8.Sınıf İngilizce Test

8.Sınıf İngilizce Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf İngilizce Test CEVAPLARI

 1. Many people in today's world have unhealthy eating habits, which can lead to various health problems. Fast food and processed snacks are readily available and often cheaper than healthier options. In order to maintain a healthy lifestyle, it is important to have a balanced diet that includes fruits, vegetables, whole grains, and lean protein sources. Which of the following is a healthier option than fast food?

  A) Processed snacks        B) Lean protein sources   
  C) Sugary drinks           D) Fried foods            

 2. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: B) Lean protein sources (Diyet protein kaynakları) Hızlı yiyecekler genellikle sağlıksızdır ve düşük besin değerine sahip olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için, dengeli bir diyet önemlidir ve bu diyet meyve, sebze, tam tahıllar ve yağsız protein kaynaklarını içermelidir. Fast food yerine daha sağlıklı bir seçenek olan diyet protein kaynakları, tavuk, hindi, balık, yumurta, fasulye ve mercimek gibi besinleri içerir. Bu protein kaynakları vücudun ihtiyaç duyduğu temel amino asitleri sağlar, kas gelişimini destekler ve tokluk hissini artırır. 3. Global warming is a serious environmental issue that has been caused by human activities such as burning fossil fuels and deforestation. This has resulted in an increase in greenhouse gases in the atmosphere, which trap heat and cause the Earth's temperature to rise. To combat global warming, it is important to reduce carbon emissions and protect natural resources. What has caused global warming?

  A) Natural weather patterns    B) Human activities           
  C) Plant growth                D) The Earth's rotation       

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: B) Human activities (İnsan faaliyetleri) Küresel ısınma, fosil yakıtların yakılması ve ormansızlaşma gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanan ciddi bir çevre sorunudur. Bu faaliyetler atmosferde sera gazlarının artmasına neden olur, bu da ısıyı hapsederek Dünya'nın sıcaklığının yükselmesine yol açar. Küresel ısınmayla mücadele etmek için karbon emisyonlarının azaltılması ve doğal kaynakların korunması önemlidir. 5. Social media has become an integral part of our daily lives. It allows us to connect with friends and family, stay up-to-date with news and events, and share our thoughts and ideas with a wider audience. However, excessive use of social media can lead to addiction and can also have negative effects on mental health. What are the negative effects of excessive social media use?

  A) Increased productivity         B) Improved mental health        
  C) Addiction                      D) Better communication skills   

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Bağımlılık. Sosyal medya, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak, aşırı kullanımı bağımlılığa ve olumsuz etkilere neden olabilir. Bunlar arasında zaman kaybı, uyku düzeninin bozulması, sosyal izolasyon, düşük özgüven, kaygı ve depresyon gibi sorunlar yer almaktadır. 7. Effective time management is an important skill that can help individuals achieve their goals and be more productive. It involves setting priorities, creating a schedule, and avoiding distractions. By managing their time effectively, individuals can balance their work and personal life, and reduce stress and anxiety. What is the key to effective time management?

  A) Avoiding all distractions    B) Creating a schedule         
  C) Procrastination              D) Working overtime            

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Creating a schedule'dır. Etkili zaman yönetimi, öncelikleri belirleme, bir program oluşturma ve dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınma gibi bir dizi beceriyi içerir. Bu sayede bireyler iş ve özel yaşamlarını dengede tutabilir, stres ve kaygıyı azaltabilirler. Zaman yönetiminin anahtarı, zamanı etkin bir şekilde yönetmek için düzenli bir program oluşturmaktır. 9. In a globalized world, it is important to understand and appreciate cultural differences. Different cultures have different values, beliefs, and traditions, and it is important to respect and learn from them. This can help promote tolerance and understanding, and prevent misunderstandings and conflicts. Why is it important to understand cultural differences?

  A) To create conflict
  B) To promote tolerance and understanding
  C) To establish cultural superiority
  D) To learn new languages

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) To promote tolerance and understanding. Küreselleşen dünyada, kültürel farklılıkları anlamak ve takdir etmek önemlidir. Farklı kültürler farklı değerlere, inançlara ve geleneklere sahiptir ve onlara saygı duymak ve onlardan öğrenmek önemlidir. Bu, hoşgörü ve anlayışı teşvik edebilir ve yanlış anlamaları ve çatışmaları önleyebilir. 11. Education is a key factor in personal and societal development. It provides individuals with the necessary knowledge and skills to succeed in life, and helps build strong communities. Education also promotes critical thinking and creativity, which are important in solving complex problems. What are the benefits of education?

  A) Increased unemployment rates         B) Personal and societal development   
  C) Decreased critical thinking          D) Weakened communities                

 12. Cevap: B Açıklama:

  Eğitimin faydaları arasında artan işsizlik oranları (A) yer almazken, kişisel ve toplumsal gelişim (B) önemli bir etkendir. Eğitim, bireylere hayatta başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlar ve güçlü toplumlar inşa etmeye yardımcı olur. Ayrıca, eğitim eleştirel düşünme ve yaratıcılığı teşvik eder, bu da karmaşık sorunları çözmede önemlidir. Eğitim, kişisel ve toplumsal gelişim için önemli bir faktördür. Eğitim, bireylere gerekli bilgi ve becerileri sağlayarak hayatta başarılı olmalarını sağlar. Ayrıca, eğitim güçlü toplumlar oluşturmayı destekler. Eğitim ayrıca eleştirel düşünmeyi teşvik eder ve yaratıcılığı geliştirir, bu da karmaşık sorunları çözmede önemli bir rol oynar. 13. Technology has revolutionized the way we live and work. It has improved communication, transportation, and access to information. However, technology can also have negative effects on mental health, and can lead to social isolation and addiction. What are the negative effects of technology on mental health?

  A) Improved communication         B) Social isolation              
  C) Increased physical activity    D) Better sleep                  

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Social isolation. Teknolojinin yaygın kullanımı, sosyal izolasyon ve bağımlılık gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Özellikle, sosyal medya kullanımı insanların yüz yüze iletişim kurma ihtiyacını azaltabilir ve yalnızlık hissini arttırabilir. Ayrıca, sürekli telefon veya bilgisayar kullanımı da dikkat dağınıklığı, kaygı ve uyku bozukluğu gibi mental sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, teknolojinin doğru ve dengeli bir şekilde kullanımı önemlidir. 15. Some people believe that learning a second language is not important, but there are many benefits to doing so. Learning a new language can improve your memory, increase your ability to multitask, and enhance your communication skills. It can also open up new opportunities for travel and work. For these reasons, many schools require students to take foreign language classes. Which of the following is NOT a benefit of learning a new language?

  A) Improved memory
  B) Better communication skills
  C) Reduced ability to multitask
  D) Increased opportunities for travel and work

 16. Cevap: C Açıklama:

  Yeni bir dil öğrenmenin faydaları arasında, hafızayı geliştirmek, çoklu görev yapabilme yeteneğini artırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek yer almaktadır. Ayrıca, yeni dil öğrenmek seyahat ve iş fırsatlarını artırabilir. Bu nedenle, doğru cevap "C) Reduced ability to multitask" (Çoklu görev yapabilme yeteneğinin azalması) seçeneğidir. Yeni bir dil öğrenmenin faydaları arasında hafızayı geliştirmek, çoklu görev yapabilme yeteneğini artırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek bulunurken, azalan bir beceri olan çoklu görev yapabilme yeteneği (C) bu faydalar arasında yer almaz. Yeni bir dil öğrenmek ayrıca seyahat ve iş fırsatlarını artırır. 17. Social media has become an integral part of our daily lives. It allows us to connect with friends and family, stay up-to-date on current events, and share our thoughts and ideas with a global audience. However, there are also some negative aspects to social media, such as cyberbullying, online harassment, and addiction. It is important to use social media responsibly and to be aware of its potential risks. What are some potential risks of using social media?

  A) Improved communication skills and networking opportunities
  B) Increased awareness of current events and popular culture
  C) Cyberbullying, online harassment, and addiction
  D) Better mental health and emotional well-being

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "Cyberbullying, online harassment, and addiction"dir. Sosyal medyanın kullanımında bazı riskler vardır ve bu riskler arasında siber zorbalık, çevrimiçi taciz ve bağımlılık gibi olumsuz etkiler yer almaktadır. Sosyal medyanın bu risklerini fark etmek ve sorumlu bir şekilde kullanmak önemlidir. 19. Climate change is a major global issue that affects all of us. It is caused by human activities such as burning fossil fuels, deforestation, and industrial processes. The consequences of climate change include rising sea levels, extreme weather events, and the extinction of plant and animal species. To address this issue, individuals and governments must take action to reduce greenhouse gas emissions and protect the environment. What are some consequences of climate change?

  A) Increased agricultural productivity and biodiversity
  B) Rising sea levels and extreme weather events
  C) Improved air and water quality
  D) Reduced need for fossil fuels

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan "Rising sea levels and extreme weather events" dir. İklim değişikliğinin sonuçları arasında okyanus seviyelerinin yükselmesi, aşırı hava olayları, sıcak dalgaları, kuraklıkları, buzulların erimesi, deniz hayatının zarar görmesi ve ekosistemlerin bozulması yer alır. 21. Healthy eating is important for maintaining good physical and mental health. It is essential to eat a balanced diet that includes a variety of fruits, vegetables, whole grains, and lean protein. Drinking plenty of water and limiting the intake of processed and sugary foods can also help to maintain a healthy weight and reduce the risk of chronic diseases such as diabetes and heart disease. Which of the following is NOT a recommended component of a healthy diet?

  A) Lean protein             B) Sugary foods            
  C) Whole grains             D) Fruits and vegetables   

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan "Sugary foods" (şekerli gıdalar) değildir. Sağlıklı bir beslenme planı için önerilen bileşenler arasında; yağsız protein kaynakları, tam tahıllar, meyve ve sebzeler bulunur. Bunlar sağlıklı bir vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur ve diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik hastalık riskini azaltır. Sağlıklı bir diyet için önerilen bileşenler arasında; yağsız protein kaynakları, tam tahıllar, meyve ve sebzeler bulunur. Bu gıdalar sağlıklı bir vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur ve kronik hastalık riskini azaltır. Ancak şekerli gıdalar, sağlıklı bir diyetin önerilen bir bileşeni değildir. 23. Technology has revolutionized the way we live and work. It has made our lives easier and more convenient in many ways, such as by providing us with instant access to information, connecting us with people from all over the world, and automating many routine tasks. However, there are also concerns about the impact of technology on privacy, security, and job displacement. What are some concerns about the impact of technology?

  A) Improved access to information and automation of routine tasks
  B) Increased privacy and security
  C) Job displacement and loss of employment
  D) Improved quality of life and convenience

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Job displacement and loss of employment. Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi, birçok insanın işlerini kaybetmesine veya işlerinin yerini otomasyon ve robotlar gibi teknolojik araçların almasına neden olabilir. Ayrıca, teknolojinin kullanımıyla ilgili gizlilik ve güvenlik endişeleri artmaktadır. Teknolojinin potansiyel risklerinin farkında olmak, teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanmanın önemini vurgulamaktadır. 25. Benim en sevdiğim renk mavidir. Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir?

  A) My favorite color is blue.      B) My favorite color is red.      
  C) My favorite color is green.     D) My favorite color is yellow.   

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan "My favorite color is blue."dir. Bu cümle, "Benim en sevdiğim renk mavidir." anlamına gelir. Soruda verilen Türkçe cümlenin İngilizce karşılığını bulmamız istenmektedir. Cümlenin doğru İngilizce çevirisi "My favorite color is blue." şeklindedir. Diğer seçeneklerde farklı renkler belirtilmiştir, ancak soruda mavi renk sevildiği belirtilmiştir. 27. Ali, yarın sabah erken kalkmak zorunda. Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir?

  A) Ali has to wake up early tomorrow morning.
  B) Ali will wake up early tomorrow morning.
  C) Ali woke up early this morning.
  D) Ali usually wakes up late.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Ali has to wake up early tomorrow morning." yani "Ali yarın sabah erken kalkmak zorunda" şeklindedir. "Has to" ifadesi, bir zorunluluğu ifade etmektedir ve cümlede belirtilen durumun Ali için zorunlu olduğunu göstermektedir. 29. Babam yıllardır aynı işi yapıyor. Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir?

  A) My father has been doing the same job for years.
  B) My father will do a new job next year.
  C) My father is currently looking for a job.
  D) My father is retired and doesn't work anymore.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir, yani "My father has been doing the same job for years." Bu cümle, babanın yıllardır aynı işi yaptığını ifade ediyor. "Has been doing" yapısı, bir eylemin geçmişten bu yana süregeldiğini vurgulamaktadır. Diğer seçeneklerde ise babanın farklı bir iş yapacağından bahsedilmiyor (B seçeneği), iş aradığından bahsedilmiyor (C seçeneği) ve emekli olduğu ve artık çalışmadığından bahsedilmiyor (D seçeneği). 31. Geçen hafta sonu İstanbul'da güzel bir sergiye gittik. Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir?

  A) We went to a beautiful exhibition in Istanbul last weekend.
  B) We will go to an exhibition in Istanbul next weekend.
  C) We are currently visiting an exhibition in Istanbul.
  D) We never go to exhibitions in Istanbul.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Cümle, geçmişte gerçekleşen bir olayı anlatıyor ve doğru İngilizce karşılığı "We went to a beautiful exhibition in Istanbul last weekend." şeklindedir. 33. Annem yarın akşam için bir yemek planı yapıyor. Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir?

  A) My mother is making a dinner plan for tomorrow evening.
  B) My mother made a dinner plan for yesterday evening.
  C) My mother never plans dinners.
  D) My mother is a chef and always cooks dinner.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Bu cümle gelecekte yapılacak bir planı ifade etmektedir ve "is making" fiili gelecek zaman için kullanılmıştır. Bu cümledeki özne "my mother" yani "annem"dir ve fiil "a dinner plan" yani "bir yemek planı" oluşturmak için kullanılmıştır. 35. Bizim okulda öğrencilerin cep telefonları sınav günleri toplanıyor. Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir?

  A) In our school, students' mobile phones are collected on exam days.
  B) In our school, students can use their mobile phones during exams.
  C) In our school, mobile phones are not allowed at all.
  D) In our school, only teachers can use their mobile phones.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, "In our school, students' mobile phones are collected on exam days." Bu cümle, okulların sınav günlerinde öğrencilerin cep telefonlarını topladığını açıkça ifade ediyor. Bu politika, öğrencilerin sınav sırasında hile yapmalarını önlemek için uygulanabilir ve bu nedenle okullar arasında farklılık gösterir. 37. Sonbaharda yapraklar ağaçlardan düşer. Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir?

  A) Leaves fall from trees in the autumn.
  B) Leaves grow on trees in the autumn.
  C) Trees don't have leaves in the autumn.
  D) Leaves fall from trees in the winter.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği yani "Leaves fall from trees in the autumn." cümlesidir. Bu soru, "Sonbaharda yapraklar ağaçlardan düşer." cümlesinin İngilizce karşılığını sorgulamaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir, çünkü bu seçenekte cümle doğru bir şekilde ifade edilmektedir. Diğer seçenekler ise anlamsal olarak doğru değildir. 39. Çalışkan öğrenciler dersleri için düzenli olarak çalışırlar. Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir?

  A) Hardworking students study regularly for their classes.
  B) Lazy students study regularly for their classes.
  C) Hardworking students never study for their classes.
  D) Lazy students never study for their classes.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Bu cümle, "hardworking" (çalışkan) öğrencilerin "regularly" (düzenli olarak) dersleri için çalıştığını ifade ediyor. Bu cümle, çalışkanlığın başarı için önemli olduğunu vurgulamaktadır. Çalışkan öğrencilerin düzenli çalışması, başarıya ulaşmaları için gereklidir. 41. Jane is an 8th-grade student who enjoys playing video games. She especially loves games that involve puzzles and problem-solving. Last weekend, Jane played a game called "Escape Room" where she had to solve a series of puzzles to escape from a virtual room. She spent over two hours on the game, but finally solved all the puzzles and completed the game. Which game did Jane play last weekend?

  A) Sudoku    B) Chess    C) Escape Room    D) Mario Kart

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği yani "Escape Room" şeklindedir. Bu soru, Jane'in geçen hafta sonu hangi oyunu oynadığını sorgulamaktadır. Soruda verilen bilgilere göre, Jane bir oyun oynamış ve bu oyunda sanal bir odadan kaçmak için çeşitli bulmacaları çözmek zorunda kalmıştır. Jane'in oynadığı oyunun adı "Escape Room" olarak belirtilmiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 43. Every year, the school holds a Science Fair for students to showcase their projects and experiments. This year, Sam decided to participate and created an experiment to test the effects of different types of soil on plant growth. He used three different types of soil and planted the same type of seeds in each pot. After a month of observing and recording his results, he found that one type of soil produced the tallest and healthiest plants. What was Sam's experiment about?

  A) The effects of different types of water on plant growth
  B) The effects of different types of light on plant growth
  C) The effects of different types of soil on plant growth
  D) The effects of different types of fertilizer on plant growth

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği yani "The effects of different types of soil on plant growth" şeklindedir. Soruda, Sam'in farklı toprak türlerinin bitki büyümesi üzerindeki etkisini test etmek için bir deney yaptığı belirtilmektedir. Sam, üç farklı toprak türünü kullanmış ve her saksıya aynı türden tohumlar dikmiştir. Bir ay boyunca gözlem yapmış ve sonuçlarını kaydetmiştir. Sonuç olarak, Sam'in belirli bir toprak türünün en uzun ve en sağlıklı bitkileri ürettiğini bulduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla, Sam'in deneyi farklı toprak türlerinin bitki büyümesi üzerindeki etkilerini test etmeye yöneliktir. 45. Last weekend, my family and I went on a hiking trip in the mountains. The weather was perfect, and the views were breathtaking. We hiked for over four hours, and even though we were exhausted by the end of the day, we felt accomplished and happy. Along the way, we saw many different types of plants and animals, including a family of deer that crossed our path. What did the writer see during their hiking trip?

  A) A family of bears      B) A family of deer      
  C) A family of monkeys    D) A family of snakes    

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) A family of deer. Metinde yazarın bir dağ yürüyüşüne çıktığı ve yol boyunca birçok farklı bitki ve hayvan türü gördüğü belirtiliyor. Bu hayvanlar arasında yazarın bahsettiği hayvan ailesi ise "bir geyik ailesi"dir. 47. The school's Drama Club is putting on a production of "Romeo and Juliet" this year. The auditions were held last week, and Sarah was thrilled to be cast as Juliet. Rehearsals are now in full swing, and Sarah is spending several hours each day practicing her lines and blocking. The play is set to take place in the school's auditorium next month, and Sarah is excited to perform in front of her friends and family. Which play is the school's Drama Club putting on this year?

  A) The Wizard of Oz            B) Romeo and Juliet           
  C) Les Miserables              D) The Phantom of the Opera   

 48. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Romeo and Juliet olarak verilmiştir. Soruda bahsedilen Drama Kulübü'nün bu yıl hangi oyunu sahneleyeceği sorulmuştur ve cevap "Romeo and Juliet" olarak verilmiştir. Ayrıca soruda oyunun provalarının devam ettiği, oyunun okulun auditoriumunda sahneleneceği ve Sarah'in arkadaşları ve ailesi önünde performans sergilemekten heyecan duyduğu da belirtilmiştir. 49. The school's basketball team has been training hard for their upcoming game against their rivals. The team practices every day after school, running drills and working on their shooting and passing skills. The game is set to take place on Friday, and the team is determined to win. Their coach has been pushing them hard, reminding them that teamwork and communication are key to victory. What is the basketball team preparing for?

  A) A dance competition            B) A spelling bee                
  C) A math tournament              D) A game against their rivals   

 50. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir, yani "A game against their rivals" (rakipleriyle olan bir maç). Metinde bahsedilen ipuçlarına göre, okulun basketbol takımı yaklaşan bir maça hazırlanmaktadır. Takım her gün okuldan sonra antrenman yapmakta, çalışmalarında koşu egzersizleri yapmakta ve şut atma ile pas becerilerini geliştirmektedir. Metinde ayrıca takımın kazanmak için kararlı olduğu, koçlarının onları takım çalışması ve iletişiminin zafer için önemli olduğu konusunda motive ettiği belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf İngilizce Test Detayları

8.Sınıf İngilizce Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf İngilizce Test Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf İngilizce Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf İngilizce Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf İngilizce Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ADVENTURES
  1. Students will be able to follow a discussion on adventures. Students will be able to understand the main points of simple messages.
  2. Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons.
  3. Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language.
  4. Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures.
  5. Students will be able to write a short and simple paragraph comparing two objects.
 • TOURISM
  1. Students will be able to design a brochure, advertisement or a postcard about their favorite tourist attraction(s).
  2. Students will be able to exchange information about tourism. Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details.
  3. Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. Students will be able to express their experiences about places.
  4. Students will be able to find specific information from various texts about tourism.
  5. Students will be able to understand and exract the specific information from short and simple oral texts.

Ayrıca 8.sınıf İngilizce dersi test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Hızlı yiyeceklere göre daha sağlıklı bir seçenek olan diyet protein kaynakları, dengeli bir diyetin önemli bir parçasıdır.

Küresel ısınma, insan faaliyetlerinin bir sonucudur ve bu sorunu çözmek için insanların karbon emisyonlarını azaltması gerekmektedir.

Sosyal medyanın aşırı kullanımının olumsuz etkileri hakkında farkındalık kazanmak.

Çalışanların hayatlarında daha verimli ve organize olmalarına yardımcı olabilir.

Farklı kültürler hakkında anlayış ve hoşgörü geliştirme.

Eğitim, kişisel ve toplumsal gelişim için önemli bir faktördür.

Teknolojinin olumlu ve olumsuz etkilerini anlama ve doğru kullanımı.

Yeni bir dil öğrenmenin faydaları arasında hafızayı geliştirmek, iletişim becerilerini geliştirmek ve çoklu görev yapabilme yeteneğini artırmak yer alırken, bu faydalardan biri olmayan seçenek "C) Reduced ability to multitask" (Çoklu görev yapabilme yeteneğinin azalması) olarak belirlenir.

Sosyal medyanın potansiyel risklerini anlamak, kullanıcıların kendilerini korumalarına ve daha sağlıklı bir çevrimiçi deneyim yaşamalarına yardımcı olabilir.

İklim değişikliğinin nedenlerini ve sonuçlarını anlama becerilerini ölçmektedir.

Sağlıklı bir diyetin bileşenlerini anlamak ve şekerli gıdaların sağlıklı bir diyetin bir parçası olmadığını bilmek önemlidir.

Teknolojinin olası risklerinin farkında olmak, teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanmanın önemini anlamak.

Bu soru, Türkçe bir cümlenin İngilizceye çevrilebilme becerisini ölçer ve dilbilgisine dayalı çeviri yapma yeteneğini değerlendirir.

İngilizce'de zorunluluk ifadelerini anlamalarını ve doğru bir şekilde kullanmalarını gerektirmektedir.

Bu soru, "Present Perfect Continuous Tense" (Şimdiki Zamanda Bitmemiş Sürekli Zaman) yapısının kullanımını ve bir eylemin geçmişten bu yana süregeldiğini ifade etmek için kullanılan kalıbı anlamayı gerektirir.

İngilizce'de zaman ifadelerini doğru kullanabilme becerilerini ölçmektedir.

Dil öğrenimi ve zamana ilişkin kazanımlar hedeflenmektedir.

İngilizce'de okul politikaları ve kuralları hakkında anlama ve ifade becerilerini ölçmektir.

Bu soru, mevsimler ve doğa olayları hakkındaki bilgileri anlama ve İngilizce ifadeleri doğru bir şekilde çevirme becerisini test etmektedir.

İngilizce'de düzenli çalışmanın önemi ve başarının çalışkanlıkla elde edilebileceği fikri.

Bu soru, okuduğu metinden çıkarım yapma becerisini test etmektedir. Doğru cevabı bulmak için, verilen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Jane'in oynadığı oyunun adını çıkarmak gerekmektedir.

Bu soru, bilimsel yöntemi anlama ve deney tasarlama becerisini test etmektedir.

Metin anlama becerisi.

Okuma anlama becerisini ölçmektedir.

Bu soru, metindeki ipuçlarına dayanarak okulun basketbol takımının neye hazırlandığını anlama becerisini test etmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf İngilizce Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf İngilizce Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 12 kere doğru, 13 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf İngilizce Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf İngilizce Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf İngilizce Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf İngilizce Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  8.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş