama ve yorumlama

Öğrenciler, Şeyh Hamdullah'ın eserlerinin Osmanlı kültürünü ve minyatür sanatının evrimini nasıl yansıttığını anlayabilecektir.

Türk musikisinin temel kavramlarını ve gelişimini anlamak

* Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı'nın özelliklerini belirler. * Romantizm akımının özelliklerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 33 kere doğru, 15 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.