8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları

8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları CEVAPLARI

 1. Rampa, eğimli bir düzlem olarak tanımlanır. Hangi seçenek, rampa kullanılarak bir yükü yukarı çıkarmak için kullanılan kuvvetin, yükün ağırlığına göre nasıl hesaplandığını doğru bir şekilde tanımlar?

  A) Kuvvet, yükün ağırlığından daha hafif olmalıdır.
  B) Kuvvet, yükün ağırlığına eşit olmalıdır.
  C) Kuvvet, yükün ağırlığından daha ağır olmalıdır.
  D) Kuvvet, rampanın eğimine bağlı olarak hesaplanır.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Kuvvet, yükün ağırlığına eşit olmalıdır. Rampada bir yükü yukarıya çıkarmak için kullanılan kuvvet, yükün ağırlığına eşit olmalıdır çünkü yükün ağırlığına eşit bir kuvvet uygulanmadığı takdirde yük hareket etmeyecektir. Rampanın eğimi ve sürtünme katsayısı gibi faktörler, yükün hareketi için gereken minimum kuvveti etkileyebilir ancak kuvvet yine de yükün ağırlığına eşit olmalıdır. 3. Dişli çarklar, enerjinin yönünü değiştiren basit makinelerdir. Hangi seçenek, dişli çarkların bir avantajını doğru bir şekilde tanımlar?

  A) Dişli çarklar, daha hızlı dönmesini sağlar.
  B) Dişli çarklar, daha fazla kuvvet üretir.
  C) Dişli çarklar, enerjiyi depolamaya yardımcı olur.
  D) Dişli çarklar, enerjiyi daha verimli bir şekilde aktarır.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Dişli çarklar, enerjiyi daha verimli bir şekilde aktarır. Dişli çarklar, bir dişlinin diğerine geçmesiyle çalışan basit makinelerdir. Dişli çarklar, enerjinin yönünü ve kuvvetini değiştirebilirler. Bir dişli, diğer dişliye bağlanarak enerjinin aktarılmasını sağlar. Dişli çarklar, bu yön değişikliği sırasında enerjinin kaybını en aza indirerek daha verimli bir şekilde çalışır. 5. Kimya endüstrisi, Türkiye'deki ekonomik faaliyetler arasında önemli bir yere sahiptir. Kimya endüstrisi hangi sektörlerle bağlantılıdır?

  A) Sağlık ve enerji        B) Tarım ve hayvancılık   
  C) İnşaat ve turizm        D) Tüm sektörler          

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Sağlık ve enerji.Kimya endüstrisi, birçok sektörle bağlantılıdır ancak özellikle sağlık ve enerji sektörleriyle önemli bir ilişkiye sahiptir. Sağlık sektöründe, ilaçların üretimi ve hastalıkların teşhisinde kullanılan cihazların yapımında kimya endüstrisi ürünleri kullanılırken, enerji sektöründe ise petrol, doğal gaz, kömür gibi enerji kaynaklarının işlenmesi ve rafine edilmesi için kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu nedenle, kimya endüstrisi Türkiye'nin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 7. Pullye nedir ve ne işe yarar?

  A) Yuvarlak bir çubuk    B) Basit bir makine     
  C) Motor                 D) Elektrik devresi     

 8. Cevap: B Açıklama:

  Pullye, basit bir makine türüdür ve bir kablo veya halatın hareketini değiştirerek iş yapmayı kolaylaştırmak için kullanılır. Bir kasnağın etrafına sarılmış bir halat veya kablo, kasnağı çevirdiğimizde pulleyin hareketi sayesinde işi kolaylaştırmamıza yardımcı olur. Bu makine, inşaat, yük taşıma ve tekstil endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 9. Basit bir makine olan eğik düzlem ne işe yarar?

  A) İş yapmayı kolaylaştırmak        B) Hızlı hareketleri yavaşlatmak   
  C) Enerjiyi yok etmek               D) İş yapmayı zorlaştırmak         

 10. Cevap: A Açıklama:

  Eğik düzlem, bir nesnenin ağırlığını azaltarak iş yapmayı kolaylaştıran basit bir makinedir. Bu makine, yükü yüksekten aşağıya doğru iterek eğimi kullanarak yükün hareketini kolaylaştırır. Bu nedenle, eğik düzlem, iş yapmayı daha verimli hale getirmek için kullanılır. 11. Türkiye'de kimya endüstrisi hangi hammaddelerden yararlanır?

  A) Petrol, doğal gaz, kömür    B) Pamuk, tütün, çay          
  C) Buğday, arpa, çavdar        D) Elma, portakal, limon      

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" seçeneği olan "Petrol, doğal gaz, kömür" olarak verilmiştir. Kimya endüstrisi, petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan elde edilen hammaddeleri kullanarak birçok farklı ürün üretebilir. Bu hammaddelerin işlenmesi, rafine edilmesi ve sentezlenmesiyle üretilen kimyasal ürünlerin çeşitliliği oldukça geniştir. 13. Türkiye'de kimya endüstrisinin gelişmesi için neler yapılabilir?

  A) Daha fazla doğal kaynak bulunmalı
  B) Daha fazla kimya fabrikası açılmalı
  C) Daha fazla bilimsel araştırma yapılmalı
  D) Daha fazla yabancı sermaye çekilmeli

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Daha fazla bilimsel araştırma yapılmalı.Türkiye'de kimya endüstrisinin gelişmesi için farklı yaklaşımlar bulunabilir, ancak en etkili yöntemlerden biri, bilimsel araştırmaların artırılmasıdır. Bu sayede, daha verimli üretim teknikleri ve daha çevre dostu üretim yöntemleri geliştirilebilir. Ayrıca, yenilikçi ürünler ve teknolojiler üretilerek, sektördeki rekabet gücü artırılabilir. Bu doğrultuda, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapılarak, kimya endüstrisinin gelişmesine katkı sağlanabilir. 15. Türkiye'de kimya endüstrisi hangi bölgelerde yoğunlaşmıştır?

  A) Marmara, Ege, Akdeniz
  B) Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu
  C) Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz
  D) Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A seçeneğidir, yani Türkiye'de kimya endüstrisi Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerdeki sanayi tesisleri, limanlar, üniversiteler ve nitelikli işgücü gibi faktörler, kimya endüstrisi için elverişli bir ortam sağlamaktadır. Kimya endüstrisi, Türkiye'nin ihracatında önemli bir paya sahiptir ve ülke ekonomisi için önemli bir sektördür. 17. Asitlerin özellikleri nelerdir?

  A) Acı tat verirler, suyu kırmızıya veya turuncuya boyarlar.
  B) Ekşimsi tat verirler, suyu maviye veya yeşile boyarlar.
  C) Tatlı tat verirler, suyu yeşile veya turuncuya boyarlar.
  D) Tatsızdırlar, suyu hiçbir renge boyamazlar.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Asitler ekşimsi bir tat verirler, suda maviye veya yeşile boyama eğilimindedirler ve asitlerin pH seviyeleri 7'den küçüktür. 19. Bazı maddeler asit ve baz özelliklerini aynı anda gösterebilir. Buna neden olan madde nedir?

  A) Hidrojen peroksit    B) Sodyum klorür       
  C) Karbon dioksit       D) Su                  

 20. Cevap: D Açıklama:

  Soru, asit ve baz özelliklerini aynı anda gösteren bir maddeyi sormaktadır. Bazı maddeler, asit ve baz özelliklerini aynı anda gösterebilirler ve bu özelliğe amfoterik maddeler denir. Bu tür maddeler, suyun pH'ını nötrleştirebilirler ve hem asit hem de baz olarak tepki verebilirler. Su, pH 7'de nötr olduğundan, su amfoterik bir maddedir ve asit veya baz özellikleri sergileyebilir. 21. Asit yağmurlarının etkileri nelerdir?

  A) Bitkilerin büyümesini arttırır.
  B) Binaların ve yapıların çürümesine neden olur.
  C) Denizlerdeki balık popülasyonunu arttırır.
  D) İnsan sağlığına zararlı değildir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda asit yağmurlarının etkileri sorulmaktadır. Asit yağmurları, atmosferdeki kimyasal maddelerin yağmur damlalarıyla birlikte yere düşmesi sonucu oluşur. Bu kimyasal maddelerin çevreye olumsuz etkileri vardır. Özellikle binaların, yapıların, heykellerin ve köprülerin çürümesine neden olabilir. Ayrıca toprak ve su kaynaklarına da zarar verebilir. Asit yağmurlarının neden olduğu çevresel zararlar, sürdürülebilirlik konusunda önemli bir konudur. 23. Termometreler, sıcaklığı nasıl ölçerler?

  A) Termometreler, maddenin hacmini ölçerek sıcaklığı hesaplarlar.
  B) Termometreler, maddenin enerjisini ölçerek sıcaklığı hesaplarlar.
  C) Termometreler, maddenin basıncını ölçerek sıcaklığı hesaplarlar.
  D) Termometreler, maddenin genleşmesini ölçerek sıcaklığı hesaplarlar.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D seçeneğidir. Termometreler, maddenin genleşmesini ölçerek sıcaklığı hesaplarlar. Örneğin, cıva termometreleri, cıva gibi maddelerin sıcaklık arttıkça genleşmesini ölçerek sıcaklığı belirlerler. Bu genişleme, termometrenin içindeki cıva sütununun yükselmesine neden olur. Bu yüzden termometrelerin işleyişi, sıcaklık ile madde genişlemesi arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. 25. Maddenin durum değiştirmesi, ısıtılmasına bağlı olarak nasıl gerçekleşir?

  A) Maddenin atomları, ısıtıldığında daha hızlı hareket ederek durum değiştirir.
  B) Maddenin atomları, soğutulduğunda daha hızlı hareket ederek durum değiştirir.
  C) Maddenin atomları, ısıtıldığında daha yavaş hareket ederek durum değiştirir.
  D) Maddenin atomları, soğutulduğunda daha yavaş hareket ederek durum değiştirir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A seçeneğidir. Maddenin durum değiştirmesi, maddenin ısıtılması veya soğutulması sonucunda gerçekleşir. Maddenin atomları, ısıtıldığında daha hızlı hareket eder ve aralarındaki bağlar zayıflar, bu da maddenin durumunun değişmesine yol açar. Örneğin, buzun ısıtılması sonucunda, buz erir ve su haline gelir. 27. Hangi madde hem asidik hem de bazik özellik gösterebilir?

  A) Sodyum hidroksit (NaOH)          B) Magnezyum hidroksit (Mg(OH)2)   
  C) Su (H2O)                         D) Amonyak (NH3)                   

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Su (H2O). Su, bir yandan hidrojen iyonu (H+) ve hidroksit iyonu (OH-) üretme özelliği ile bazik veya asidik özellik gösterebilirken, diğer yandan da nötr pH değeri (pH 7) ile nötral özellik gösterir. Bu özelliği sayesinde, su çoğu kimyasal reaksiyonun gerçekleştiği bir çözücü olarak önemlidir. Asidik veya bazik özellik, bir maddenin hidrojen iyonu (H+) veya hidroksit iyonu (OH-) üretme yeteneği ile ilgilidir. Sodyum hidroksit (NaOH) ve magnezyum hidroksit (Mg(OH)2) güçlü bazlar olduğu için hidroksit iyonu üretirler ve asla asidik özellik göstermezler. Amonyak (NH3) da bir bazdır ve hidrojen iyonu üretmez. Su ise, bazen bir asit gibi davranıp bazen bir baz gibi davranabilir ve bu yönüyle asidik ve bazik özellik gösterebilir. 29. Asit yağmuru neyden kaynaklanır?

  A) Karbondioksit (CO2) emisyonlarından
  B) Sülfür dioksit (SO2) ve azot oksitlerin (NOx) atmosferik reaksiyonlarından
  C) Asbestten
  D) Tarım ilaçlarının kullanımından

 30. Cevap: B Açıklama:

  Asit yağmuru, atmosferdeki sülfür dioksit (SO2) ve azot oksitlerin (NOx) gibi çeşitli kirleticilerin yağmur damlaları veya diğer çökeltilerle birleşerek yeryüzüne inmesi sonucu oluşur. Bu kirleticiler genellikle fosil yakıtların yanması, fabrikaların emisyonları ve araçların egzozları gibi insan faaliyetleri sonucu açığa çıkar. 31. Bir maddenin ısısını artırmak için ne yapılabilir?

  A) Maddenin moleküler yapısını değiştirmek.
  B) Maddenin hacmini artırmak.
  C) Maddeden bir miktar almak.
  D) Maddenin enerjisine eklemek.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Maddenin enerjisine eklemek" şeklindedir. Maddelerin ısısını artırmak için enerji vermek gerekir. Bu enerji, maddenin moleküllerinin titreşimlerini artırarak ısısını yükseltir. Isı artışı, maddenin moleküler yapısında değişiklik yapmadan gerçekleşir. 33. Bir maddenin ısı kapasitesi nedir?

  A) Maddenin birim kütle başına sahip olduğu enerji miktarıdır.
  B) Maddeden belirli bir miktar alınmasıyla elde edilen enerji miktarıdır.
  C) Maddenin belirli bir sıcaklıkta tutabilmesi gereken enerji miktarıdır.
  D) Maddenin ısıtmak için gereken enerji miktarıdır.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenek (C)'dir. Bir maddenin ısı kapasitesi, maddenin belirli bir sıcaklıkta tutabilmesi gereken enerji miktarını ifade eder. Yani, bir madde ne kadar enerji depolayabilirse, ısı kapasitesi de o kadar yüksek olur. Örneğin, suyun yüksek bir ısı kapasitesi vardır, bu da onun sıcaklığı değiştirmek için daha fazla enerji gerektirdiği anlamına gelir. 35. Kimyasal tepkimeler nedir? Kimyasal tepkimeler neden gerçekleşir?

  A) Kimyasal tepkimeler, maddelerin birbirleriyle etkileşerek kimyasal bağların oluşması veya kırılması sonucu meydana gelen değişimlerdir.
  B) Kimyasal tepkimeler, maddelerin mekanik hareketleri sonucu enerji üretmesi için gerçekleştirilen değişimlerdir.
  C) Kimyasal tepkimeler, maddelerin ısınması sonucu meydana gelen değişimlerdir.
  D) Kimyasal tepkimeler, maddelerin fiziksel özelliklerinin değiştiği reaksiyonlardır.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı (A) seçeneğidir. Kimyasal tepkimeler, maddelerin birbirleriyle etkileşerek kimyasal bağların oluşması veya kırılması sonucu meydana gelen değişimlerdir. Bu değişimler, maddelerin moleküler düzeyde yeniden düzenlenmesiyle gerçekleşir ve eski bağların kırılıp yeni bağların oluşmasıyla birlikte, maddelerin özellikleri de değişir. Kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için uygun şartların sağlanması gereklidir. 37. Hangisi, kimyasal tepkimelerde gerçekleşen ısı değişimi ile ilgilidir?

  A) Tepkime denklemi       B) Aktivasyon enerjisi   
  C) Entalpi                D) Entropi               

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Entalpi ile ilgilidir. Kimyasal tepkimelerde gerçekleşen ısı değişimi, tepkimenin entalpi değişimi ile ilgilidir. Entalpi, bir sistemin iç enerjisine ek olarak, sistemin hacmi ile çarpımından oluşan bir termodinamik fonksiyondur. Endotermik tepkimelerde (ısı alarak gerçekleşen tepkimeler) entalpi artar, ekzotermik tepkimelerde (ısı vererek gerçekleşen tepkimeler) ise entalpi azalır. 39. Periyodik sistemde bir elementin kimyasal özellikleri hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Atom numarasına ve elektron dizilimine
  B) Atom ağırlığına ve elektronegatifliğine
  C) İyonik yarıçapına ve oksidasyon sayısına
  D) Elementin doğal durumuna ve sıcaklığına

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan "Atom numarasına ve elektron dizilimine" olan seçenektir. Periyodik sistemdeki elementlerin kimyasal özellikleri, atomunun elektron dizilimine ve atom numarasına bağlıdır. Elektronların kabuklarındaki sayısı, doluluk düzeyleri ve valans elektronları, elementin reaktivitesini, oksidasyon durumunu ve diğer kimyasal özelliklerini belirler. 41. Periyodik sistemde, aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir çünkü:

  A) Hepsi aynı atom numarasına sahiptir
  B) Hepsi aynı doğal durumdadır
  C) Hepsi aynı oksidasyon sayısına sahiptir
  D) Hepsi aynı elektron dizilimine sahiptir

 42. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Periyodik sistemde aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir, çünkü hepsi aynı valans elektronu sayısına sahiptir ve bu da benzer kimyasal bağlar oluşturmalarına neden olur. 43. Periyodik sistemde, elementlerin periyodik özellikleri hangi yönde değişir?

  A) Soldan sağa doğru          B) Yukarıdan aşağıya doğru   
  C) Sağdan sola doğru          D) Aşağıdan yukarıya doğru   

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Yukarıdan aşağıya doğru değişir. Periyodik tabloda birbirine yakın olan elementler benzer özelliklere sahiptir. Elementlerin kimyasal özellikleri, elektron dizilimleri ile belirlenir. Periyodik tabloda, periyotlar yukarıdan aşağıya doğru elektron katmanlarının artması nedeniyle özellikleri değişir. Bu değişim, gruplarda ise elektronların sayısı ve dolayısıyla elektron yapıları nedeniyle benzer özelliklere sahip elementlerin bir arada bulunmasına neden olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları Detayları

8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
  1. Elektrik Akımının Manyetik Etkis
  2. Elektrik Araçlarının Gücü
  3. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
 • DOĞAL SÜREÇLER
  1. Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
  2. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları
  3. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Ayrıca 8.sınıf fen bilimleri 2.dönem sonu test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Bir yükü rampada yukarı çıkarmak için gereken kuvvetin hesaplanmasını anlamak.

Basit makinelerin kullanım alanları ve avantajları hakkında bilgi sahibi olma.

Kimya endüstrisinin farklı sektörlerle bağlantılı olduğunu anlayabilme.

Basit makinelerin ne olduğunu ve işleri nasıl kolaylaştırdıklarını anlamak.

Basit makinelerin çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Kimya endüstrisi ile ilgili temel bilgilerini ve hammaddelerin kullanımını anlamalarını hedefler.

Türkiye'de kimya endüstrisinin gelişmesi için uygun stratejilerin belirlenebilmesi ve bunların uygulanabilmesi için gereken bilgi ve becerilerin kazanılması.

Türkiye'de kimya endüstrisinin hangi bölgelerde yoğunlaştığı hakkında bilgi sahibi olmak.

Asitlerin özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak kimya alanındaki temel kavramları anlama ve kullanabilme kazanımını sağlar.

Kimyasal maddelerin özelliklerini ve tepkime özelliklerini tanımlayabilir ve açıklayabilir.

Cevre sorunlarına duyarlılık, çevresel etkileri anlama ve çevre yönetimi becerileri olarak özetlenebilir.

Termometrelerin çalışma prensibini ve sıcaklığın nasıl ölçüldüğünü anlamak.

Maddenin durum değiştirmesi ile ilgili temel prensipleri anlamak.

Çevre kirliliği ve hava kalitesi hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.

Maddenin ısısını artırmak için enerji vermek gerektiği anlaşılır.

Bir maddenin ısı kapasitesi kavramını anlamak, termodinamik prensipleri hakkında temel bir anlayışa sahip olmak için önemlidir.

Öğrenciler, kimyasal tepkimelerin tanımını yapabilir ve bu tepkimelerin gerçekleşmesi için gereken şartları açıklayabilirler.

Kimyasal tepkimelerde entalpinin ne olduğunu ve ısı değişimleri ile nasıl ilişkili olduğunu anlamak.

Periyodik sistemdeki elementlerin kimyasal özelliklerini atom numarası ve elektron dizilimi belirler.

Kimya alanında temel bir kavramdır ve öğrencilerin periyodik tabloyu anlamalarına ve elementlerin kimyasal özelliklerini tahmin etmelerine yardımcı olur.

Periyodik tabloda elementlerin özellikleri ile ilgili temel bilgi sahibi olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri