8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı CEVAPLARI

 1. Kaldıraçın üç tipi vardır: birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf. Hangi seçenek, birinci sınıf kaldıraçların özelliklerini doğru bir şekilde tanımlar?

  A) Yük kuvvetin ortasında yer alır.
  B) Kuvvet yükün ortasında yer alır.
  C) Kuvvet ve yük aynı noktada yer alır.
  D) Yük kuvvetin altında yer alır.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, kaldıraçların üç farklı türü hakkında birinci sınıf kaldıraçların özelliklerinin belirlenmesi istenmektedir. Birinci sınıf kaldıraçların temel özelliği, kuvvetin yükün ortasında yer almasıdır. Bu, kuvvetin kaldıraç koluna uygulandığı noktanın yükün kaldıraç koluna uygulandığı noktanın aynı tarafında bulunduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, doğru cevap A şıkkıdır. 3. Basit makine nedir ve çeşitleri nelerdir?

  A) Basit makineler, güç ve hareketi değiştirmek için kullanılan araçlardır. Çeşitleri çekiç, tornavida, pense ve çekişli makinedir.
  B) Basit makineler, yalnızca hareketi değiştirmek için kullanılan araçlardır. Çeşitleri çekişli makine, yaylı makine, jeneratör ve motorlardır.
  C) Basit makineler, sadece gücü değiştirmek için kullanılan araçlardır. Çeşitleri çekişli makine, tekerlek, eğik düzlem ve kaldıraçtır.
  D) Basit makineler, hem güç hem de hareketi değiştirmek için kullanılan araçlardır. Çeşitleri kaldıraç, eğik düzlem, tekerlek ve çekişli makinedir.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Basit makineler, gücü ve hareketi değiştirmek için kullanılan araçlardır ve kaldıraç, eğik düzlem, tekerlek ve çekişli makine gibi çeşitleri vardır. Basit makineler, fizik ve mühendislikte önemli bir rol oynar ve kompleks makinelerin tasarımında da kullanılır. 5. Kaldıraç nedir ve nasıl çalışır?

  A) Kaldıraç, bir mafsaldan oluşan basit bir makinedir. İki farklı kuvvet koluna uygulandığında, diğer kolu hareket ettirir.
  B) Kaldıraç, bir zincir veya kayış aracılığıyla hareket eden bir çekişli makinedir. İki farklı kuvvet koluna uygulandığında, diğer kolu hareket ettirir.
  C) Kaldıraç, tekerlek ve eksen arasındaki yatay bir düzlemde hareket eden bir basit makinedir. İki farklı kuvvet koluna uygulandığında, diğer kolu hareket ettirir.
  D) Kaldıraç, sadece bir kuvvet koluna uygulandığında hareket eden bir basit makinedir. İki farklı kuvvet koluna uygulandığında, diğer kolu hareket ettirir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Kaldıraç, bir mafsaldan oluşan basit bir makinedir. İki farklı kuvvet koluna uygulandığında, diğer kolu hareket ettirir.Kaldıraç, fiziksel bir basit makine olarak tanımlanır ve bir mafsaldan oluşur. İki farklı kuvvet uygulanır: birincisi uygulama kuvveti veya giriş kolu, ikincisi ise yük veya çıkış kolu olarak adlandırılır. İki kuvvet farklı kol uzunluklarından kaynaklanan bir orantıya bağlıdır. Kaldıraç, kuvveti artırma, mesafeyi kısaltma veya yönü değiştirme gibi amaçlar için kullanılır. Kaldıraçlar, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan araçlardan biridir ve birçok endüstriyel uygulamada da kullanılır. 7. Türkiye'de kimya endüstrisi, hangi bölgelerde yoğunlaşmıştır?

  A) Ege ve Akdeniz Bölgeleri
  B) Marmara ve Karadeniz Bölgeleri
  C) İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
  D) Tüm bölgelerde eşit dağılım gösterir

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Marmara ve Karadeniz Bölgeleri. Türkiye'deki kimya endüstrisi, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerin coğrafi konumu, sanayi ve ticaretin gelişmiş olması, limanların varlığı, enerji kaynaklarının bol olması gibi faktörler nedeniyle kimya endüstrisi bu bölgelerde gelişmiştir. 9. Basit bir makine olan çıkrığın amacı nedir?

  A) İş yapmayı kolaylaştırmak        B) Hızlı hareketleri yavaşlatmak   
  C) Enerjiyi yok etmek               D) İş yapmayı zorlaştırmak         

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkı olan bu soruda, çıkrık basit bir makinedir ve amacı iş yapmayı kolaylaştırmaktır. Çıkrık, dönme hareketi ile enerjiyi bir yerden başka bir yere aktarır ve bu da bir yükü yukarıya kaldırmak veya ağırlığı azaltmak gibi işleri yapmak için kullanılabilir 11. Basit bir makine olan kaldıraçın amacı nedir?

  A) İş yapmayı kolaylaştırmak        B) Hızlı hareketleri yavaşlatmak   
  C) Enerjiyi yok etmek               D) İş yapmayı zorlaştırmak         

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kaldıraç, küçük bir kuvvetin büyük bir kuvvet haline getirilmesini sağlayan basit bir makinedir ve iş yapmayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Kaldıraç, bir nesneyi kaldırmak veya hareket ettirmek için gereken kuvveti azaltır ve iş yapmayı daha verimli hale getirir. Kaldıraç, farklı pozisyonlarda kullanılarak farklı kuvvet oranlarına ulaşılmasını sağlar. 13. Basit bir makine olan dişli çarkın amacı nedir?

  A) İş yapmayı kolaylaştırmak        B) Hızlı hareketleri yavaşlatmak   
  C) Enerjiyi yok etmek               D) İş yapmayı zorlaştırmak         

 14. Cevap: A Açıklama:

  Soru, basit bir makine olan dişli çarkın amacını sormaktadır. Dişli çarklar, mekanik gücü, hızı ve torku değiştirmek veya transfer etmek için kullanılır. İki veya daha fazla dişli çarkın birbirine bağlanmasıyla, bir dişli çarkın dönüş hareketi, diğer dişli çarkların hareketini değiştirebilir veya uygun şekilde aktarabilir. Dolayısıyla dişli çarkların amacı, güç, tork veya hız gibi fiziksel özellikleri etkin bir şekilde transfer etmek veya değiştirmektir. 15. Türkiye'de kimya endüstrisi, hangi sektörlere hizmet verir?

  A) Sağlık, turizm, tekstil
  B) Enerji, ulaşım, iletişim
  C) Otomotiv, savunma, uzay teknolojisi
  D) Gıda, tarım, inşaat

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneğidir. Kimya endüstrisi, gıda, tarım ve inşaat sektörlerine hizmet verir. Bu sektörlerde kullanılan birçok ürün, kimya endüstrisinde üretilir. Örneğin, gübreler, pestisitler ve tarım kimyasalları tarım sektöründe kullanılırken, inşaat sektöründe kullanılan boyalar, çimento ve kaplamalar da kimya endüstrisinde üretilir. 17. Türkiye'de en çok üretilen kimyasallar hangileridir?

  A) Gübre, deterjan, plastik
  B) İlaç, kozmetik, parfüm
  C) Elektronik, ışıklandırma, yarı iletken
  D) Petrol, doğal gaz, kömür

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "Gübre, deterjan, plastik" olarak verilmiştir. Türkiye'de kimya sektörü oldukça gelişmiş olup, üretilen kimyasalların çeşitliliği ve hacmi de oldukça yüksektir. Bu sektörde en çok üretilen kimyasallar arasında gübre, deterjan ve plastikler yer almaktadır. 19. Bazlarla asitler arasındaki fark nedir?

  A) Bazlar sudaki hidrojen iyonlarını arttırırken, asitler sudaki hidrojen iyonlarını azaltır.
  B) Bazlar sudaki hidrojen iyonlarını azaltırken, asitler sudaki hidrojen iyonlarını arttırır.
  C) Bazlar sudaki oksijen iyonlarını arttırırken, asitler sudaki oksijen iyonlarını azaltır.
  D) Bazlar sudaki oksijen iyonlarını azaltırken, asitler sudaki oksijen iyonlarını arttırır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani bazlar sudaki hidrojen iyonlarını azaltırken, asitler sudaki hidrojen iyonlarını arttırır. Asitler hidrojen iyonu verirken, bazlar hidroksit iyonu verirler ve bunlar birbirleriyle nötralize olurlar. Asitlerin pH değeri 0-7 aralığında iken, bazların pH değeri 7-14 aralığındadır. Asitler genellikle ekşi tat verirlerken, bazlar tat olarak acımsı veya köpüklü olabilirler. 21. Asitler ve bazlar neden tehlikelidir?

  A) Asitler ve bazlar suyu kirletirler.
  B) Asitler ve bazlar canlı dokuları yakabilirler.
  C) Asitler ve bazlar doğal kaynakların kaybolmasına neden olurlar.
  D) Asitler ve bazlar sadece sanayi için tehlikelidirler.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Soru, asitler ve bazların neden tehlikeli olduğunu soruyor. Şıklar arasından doğru olanı seçmek gerekir. Şıklardan sadece ikincisi doğrudur: "Asitler ve bazlar canlı dokuları yakabilirler." Asitler ve bazlar güçlü kimyasal maddelerdir ve temas ettikleri canlı dokuları zarar verebilirler. Asitler ve bazlar suyu kirletme veya doğal kaynakların kaybolmasına neden olma gibi diğer olumsuz etkilere de sahip olabilirler. 23. Sıcaklık, enerji ve hareket arasındaki ilişki nedir?

  A) Sıcaklık, enerjinin bir ölçüsüdür ve atomların hareketi ile ilişkilidir.
  B) Sıcaklık, atomların yapısına bağlıdır ve enerjiyi etkilemez.
  C) Sıcaklık, basınç ile ilişkilidir ve enerjiden bağımsızdır.
  D) Sıcaklık, maddenin hacmi ile ilişkilidir ve enerjiden bağımsızdır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" olan bu soruda, sıcaklık, enerjinin bir ölçüsüdür ve atomların hareketi ile ilişkilidir. Sıcaklık, maddenin içindeki atomların hareketinin hızı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, artan sıcaklık daha yüksek enerji seviyeleri ve daha hızlı hareket anlamına gelir. 25. Asitler ve bazlar arasındaki temel fark nedir?

  A) Asitler elektriksel yük taşırken bazlar taşımaz.
  B) Asitler hidrojen iyonu (H+) üretirken bazlar hidroksit iyonu (OH-) üretir.
  C) Asitlerin pH değeri yüksektir, bazların ise düşüktür.
  D) Asitler suda çözünmezken bazlar suda çözünür.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B seçeneğidir. Asitler hidrojen iyonu (H+) üretirken bazlar hidroksit iyonu (OH-) üretir. Asitler, su çözeltisinde pH değeri 0 ile 6 arasında değişirken bazlar 8 ile 14 arasında değişen pH değerlerine sahiptirler. Bu soru, temel kimya kavramlarını ve asit-baz dengesi hakkındaki bilgiyi test etmektedir. 27. Bir madde asidik olduğunda hangi pH değerlerine sahiptir?

  A) pH 0-6    B) pH 7-14    C) pH 8-10    D) pH 14-20

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan pH 0-6'dur. Asidik maddeler, pH skalasında 0 ile 6 arasında bir değere sahiptir. Bu değer ne kadar düşükse, madde o kadar güçlü bir asit olarak kabul edilir. 29. Hangi madde asitlerin nötralize edilmesinde kullanılır?

  A) Magnezyum hidroksit (Mg(OH)2)    B) Sodyum klorür (NaCl)            
  C) Potasyum nitrat (KNO3)           D) Karbonat (CO3)                  

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan Magnezyum hidroksittir. Asitler nötralize edilirken bazlar kullanılır ve Magnezyum hidroksit, kuvvetli asitleri nötralize etmek için kullanılan bir bazdır. 31. Sıcaklık ve ısı kavramları arasındaki fark nedir?

  A) Sıcaklık bir maddenin moleküllerinin hareketliğini, ısı ise bir maddenin enerji transferini ifade eder.
  B) Sıcaklık ve ısı aynı şeydir.
  C) Sıcaklık enerjinin bir formudur, ısı ise sadece maddenin sıcaklığıdır.
  D) Sıcaklık, enerji akışının bir göstergesi iken, ısı maddenin sıcaklığının ölçüsüdür.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Sıcaklık bir maddenin moleküllerinin hareketliğini, ısı ise bir maddenin enerji transferini ifade eder. Sıcaklık, bir maddenin ortalama kinetik enerjisini ölçer ve moleküllerin hareket hızı ile ilgilidir. Isı ise, bir maddenin içinde depolanan enerjinin hareketiyle oluşur ve yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru enerji akışıdır. Sıcaklık ve ısı arasındaki fark, sıcaklığın bir ölçümü ve ısı transferinin bir sonucu olarak tanımlanabilir. 33. Termal genleşme nedir ve hangi maddelerde görülür?

  A) Maddelerin sıcaklıkları arttığında hacimlerinin artmasıdır ve her maddede görülür.
  B) Sadece gazların sıcaklığı arttığında hacimleri artar.
  C) Maddelerin sıcaklıkları arttığında hacimlerinin azalmasıdır ve sadece katılarda görülür.
  D) Maddelerin sıcaklıkları arttığında hacimlerinin artmasıdır ve sadece sıvılarda görülür.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Maddelerin sıcaklıkları arttığında hacimlerinin artmasıdır ve her maddede görülür. Termal genleşme, maddelerin sıcaklıkları arttığında hacimlerinin artması veya azalmasıdır. Bu genleşme her maddede görülebilir, ancak farklı tipteki maddeler farklı derecelerde genişlerler. Katı maddeler, sıvı maddeler ve gazlar termal genleşme gösterebilirler, ancak gazlar en yüksek derecede genişlerler. Termal genleşme, pratik birçok uygulamada da önemlidir, örneğin demir yollarında rayların uzunluğunu korumak için ya da bina inşaatında betonun çatlamasını önlemek için dikkate alınması gerekir. 35. Sıcak suyun soğuk suya karıştırılması sonucu oluşan sonuç neye denir?

  A) Termal iletkenlik    B) Termodinamik        
  C) Termal denge         D) Termostatik denge   

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Termal denge'dir. Bu, sıcaklık farklılığı olan iki ortam arasındaki ısı transferinin durduğu durumu ifade eder. Sıcak suyun soğuk suya karışması sonucu sıcaklık farkı ortadan kalkar ve ısı transferi durur, böylece termal denge sağlanır. Bu kavram, termodinamiğin önemli bir prensibidir ve ısı transferinin doğasını anlamak için önemlidir. 37. Kimyasal tepkimelerde, bir maddeye bağlanan hidrojen atomu sayısındaki artış veya azalma hangi tepkime türüne örnektir?

  A) Redoks tepkimeleri      B) Sentez tepkimeleri     
  C) Ayrışma tepkimeleri     D) Asit-baz tepkimeleri   

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Redoks tepkimeleri'dir. Kimyasal tepkimelerde bir maddenin hidrojen atomu sayısındaki artış veya azalma, elektron transferi ile gerçekleşir. Bu tür tepkimelere redoks tepkimeleri denir. Redoks tepkimelerinde, bir bileşen elektron kaybederken, diğer bileşen elektron kazanır. Bu tür tepkimelerde oksidasyon ve indirgeme reaksiyonları eş zamanlı olarak gerçekleşir. 39. Hangi koşullar altında kimyasal tepkimeler hızlanır?

  A) Düşük sıcaklık ve yüksek konsantrasyon
  B) Yüksek sıcaklık ve düşük konsantrasyon
  C) Yüksek sıcaklık ve yüksek konsantrasyon
  D) Düşük sıcaklık ve düşük konsantrasyon

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. Kimyasal tepkimelerin hızı, sıcaklık ve konsantrasyon gibi faktörlere bağlıdır. Yüksek sıcaklık, tepkimenin aktivasyon enerjisini azaltarak tepkimenin hızını artırırken, yüksek konsantrasyon da tepkimenin hızını artırabilir. Bu bilgiye dayanarak, doğru cevap yüksek sıcaklık ve yüksek konsantrasyon olduğu için C şıkkıdır. 41. Periyodik sistemde bir elementin periyodik tabloda konumunun belirlenmesinde hangi özellikler dikkate alınır?

  A) Atom ağırlığı ve sıcaklık
  B) Elektronegatiflik ve elektron dizilimi
  C) İyonik yarıçap ve doğal durum
  D) Atom numarası ve elektron dizilimi

 42. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Atom numarası ve elektron dizilimi. Periyodik sistemde bir elementin konumu, atom numarası ve elektron dizilimine göre belirlenir. Periyodik tabloda yatay satırlar periyotları, dikey sütunlar ise grupları temsil eder. Bir elementin periyodu, dış katmanındaki elektron sayısına bağlıdır ve grup numarası ise dış katmandaki elektronların davranışını belirler. Bu nedenle, periyodik sistemde bir elementin yerini belirlemek için atom numarası ve elektron dizilimi dikkate alınır. 43. Periyodik sistemdeki elementlerin gruplara ayrılmasındaki temel özellik hangisidir?

  A) Elektronegatiflik    B) İyonik yarıçap      
  C) Oksidasyon sayısı    D) Elektron dizilimi   

 44. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani periyodik sistemdeki elementlerin gruplara ayrılmasındaki temel özellik elektron dizilimidir. Bu özellik, elementlerin kimyasal özelliklerini belirler ve bu nedenle elementlerin diğer özellikleri gibi önemlidir. Elektron dizilimi, elementlerin valans elektronlarına ve dolayısıyla kimyasal tepkimelere katılım yeteneklerine bağlıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı Detayları

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
  1. Elektrik Akımının Manyetik Etkis
  2. Elektrik Araçlarının Gücü
  3. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
 • DOĞAL SÜREÇLER
  1. Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
  2. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları
  3. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Ayrıca 8.sınıf fen bilimleri 2.dönem yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Farklı kaldıraç tiplerinin özelliklerini tanımlayabilirim.

Basit makinelerin çeşitleri ve işleyişleri, fizik ve mühendislik öğreniminde temel bir konudur.

Kaldıraç prensibini anlayarak günlük hayatta karşılaşılan problemlere çözümler üretebilirim.

Türkiye'deki sanayi sektörlerinin dağılımını ve bölgesel farklılıklarını anlamak.

Basit makineler ve onların işlevleri hakkında temel bir anlayış kazanmaları amaçlanmaktadır.

Basit makinelerin çeşitli işler için nasıl kullanıldığına ve iş yapmayı nasıl kolaylaştırdığına dair anlayış.

basit makinelerin amaçlarını anlayarak, günlük hayatta karşılaşılan problemleri daha kolay çözebilirler.

kimya endüstrisinin farklı sektörlere hizmet verdiğini ve kimya endüstrisinin ürünlerinin hayatımızdaki farklı alanlarda kullanıldığını anlamalarını sağlamaktır.

Türkiye'nin kimya sektörü hakkında temel bir farkındalık kazanmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Öğrenci, asitler ve bazların özelliklerini ve aralarındaki farkları anlayabilir.

Asitler ve bazların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayabilir.

sıcaklık, enerji ve hareket arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir.

Asitler ve bazlar arasındaki farkları anlamak.

Asidik maddelerin pH değerinin neden önemli olduğunu anlamak, kimya ve çevre bilimleri gibi birçok alanda önemlidir.

Asitler ve bazlar konusunu anlamak, öğrencilerin asit-baz dengesi, pH ölçeği, tuzlar ve indikatörler gibi diğer ilgili konulara hakim olmasını sağlar.

Sıcaklık ve ısı kavramları arasındaki farkı açıklayabilirim.

Maddelerin termal genleşme özelliğini açıklar.

Termal denge kavramını anlayarak, sıcaklık farklılıklarının ısı transferi üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin nasıl önlenip/azaltılabileceğini anlayabilirler.

Kimyasal tepkimelerde redoks tepkimelerinin tanımını ve özelliklerini anlayabilme.

Kimyasal tepkimelerin hızını etkileyen faktörlerle ilgili bilgiyi ölçmektedir.

Periyodik sistemdeki elementlerin konumlarını atom numarası ve elektron dizilimlerine göre belirleyebilirim.

Periyodik sistemdeki elementlerin gruplandırılmasında temel özellik elektron dizilimidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 102 kere doğru, 150 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri