8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik)

8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Sürtünme ile elektriklenmede ne olur? Açıklayınız.


 2. Cevap: Sürtünme ile elektriklenmede, yalıtkan iki cisim birbirine sürtüldüğünde bir cisimdeki elektrik yüklerinin diğer cisme geçtiği bir durum oluşur. Açıklama:

  Sürtünme sonucunda, bir cisimdeki negatif yükler diğer cisme geçer ve yük dengesizliği meydana gelir. Bu yük dengesizliği, cisimlerin birbirlerini çekmesine veya itmesine neden olur. 3. Elektriklenme çeşitlerini yazınız.


 4. Cevap: * Sürtünme ile elektriklenme * Temasla elektriklenme * İletkenlik ile elektriklenme Açıklama:

  Elektriklenme, cisimlerin elektrik yük kazanması veya kaybetmesi sonucu oluşan bir durumdur. Yukarıda sıralanan çeşitler, elektriklenmenin farklı oluşum şekillerine karşılık gelir. 5. Topraklama nedir? Üç örnekle açıklayınız.


 6. Cevap: * Evlerin yıldırım düşmesine karşı korunması * Arabaların statik elektrikten korunması * Elektronik cihazların bozulmasını önleme Açıklama:

  Topraklama, elektrik yüklerinin nötr bir cisme (toprak) aktarılması işlemidir. Bu örnekler, topraklamanın günlük hayattaki uygulamalarını gösterir. 7. Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünde kullanılan elektrikli cihazların üç örneğini veriniz.


 8. Cevap: Ütü, ısıtıcı, elektrikli fırın Açıklama:

  Bu cihazlar, elektrik akımının iletkenden geçmesiyle açığa çıkan ısı enerjisini kullanır. 9. Elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak için alınabilecek üç önlem veriniz.


 10. Cevap: 1. Verimli elektrikli araçlar kullanmak 2. Akkor ampuller yerine LED veya floresan lambalar kullanmak 3. Kullanılmayan elektrikli cihazları fişten çekmek Açıklama:

  Metinde, elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak için alınabilecek önlemler arasında verimli elektrikli araçlar kullanmak, akkor ampuller yerine daha verimli lambalar kullanmak ve kullanılmayan cihazları fişten çekmek gibi hususların bulunduğu belirtilmektedir. 11. Besin zincirini tanımlayınız.


 12. Cevap: Üretici canlılardan başlayarak tüketici canlılara kadar aktarıldığı sıraya besin zinciri adı verilir. Açıklama:

  Besin zincirleri, canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini ifade eden sıralardır. 13. Biyolojik birikimin ekosistemler üzerindeki olumsuz etkilerini belirtin.


 14. Cevap: * Toksik maddelerin besin zincirinde birikerek daha yüksek beslenme basamaklarındaki canlılara zarar vermesi * Ekosistemlerin dengesini bozması * Nesiller boyu genetik hasarlara neden olması Açıklama:

  Biyolojik birikim, zararlı maddelerin canlıların dokularında birikmesine neden olur. Bu maddeler, yüksek beslenme basamaklarındaki canlılar için daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur ve sağlık sorunlarına yol açabilir. 15. Fotosentez nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Fotosentez, bitki hücrelerinde kloroplast organeli içinde gerçekleşen, su, karbondioksit ve güneş ışığı kullanılarak besin (glikoz) ve oksijen üretilen bir süreçtir. Açıklama:

  Fotosentez, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan enerjiyi sağladığı gibi atmosferdeki oksijenin yenilenmesini de sağlar. 17. Fermantasyonun iki çeşidine örnek veriniz.


 18. Cevap: Laktik asit fermantasyonu, etil alkol fermantasyonu Açıklama:

  Fermantasyon, oksijensiz ortamda gerçekleşen ve enerji açığa çıkaran bir süreçtir. 19. Madde döngülerinin yaşam açısından önemi hakkında bilgi açıklama yapınız.


 20. Cevap: Madde döngüleri, canlıların yapı taşlarını oluşturan elementlerin doğada sürekli dönüşümünü sağlar. Bu döngüler sayesinde, canlılar ihtiyaç duydukları besin maddelerini elde eder ve atıklarını çevreye geri döndürür. Su, azot, karbon ve oksijen gibi temel elementler bu döngüler sayesinde yaşam için sürekli olarak kullanılabilir hâle gelir. Açıklama:

  Madde döngüleri, canlıların hayatta kalması ve ekosistemlerin dengesinin korunması için hayati önem taşır. 21. Ekolojik ayak izinin ne olduğunu açıklayınız.


 22. Cevap: Ekolojik ayak izi, bir toplumun tükettiği kaynakların üretimi ve atıkların yok edilmesi için gereken yaşam alanını gösteren bir ölçüdür. Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, insanların tüketim alışkanlıklarının çevre üzerindeki etkisini değerlendirmek için kullanılır. 23. Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında kullanılan alanları yazınız.


 24. Cevap: Yetiştirme, kesim, taşınma ve satış alanı Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, bir ürünün veya hizmetin üretim ve tüketimi sırasında kapsadığı tüm alanları içerir. 25. Makaraların kullanım alanlarından üç tanesini belirtiniz.


 26. Cevap: * İnşaatlarda malzeme taşıması * Yelkenli gemilerde yelkenleri yönlendirme * Asansör sistemleri Açıklama:

  Makaralar, çeşitli alanlarda ağır yüklerin taşınması ve hareket ettirilmesinde kullanılır. 27. Hareketli makaraların sabit makaralardan farkı nedir?


 28. Cevap: Hareketli makaralar yük ile birlikte hareket eder ve kuvvetten kazanç sağlar, sabit makaralar ise yükün ağırlığından kuvvet kaybı yaşatmaz ve uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir. Açıklama:

  Hareketli makaralar, sistem dengede iken uygulanan kuvveti azaltarak kuvvet kazancı sağlar, ancak yoldan kayıp yaşatır. Sabit makaralar ise kuvvet veya yol açısından kazanç veya kayıp sağlamaz. 29. Günlük hayatta kullanılan eğik düzlem örnekleri veriniz.


 30. Cevap: * Merdivenler * İnşaat rampaları * Kaldırım kenarlarındaki rampalar Açıklama:

  Eğik düzlemler, yükleri daha az kuvvetle kaldırmak için günlük hayatın birçok alanında kullanılır. 31. Kaldıraç türlerini yazınız.


 32. Cevap: Kaldıraç türleri: * Desteğin arada olduğu kaldıraç * Kuvvetin arada olduğu kaldıraç * Yükün arada olduğu kaldıraç Açıklama:

  Kaldıraç türleri, desteğin, kuvvetin veya yükün kaldıraç çubuğu üzerindeki tanımlanır. 33. Eğik düzlem örnekleri veriniz.


 34. Cevap: * Rampa * Merdiven * Vida Açıklama:

  Eğik düzlemler, kuvvetten kayıp sağlayan ancak yoldan kazanç sağlayan araçlardır. Nesneleri kaldırmak veya hareket ettirmek için kullanılırlar. 35. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Elektriklenme, cisimlerin yük kazanması veya kaybetmesiyle oluşur.
  (.....) 2. Sürtünme ile elektriklenme, iki yalıtkan cismin birbirine sürtülmesiyle olur.
  (.....) 3. Bir cismin (-) yüklü olması, (+) yüklerden daha fazla elektrona sahip olduğu anlamına gelir.
  (.....) 4. Zıt cins yüklü cisimler birbirini çekerken, aynı cins yüklü cisimler birbirini iter.
  (.....) 5. Saçın taranırken tarağa yapışması bir sürtünme elektriklenmesi örneğidir.
  (.....) 6. Elektriklenmenin teknolojide birçok uygulaması vardır.
  (.....) 7. Çubuk mıknatıslar da elektrik yüküne sahiptir.
  (.....) 8. Bir cismi elektriklendirmek için ona yük vermek gerekir.
  (.....) 9. Bulutların oluşturduğu yıldırımlar elektriklenmenin doğada görülen bir örneğidir.
  (.....) 10. Elektriklenme olayı, elektriksel yüklerin cisimler üzerindeki dağılımı ile ilgilidir.

 36. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama: 37. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Tavuk etinin ekolojik ayak izi, üretim ve dağıtım süreçlerinde ortaya çıkan atıkların alanını ifade eder.
  2. (.....) Avustralya'da yaşayan bir kişinin ekolojik ayak izi, Türkiye'de yaşayan bir kişinin üç katıdır.
  3. (.....) Sürdürülebilir kalkınmanın iki temel ayağı vardır: kaynakların tasarruflu kullanımı ve geri dönüşüm.
  4. (.....) Isınma, aydınlatma ve kişisel bakım, evlerde enerji kullanımının yaklaşık %40'ını oluşturur.
  5. (.....) Kâğıt, altı kez geri dönüştürülebilir.
  6. (.....) Geri dönüşümle elde edilen kâğıt, ham madde temini sağlar ve ekonomik katkı sağlar.
  7. (.....) Alışverişlerde plastik poşet kullanımını azaltmak, geri dönüşüme katkı sağlar.
  8. (.....) Paletler, geri dönüştürülebilir ahşap ürünlerdir.
  9. (.....) Doğal kaynakların dikkatli kullanılması, kaynak sıkıntısını önler.
  10. (.....) Geri dönüştürülebilir maddelerin ayrıştırılması, çevre kirliliğini azaltır.

 38. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
  1. Elektrik Akımının Manyetik Etkis
  2. Elektrik Araçlarının Gücü
  3. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
 • DOĞAL SÜREÇLER
  1. Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
  2. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları
  3. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Ayrıca 8.sınıf fen bilimleri dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

* Sürtünme ile elektriklenme kavramını anlamak.

* Elektriklenme çeşitlerini öğrenmek.

Topraklamanın önemini ve kullanım alanlarını kavrama.

Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü örneklendirme.

Elektrik enerjisi tasarrufunun önemini ve alınması gereken önlemleri öğrenir.

Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini anlar.

Biyolojik birikimin ekosistemler üzerindeki olumsuz etkilerini anlar.

Fotosentezin tanımını ve önemini anlamak.

Fermantasyon çeşitlerini tanıyabilmek.

Madde döngülerinin önemini kavrar.

Öğrenciler, ekolojik ayak izinin önemini ve sürdürülebilirlik için kaynak kullanımını azaltmanın gerekliliğini anlar.

Ekolojik ayak izi hesaplamasının kapsamını anlama.

Öğrenciler, makaraların kullanım alanlarını bilecektir.

* Makaraların çalışma prensiplerini anlar. * Sabit ve hareketli makaraların özelliklerini ayırt eder.

Eğik düzlem uygulamalarının günlük hayattaki örneklerinin öğrenilmesi

Kaldıraç türlerini ve özelliklerini anlar.

Eğik düzlem örneklerini bilmektedir.

* Elektriklenmenin tanımı ve çeşitleri * Sürtünme ile elektriklenme * Elektriksel yüklerin özellikleri * Elektriklenmenin teknolojideki uygulamaları * Yıldırım oluşumu ve elektriklenme arasındaki ilişki

* Ekolojik ayak izinin hesaplanmasını anlama * Sürdürülebilir kalkınmanın önemini fark etme * Kaynakların tasarruflu kullanımının önemini anlama * Geri dönüşümün avantajlarını bilme * Geri dönüştürülebilir maddeleri tanıma * Doğal kaynakların korunmasının önemini kavrama * Çevre kirliliğinin azaltılmasındaki geri dönüşümün rolünü öğrenme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri